Glagolska referenca (nanašanje) kot oblika ustvarjanja kohezije