Ljubljanski list : večerna priloga deželnemu uradnemu časniku