Sociološka anketna raziskava Prenova stanovanjskih sosesk v Ljubljani - Savsko naselje
Sociological survey research Rehabilitation of housing estates in Ljubljana - Savsko naselje