Financiranje projektov urbane regeneracije z uporabo različnih virov financiranja