O delu za slovenski zgodovinski slovar na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti