Osebnost Frana Kidriča : (govor na III. kongresu Zveze slavističnih društev FLRJ pred odkritjem spomenika)