Otrok in knjiga : revija za vprašanja mladinske književnosti, književne vzgoje in s knjigo povezanih medijev : The Journal of Issues Relating to Children's Literature, Literary Education and the Media Connected with Books

 1. 1972
   1

 2. 1975
   2

 3. 1976
   1

 4. 1977
   2

 5. 1978
   1

 6. 1979
   2

 7. 1980
   4

 8. 1981
   2

 9. 1982
   3

 10. 1983
   2

 11. 1984
   2

 12. 1985
   1

 13. 1986
   2

 14. 1987
   4

 15. 1989
   3

 16. 1990
   1

 17. 1991
   32

  številka: 31 (1991)
  številka: 32 (1991)
  Bevkova Pestrna v ruskem prevodu (številka: 31, 1991)
  Kajuhova nagrada za leto 1989 (številka: 31, 1991)
  Levstikove nagrade za leto 1989 (številka: 31, 1991)
  Nekonvencionalna likovna govorica z nadihom ljudskosti (številka: 31, 1991)
  Moderen domoljubni kanat Zvonimira Baloga (številka: 31, 1991)
  Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev (številka: 31, 1991)
  O Joži Horvatu ali piloti sanj v prostranstvu življenja (številka: 31, 1991)
  Nekoč, v davnih časih --- (številka: 31, 1991)
  Estetika otroške pesmi (številka: 31, 1991)
  Sodobna slovenska poezija za otroke (številka: 31, 1991)
  Otroška igra? (številka: 31, 1991)
  Štiri novosti iz zbirke za mlade bralce (številka: 31, 1991)
  Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti (številka: 31, 1991)
  Slovenska otroška pesem v 19. stoletju (številka: 31, 1991)
  Marjanca Jemec-Božič (številka: 31, 1991)
  Frane Puntar - pisatelj nestereotipnih radijskih iger za otroke (številka: 32, 1991)
  Nekaj vprašanj iz teorije mladinske književnosti (številka: 32, 1991)
  Frane Puntar (številka: 32, 1991)
  Prvo otroško pesem mi je naročila Marija (številka: 32, 1991)
  Levstikove nagrade (številka: 32, 1991)
  Leta s Franetom Puntarjem na ljubljanskem radiu (številka: 32, 1991)
  Jella Lepman (številka: 32, 1991)
  Andrej Trobentar (številka: 32, 1991)
  O igrah otrok (številka: 32, 1991)
  Pravljica in otroška fantazija ali kako je postalo razmišljanje Charlotte Bühler za književno vzgojo aktualnejše, kot je bilo kdajkoli poprej (številka: 32, 1991)
  Informacije o nemškem knjižnem trgu za mladino (številka: 32, 1991)
  Igre otrok - igre za otroke (številka: 32, 1991)
  Etika in mladinska književnost (številka: 32, 1991)
  Basni Leopolda Volkmerja (številka: 32, 1991)
  Prva knjiga za naše drugošolce ali Hiša, hiška, hiškica za šolsko in domače branje (številka: 32, 1991)
 18. 1992
   23

 19. 1993
   22

 20. 1994
   26

  številka: 37 (1994)
  številka: 38 (1994)
  Književna kultura in pouk književnosti (številka: 37, 1994)
  Otroci potrebujejo kič (številka: 37, 1994)
  Trivialnost in kreativno pisanje (številka: 37, 1994)
  Zvesti prijatelji - preseganje okvira trivialne mladinske književnosti (številka: 37, 1994)
  I. slovenski bienale ilustracije (številka: 37, 1994)
  Med eno in drugo literaturo (številka: 37, 1994)
  Pravljični kliše in trivialna literatura (številka: 37, 1994)
  Žanri slovstvene folklore v šoli (številka: 37, 1994)
  Mesto trivialne književnosti v zagrebški metodiki književne vzgoje (številka: 37, 1994)
  Höhepunkte der Österreichischen Kinder- und Jugendbuchproduktion (številka: 37, 1994)
  Knjižnica in trivialna mladinska književnost (številka: 37, 1994)
  Trivialno besedilo kot izziv za učitelja (številka: 37, 1994)
  Poezija med čudenjem in trivialnostjo pričakovanja (številka: 37, 1994)
  "Schnittmuster", triviale Kinder- und Jugendbücher (številka: 37, 1994)
  Literarizität - vom Schlagwort zur anstrengung des Begriffs (številka: 37, 1994)
  Največji časopis na svetu (številka: 38, 1994)
  Zakaj pišem za mlade? (številka: 38, 1994)
  Irena Majcen (številka: 38, 1994)
  Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko (številka: 38, 1994)
  Tri pravljice ... da bi z njimi poleteli v svet fantazije (številka: 38, 1994)
  Slovenska pravljica po drugi svetovni vojni (številka: 38, 1994)
  Dialektizmi v Prežihovi zbirki Solzice (številka: 38, 1994)
  Ideologija v mladinski književnosti (številka: 38, 1994)
  Izrazito osebni likovni izraz Mojce Cerjak (številka: 38, 1994)
 21. 1995
   19

 22. 1996
   21

 23. 1997
   41

  številka: 43 (1997)
  številka: 44 (1997)
  Iz Bookbirda (številka: 44, 1997)
  Otrok s pisateljsko pipo (številka: 43, 1997)
  Ugotovitve ob pripravi priporočilnega seznama mladinskih knjig (številka: 43, 1997)
  Ure kralja Mina (številka: 43, 1997)
  Aktualizacija mitoloških prvin (številka: 43, 1997)
  Otroci in knjige (številka: 43, 1997)
  Monika Kropej: Pravljica in stvarnost ... (številka: 43, 1997)
  Švedski inštitut za mladinsko književnost (številka: 43, 1997)
  Dolina kamnov (številka: 43, 1997)
  Ali lahko slikanice zbolijo (številka: 43, 1997)
  Ali so knjige lahko bolne? (številka: 43, 1997)
  Mladinska literatura v šoli ali Je mogoče s pomočjo mladinske literature vzgajati, ne da bi jo pri tem naredili bolno? (številka: 43, 1997)
  Mladinsko delo Branka Rudolfa (številka: 43, 1997)
  Bibliografija Ančke Gošnik-Godec (številka: 43, 1997)
  Bogata sporočilnost skrivnostnih domišljijskih pokrajin (številka: 43, 1997)
  Nemška nagrada za mladinsko književnost 1996 (številka: 43, 1997)
  Ančka Gošnik-Godec (številka: 43, 1997)
  Ameriška mladinska proza od začetkov do konca 19. stoletja (številka: 43, 1997)
  Kategorije knjig za prizadete otroke (številka: 43, 1997)
  Mladinska poezija ter vzgoja, igračkanje in igra (številka: 43, 1997)
  Tragično in moralnovzgojna funkcija literarnih besedil za mladino v 19. stoletju (številka: 44, 1997)
  Tragično, komično, groteskno v mladinski gledališki igri (številka: 44, 1997)
  Razvoj sposobnosti zaznavanja komičnega (številka: 44, 1997)
  Svetlana Makarovič (številka: 44, 1997)
  Kandidiranja slovenske sekcije IBBY za priznanja v letu 1998 (številka: 44, 1997)
  Raznolikost perspektiv in tem: realnost med čudenjem in oporekanjem (številka: 44, 1997)
  Ves svet je igrišče (številka: 44, 1997)
  Komika v mladinski prozi Dima Zupana (številka: 44, 1997)
  Tragično in komično v mladinski književnosti (številka: 44, 1997)
  Duhovne korenine pravljic (številka: 44, 1997)
  Razsežnosti humorja v dramskih besedilih v novih berilih za 5. in 6. razred (številka: 44, 1997)
  Levstikove nagrade za leto 1996 (številka: 44, 1997)
  Vprašanje tragičnega v otroški literaturi (številka: 44, 1997)
  Veselje do branja in konec otroštva (številka: 44, 1997)
  Marija Lucija Stupica (številka: 44, 1997)
  Komično s fantastičnim v mladinski pripovedi Marjana Tomšiča (številka: 44, 1997)
  Moralnovzgojna funkcija v ameriški mladinski prozi 19. stoletja (številka: 44, 1997)
  Problematičnost enačbe "tragično : komično = odrasli : otroci" (številka: 44, 1997)
  Tragično in komično v mladinskem delu Pavleta Zidarja (številka: 44, 1997)
 24. 1998
   42

  številka: 45 (1998)
  številka: 46 (1998)
  Igra, zvočnost, gibanje (številka: 45, 1998)
  Pošasti, v katere se bralec zaljubi (številka: 45, 1998)
  Iskanje izgubljenega srca (številka: 45, 1998)
  Zakaj mladinska literatura? (številka: 45, 1998)
  Tri Grimmove pravljice v Lutkovnem gledališču Maribor (številka: 45, 1998)
  Tretjemu slovenskemu bienalu ilustracije na rob (številka: 45, 1998)
  Med knjigo in računalnikom (številka: 45, 1998)
  Modernizirano stilno izročilo (številka: 45, 1998)
  Koliko in kaj bere mladina do 15. leta v času elektronskih medijev? (številka: 45, 1998)
  Mala Alica (The nursery "Alice") (številka: 45, 1998)
  Poznavanje slovenske književnosti za mlade bralce v italijanskem prostoru (številka: 45, 1998)
  26. kongres IBBY bo od 20. do 24. septembra 1998 v New Delhiju (številka: 45, 1998)
  O jubilejnem bienalu ilustracije BIB v Bratislavi (številka: 45, 1998)
  Bralna kultura drugo- in četrtošolcev (številka: 45, 1998)
  Prva podelitev nagrade večernica (številka: 45, 1998)
  Otrok (številka: 45, 1998)
  Ameriška mladinska proza od prehoda v dvajseto stoletje do tridesetih let (številka: 45, 1998)
  Poskus zapisa o sebi in o pesmih za druge (številka: 45, 1998)
  Svet, ki ga skoraj ne poznamo več (številka: 45, 1998)
  Zvočnost, domišljija, komunikativnost (številka: 45, 1998)
  Pisatelj med Johannesom Gutenbergom in Billom Gatesom (številka: 46, 1998)
  In memoriam Slavku Jugu (številka: 46, 1998)
  Literatura ali pedagogika? (številka: 46, 1998)
  Zakaj, kako, za koga - "petdeset zlatnikov"? (številka: 46, 1998)
  Večernica za leto 1997 (številka: 46, 1998)
  Književnost za najstnike kot izziv za ustvarjalce in založnike (številka: 46, 1998)
  Zvočnost, domišljija, komunikativnost (številka: 46, 1998)
  Mladinska književnost kot življenjski izziv (številka: 46, 1998)
  Portret stiske in brezbrižnosti (številka: 46, 1998)
  Sodobna mladinska knjižnica (številka: 46, 1998)
  Vzpodbujanje branja v srednješolski knjižnici (številka: 46, 1998)
  "Praznik se začenja s prvim stavkom" (številka: 46, 1998)
  O Stritarjevem mladinskem delu (številka: 46, 1998)
  Bibliografija dr. Marjane Kobe (številka: 46, 1998)
  Risanka ali pravljica (številka: 46, 1998)
  26. kongres IBBY v New Delhiju (številka: 46, 1998)
  Književna vzgoja v mladinski knjižnici: da ali ne? (številka: 46, 1998)
  Ali obstajajo teme, ki jih je treba otrokom zamolčati (številka: 46, 1998)
  Ameriška mladinska proza od tridesetih let do konca druge svetovne vojne (številka: 46, 1998)
  Kriteriji zapisovanja in redakcija slovstvene folklore pri nekaterih južnoslovanskih avtorjih (številka: 46, 1998)
 25. 1999
   48

  številka: 47 (1999)
  številka: 48 (1999)
  posebna izdaja (1999)
  Žanrskost mladinske književnosti (številka: 47, 1999)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 47, 1999)
  Poslanica ob 2. aprilu 1999 (številka: 47, 1999)
  Ob mednarodnem letu starejših (številka: 47, 1999)
  Zakaj narisati drevo (številka: 47, 1999)
  Oko besede 1998 in podelitev Večernice (številka: 47, 1999)
  Sodobna pravljica (številka: 47, 1999)
  Dvoje likovnih upodobitev trentarske ljudske pripovedke Zlatorog (številka: 47, 1999)
  "Moja najljubša knjiga" po izboru mladih bralcev slovenskih mladinskih in šolskih knjižnic (številka: 47, 1999)
  Materinstvo kot navdih za pisanje (številka: 47, 1999)
  Harry Potter - junak za vse generacije (številka: 47, 1999)
  Ameriška mladinska proza od obdobja po drugi svetovni vojni do konca šestdesetih let (številka: 47, 1999)
  Bogastvo poetik in podob (številka: 47, 1999)
  Pravljični svet vagantskih podob (številka: 47, 1999)
  Branka Jurca (številka: 47, 1999)
  IBBY kongres in razpis za IBBY nagrade v letu 2000 (številka: 48, 1999)
  17. bienale ilustracij v Bratislavi BIB 99 (številka: 48, 1999)
  Svet svetega v slovenskih mladinskih knjigah (številka: 48, 1999)
  Pod milim nebom pustolovskega romana (številka: 48, 1999)
  Numinozno v mladinski knjižni ilustraciji in literaturi (številka: 48, 1999)
  Levstikove nagrade za leto 1998 (številka: 48, 1999)
  Svet svetega, svet otrok (številka: 48, 1999)
  Vsega je kriva Mary ali Ko kultura postane substitut za odrešitev (številka: 48, 1999)
  Izvir in uspeh Valjavčevega Pastirja (številka: 48, 1999)
  Večernica za leto 1998 (številka: 48, 1999)
  Sodobna pravljica (številka: 48, 1999)
  Perspektive v zgodnjih otroških pesmih Otona Župančiča (posebna izdaja, 1999)
  Predšolski otrok in slikanice (posebna izdaja, 1999)
  Parabolična perspektiva v klasičnih in sodobnih pravljicah na temo strahu (posebna izdaja, 1999)
  Iz pisateljeve perspektive (posebna izdaja, 1999)
  Otrok pri branju in poslušanju (posebna izdaja, 1999)
  Model igre - oblikovalni princip v mladinski književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Raznolikost perspektiv v ameriškem realističnem mladinskem romanu (posebna izdaja, 1999)
  Mladinska dela ter učiteljeva učna in vzgojna vloga (posebna izdaja, 1999)
  Huckleberry Finn v medkulturni perspektivi (posebna izdaja, 1999)
  Otroštvo med "čudenjem", igro in prekletstvom (posebna izdaja, 1999)
  Pripovedovalec, pripovedna perspektiva v sodobni slovenski prozi za mladino (posebna izdaja, 1999)
  Tematske in žanrske značilnosti sodobne hrvaške mladinske književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Ptiči iz mraka ali kako se ravna s strahom (posebna izdaja, 1999)
  Opredelitve in predstavitve otroštva v sodobni slovenski mladinski književnosti (posebna izdaja, 1999)
  Lik in metafora otroka v dunajski dobi Cankarjeve kratke pripovedne proze (posebna izdaja, 1999)
  Razvijanje sposobnosti privzemanja perspektive kot eden izmed strukturnih elementov recepcijske sposobnosti (posebna izdaja, 1999)
  Slovenska mladinska realistična avanturistična proza (posebna izdaja, 1999)
  Otroški pogled na priljubljenost knjig v primerjavi s pogledom knjižničarjev na mladinsko literaturo (posebna izdaja, 1999)
  Književne perspektive ali etološke književne vrste v slovenskem pesništvu za otroke (posebna izdaja, 1999)
 26. 2000
   37

  številka: 49 (2000)
  številka: 50 (2000)
  Pišem, kakor vlak pripelje - enkrat za otroke, drugič za odrasle (številka: 49, 2000)
  Marija Lucija Stupica med finalisti za Andersenovo nagrado (številka: 49, 2000)
  Perspektive v zgodnjih Župančičevih otroških pesmih (številka: 49, 2000)
  Književnost ohranja iluzijo o času (številka: 49, 2000)
  4. slovenski bienale ilustracije (številka: 49, 2000)
  Čas kot literarna kategorija (številka: 49, 2000)
  Peti rojstni dan prvega in največjega otroškega knjižnega kluba Ciciklub (številka: 49, 2000)
  V času o času pravljic (številka: 49, 2000)
  Mladinska književnost v času o času (številka: 49, 2000)
  "Moja najljubša knjiga 2000" po izboru mladih bralcev slovenskih mladinskih in šolskih knjižnic (številka: 49, 2000)
  Poslanica ob 2. aprilu 2000, mednarodnem dnevu knjig za otroke (številka: 49, 2000)
  Mladinski list Zvonček (številka: 49, 2000)
  O ilustraciji (številka: 49, 2000)
  Sodobna pravljica (številka: 49, 2000)
  Štajerc, ki ga je Istra sprejela za svojega, ali "frkolin" pri šestdesetih (številka: 49, 2000)
  O Pustu in zakletem gradu (številka: 49, 2000)
  "Saj niso nič drugačne od ljudi, saj so vile za vsakdanjo rabo!" (številka: 49, 2000)
  Poetično obarvan svet Mojce Cerjak (številka: 50, 2000)
  Ideologija in otroška literatura (številka: 50, 2000)
  Večernica za leto 1999 (številka: 50, 2000)
  Intervju z Janjo Vidmar (številka: 50, 2000)
  Junaki ameriškega mladinskega romana in njihovo dojemanje človekovih pravic ter družbene realnosti (številka: 50, 2000)
  27. kongres IBBY (številka: 50, 2000)
  Ekranizacija književnih del (številka: 50, 2000)
  Sodobna pravljica (številka: 50, 2000)
  Utemeljitev nagrade večernica Polonci Kovač za delo Kaja in njena družina (številka: 50, 2000)
  Simpozij o Miri Mihelič (številka: 50, 2000)
  Homoseksualna in lezbična literatura za otroke (številka: 50, 2000)
  Józef Wilkoń (številka: 50, 2000)
  Še vedno pobiram kamne po svetu (številka: 50, 2000)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 50, 2000)
  Okrogla miza o etiki in mladinski književnosti (številka: 50, 2000)
  Bralni klubi za srednješolce (številka: 50, 2000)
  "S pomočjo knjig za otroke in mladino sem lahko prispeval h kulturni izmenjavi med narodi ---" (številka: 50, 2000)
  Simpozij (Skrivni) dvevniki ustvarjalnega branja (številka: 50, 2000)
 27. 2001
   44

  (2001)
  številka: 51 (2001)
  številka: 52 (2001)
  Slavnostni govor na Prežihovini (številka: 51, 2001)
  Levstikove nagrade (številka: 51, 2001)
  Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 51, 2001)
  Oko besede 2000 (številka: 51, 2001)
  Nikoli ni prepozno za duhovno rast (številka: 51, 2001)
  Bologna po Bologni (številka: 51, 2001)
  Pogovor z Marijo Lucijo Stupica (številka: 51, 2001)
  28. jubilejni kongres IBBY v Baslu (številka: 51, 2001)
  Posebna priznanja ob 40-letnici bralne značke (številka: 51, 2001)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 51, 2001)
  Praznovanje 40-letnice bralne značke (številka: 51, 2001)
  Moja najljubša knjiga 2001 (številka: 51, 2001)
  Bienale evropske ilustracije na Japonskem (Beij 2001) (številka: 51, 2001)
  Nimam niti za burek ali O zadregah, ki bi jim morda lahko rekli tudi "etika in mladinska književnost" (številka: 51, 2001)
  O branju ali Zakaj gledanje televizije ne zadostuje (številka: 51, 2001)
  Maribor je obiskala gospa Meena G. Khorana (številka: 51, 2001)
  Pravljični dan (številka: 51, 2001)
  Slovstvena folkloristika (številka: 51, 2001)
  Ne pridiga, ampak vzgoja (številka: 51, 2001)
  Postmodernistični ubesedovalni postopki v otroški književnosti (številka: 51, 2001)
  Bralna značka je po štirih desetletjih perspektivno gibanje za branje (številka: 51, 2001)
  Med tabuji in fantastiko (številka: 52, 2001)
  Posvetovanje o tabujih v mladinski književnosti (številka: 52, 2001)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 52, 2001)
  Kandidature za IBBY nagrade 2002 (številka: 52, 2001)
  Sneguljčica v besedilni analizi in pogovoru z mladim bralstvom (številka: 52, 2001)
  Večernica za leto 2000 (številka: 52, 2001)
  Dve noviteti zamejskega pisatelja Marka Kravosa (številka: 52, 2001)
  Aristejev "Lutkovni oder" (številka: 52, 2001)
  Ob 90-letnici Kristine Brenkove (številka: 52, 2001)
  Bolečina odraščanja (številka: 52, 2001)
  Nekaj lepega za --- domovino ali Domoljubje v ameriškem mladinskem romanu pred 11. septembrom 2001 (številka: 52, 2001)
  Egotrip P = vo2vr2 = (vo1vr1)x (številka: 52, 2001)
  Temni lirizem v knjižnih ilustracijah Marije Lucije Stupica (številka: 52, 2001)
  Pravljica kot neizčrpna banka podatkov (številka: 52, 2001)
  Mednarodna literarna nagrada Alpe-Jadran "Besede brez meja" (številka: 52, 2001)
  Mednarodna poletna šola mladinske književnosti v Londonu (12.8. - 1.8.2001) (številka: 52, 2001)
  Utemeljitev nagrade večernica za najboljše mladinsko leposlovno delo (2000) (številka: 52, 2001)
  18. bienale ilustracij v Bratislavi (številka: 52, 2001)
  Pregled slovenske mladinske književnosti prvič ob literaturi za odrasle (številka: 52, 2001)
  Poljska nagrada in še medalja slovenski pisateljici Bini Štampe Žmavc (številka: 51, 2001)
 28. 2002
   59

  številka: 53 (2002)
  številka: 54 (2002)
  številka: 55 (2002)
  Mladinska poezija v Sloveniji v letih 1995-2001 (številka: 53, 2002)
  Ibby Asahi nagrada (številka: 53, 2002)
  Leksikon slovenskih literarnih junakov (številka: 53, 2002)
  Čari in pasti dekliškega hišnega žanra (številka: 53, 2002)
  Humorni (na)spregled (številka: 53, 2002)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 53, 2002)
  Cenzura in druge oblike prepovedovanja knjig ter mladinska književnost (številka: 53, 2002)
  Marija Lucija Stupica (številka: 53, 2002)
  Slovenijo je obiskal Tonn! Tellegen (številka: 53, 2002)
  Spuščanje ladjic sredi neurja ali Negotovo razmišljanje o humorju (številka: 53, 2002)
  Spoštljiva predanost knjigi (številka: 53, 2002)
  Astrid Lindgren (številka: 53, 2002)
  Besede pa v smeh (številka: 53, 2002)
  "Jako bi nam ustregel, kdor bi znal resnico zavijati v prijetne šale" (številka: 53, 2002)
  Humor v mladinski poeziji (številka: 53, 2002)
  Pojavne oblike humorja (številka: 53, 2002)
  Eli Peroci - v spomin (številka: 53, 2002)
  Novi glasbeni pravljici Janeza Bitenca (številka: 53, 2002)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2002 (številka: 53, 2002)
  Oko besede 2001 (številka: 53, 2002)
  Škratje - mitološka in pravljična bitja (številka: 54, 2002)
  Pojmovanje mitskega in linearnega časa v mladinski književnosti po Marii Nikolajevi in v slovenski mladinski književnosti (številka: 54, 2002)
  Mitsko v mladinskem delu Pavleta Zidarja (številka: 54, 2002)
  Mit v pravljicah Ivane Brlić-Mažuranić (številka: 54, 2002)
  Mitološka bitja v hrvaški umetniški prozi za otroke in mladino (številka: 54, 2002)
  Otroštvo kot priložnost za mit (številka: 54, 2002)
  Mit, antika in sodobnost (številka: 54, 2002)
  Mitsko in slovenska mladinska poezija (številka: 54, 2002)
  Mednarodno razumevanje s pomočjo mladinske književnosti: utopija ali resničnost? (številka: 54, 2002)
  Kako sem se lotila mitske in pravljične tematike in kako to sprejemajo otroci (številka: 54, 2002)
  Sodobna hrvaška pravljica (številka: 54, 2002)
  Mit dobre matere v mladinski književnosti nemškega govornega področja v 80-ih in 90-ih letih 20. stoletja (številka: 54, 2002)
  Razbiranje in razumevanje mitskih sestavin (številka: 54, 2002)
  Mitološki vidik slovstvene folklore (številka: 54, 2002)
  The vampire strikes back (številka: 54, 2002)
  Pravljica kot zgodovina (številka: 54, 2002)
  Mit/mitsko in sodobna pravljica (številka: 54, 2002)
  Izbira otroških igrač in slovenski miti (številka: 54, 2002)
  Mitsko v mladinski književnosti Zlate Vokač (številka: 54, 2002)
  Preliminarije k obravnavi razmerja med alegoričnimi strukturami in prvinami iracionalnega v pravljici (številka: 54, 2002)
  Mojca Pokrajculja ali Demitizirani mit o delu in pridnosti (številka: 54, 2002)
  Od čarobne palice Harrya Potterja k mitskim razsežnostim imaginarija otroštva (številka: 54, 2002)
  39. sejem knjig za otroke v Bologni (številka: 55, 2002)
  Merila za izbiranje s predsodki neobremenjene mladinske literature (številka: 55, 2002)
  Jubilejni kongres IBBY (številka: 55, 2002)
  Zakaji in zatoji Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 55, 2002)
  Fragmenti o radijski igri (številka: 55, 2002)
  Knjige za svet brez bralcev? (številka: 55, 2002)
  Utemeljitev nagrade Večernica za leto 2001 (številka: 55, 2002)
  Zora Tavčar: Ko se ptički prebude (številka: 55, 2002)
  Slikanica in interaktivna zgoščenka Maček Muri (številka: 55, 2002)
  Ali lahko tudi slovenska književnost pripomore k mednarodnemu sporazumevanju in vzpostavitvi miru? (številka: 55, 2002)
  "Nekaj me je moralo pri tem že zbosti" (številka: 55, 2002)
  Večernica za leto 2001 (številka: 55, 2002)
  Ljubezen in pisave (številka: 55, 2002)
  8. mednarodni ilustratorski natečaj - Chioggia, Italija (številka: 55, 2002)
 29. 2003
   54

  številka: 56 (2003)
  številka: 57 (2003)
  številka: 58 (2003)
  Strah, pogum in odgovornost (številka: 56, 2003)
  Nova mednarodna literarna nagrada v spomin na Astrid Lindgren (številka: 56, 2003)
  Nov prevod Barbare Frischmuth (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v slikanicah (številka: 56, 2003)
  Levstikove nagrade 2003 (številka: 56, 2003)
  Elementi drugačnosti v pravljici Marilenina skrivnost ruske pisateljice Ljudmile Petruševske (številka: 56, 2003)
  Mladinska književnost med srednješolci (številka: 56, 2003)
  IBBY nagrada za promocijo branja 2003 (številka: 56, 2003)
  Revija Otrok in knjiga med letošnjimi Glazerjevimi nagrajenci (številka: 56, 2003)
  Pravljice, ki nam dajo misliti (številka: 56, 2003)
  Ali je maček sploh v žaklju oziroma O trivialnem v literaturi za otroke in mladino (številka: 56, 2003)
  Moja najljubša knjiga 2003 (številka: 56, 2003)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 56, 2003)
  Skok iz otroštva v novejših slovenskih romanih (številka: 56, 2003)
  Detektiv samemu sebi (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v mladinski književnosti (številka: 56, 2003)
  5. slovenski bienale ilustracije (številka: 56, 2003)
  Lutkarja Breda in Tine Varl (številka: 56, 2003)
  Katera mladinska književna dela najdemo pod geslom "drugačnost" (številka: 56, 2003)
  Prispevek k vprašanju mladinske književnosti (številka: 56, 2003)
  Ilustracije Urške Stropnik (številka: 56, 2003)
  Možnosti književne in bralne vzgoje z revijami (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v mladinski književnosti (številka: 56, 2003)
  Drugačnost v Luži (številka: 56, 2003)
  Komunikacijski pouk književnosti v osnovni šoli (številka: 57, 2003)
  Pogovor o prebranem besedilu (številka: 57, 2003)
  Poslanica ob 8. septembru, mednarodnem dnevu pismenosti (številka: 57, 2003)
  Mladinske knjige za boljši svet (številka: 57, 2003)
  Leposlovno branje in pouk po meri današnjih mladih in njihovih potreb (številka: 57, 2003)
  Pol stoletja mladinskih knjižnih zbirk Sinji galeb in Čebelica (številka: 57, 2003)
  Kandidature za "IBBY Honour List" 2004 (številka: 57, 2003)
  Novi pogledi na mladinsko književnost (številka: 57, 2003)
  Pisateljica Desa Muck na 3. mednarodnem literarnem festivalu v Berlinu (številka: 57, 2003)
  Pravljični večeri v Mariborski knjižnici (številka: 57, 2003)
  Lirične vinjete Lucijana Reščiča (številka: 57, 2003)
  Ob 50. obletnici knjižnih zbirk Sinji galeb in Čebelica (številka: 57, 2003)
  V literaturo na krilih Čebelic in Sinjih galebov (številka: 57, 2003)
  Kandidature za "The Astrid Lindgren Memorial Award for Literature" 2004 (številka: 57, 2003)
  Televizijska serija Pozabljene knjige naših babic (številka: 57, 2003)
  Paničen beg od zardevanja ali Kako ohraniti dostojanstvo spoštovane profesorice (številka: 58, 2003)
  Fantje berejo drugač(n)e knjige (številka: 58, 2003)
  Med vzhodom in zahodom (številka: 58, 2003)
  Kdo pravi, da oblaki niso živi (številka: 58, 2003)
  Večernica za leto 2002 (številka: 58, 2003)
  O metodi igre vlog in njeni uporabnosti pri razvijanju otrokove sposobnosti privzemanja perspektiv v književnem besedilu (številka: 58, 2003)
  Dva nova priročnika o pomenu branja v dialogu (številka: 58, 2003)
  Verbalno in vizualno (številka: 58, 2003)
  Mednarodno priznanje pisateljici Janji Vidmar (številka: 58, 2003)
  Biti član žirije ali Kako se pečeš na številnih rahlih ognjih (številka: 58, 2003)
  Vsi otroci ne rastejo v pravljičnem svetu (številka: 58, 2003)
  Dane zajc: Petelin se sestavi (številka: 58, 2003)
 30. 2004
   55

  številka: 59 (2004)
  številka: 60 (2004)
  številka: 61 (2004)
  40. in 41. mednarodni sejem otroških knjig v Bologni (številka: 59, 2004)
  Kaj je bilo prej: kura ali jajce? (številka: 59, 2004)
  Slikanica za otroke (številka: 59, 2004)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2004 (številka: 59, 2004)
  Izhodiščne misli in vprašanja (številka: 59, 2004)
  Odraščanje (številka: 59, 2004)
  Nagrada za izvirno slovensko slikanico (številka: 59, 2004)
  Moja najljubša knjiga 2004 (številka: 59, 2004)
  Slikanica, otrok in odrasli (številka: 59, 2004)
  Slikanica v mladinski književnosti ali Slikanici več časti in oblasti (številka: 59, 2004)
  O slovenski slikanici (številka: 59, 2004)
  Zgodbe iz mesta Rič-rač (številka: 59, 2004)
  Lojze Kovačič (številka: 59, 2004)
  Desetnica (številka: 59, 2004)
  Oko besede 2003 (številka: 59, 2004)
  Zaznavanje slikovnih in drugih znakov pri predšolskem otroku (številka: 59, 2004)
  Ljudje se delimo na tiste, ki si izmišljajo vzporedne svetove, in na tiste, ki v njih verjamejo (številka: 59, 2004)
  Debatna kavarna o mladinski pop literaturi (številka: 59, 2004)
  Avtorska slikanica (številka: 59, 2004)
  Uvodna beseda o slikanici (številka: 59, 2004)
  Nove dežele - novi prijatelji (številka: 60, 2004)
  Joachim Friedrich (številka: 60, 2004)
  Martin Waddell in Max Velthuijs - Andersenova nagrajenca 2004 (številka: 60, 2004)
  Kdo je naslovnik kritike mladinske književnosti? (številka: 60, 2004)
  Estetske strukture v mladinski literaturi (številka: 60, 2004)
  Ali je kritika mladinske književnosti še vedno na poti odraščanja? (številka: 60, 2004)
  Učenčev izbor - ključ do motivacije za branje? (številka: 60, 2004)
  Priporočilni seznami mladinskih knjig in prost izbor knjig za branje za bralno značko (številka: 60, 2004)
  Razstava slovenskih slikanic v Pionirski knjižnici v Ljubljani (številka: 60, 2004)
  Kritiški modeli v reviji Otrok in knjiga (številka: 60, 2004)
  William Nicholson in filozofska fantazija (številka: 60, 2004)
  Lygia Bojunga Nunes, dobitnica nagrade ALMA 2004 (številka: 60, 2004)
  IJB - Internationale Jugendbibliothek München (številka: 60, 2004)
  Edina večnost, ki nam je na voljo (številka: 61, 2004)
  Prva monografska publikacija revije Otrok in knjiga (številka: 61, 2004)
  Spominska soba Ele Peroci (številka: 61, 2004)
  29. kongres IBBY v Južni Ameriki (številka: 61, 2004)
  Josip Brinar in njegovi pogledi na mladinsko književnost (številka: 61, 2004)
  Slovenski nagrajenci z nagrado "IBBY honour list 2004": Matjaž Pikalo, Zvonko Čoh, Jakob J. Kenda (številka: 61, 2004)
  Kričim v svojih knjigah, a večina je še vedno gluha (številka: 61, 2004)
  Naočnik, očalnik in Rdeča kapica (številka: 61, 2004)
  Količina ironije premosorazmerna s količino srebra v laseh (številka: 61, 2004)
  Knjiga, otrok in jaz (številka: 61, 2004)
  Slovenski mladinski pisatelji na beograjskem knjižnem sejmu (številka: 61, 2004)
  Slikanici Maruška Potepuška in Brundo se igra med besednim in vizualnim (številka: 61, 2004)
  Večernica za leto 2003 (številka: 61, 2004)
  Antologija sodobne slovenske mladinske književnosti v angleščini (številka: 61, 2004)
  Strokovno spremljanje mladinske književnosti v Sloveniji (številka: 61, 2004)
  Zmeraj kakšna Živa za smetiščnega mačka (številka: 61, 2004)
  Želja po ščepcu solidarnosti (številka: 61, 2004)
  Recepcija afriških pripovedk na drugem koncu sveta (številka: 61, 2004)
  Znanstvena monografija Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem ... (številka: 61, 2004)
 31. 2005
   71

  številka: 62 (2005)
  številka: 63 (2005)
  številka: 64 (2005)
  Književni liki v slovenskem mladinskem realističnem romanu (številka: 62, 2005)
  Upam, da bom večni potepuh (številka: 62, 2005)
  Bralna značka v tem trenutku (številka: 62, 2005)
  Knjige so moje čarobne oči (številka: 62, 2005)
  O literaturi pri maturi (številka: 62, 2005)
  Ostržki in Pike Nogavičke ali Kdo vzgaja mladinske literarne junake? (številka: 62, 2005)
  Druga podelitev desetnice (številka: 62, 2005)
  Ali moč pesniškega jezika v mladinski književnosti usiha? (številka: 62, 2005)
  Izhodiščne misli in vprašanja (številka: 62, 2005)
  Struktura junaka v mladinski književnosti (številka: 62, 2005)
  Fantastičnost v literaturi in njene značilnosti v Tolkienovem Hobitu (številka: 62, 2005)
  Zagovor branja (številka: 62, 2005)
  Svežina duha pri petinosemdesetih (številka: 62, 2005)
  Nepozabljena dediščina (številka: 62, 2005)
  Paradoksna težava mladinskega romana Žigana (številka: 62, 2005)
  Obisk slovenskih mladinskih pisateljev v Zagrebu (številka: 62, 2005)
  Mladostnik in književnost (številka: 62, 2005)
  Oko besede 2004 (številka: 62, 2005)
  Janez Bitenc (številka: 62, 2005)
  Pripis k Zipesovemu razmišljanju o Harryju Potterju (številka: 62, 2005)
  Poziv staršem in učiteljem (številka: 62, 2005)
  Alenka Sottler in njeno uveljavljanje na mednarodnem ilustratorskem prizorišču (številka: 62, 2005)
  Na grmado z njimi! (številka: 62, 2005)
  Maxu Velthuijsu v spomin (številka: 62, 2005)
  6. slovenski bienale ilustracije (številka: 62, 2005)
  Pota (številka: 62, 2005)
  Fenomen Harryja Potterja ali čemu toliko hrupa? (številka: 62, 2005)
  Struktura pripovedovalca v Zvezdici zaspanki (številka: 62, 2005)
  Izjava udeležencev srečanja slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede 2004 (številka: 62, 2005)
  O literaturi na maturi (številka: 62, 2005)
  Oče ima zmerom prav ali Struktura junaka v (moji) mladinski književnosti (številka: 62, 2005)
  Jelka in Nina, gimnazijka in pesnika dva (številka: 62, 2005)
  Snežna kraljica na zrnu graha (številka: 63, 2005)
  Danska v Andersenovem času (številka: 63, 2005)
  Andersen in sodobna pravljica na Slovenskem (številka: 63, 2005)
  Andersenov postromantični premik v zvrsti umetne pravljice in temelji za njeno trivializacijo (številka: 63, 2005)
  Hans Christian Andersen v učnem načrtu in učbenikih - otroškost ali otročjost? (številka: 63, 2005)
  Andersen danes (številka: 63, 2005)
  Slovenski ilustratorji Andersenovih pravljic (številka: 63, 2005)
  Je Andersen mladinski pisatelj? (številka: 63, 2005)
  Sonce v Andersenovi senci (številka: 63, 2005)
  Samoupravljanje Andersenovih pravljic (številka: 63, 2005)
  Kratka biografija in literarna razčlemba pravljice (številka: 63, 2005)
  Andersen med lutkami (številka: 63, 2005)
  Anic bo konec, nastaja nova serija (številka: 64, 2005)
  Škratom na pot (številka: 64, 2005)
  Branje kot filozofiranje (številka: 64, 2005)
  Moja najljubša knjiga 2005 (številka: 64, 2005)
  Ko se z bolečino zaveš svoje sence (številka: 64, 2005)
  Knjižna kultura 2005 (številka: 64, 2005)
  Mednarodna otroška digitalna knjižnica (številka: 64, 2005)
  Mladinska proza Slavka Pregla (številka: 64, 2005)
  Namesto intervjuja (številka: 64, 2005)
  Pravljični dan s pravljično šolo v Mariborski knjižnici (številka: 64, 2005)
  O Škratih v žitu (številka: 64, 2005)
  Z jezikom pripet na steno besed (številka: 64, 2005)
  Od Gimnazijke do Gimnazijca (številka: 64, 2005)
  Dane Zajc (številka: 64, 2005)
  Kako naj šola razvija branje in širšo pismenost (številka: 64, 2005)
  Sto in še več najboljših iz šestdesetih letnikov Cicibana (številka: 64, 2005)
  Največji greh pri pisanju je, če si dolgočasen (številka: 64, 2005)
  Moj edini naročnik ima zelo slabe živce (številka: 64, 2005)
  Vse najboljše, Ciciban: sto in še več najboljših iz šestdesetih letnikov Cicibana. Izbrala in uredila Slavica Remškar, Mladinska knjiga Založba, 2005 (številka: 64, 2005)
  Pravljične poti Slovenije (številka: 64, 2005)
  Večernica za leto 2004 (številka: 64, 2005)
  42. sejem otroških knjig v Bologni (številka: 64, 2005)
  Razstava knjig za mlade s posebnimi potrebami v Bologni (številka: 64, 2005)
  Praznovanje letošnjega 2. aprila in kandidature za najvišja mednarodna priznanja (številka: 64, 2005)
 32. 2006
   70

  številka: 65 (2006)
  številka: 66 (2006)
  številka: 67 (2006)
  Bralni izziv raziskovalcem mladinske književnosti (številka: 65, 2006)
  Na meji in v prelomu svata staršev (številka: 65, 2006)
  Morje pesmi za otroke (številka: 65, 2006)
  Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske literature (številka: 65, 2006)
  Barve moje pokrajine (številka: 65, 2006)
  Barve pokrajin in ulic v mladinski književnosti (številka: 65, 2006)
  C. S. Lewis - apologet domišljije (številka: 65, 2006)
  Med vzgojo in igro (številka: 65, 2006)
  Nepogrešljiv študijski priročnik (številka: 65, 2006)
  Desetnica 2006 Janji Vidmar (številka: 65, 2006)
  Slovenska sekcija IBBY na Slovenskem knjižnem sejmu (številka: 65, 2006)
  Okušanje barv z jezikom (številka: 65, 2006)
  Oko besede 2005 (številka: 65, 2006)
  Nazaj h kanonu (številka: 65, 2006)
  Prekmurske pravljice (številka: 65, 2006)
  Kristina Krhin (številka: 65, 2006)
  Kompozicijski odnos tekstovnega in likovnega v slikanici (številka: 65, 2006)
  Barve pokrajin v moji mladinski književnosti (številka: 65, 2006)
  Priporočilni seznami za bralno značko: da li! ne? (številka: 65, 2006)
  Ibby novice (številka: 65, 2006)
  Poslanica ob mednarodnem dnevu mladinskih knjig 2006 (številka: 65, 2006)
  Moja naj knjiga 2006 (številka: 65, 2006)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica (številka: 65, 2006)
  Aksinija Kermauner (številka: 65, 2006)
  Barve v pokrajini (številka: 65, 2006)
  20. bienale ilustracij v Bratislavi (BIB) (številka: 65, 2006)
  Elementi ljudskega v sodobni pravljici (številka: 65, 2006)
  Onkraj sveta (številka: 65, 2006)
  Večernica za leto 2005 (številka: 66, 2006)
  Uprizoritev (številka: 66, 2006)
  Poimenovanja slovenske mladinske dramatike (številka: 66, 2006)
  Maribor se zdi tako srečno mesto (številka: 66, 2006)
  Izjemno literarno odkritje (številka: 66, 2006)
  Vasja Cerar (številka: 66, 2006)
  Arjan Pregl (številka: 66, 2006)
  Morfologija pravljice (številka: 66, 2006)
  Uporništvo je večno, ni pa večna njegova forma (številka: 66, 2006)
  Temeljno strokovno delo domače radiofonske literature (številka: 66, 2006)
  Hommage Rosandi Sajko, pledoaje za avtonomno zvočno umetnino (številka: 66, 2006)
  Mladinska književnost in družbeni razvoj (številka: 66, 2006)
  Kje pa piše, da so vsi umrli? (številka: 66, 2006)
  1000 und 1 buch 2005 (številka: 66, 2006)
  Z Nietzschejem o Neznosni lahkosti bivanja (številka: 66, 2006)
  Vzporednost svetov (številka: 66, 2006)
  Sploh pa imam rada vsa ločila (številka: 66, 2006)
  Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske literature (številka: 66, 2006)
  Fantje iz gline - zgodba o neskončnem iskanju ljubezni (številka: 66, 2006)
  Zverinjaki mladostnikovega iskanja lastne kletke (številka: 66, 2006)
  1444 besed o ilustraciji (številka: 66, 2006)
  Komunikacijski pouk književnosti (številka: 67, 2006)
  O mladinski literaturi, književni vzgoji, didaktičnih gradivih in še čem (številka: 67, 2006)
  Zemljevidi otrokovega popotovanja v odraslost (številka: 67, 2006)
  Berila in kulturna identiteta mladih (številka: 67, 2006)
  Včasih se zgodi presenečenje (številka: 67, 2006)
  Dramsko besedilo kot osnova za lutkovno predstavo (številka: 67, 2006)
  Lutka z besedilom okoli vratu (številka: 67, 2006)
  Nevralgične točke slovenske mladinske literature (številka: 67, 2006)
  Branje v času medijev (številka: 67, 2006)
  Branje dramskih besedil v šoli (številka: 67, 2006)
  Dramaturgija pravljice in lutkovno gledališče (številka: 67, 2006)
  Kaj je pravzaprav radijska igra? (številka: 67, 2006)
  Kakšno berilo osnovnošolskemu najstniku? (številka: 67, 2006)
  Od Levstika do Andersena (številka: 67, 2006)
  Moja najljubša knjiga 2007 na spletu (številka: 67, 2006)
  7. slovenski bienale ilustracije (številka: 67, 2006)
  Z berili vzgajamo bralce za vse življenje (številka: 67, 2006)
  Knjižne izdaje mladinske dramatike (številka: 67, 2006)
 33. 2007
   52

  številka: 68 (2007)
  številka: 69 (2007)
  številka: 70 (2007)
  Kratek oris slovenske lutkovne dramaturgije na poti skozi čas (številka: 68, 2007)
  Kaj bi storil Harry? (številka: 68, 2007)
  Pogovor s Polonco Kovač (številka: 68, 2007)
  Beseda in njen odmev (številka: 68, 2007)
  Prvoosebni pripovedovalec - junak našega časa? (številka: 68, 2007)
  Filozofsko razvrednotenje umetnosti (številka: 68, 2007)
  Informativna priročnika o slovenskih književnikih (številka: 68, 2007)
  Z užitkom izbrano, z užitkom (pre)brano (številka: 68, 2007)
  Sporočilo otrokom sveta (številka: 68, 2007)
  Desetnica za leto 2007 (številka: 68, 2007)
  Epistemološki problem v knjigi Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa (številka: 68, 2007)
  Knjige kot izkušnje otroštva (številka: 68, 2007)
  Mladinska proza Janje Vidmar (številka: 68, 2007)
  Iskanje lastne podobe v zrcalu urbanega plemena (številka: 68, 2007)
  Ali je bog zapovedal tudi, da ne smeš odvreči očetovega trupla v gramozno jamo? (številka: 68, 2007)
  Levstikove nagrade 2007 (številka: 68, 2007)
  Če ne bomo brali, bo volk požrl Rdečo kapico ali O slovenskem nagnjenju k izumljanju tople vode (številka: 68, 2007)
  44. sejem otroških knjig v Bologni (številka: 68, 2007)
  Slovenske in svetovne pravljice (številka: 68, 2007)
  Zakaj Pika spi z nogami na blazini ali subverzija moči v delih Astrid Lindgren (številka: 69, 2007)
  Kdo bo koga ubogal/poslušal? (številka: 69, 2007)
  Dinamika razvoja osebnosti odraslih in otroških likov v romanu Ronja, razbojniška hči (številka: 69, 2007)
  Slovenska mladinska književnost na knjižnem sejmu v Frankfurtu (številka: 69, 2007)
  Stopenjskost pri usvajanju pismenosti - postopen pouk bralne pismenosti na vseh ravneh šolanja (številka: 69, 2007)
  Pika na otoku Taka-Tuka (številka: 69, 2007)
  Realistični prozni vzorci v delih Astrid Lindgren (številka: 69, 2007)
  Življenje in posmrtno življenje Pike Nogavičke (številka: 69, 2007)
  Slovenske nogavice Pike Nogavičke (številka: 69, 2007)
  Astrid Lindgren in njen vpliv na slovensko mladinsko književnost (številka: 69, 2007)
  1000 und 1 buch 2006 (številka: 69, 2007)
  Kako upodobiti Piko Nogavičko? (številka: 69, 2007)
  Zorka Peršič, 1914-2007 (številka: 69, 2007)
  Mladinska proza Marka Kravosa (številka: 70, 2007)
  Simpozij Med občudovanjem in zapovedovanjem branja (številka: 70, 2007)
  Utemeljitve žirij (številka: 70, 2007)
  Osvobojeni otrok - otroštvo v delih Astrid Lindgren (številka: 70, 2007)
  Trikrat tri je devet, vsak si mora svojo pet (številka: 70, 2007)
  Bienale ilustracij v Bratislavi 2007 (številka: 70, 2007)
  Nova izdaja Brvarjevih Treh pesnitev (številka: 70, 2007)
  Ključ je treba iskati v jeziku (številka: 70, 2007)
  Večernica (številka: 70, 2007)
  Problemov ne dajem na tehtnico (številka: 70, 2007)
  Večernica je zasijala dvakrat (številka: 70, 2007)
  Kozel se otrokom ne zdi "sumljiv" (številka: 70, 2007)
  Fran Albreht in Grimmove pravljice (številka: 70, 2007)
  Recepcija etičnih sodb v Kamnu modrosti (številka: 70, 2007)
  Umetniško ustvarjanje Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 70, 2007)
  Za kritično in kreativno branje (številka: 70, 2007)
  Pol kraljevstva za slikanico (številka: 70, 2007)
 34. 2008
   47

  številka: 71 (2008)
  številka: 72 (2008)
  številka: 73 (2008)
  Zakaj zapovedovanje branja ne prepriča učencev (številka: 71, 2008)
  Jezik: avtorju izziv in bralcu kazen? (številka: 71, 2008)
  Jezikovno-slogovni korelat najstniškega iskanja svoje poti (številka: 71, 2008)
  45. sejem knjig za otroke v Bologni, 31. 3. - 3. 4. 2008 (številka: 71, 2008)
  Predstavitev slovenske mladinske književnosti na Bolonjskem knjižnem sejmu 2008 (številka: 71, 2008)
  Knjige razsvetljujejo, znanje razveseljuje (številka: 71, 2008)
  Irska mladinska književnost in medkulturni dialog v zgodovinski prozi (številka: 71, 2008)
  Kdaj spustiti jezik z vajeti? (številka: 71, 2008)
  Predšolska bralna značka v vrtcih v Sloveniji (številka: 71, 2008)
  Bookbird 2005, 2006, 2007 (številka: 71, 2008)
  Sodobna literarna teorija (številka: 71, 2008)
  Možnosti vzgojitelja pri spodbujanju razvoja otrokovega interesa za branje (številka: 71, 2008)
  70 let Marjane Kobe (številka: 71, 2008)
  Bralci in pisatelji o branju (številka: 71, 2008)
  Novo poglavje v likovni umetnosti Alenke Sottler (številka: 71, 2008)
  Prosti izbor knjig za bralno značko in priporočilni seznami mladinskih knjig (številka: 71, 2008)
  Do jezika po poti svobode in subjektivnosti (številka: 71, 2008)
  Pripovedovalski festival (številka: 71, 2008)
  Jezikolovci in jezikonitosti (številka: 71, 2008)
  ALMA 2008 (številka: 72, 2008)
  Mladinska revija Galeb (številka: 72, 2008)
  Večernica 2007 (številka: 72, 2008)
  Gospodar muh in poučevanje demokracije (številka: 72, 2008)
  Svetost besede pri otroku (številka: 72, 2008)
  Odsev zgodovine v otroški književnosti in vpliv zgodovinskih dogodkov na zgodbe za otroke (številka: 72, 2008)
  Pripovedno mišljenje: zgodbe, leposlovje in filozofija (številka: 72, 2008)
  Mladinska proza Dese Muck (številka: 72, 2008)
  Knjižna zbirka Spominčice (številka: 72, 2008)
  Bralna pismenost za večkulturno družbo (številka: 72, 2008)
  Slovenska mladinska književnost v priredbah za film in televizijo (številka: 73, 2008)
  "Ofenziva" letečega kovčka, II. del ali Obstaja film po knjigi? (številka: 73, 2008)
  Torej ste mrtvi, in kaj zdaj? (številka: 73, 2008)
  Dva medija, dve besedili (številka: 73, 2008)
  "Ofenziva" letečega kovčka (številka: 73, 2008)
  Hip pred dokončnim zmagoslavjem (številka: 73, 2008)
  Modri vlak, rdeča zastava, mavrični svet (številka: 73, 2008)
  Otroška in mladinska proza Svetlane Makarovič (številka: 73, 2008)
  Deliti sanje (številka: 73, 2008)
  Bralna značka s filmi, gledališkimi predstavami in literarnimi večeri (številka: 73, 2008)
  Oko besede 2008 (številka: 73, 2008)
  Med platnicami se znajde vsak po svoje (številka: 73, 2008)
  Osmi pravljični dan v Mariborski knjižnici (številka: 73, 2008)
  Nekaj tez o slovenskih filmih za otroke in mladino (številka: 73, 2008)
  Potovanje po spominih (številka: 73, 2008)
 35. 2009
   64

  številka: 74 (2009)
  številka: 75 (2009)
  številka: 76 (2009)
  IBBY novice (številka: 74, 2009)
  Izvirna slovenska slikanica (številka: 74, 2009)
  60 let Mednarodne mladinske knjižnice v Münchnu (številka: 74, 2009)
  Pravljica in ženskost (številka: 74, 2009)
  Didaktično "nasilje" nad izbranim mladinskim leposlovjem (številka: 74, 2009)
  Sejem otroških knjig v Bologni (23. - 26. 3. 2009) (številka: 74, 2009)
  2. april 2009 - mednarodni dan knjig za otroke (številka: 74, 2009)
  Ilustracije Daše Simčič (številka: 74, 2009)
  Zgodba v zgodovini - zgodovina v mladinski književnosti (številka: 74, 2009)
  Svjetlan Junaković (številka: 74, 2009)
  Otroška in mladinska književnost Marjana Tomšiča (številka: 74, 2009)
  Jezikovna inovativnost sodobne hrvaške in slovenske otroške poezije (številka: 74, 2009)
  Desetnica 2009 (številka: 74, 2009)
  Značilnosti 8. slovenskega bienala ilustracije (številka: 74, 2009)
  Pravljični dnevi Mariborske knjižnice (številka: 74, 2009)
  Moja naj knjiga 2009 (številka: 74, 2009)
  Bralni dogodek s Knjigo pred nosom (številka: 74, 2009)
  Opusi sedmih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev (številka: 74, 2009)
  Tipne slikanice za slepe (številka: 74, 2009)
  Bookbird 2008 (številka: 75, 2009)
  Na sledi otroškemu doživljajskemu svetu in igri (številka: 75, 2009)
  Učenci z bralno napisovalnimi težavami (disleksija) (številka: 75, 2009)
  Kaj je branje in kakšen je bralec v 21. stoletju? (številka: 75, 2009)
  Kakšne vrste virus bo napadel mlade bralce? (številka: 75, 2009)
  Kako narisati, kar pove Saša Vegri (številka: 75, 2009)
  Kar nas ne ubije, nas naredi duhovitejše (številka: 75, 2009)
  Literarni festival Pordenone 2009 (številka: 75, 2009)
  Celovitost pesniškega doživetja otroštva (številka: 75, 2009)
  Živimo v svetu, ki je nor (številka: 75, 2009)
  Večernica 2009 (številka: 75, 2009)
  Kaj je mladinska književnost? (številka: 75, 2009)
  "S toto knjigo nena pozabimo tistih cajtov" (številka: 75, 2009)
  Sejem otroške literature v Bologni 2009 (številka: 75, 2009)
  Nekatere konce pesmi izsanjam (številka: 75, 2009)
  Družinsko branje in knjižnica (številka: 75, 2009)
  Zgodba mnogih bistrih in rahlo lenih fantov (številka: 75, 2009)
  Pomen knjižnice pri spodbujanju družinskega branja (številka: 75, 2009)
  Razmerja med slikovnimi in besednimi sporočili (številka: 75, 2009)
  Čisto enostavno rečeno: paše mi (številka: 75, 2009)
  Knjižni sejem v Frankfurtu 2009 (številka: 75, 2009)
  Janja Vidmar - (samo)ironična štoparka po galaksijah drugačnosti (številka: 75, 2009)
  Levstikove nagrade (številka: 76, 2009)
  Kako pisati radijske igre za otroke in kako sploh priti do njih (številka: 76, 2009)
  Kako nora je v resnici Flisarjeva nora dežela? (številka: 76, 2009)
  Otroci priseljenci in bralna značka (številka: 76, 2009)
  Radijska adaptacija mladinske književnosti/Slovenska otroška in mladinska radijska igra (številka: 76, 2009)
  Saša Vegri in nespečnost njenih otroških pesmi (številka: 76, 2009)
  Zgodba o Kristini Brenkovi je zgodba o knjigah za otroke na Slovenskem (številka: 76, 2009)
  "Otrok kot središče bralnega sveta" (številka: 76, 2009)
  Gledanje "onstran" vida ali Kako nevidno skozi glas postane vidno (številka: 76, 2009)
  Nekaj konkretnih rešitev uprizoritvenih problemov na primeru radijske igre Odiseja 3000 (številka: 76, 2009)
  Odrešitev kot maksima in najmočnejša možna motivacija (številka: 76, 2009)
  Čeprav radijske igre zmeraj poslušam v temi, je v prostoru svetlo (številka: 76, 2009)
  Utrinki spominov na dr. Kristino Brenkovo (številka: 76, 2009)
  Literatura in radijska igra za otroke (številka: 76, 2009)
  Poustvarjalno pisanje in branje za značko (številka: 76, 2009)
  1000 und 1 buch 2008 (številka: 76, 2009)
  Radijske igre za otroke (številka: 76, 2009)
  Vključevanje bralne značke v šolski vsakdanjik (številka: 76, 2009)
  Kaj je primerna knjiga? - le kakšno vprašanje je to! (številka: 76, 2009)
  Kako naj mentor razvija bralno zmožnost posameznika (številka: 76, 2009)
 36. 2010
   59

  številka: 77 (2010)
  številka: 78/79 (2010)
  Desetnica 2010 (številka: 77, 2010)
  Okrogla miza slovenskega društva za primerjalno književnost "Esej na maturi" (številka: 77, 2010)
  Philip Pullman - zakaj 'najnevarnejši avtor v Britaniji'? (številka: 77, 2010)
  2. april 2010 - mednarodni dan knjig za otroke (številka: 77, 2010)
  Nekaj malega o tem, kako Pu absolovira slovenščino in poskrbi za zabavo (številka: 77, 2010)
  Barvitost pavjih peres (številka: 77, 2010)
  Nagrade 2010 (številka: 77, 2010)
  Slikanica Pavje pero (številka: 77, 2010)
  Slikaniški svet, ki ustoličuje besedo (številka: 77, 2010)
  Bienalu ilustracij v Bratislavi na rob (številka: 77, 2010)
  Kako v čudežni deželi raste pisatelj (številka: 77, 2010)
  Bookbird 2009 (številka: 77, 2010)
  S pustolovščino bralno imejmo se bajno (številka: 77, 2010)
  Izjemno uspešna priredba Andersenovega Slavca (številka: 77, 2010)
  Dve oceni za Dve ciklami Benke Pulko (številka: 77, 2010)
  Strokovne srede v Pionirski - centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo v letu 2010 (številka: 77, 2010)
  Moja naj knjiga 2010 (številka: 77, 2010)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica 2010 (številka: 77, 2010)
  Varuh v rži in ameriški mladinski roman (številka: 77, 2010)
  O etiki in spolnosti v mladinskih delih Dese Muck (številka: 77, 2010)
  Sejem otroških knjig v Bologni (številka: 77, 2010)
  Medkulturni dialog v osnovni šoli (številka: 77, 2010)
  Objavljanje ljudskih pripovedi v revijah za otroke (številka: 78/79, 2010)
  Promocija mladinske književnosti v časopisih in revijah (številka: 78/79, 2010)
  Potovanje k notranji nešablonski govorici (številka: 78/79, 2010)
  Nagrajenci in nominiranci 1997-2009 (številka: 78/79, 2010)
  Ne oddajajte apriornih negativnih čustev (številka: 78/79, 2010)
  Mladinska književnost kot literarna manjšina (številka: 78/79, 2010)
  Pogledi na uglasbljanje moje poezije (številka: 78/79, 2010)
  Promocija literature v državah z višje razvito bralno kulturo (številka: 78/79, 2010)
  Saša Vegri (številka: 78/79, 2010)
  Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2010 (številka: 78/79, 2010)
  Prekinimo krog zaslužkarskih manipulacij (številka: 78/79, 2010)
  Prva plast zgodbe je za otroke, druga za odrasle (številka: 78/79, 2010)
  1000 und 1 buch 2008 (številka: 78/79, 2010)
  Kako srednješolci dejansko berejo (številka: 78/79, 2010)
  Matjaž Schmidt (številka: 78/79, 2010)
  Ali nam knjige lahko kaj povejo? Ali o knjigah lahko kaj povemo? (številka: 78/79, 2010)
  Medijska pismenost ali Če lahko Jonas, lahko tudi jaz (številka: 78/79, 2010)
  Večernica 2010 za leto 2009 (številka: 78/79, 2010)
  Spominski utrinki (številka: 78/79, 2010)
  Esej, ki ni besedilo (številka: 78/79, 2010)
  Igra v pesništvu za otroke (številka: 78/79, 2010)
  Moj glas, moj izraz (številka: 78/79, 2010)
  Priznanja zlata hruška 2010 (številka: 78/79, 2010)
  Večjezične slikanice (številka: 78/79, 2010)
  Vseh tabujev ne bi smeli prekršiti (številka: 78/79, 2010)
  Knjiga z zgoščenko - sobivanje literarnih in glasbenih vsebin (številka: 78/79, 2010)
  Slovenska mladinska književnost in njeno uglasbljanje (številka: 78/79, 2010)
  9. slovenski bienale ilustracije (številka: 78/79, 2010)
  32. mednarodni kongres IBBY (številka: 78/79, 2010)
  Pripovedne predstavitve vojne v mladinski prozi (številka: 78/79, 2010)
  Srečanje z drugim in drugačnim ob knjigi, filmu in poslušanju (številka: 78/79, 2010)
  O povezovanju glasbe in poezije z vidika ritma, vsebine in poustvarjanja (številka: 78/79, 2010)
  Moja publika so otroci, ki v solzah zaspijo (številka: 78/79, 2010)
  Povezave med knjigami in pripovedovalskim festivalom pravljice danes (številka: 78/79, 2010)
  Zgodbe iz oddaljenega predmestja (številka: 78/79, 2010)
 37. 2011
   56

  številka: 80 (2011)
  številka: 81 (2011)
  številka: 82 (2011)
  Biti urednik (številka: 80, 2011)
  Desetnica 2011 (številka: 80, 2011)
  Mladinska književnost in socializem (številka: 80, 2011)
  Lila Prap - dobitnica nagrade Prešernovega sklada 2011 (številka: 80, 2011)
  Knjiga o dolenjskem ljudskem pripovedniku (številka: 80, 2011)
  Zvezdna proga (številka: 80, 2011)
  Bulletin Jugend & Literatur 2008, 2009, 2010 (številka: 80, 2011)
  Nagrada izvirna slovenska slikanica 2011 - za nagrado Kristine Brenkove (številka: 80, 2011)
  Moja naj knjiga 2011 (številka: 80, 2011)
  Ko je avtor hkrati znanstvenik, literat in pedagog (številka: 80, 2011)
  Vloga Kristine Brenkove pri uveljavljanju slovenske mladinske književnosti v svetu (številka: 80, 2011)
  Prisotnost otroških in mladinskih literarnih besedil z gejevsko/lezbično tematiko v slovenskem prostoru (številka: 80, 2011)
  Sejem otroških knjig v Bologni (številka: 80, 2011)
  Esej o Kristini Brenkovi kot pravljični urednici (številka: 80, 2011)
  Holokavst skozi otroške oči (številka: 80, 2011)
  Poslanica IBBY: Knjiga se spominja (številka: 80, 2011)
  "Barvice so knjiga barv pisateljeve duše" (številka: 81, 2011)
  23. bienale ilustracij v Bratislavi (BIB) (številka: 81, 2011)
  Levstikove nagrade 2011 (številka: 81, 2011)
  "Nikdar nisem razumel, zakaj smo tako revni" ali Branje na lastno odgovornost (številka: 81, 2011)
  "Resnična lepota vedno malce zaskeli" (številka: 81, 2011)
  "Vse je odvisno od zornega kota" (številka: 81, 2011)
  "Odvrzi vse, kar te priklepa na to mesto" (številka: 81, 2011)
  Uredniško delo Kristine Brenkove kot odraz njenih pogledov na mladinsko književnost in njenega otroškega sprejemnika (številka: 81, 2011)
  "Ali pa, da bi jim branje prepovedali?" (številka: 81, 2011)
  "Preprostost me zanima, ne preproščina" (številka: 81, 2011)
  Mladinska literatura kot duhovni prostor mlade duše (številka: 81, 2011)
  Roman o nemoči in strahu pozabljenih otrok (številka: 81, 2011)
  Večernica 2011 za leto 2010 (številka: 81, 2011)
  Varuh v rži in ameriški mladinski roman do leta 1970 (številka: 81, 2011)
  Mednarodna konferenca o slikanicah (številka: 81, 2011)
  In memoriam Tonetu Pavčku (številka: 81, 2011)
  Nekaj razmišljanj o ženskih podobah v pravljici (številka: 81, 2011)
  "Romi, povabljeni v knjižnico" dobil evropsko nagrado IDEC za inovativne projekte (številka: 82, 2011)
  Ob 50-letnici bralne značke (številka: 82, 2011)
  Vprašanje periodizacije slovenske mladinske književnosti (številka: 82, 2011)
  Ko se srečajo subjekti in objekti smeha (številka: 82, 2011)
  Pedagog - tudi "interpret in igralec"? (številka: 82, 2011)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY (številka: 82, 2011)
  Sedem čudes o knjigi (številka: 82, 2011)
  Kaj z mladinsko dramatiko (številka: 82, 2011)
  Bookbird 2010 (številka: 82, 2011)
  Slovenska mladinska dramatika in njeno uprizarjanje (številka: 82, 2011)
  Predlogi Slovenske sekcije IBBY za nagrade 2012 v mednarodnem prostoru (številka: 82, 2011)
  Kvantitativna in kvalitativna analiza izvirno slovenskih in prevedenih slikanic in igroknjig med letoma 2003 in 2010 (številka: 82, 2011)
  Sij večernice in zrelost zlate hruške na istem nebu (številka: 82, 2011)
  Oko besede 2011 (številka: 82, 2011)
  Kakovostna mladinska knjiga v presoji Pionirske (številka: 82, 2011)
  Virtuozen preplet petih zgodb (številka: 82, 2011)
  Zakaj v knjižni obliki izhaja tako malo izvirne mladinske dramatike (številka: 82, 2011)
  Mar peščeni čarovnik časa ničesar ne vrne nazaj? (številka: 82, 2011)
  Posredovanje "žive besede" na urah pravljic v splošni knjižnici (številka: 82, 2011)
  O dokončnosti besedila (številka: 82, 2011)
 38. 2012
   73

  številka: 83 (2012)
  številka: 84 (2012)
  številka: 85 (2012)
  Slovenske romske pravljice (številka: 83, 2012)
  20 let slovenske sekcije IBBY (številka: 83, 2012)
  Sodobna pravljica v kontekstu sodobne baskovske mladinske književnosti (številka: 83, 2012)
  Pravljice z jogo ali Kako pravljica lepo mesto najde (številka: 83, 2012)
  Queerovsko feministična analiza čudežne spremembe in premene spola junakinje v evropskem pravljičnem izročilu (številka: 83, 2012)
  Pravljice danes (številka: 83, 2012)
  Pravljica kot folklorni žanr (številka: 83, 2012)
  20 years of The Slovenian Section of IBBY (številka: 83, 2012)
  Deset let skupine Za 2 groša fantazije (številka: 83, 2012)
  Sebični velikan in velikanovo srce (številka: 83, 2012)
  Imeti svojo pravljico (številka: 83, 2012)
  Razumevanje pravljic - osnova za kakovostno interpretacijo pri delu z otroki (številka: 83, 2012)
  Tipologija pravljic na Slovenskem (številka: 83, 2012)
  Pravljičar Joza Kravanja-Marinčič (1876-1969) iz Vrsnika na Bovškem (številka: 83, 2012)
  Slovenske pravljice v mednarodnem okviru (številka: 83, 2012)
  Srbska narodna pravljica - pripoved z razkošno strukturo (številka: 83, 2012)
  Moč jezika (številka: 83, 2012)
  Smrt v folklorni književnosti (številka: 83, 2012)
  Odmevi predkrščanskih verovanj v izbranih pravljicah treh hrvaških avtorjev (številka: 83, 2012)
  Zlate hruške 2011 (številka: 84, 2012)
  Desetnica 2012 (številka: 84, 2012)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2012 (številka: 84, 2012)
  Svet desetke (številka: 84, 2012)
  Izvirna slovenska slikanica 2012 za nagrado Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Mladinska književnost in krščanstvo ali Zakaj se komu kaj upira (številka: 84, 2012)
  O ilustratorski beri nekoliko drugače (številka: 84, 2012)
  "Malo me skrbi prihodnost bralcev serije o Hektorju" (številka: 84, 2012)
  Veliki avtorji za male bralce in pisani svetovi Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  Iz prazgodovinskih votlin k zlatim hruškam (številka: 84, 2012)
  "Zgodbe pisale vožnje z mestnim avtobusom" (številka: 84, 2012)
  Ogledobralci ali Zgodbe iz oddaljenega predmestja v slovenščini (številka: 84, 2012)
  Balada o sneguročki (številka: 84, 2012)
  Dialektičnomaterialistična indoktrinacija mladine prek prevodov (številka: 84, 2012)
  Motivacija, ustvarjalnost, več branja (številka: 84, 2012)
  O pomenu branja za otrokov razvoj (številka: 84, 2012)
  "Sveže, avtentično ne pade z neba" (številka: 84, 2012)
  "Čarobni napoji so za tiste, ki ne vidijo en prst pred nosom" (številka: 84, 2012)
  Preko meja (številka: 84, 2012)
  "Ko je brez kazni iskreno in popolnoma odpuščeno" (številka: 84, 2012)
  Intertekstualnost v mladinskih besedilih Kristine Brenkove (številka: 84, 2012)
  1000 und 1 buch 2011 (številka: 84, 2012)
  Likovno samosvoja spremljava pesmi (številka: 84, 2012)
  Knjiga vseh stvari ali Kako se počuti mladinska literatura med verniki (številka: 84, 2012)
  Večernica 2012 za leto 2011 (številka: 84, 2012)
  Vloga ptic v otroški književnosti (številka: 84, 2012)
  Moja naj knjiga 2012 (številka: 84, 2012)
  Kaj pa, če --- (številka: 85, 2012)
  Bookbird 2011 (številka: 85, 2012)
  Vpliv modernih medijev na delovanje knjižnice (številka: 85, 2012)
  Svetovni splet, župca in branje leposlovja (številka: 85, 2012)
  Razstava Grimmove pravljice v slovenskih prevodih v NUK (številka: 85, 2012)
  Bralne navade Slovencev v Argentini (številka: 85, 2012)
  Prodor sodobnih spletnih komunikacijskih oblik v mladinsko književnost (številka: 85, 2012)
  Srečanje z zunajevropsko kulturo (številka: 85, 2012)
  Nagrajene pisave (številka: 85, 2012)
  Oko besede 2012 (številka: 85, 2012)
  Psihoanaliza, branje in (tiskana) knjiga (številka: 85, 2012)
  Po Gutenbergovi eri (številka: 85, 2012)
  Mladi in mediji v sodobni mladinski književnosti (številka: 85, 2012)
  Bibliografija Darje Kramberger za obdobje 1967-2012 (številka: 85, 2012)
  Kako premagati primanjkljaje v bralnih dosežkih fantov (številka: 85, 2012)
  Izzivi novih tehnologij (številka: 85, 2012)
  Znakovni sistem mobilnikov in facebooka ter vprašanje identitete v mladinskem romanu Desetka (številka: 85, 2012)
  Quentin Blake in veselje nad življenjem (številka: 85, 2012)
  80 let Darje Kramberger (številka: 85, 2012)
  200 let Grimmovih pravljic (številka: 85, 2012)
  Algoritem arene (številka: 85, 2012)
  Kakovostna književna ilustracija za otroke (številka: 85, 2012)
  Pravljično leto v Mariborski knjižnici (številka: 85, 2012)
  Nagrada in priznanji Slovenske sekcije IBBY 2012 (številka: 85, 2012)
 39. 2013
   45

  številka: 86 (2013)
  številka: 87 (2013)
  številka: 88 (2013)
  Levstikove nagrade 2013 (številka: 86, 2013)
  Otroci sveta (številka: 86, 2013)
  Kako so nastale Kraljice mačke (številka: 86, 2013)
  Čarobne pesmi O-ZA (številka: 86, 2013)
  Hrošč je hrošč, hrošč ni hrošč (številka: 86, 2013)
  IBBY novice (številka: 86, 2013)
  Zorko Simčič (številka: 86, 2013)
  Nagrada Desetnica 2013 (številka: 86, 2013)
  Slovenske in evropske pravljičarke (številka: 86, 2013)
  Razpetost prevajalca med potujitvenim in podomačitvenim pristopom (številka: 86, 2013)
  Marlenka Stupica (številka: 86, 2013)
  1000 und 1 buch 2012 (številka: 86, 2013)
  Bulletin jugend & literatur 2011 (številka: 86, 2013)
  Umetnost kot adrenalinski šport (številka: 86, 2013)
  Simbolizem v otrokovem pripovedovanju zgodbe in skrivnostnost ugank (številka: 87, 2013)
  "Praznil sem predale, potem pa žrebal" (številka: 87, 2013)
  "Ni treba brati Malega princa, sam moraš biti Mali princ" (številka: 87, 2013)
  Večernica 2013 za leto 2012 (številka: 87, 2013)
  Bookbird 2012 (številka: 87, 2013)
  "Jaz pa bom še zmeraj verjel, da je možno, ampak mi pač nočemo" (številka: 87, 2013)
  John Boyne: Pisati. Samo pisati (številka: 87, 2013)
  Pismenost za 21. stoletje (številka: 87, 2013)
  Slovenski mladinski problemski roman (številka: 87, 2013)
  18. evropska konferenca o branju (številka: 87, 2013)
  Med imenom in brezimnostjo (številka: 87, 2013)
  "Tabu je danes težnja po lepoti" (številka: 87, 2013)
  "V knjigi hočem imeti cel svet" (številka: 87, 2013)
  Mednarodni kongres Lectura 2013 (številka: 87, 2013)
  Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2013 (številka: 87, 2013)
  V kamen, v vodo (številka: 87, 2013)
  "Nesmilečno življenje" Potrčevih likov kot tematska stalnica v njegovi kratki prozi (številka: 88, 2013)
  Aktualnost kanonskih realističnih mladinskih besedil s temo revščine (številka: 88, 2013)
  Pogovor s Patrickom Nessom (številka: 88, 2013)
  Pismo o ekvilibristiki branja (številka: 88, 2013)
  Revščina v slovenskih čudežnih pravljicah (številka: 88, 2013)
  Ra(v)no branje rane zdravi (številka: 88, 2013)
  Ali bi šli, lepo prosim, prebrat pravljico o Rdeči kapici?! (številka: 88, 2013)
  Pločnik proti kavču ali Rabljeno proti novemu (številka: 88, 2013)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 88, 2013)
  Tema spola v avtorski slikanici Mavrična maškarada (številka: 88, 2013)
  Iskanje in rušeje ravnotežja (številka: 88, 2013)
  Katere mladinske knjige s temo revščina bi svetovala v branje (številka: 88, 2013)
 40. 2014
   42

  številka: 89 (2014)
  številka: 90 (2014)
  številka: 91 (2014)
  Zastrupljene besede (številka: 89, 2014)
  Intermedialne priredbe pripovedi o Kekcu (številka: 89, 2014)
  Okrogla miza "Biblioterapija - kdo ali kaj, s kom in za koga?" (številka: 89, 2014)
  O vizualni pismenosti in ilustraciji na Slovenskem (številka: 89, 2014)
  Teorija slikanice (številka: 89, 2014)
  Medijska potrošnja in branje knjig pri slovenskih otrocih (številka: 89, 2014)
  1000 und 1 buch 2013 (številka: 89, 2014)
  Desetnica 2014 (številka: 89, 2014)
  Simpl (številka: 89, 2014)
  Slovenska mladinska proza v listu ameriških Slovencev (številka: 90, 2014)
  Zgodovina v zgodbah (številka: 90, 2014)
  Zgodovina za mlade, zgodovina za vsakogar (številka: 90, 2014)
  Nekaj razmišljanj ob ustvarjanju ilustracij za slikanico Anton! (številka: 90, 2014)
  Poletna šola branja literature (številka: 90, 2014)
  Vzgibi in izkušnje pri pisanju strokovnih zgodovinskih knjig za otroke in mladino (številka: 90, 2014)
  Branje kot izkušnja vključenosti: da bi "vsi" res pomenilo vsi (številka: 90, 2014)
  Večernica 2014 (številka: 90, 2014)
  Priznanje zlata hruška 2014 (številka: 91, 2014)
  "V zgodovini so skrite zgodbe/V zgodbah je skrita zgodovina" (številka: 91, 2014)
  Bookbird 2013 (številka: 91, 2014)
  Tabuji v domači mladinski književnosti (številka: 91, 2014)
  Smrt kot tabu v mladinski prozi (številka: 91, 2014)
  Boj mozolji ni dobljen, bitka s knjigami pa (številka: 91, 2014)
  ?Šestdeset proti štirideset? v številkah (številka: 91, 2014)
  Sodijo teme spola in istospolne usmerjenosti v mladinski književnosti še vedno med tabuje? (številka: 91, 2014)
  Mladinska književnost (številka: 91, 2014)
  Usta, polna česna ali O tabujih v slovenski mladinski poeziji (številka: 91, 2014)
  Pesmi za tihe sanjalce (številka: 91, 2014)
  Tabuji v mladinski književnosti, kritično branje in Cankarjevo tekmovanje (številka: 91, 2014)
  Provokativna knjiga raznoterih vidikov (številka: 91, 2014)
  Tabuji v mladinski književnosti (številka: 91, 2014)
  Po Damjanovi poti preko tabujev in predsodkov (številka: 91, 2014)
  Prikaz biološkega staranja v mladinski literaturi (številka: 91, 2014)
  Bele vrane so poletele že trikrat (številka: 91, 2014)
  Oko besede 2014 (številka: 91, 2014)
  Baskovski bralni projekt "Bularretik Mintzora"/Od prsi k besedi (številka: 91, 2014)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 91, 2014)
  Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2014 (številka: 91, 2014)
  1000 und 1 buch 2017 (številka: 98, 2014)
 41. 2015
   56

  številka: 92 (2015)
  številka: 93 (2015)
  številka: 94 (2015)
  Levstikove nagrade in jubilej Založbe Mladinska knjiga (številka: 92, 2015)
  Uspehi slovenskih ustvarjalcev mladinske književnosti v mednarodnem prostoru (številka: 92, 2015)
  Mladi ljudje, knjige in odprti svetovi (številka: 92, 2015)
  52. sejem otroških knjig v Bologni in 23. Bologna po Bologni (številka: 92, 2015)
  Čudodelni iskalec vode (številka: 92, 2015)
  Misija nemogoče je uspela! (številka: 92, 2015)
  Avanturistično-zgodovinska mladinska proza Ivana Sivca (številka: 92, 2015)
  Bralnospodbujevalna akcija na temo svetloba (številka: 92, 2015)
  Prešernovi nagradi za življenjsko delo 2015 (številka: 92, 2015)
  Kamniške pravljične poti (številka: 92, 2015)
  Desetnica 2015 (številka: 92, 2015)
  2. april 2015 - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 92, 2015)
  Sistematizacija pravljic (številka: 92, 2015)
  Že petič bralni festivalski vrvež (številka: 92, 2015)
  Prešernova Zdravljica z ilustracijami Damijana Stepančiča (številka: 92, 2015)
  Perspektive poučnih knjig (številka: 92, 2015)
  Poljudnoznanstvene knjige skozi oči znanstvenice (številka: 92, 2015)
  Mladinski roman o veri (številka: 92, 2015)
  "Mnogo kultur ena zgodba" (številka: 92, 2015)
  Mladinska književnost Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Dim Zupan: "Udoben način, da veliko povem o ljudeh" (številka: 93, 2015)
  Zgodba o sprejemanju samega sebe (številka: 93, 2015)
  Bibliografija Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Ob 75-letnici Toneta Partljiča (številka: 93, 2015)
  Na Cicibanovi čudežni preprogi (številka: 93, 2015)
  Ob 70-letnici Slavka Pregla (številka: 93, 2015)
  Zajčeva mladinska poezija in bralne vloge, ki jih omogoča (številka: 93, 2015)
  Poslanica Bralnega društva Slovenije ob mednarodnem dnevu pismenosti (8. september) (številka: 93, 2015)
  Bibliografija Slavka Pregla (številka: 93, 2015)
  Peter Svetina: "Smeh rojeva smeh, jok pa jok " (številka: 93, 2015)
  Večernica 2015 za leto 2014 (številka: 93, 2015)
  Vladimir P. Štefanec: "In ker jih je tako malo, so še bolj izpostavljeni" (številka: 93, 2015)
  S knjigo --- v Argentino! (številka: 93, 2015)
  Damijan Šinigoj: "Najstniki se bodo vedno spopadali z enakimi težavami" (številka: 93, 2015)
  Marija Švajncer: "Nekje v ozadju brli humanost" (številka: 93, 2015)
  O nonotu in noni in njuni ljubezni (številka: 93, 2015)
  Popularna mladinska fantazijska književnost in njen položaj v slovenskem literarnem prostoru (številka: 93, 2015)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 93, 2015)
  Nagrada Kristine Brenkove 2015 za izvirno slovensko slikanico (številka: 93, 2015)
  Praznik zlatih hrušk 2015 (številka: 94, 2015)
  Saj so samo otroci (številka: 94, 2015)
  Od nesmisla do nonsensa (številka: 94, 2015)
  Simpozij Nonsens v slovenski mladinski književnosti (številka: 94, 2015)
  Bookbird 2014 (številka: 94, 2015)
  Kaj je nonsens in kako učinkuje? (številka: 94, 2015)
  Alica v svetu čudežnih dežel (številka: 94, 2015)
  Nonsens je limonov poljubček (številka: 94, 2015)
  Ves svet (številka: 94, 2015)
  Pamet v roke, Nesmisel! (številka: 94, 2015)
  Pismenost v novih pokrajinah komunikacije (številka: 94, 2015)
  Nonsens in družbeni kontekst (številka: 94, 2015)
  Konferenca IBBY Inštituta Bratislava ob 50-letnici BIB (številka: 94, 2015)
  O kurentu in povezanih rečeh (številka: 92, 2015)
 42. 2016
   54

  številka: 95 (2016)
  številka: 96 (2016)
  številka: 97 (2016)
  Oblike kurikularnega branja literature (številka: 95, 2016)
  Dobrodošla novost na slovenskem literarnem trgu (številka: 95, 2016)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 95, 2016)
  Aktualizacija bestialnosti v vseh nas (številka: 95, 2016)
  Niko Grafenauer - moderni klasik, petinsedemdesetletni mladenič (številka: 95, 2016)
  6. mednarodni mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom (številka: 95, 2016)
  Med besedami (številka: 95, 2016)
  Razstava izvirnih ilustracij ob mednarodnem dnevu knjig za otroke v Mariborski knjižnici (številka: 95, 2016)
  Desetnica 2016 (številka: 95, 2016)
  Nagrade 2016 (številka: 95, 2016)
  Soočanje s kompleksnimi vprašanji (številka: 95, 2016)
  Literarno branje med spontanostjo in šablono ter paradoks Zoprne lirike (številka: 95, 2016)
  Projekt medgeneracijskega branja (številka: 95, 2016)
  Dobro opravljen jezikovni pregled, zanesljiv korak do kakovostnega izdelka (številka: 95, 2016)
  Vilinski jeziki v delih J. R. R. Tolkiena (številka: 95, 2016)
  Nova znanstvena monografija Dragice Haramija (številka: 95, 2016)
  Kakšna je prihodnost izmišljenih jezikov (številka: 95, 2016)
  Cankarjevo tekmovanje v prvem razredu osnovne šole (številka: 96, 2016)
  Ob življenjskem jubileju Alenke Glazer (številka: 96, 2016)
  Pomen vizualne pismenosti za celostno branje multimodalnih besedil (številka: 96, 2016)
  1000 und 1 buch 2015 (številka: 96, 2016)
  Nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2016 (številka: 96, 2016)
  Ustvarjanje pomena - pismenost v akciji (številka: 96, 2016)
  Literatura v svetu različnih pismenosti (številka: 96, 2016)
  "Nuja po angažiranih kurentih" (številka: 96, 2016)
  Pomembna hrvaška znanstvena monografija (številka: 96, 2016)
  35. mednarodni kongres zveze IBBY (Auckland, Nova Zelandija, 18.-21. avgust 2016) (številka: 96, 2016)
  Ob okrogli obletnici dr. Mete Grosman (številka: 96, 2016)
  20. večernico prejel Peter Svetina (številka: 96, 2016)
  "Le pesniki imajo vizijo. Sledimo jim!" (številka: 96, 2016)
  Prispevek Alenke Glazer k razvoju teorije slovenske mladinske književnosti (številka: 96, 2016)
  "Človečnost je v nas, če nam je ne preslepijo strahovi" (številka: 96, 2016)
  "Nonsens je zelo družbeno angažiran" (številka: 96, 2016)
  "Ljubezen do branja se rojeva v družini" (številka: 96, 2016)
  Vijuge med popularnim, kakovostnim in izvirnim (številka: 97, 2016)
  Ob 80-letnici Miroslava Košute (številka: 97, 2016)
  Nova Pika Nogavička in status prevodnega besedila (številka: 97, 2016)
  Pmembna je dobra zgodba (številka: 97, 2016)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 97, 2016)
  Praznik zlatih hrušk 2016 (številka: 97, 2016)
  Oko besede 2016 (številka: 97, 2016)
  Popularna mladinska književnost - trivialnost literarnosti? (številka: 97, 2016)
  Križada (številka: 97, 2016)
  Intervju z Mario Parr (številka: 97, 2016)
  Manica Musil (številka: 97, 2016)
  O Niki, ki je bila glavna na Prazniku zlatih hrušk in kritikih, ki lahko zgodbice o Niki beremo tudi kot "crossover" literaturo (številka: 97, 2016)
  O dihotomiji popularno/kvalitetno (številka: 97, 2016)
  16. pravljični dan v Mariborski knjižnici 2016 (številka: 97, 2016)
  Bookbird 2015 (številka: 97, 2016)
  Mladinska književnost med Scilo in Karibdo kvalitete in priljubljenosti (številka: 97, 2016)
  Je popularno vedno trivialno in trivialno vedno popularno? (številka: 97, 2016)
 43. 2017
   62

  številka: 98 (2017)
  številka: 99 (2017)
  številka: 100 (2017)
  Pouk književnosti za človečnost, dialog in stik s samim seboj v živem prostoru (številka: 98, 2017)
  Ljudje se delimo na tiste, ki si izmišljajo vzporedne svetove, in na tiste, ki v njih verjamejo (številka: 100, 2017)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2017 (številka: 98, 2017)
  Skozi knjige k pogovoru o starosti (številka: 98, 2017)
  25. Bologna po Bologni (številka: 98, 2017)
  Med zdravim staranjem in demenco (številka: 98, 2017)
  Desetnica 2017 (številka: 98, 2017)
  Prva konferenca evropske IBBY (številka: 98, 2017)
  Dišeče! (številka: 98, 2017)
  Vsaka resnična zgodba je neskončna ali kako mlade spodbuditi k branju (številka: 98, 2017)
  Mladi, branje in knjižnica - izkušnje bibliotekarjev (številka: 98, 2017)
  Kako se pride nazaj (številka: 98, 2017)
  Levstikove nagrade 2017 (številka: 98, 2017)
  Bralna kultura kot pomemben dejavnik razvoja bralne pismenosti (številka: 98, 2017)
  Spodbujanje branja besedil v prvem razredu s pomočjo projekta "Berimo" (številka: 98, 2017)
  Itn. - mladinski festival angažiranega pisanja (številka: 98, 2017)
  Branje med delom in prostim časom (številka: 98, 2017)
  Večernica, svetinjica (številka: 99, 2017)
  Samocenzura ali nerazvita verska kultura (številka: 99, 2017)
  Hranimo dilerje, operaterje mobilne telefonije (številka: 99, 2017)
  Mladi in njihove vrednote v času kibernetike (številka: 99, 2017)
  Rojena pripovedovalka (številka: 99, 2017)
  Vrednote v sodobni mladinski prozi (številka: 99, 2017)
  Spodbujanje razvoja vrednot s pomočjo mladinske problemske literature (številka: 99, 2017)
  Greh je biti odrasel (številka: 99, 2017)
  Brez domišljije in razmišljanja je človek semafor (številka: 99, 2017)
  Večernica 2017 za leto 2016 (številka: 99, 2017)
  Metafora kot očarljiva enačba (številka: 99, 2017)
  Drzen korak k inovativni didaktiki slovenščine (številka: 99, 2017)
  Izruvana in prevajanje mladinskega fantazijskega leposlovja (številka: 99, 2017)
  Etika v mladinski književnosti (številka: 99, 2017)
  Vrednote v današnji družbi in sodobni mladinski književnosti (številka: 99, 2017)
  Moje pisanje za otroke (številka: 100, 2017)
  Trikrat tri je devet, vsak si mora svojo pet (številka: 100, 2017)
  Biti urednik (številka: 100, 2017)
  Paničen beg od zardevanja ali Kako ohraniti dostojanstvo spoštovane profesorice (številka: 100, 2017)
  Z jezikom pripet na steno besed (številka: 100, 2017)
  Vzporednost svetov (številka: 100, 2017)
  Upam, da bom večni potepuh (številka: 100, 2017)
  Refleksije ob pisanju (številka: 100, 2017)
  Ogledobralci ali Zgodbe iz oddaljenega predmestja v slovenščini (številka: 100, 2017)
  "Nočem neba brez vseh zvezd, nočem vrtov brez dreves..." (Siddharta) (številka: 100, 2017)
  Pogled na svoje delo (številka: 100, 2017)
  Prvo otroško pesem mi je naročila Marija (številka: 100, 2017)
  Zakaji in zatoji Lilijane Praprotnik Zupančič (številka: 100, 2017)
  Otroci in knjige (številka: 100, 2017)
  O ilustriranju (številka: 100, 2017)
  Čas snovanja in odmikanja (številka: 100, 2017)
  Knjiga, otrok in jaz (številka: 100, 2017)
  Kako razmišljati v slikah (številka: 100, 2017)
  Svetloba otroštva (številka: 100, 2017)
  Včasih se zgodi presenečenje (številka: 100, 2017)
  Nekaj razmišljanj ob ustvarjanju ilustracij za slikanico Anton! (številka: 100, 2017)
  Ves svet je igrišče (številka: 100, 2017)
  Poskus zapisa o sebi in o pesmih za druge (številka: 100, 2017)
  Biti urednik (številka: 100, 2017)
  O mladinski književnosti (številka: 100, 2017)
  Apotekarija (številka: 100, 2017)
  O kurentu in povezanih rečeh (številka: 100, 2017)
 44. 2018
   57

  številka: 101 (2018)
  številka: 102 (2018)
  številka: 103 (2018)
  17. pravljični dan (številka: 101, 2018)
  Čez puščave, čez morjave (številka: 101, 2018)
  Čopovi diplomi 2017 (številka: 101, 2018)
  Desetnica 2018 (številka: 101, 2018)
  Večnaslovniška (crossover) književnost (številka: 101, 2018)
  Maša Ogrizek: Koko Dajsa: v mestu. Ilustracije Miha Ha. Založba Miš, 2018. (Zbirka Miškolinke) (številka: 101, 2018)
  Med izvirnikom in prevodom (številka: 101, 2018)
  Ob 70-letnici Pionirske in mladinskega knjižničarstva na Slovenskem (številka: 101, 2018)
  Kristín Steinsdóttir: Angel v soseski. Ilustrirala: Halla Sólveig Thorgeirsdóttir. Prev. Tadeja Habicht in Kristina Jurkovič. Ur. Barbara Pregelj. Medvode: Založba Malinc, 2016 (zbirka Še) (številka: 101, 2018)
  Majhno je v knjigi veliko (številka: 101, 2018)
  Besede ne pomenijo zgolj nečesa - besede lahko pomenijo vse (številka: 101, 2018)
  Evangelij za pitbule - romaneskna obsodba spolnih zlorab (številka: 101, 2018)
  Pravljica z roba gozda (številka: 101, 2018)
  Biti Ismena (številka: 101, 2018)
  2. mladinski festival angažiranega pisanja Itn. (številka: 101, 2018)
  26. Bologna po Bologni (številka: 101, 2018)
  Nacionalni mesec skupnega branja 2018 (številka: 102, 2018)
  Ob 80-letnici Marjane Kobe (številka: 102, 2018)
  Oko besede 2018 (številka: 102, 2018)
  Vsak bralec s svojega planeta (številka: 102, 2018)
  Družbena tujost in latinskoameriška mladinska književnost (številka: 102, 2018)
  Rastem s knjigo 2018/19 (številka: 102, 2018)
  Vzhod srečuje zahod v mladinski literaturi in pravljicah (številka: 102, 2018)
  Pisanje je moja življenjska strast (številka: 102, 2018)
  Tuji doma (številka: 102, 2018)
  Bibliografija člankov Marjane Kobe v reviji Otrok in knjiga (številka: 102, 2018)
  "Drugačnost" v otroški in mladinski književnosti (številka: 102, 2018)
  Tujost in tujstvo v trilogiji o lihožercih Pavla Šruta (številka: 102, 2018)
  Tujost v jeziku (številka: 102, 2018)
  Lutkovna predstava Kako zorijo ježevci (številka: 102, 2018)
  Svilna pot Huiqin Wang (številka: 102, 2018)
  Brati in spregovoriti (številka: 102, 2018)
  Prevajanje jezikov (številka: 103, 2018)
  Mednarodna priznanja slovenskim ustvarjalcem mladinske književnosti 2018 (številka: 103, 2018)
  Antje Damm na obisku v Sloveniji (številka: 103, 2018)
  Ustno izročilo v baskovščini (številka: 103, 2018)
  Maša Ogrizek: "Bogati nas življenje po lastni meri" (številka: 103, 2018)
  Sredi zime je proteus postal del zgodbe (številka: 103, 2018)
  Miroslav Košuta: "Drobcen mak med klasjem, nekaj mojega" (številka: 103, 2018)
  Letošnji prejemnik španske nacionalne nagrade za mladinsko književnost Juan Kruz Igerabide - novi član uredniškega odbora revije Otrok in knjiga (številka: 103, 2018)
  Boštjan Gorenc: Moj lajf (številka: 103, 2018)
  Priznanja slovenske sekcije IBBY promotorjem mladinske književnosti in branja (številka: 103, 2018)
  Večernica 2018 za leto 2017 (številka: 103, 2018)
  Book bird 2016 (številka: 103, 2018)
  Bralnice pod slamnikom 2018 (številka: 103, 2018)
  Praznik zlatih hrušk 2018 (številka: 103, 2018)
  Intervju z Jakom Hopom in Ralfom Schweikartom (številka: 103, 2018)
  Anja Štefan: "Tako preprosto, da kar zdrsne v človeka" (številka: 103, 2018)
  Nagrada Kristine Brenkove 2018 (številka: 103, 2018)
  Jana Bauer: "Navdušena nad absurdnostjo" (številka: 103, 2018)
  Kulturno-umetnostna vzgoja pri študentkah slovenistike (številka: 103, 2018)
  1000 und 1 Buch 2017 (številka: 103, 2018)
  Suzana Tratnik: "Več možnosti, manj avtonomije" (številka: 103, 2018)
  O številčno majhnih in manjšinskih literaturah v Baskiji (številka: 103, 2018)
 45. 2019
   57

  številka: 104 (2019)
  številka: 105 (2019)
  številka: 106 (2019)
  Iniciacija v prvotnost ali kako ilustrirati najtežji roman (številka: 104, 2019)
  Spodbujanje branja kot vseživljenjske dejavnosti (številka: 104, 2019)
  2. april - Mednarodni dan knjig za otroke (številka: 104, 2019)
  Življenjski svetovi mladih v času, ki pozablja na mlade (številka: 104, 2019)
  27. Bologna po Bologni 2019 (številka: 104, 2019)
  Kaj še povedati o prijateljstvu (številka: 104, 2019)
  Kam so izginila dvorišča? (številka: 104, 2019)
  Animal stories for children in contemporary Croatian children's literature (številka: 104, 2019)
  13. slovenski bienale ilustracije (številka: 104, 2019)
  Bookbird 2017 (številka: 104, 2019)
  Desetnica 2019 (številka: 104, 2019)
  Na istem planetu (številka: 104, 2019)
  Knjige nam pomagajo, da ne hitimo (številka: 104, 2019)
  S svojim glasom (številka: 104, 2019)
  Zakonitosti likovnega jezika pri oblikovanju tipnih slikanic (številka: 104, 2019)
  Simpozij (številka: 104, 2019)
  Egoland ali Črna vrana, beli vran (številka: 104, 2019)
  Vprašanj nikoli ne zmanjka (številka: 104, 2019)
  Levstikove nagrade 2019 (številka: 104, 2019)
  Za vedno mladi (številka: 104, 2019)
  Za odrasle? Za mladino? Je kategorizacija sploh potrebna? (številka: 104, 2019)
  Domišljija in stvarnost - literatura za mlade (številka: 104, 2019)
  Bil je skrajni čas za Ne (številka: 105, 2019)
  Pomaga, če sočustvuješ z otroki (številka: 105, 2019)
  21. evropska konferenca o pismenosti (številka: 105, 2019)
  Nihče nima tako hude mame! (številka: 105, 2019)
  Lahkotno za bralca, za Andreja pa težka mora (številka: 105, 2019)
  Zgodbe staranja (številka: 105, 2019)
  Prihodnost se skriva v sočutju (številka: 105, 2019)
  Lik staršev ali Model, ki bere, knjigo le drži v roki ali pa sploh ne bere (številka: 105, 2019)
  Vloga staršev v sodobni družini (številka: 105, 2019)
  Starši v pisavi za otroke (številka: 105, 2019)
  Očetje in sinovi v mladinski književnosti (številka: 105, 2019)
  Liki staršev v izvirnih slovenskih otroških slikanicah zadnjega desetletja (številka: 105, 2019)
  Vsi otroci pridejo iz trebuha, ampak --- (številka: 105, 2019)
  1000 und 1 Buch 2018 (številka: 105, 2019)
  Oko besede 2019 (številka: 105, 2019)
  Resnični svet v pravljičnih podobah (številka: 105, 2019)
  Večernica 2019 za leto 2018 (številka: 105, 2019)
  Moj junak noče več med gladiatorje (številka: 105, 2019)
  Ko je bog oče odsoten (številka: 105, 2019)
  Nacionalni mesec skupnega branja 2019 (številka: 106, 2019)
  Hvala, kritika in nostalgija (številka: 106, 2019)
  Mednarodni dan knjig za otroke 2020 (številka: 106, 2019)
  Gaja Kos: Knjižne dvoživke: slovenski mladinski problemski roman. Maribor: Založba Aristej, 2015, 179 str. (številka: 106, 2019)
  Kje dobim inspiracijo in ostali prebliski (številka: 106, 2019)
  Peter Svetina, Metuljčki in mehaniki: slovenska mladinska književnost med meščanstvom in socializmom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 245 strani, zbirka Kultura (številka: 106, 2019)
  Nekaj misli o prevajanju knjig o muminih (številka: 106, 2019)
  Praznik zlatih hrušk 2019 (številka: 106, 2019)
  Predstavitev slovenskih avtorjev v Valenciji (številka: 106, 2019)
  Priznanja Slovenske sekcije IBBY 2019 (številka: 106, 2019)
  Intervju z baskovskima ustvarjalcema (številka: 106, 2019)
  Nagrada Kristine Brenkove za najlepšo slovensko slikanico (številka: 106, 2019)
  Berilo in didaktični instrumentarij v njem (številka: 106, 2019)
 46. 2020
   17

 47. 2021
   3