Zgoščevanje stanovanjskih območij in zagotavljanje novih stanovanj