Pomen in vplivi vran, s poudarkom na sivi vrani (Corvus cornix), v (sub)urbanem okolju
The importance and impacts of crows, with empasis on hooded crow (Corvus cornix), in the (sub)urban environment