Značilnosti debelinskega priraščanja jelke v Sloveniji
Characteristics of diameter growth of silver fir (Abies alba Mill.) in Slovenia