O nekaterih problemih moderne v slovstvih jugoslovanskih narodov