O glagolih premikanja zlasti glede na glagol iti in stavčne vzorce