Razred 1
Postupak i sprava za koncentraciju ruda pomoću plivanja : patentni spis br. 2062