Odličen ruski prikaz slovenske književnosti med obema vojnama