Obramba in varnost - podružbljanje, profesionalizacija, voluntarizem