Slovenski hmeljar : glasilo hmeljarskega društva za Slovenijo

 1. 1930
   17

 2. 1931
   32

 3. 1932
   31

 4. 1933
   30

 5. 1934
   26

 6. 1935
   24

 7. 1936
   27

 8. 1937
   29

 9. 1938
   28

 10. 1939
   27

 11. 1940
   25

 12. 1941
   7