Informatica medica slovenica

 1. 2002
   8

 2. 2003
   13

 3. 2004
   10

 4. 2005
   8

 5. 2006
   16

 6. 2007
   12

 7. 2008
   13

 8. 2009
   6

 9. 2010
   29

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  sup (2010)
  DrugBank - namenska spletna podatkovna zbirka o zdravilih (številka: 1, 2010)
  Pravna in etična vprašanja ob uporabi zdravstvenih storitev na daljavo (številka: 1, 2010)
  Poslovni procesi v telemedicini (številka: 1, 2010)
  ICT support for collaborative learning in Parkinson's disease summer school (številka: 1, 2010)
  Interaktivne spletne aplikacije v biomedicini (številka: 1, 2010)
  Dealing with noise in EEG recording and data analysis (številka: 1, 2010)
  Uvodnik (številka: 2, 2010)
  Poročilo o srečanju članov Sekcije za informatiko v zdravstveni negi (številka: 2, 2010)
  Uporaba rehabilitacijskih nalog v navideznem okolju (številka: 2, 2010)
  Technology Solutions and Standards for Teleradiology Information Systems (številka: 2, 2010)
  Models and instruments for selection of assistive technology for computer access (številka: 2, 2010)
  Možnosti primerjave skladnosti meritev med skupinami (številka: 2, 2010)
  Hitro odzivno neinvazivno zaznavanje dihanja za uporabo v terapevtskih in diagnostičnih aplikacijah (supl., 2010)
  Koncept digitalizacije temperaturnega lista v informatizirani bolnišnici (supl., 2010)
  Telerehabilitacija (supl., 2010)
  Sistem za napredujoč prenos in prikaz stisnjenih podatkov DICOM (supl., 2010)
  Oftalmološki informacijski sistem na Oddelku za očesne bolezni UKC Maribor (supl., 2010)
  Telemedicinska oskrba bolnikov s kroničnimi boleznimi (suppl. 1, 2010)
  Telemedicinski prenos vitalnih funkcij simulatorja bolnika v omrežju ARNES (suppl., 2010)
  Ekonomski učinki uvedbe telemedicine v slovensko transfuzijsko službo (suppl., 2010)
  Evropska komisija in telemedicina (suppl., 2010)
  Trend razvoja telemedicine v Evropi in naše izkušnje pri sodelovanju pri projektih Interreg in 7FP (suppl., 2010)
  Telemedicinske storitve v okviru oskrbe na domu na daljavo - storitve "rdeči gumb"? (suppl., 2010)
  e-Opomnik za vzdrževanje zdravja - predstavitev rešitve (suppl., 2010)
  Poslovni procesi v telemedicini (supplement, 2010)
  Prenos znanja in klinične prakse v ortopediji s pomočjo telemedicine (letnik: supl. 15, 2010)
 10. 2011
   9

 11. 2012
   13

 12. 2013
   7

 13. 2014
   8

 14. 2015
   12

 15. 2016
   1

 16. 2017
   1

 17. 2018
   8

 18. 2019
   11