Maja Iljinična Ryžova: Slovenska poezija iz konca 19. do začetka 20. stoletja in ruska literatura