Informatica medica slovenica

 1. 2002
   8

 2. 2003
   13

 3. 2004
   10

 4. 2005
   8

 5. 2006
   16

 6. 2007
   12

 7. 2008
   13

 8. 2009
   6

 9. 2010
   29

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  sup (2010)
  ICT support for collaborative learning in Parkinson's disease summer school (številka: 1, 2010)
  Poslovni procesi v telemedicini (številka: 1, 2010)
  DrugBank - namenska spletna podatkovna zbirka o zdravilih (številka: 1, 2010)
  Interaktivne spletne aplikacije v biomedicini (številka: 1, 2010)
  Dealing with noise in EEG recording and data analysis (številka: 1, 2010)
  Pravna in etična vprašanja ob uporabi zdravstvenih storitev na daljavo (številka: 1, 2010)
  Technology Solutions and Standards for Teleradiology Information Systems (številka: 2, 2010)
  Uvodnik (številka: 2, 2010)
  Poročilo o srečanju članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi (številka: 2, 2010)
  Models and instruments for selection of assistive technology for computer access (številka: 2, 2010)
  Možnosti primerjave skladnosti meritev med skupinami (številka: 2, 2010)
  Uporaba rehabilitacijskih nalog v navideznem okolju (številka: 2, 2010)
  Telerehabilitacija (supl., 2010)
  Oftalmološki informacijski sistem na Oddelku za očesne bolezni UKC Maribor (supl., 2010)
  Sistem za napredujoč prenos in prikaz stisnjenih podatkov DICOM (supl., 2010)
  Hitro odzivno neinvazivno zaznavanje dihanja za uporabo v terapevtskih in diagnostičnih aplikacijah (supl., 2010)
  Koncept digitalizacije temperaturnega lista v informatizirani bolnišnici (supl., 2010)
  Telemedicinska oskrba bolnikov s kroničnimi boleznimi (suppl. 1, 2010)
  Telemedicinski prenos vitalnih funkcij simulatorja bolnika v omrežju ARNES (suppl., 2010)
  Evropska komisija in telemedicina (suppl., 2010)
  Telemedicinske storitve v okviru oskrbe na domu na daljavo - storitve "rdeči gumb"? (suppl., 2010)
  Trend razvoja telemedicine v Evropi in naše izkušnje pri sodelovanju pri projektih Interreg in 7FP (suppl., 2010)
  e-Opomnik za vzdrževanje zdravja - predstavitev rešitve (suppl., 2010)
  Ekonomski učinki uvedbe telemedicine v slovensko transfuzijsko službo (suppl., 2010)
  Poslovni procesi v telemedicini (supplement, 2010)
  Prenos znanja in klinične prakse v ortopediji s pomočjo telemedicine (letnik: supl. 15, 2010)
 10. 2011
   9

 11. 2012
   13

 12. 2013
   7

 13. 2014
   8

 14. 2015
   12

 15. 2016
   1

 16. 2017
   1

 17. 2018
   8

 18. 2019
   11