Naprej
Glasilo jugoslovanske socialno demokratične stranke