Poročilo Skupine za spremljanje nestrpnosti
Intolerance Monitoring Group report