Poimenovanja za kozolec ter njegov steber, late in stol v slovenskih narečjih