Razpršeni hotel kot primer celostne obnove vasi Padna in razvoja podeželja