Slovenske ljudske pesmi : (izbral in uredil Boris Merhar, Knjižnica Kondor, zv. 45, Ljubljana 1961, str. 178 + 8 likovnih prilog)