Ljubljanski zvon : mesečna revija za leposlovje, književnost in kritiko

 1. 1881
   194

  številka: 1 (1881)
  številka: 2 (1881)
  številka: 3 (1881)
  številka: 4 (1881)
  številka: 5 (1881)
  številka: 6 (1881)
  številka: 7 (1881)
  številka: 8 (1881)
  številka: 9 (1881)
  številka: 10 (1881)
  številka: 11 (1881)
  številka: 12 (1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Ljubljanski zvon (letnik: 1, 1881)
  Vabilo na naročbo (letnik: 1, 1881)
  Slovénskim svatom z dopisom poslane zdravíjce (številka: 1, 1881)
  Star slovensk rokopis (številka: 1, 1881)
  Prof. dr. Fr. J. Celestin (številka: 1, 1881)
  Jezikoslovne razprave (številka: 1, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 1, 1881)
  Komparativni slovar slovanskih jezikov (številka: 1, 1881)
  Kje dom je moj? (številka: 1, 1881)
  O fotofonu (številka: 1, 1881)
  Jurčičeve Slovenske knjižnice (številka: 1, 1881)
  Ruski jezik na balkanskem polotoku (številka: 1, 1881)
  G. dr. L. Geitler (številka: 1, 1881)
  Češka opera (številka: 1, 1881)
  Narodne biblijoteke (številka: 1, 1881)
  Kraljevič Marko u narodnih pjesmah (številka: 1, 1881)
  Praška Politik (številka: 1, 1881)
  Glasniške postave in njihove premembe značijo dobo v zgodovini jezika in naroda (številka: 1, 1881)
  Slovenska Glasbena Matica (številka: 1, 1881)
  Iz Preširnovega življenja (številka: 8, 1881)
  Zemeljski potresi (številka: 6, 1881)
  Pisma iz Zagreba I (številka: 2, 1881)
  Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, obradjuje Dj. Daničić (številka: 2, 1881)
  Jezičnik; Spisal J.Marn. XVIII. leto. V Ljubljani natisnil in založil Rudolf Milic 1880 (številka: 2, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 2, 1881)
  Gusikov Mihael Josip (številka: 2, 1881)
  Franceschi-jeva zgodovina Istre (številka: 3, 1881)
  Brezov pésen (številka: 3, 1881)
  Trtna uš.; Spisal Arminij Goethe. Izdalo štajersko društvo za umikanje ljudstva v Gradci. Zaloga društva. V Gradci natisnil Leykam-Josefsthal 1881 (številka: 3, 1881)
  »Slovinac.« (številka: 4, 1881)
  Profesor V. Jagić (številka: 4, 1881)
  V poljskem Poznanji (številka: 4, 1881)
  »Krakov — Zagreb.« (številka: 4, 1881)
  »Majak" (številka: 4, 1881)
  Štovanim svečenikom po Dalmaciji (številka: 4, 1881)
  Nove knjige hrvatske (številka: 4, 1881)
  Slovenske skladbe (številka: 4, 1881)
  Fedor Mihajlovič Dostojevski + (številka: 4, 1881)
  Prorokovánje (številka: 4, 1881)
  Fran Svetličič + (številka: 4, 1881)
  G. dr. Ign. Klemenčič (številka: 4, 1881)
  Kaludjer; Istina i poezija ,od dra Jovana SubotiĆa (številka: 4, 1881)
  Zur Frage über die Gleichberechtigung der Slovenen von L Pomladinovič = L. Kunstek; Untersteiermark, 1881. Druck der Buchdruckerei der »Politik« in Prag. Selbstverlag (številka: 4, 1881)
  »Nuna in kanarček« (številka: 4, 1881)
  Pisma iz Zagreba. II (številka: 4, 1881)
  Načrtanie slavjanskoj akcentologii; Sočinenie Romana Brandta. Sanktpeterburg, tipografija imperatorskoj akademii nauk, 1880 (številka: 4, 1881)
  Ruski slikar (številka: 4, 1881)
  Na Ruskem (številka: 4, 1881)
  »BoIgarska Illustracija" (številka: 4, 1881)
  Pri J. Giontiniji (številka: 4, 1881)
  Češki listi (številka: 4, 1881)
  Boleslav Jablonsky + (številka: 4, 1881)
  Josip Jurčič (številka: 5, 1881)
  Rak (številka: 5, 1881)
  Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, obraduje Dj. Daničić i izdaje jugoslovenska akademija (številka: 5, 1881)
  Životopis kardinala Gjure Utješenović- Martinušića (številka: 5, 1881)
  Südsteierische Post (številka: 5, 1881)
  Češko slovstvo (številka: 5, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 5, 1881)
  Réka (številka: 5, 1881)
  Slovensko »Dramatično društvo« (številka: 5, 1881)
  »Pobratimstvo, mesečni žurnal za književnost i nauku.« (številka: 5, 1881)
  Ruske knjige (številka: 5, 1881)
  Archiv für slavische Philologie (številka: 5, 1881)
  Čitanka ruska in zgodovina ruske literature (številka: 5, 1881)
  Ratovanje slovinskoga naroda proti Turcima godine 1875—1877; Uz gusle skitio Žalovan (številka: 6, 1881)
  Izbrane narodne srbske pesni z dodatkom iz smrti Smail-Age Čengića; Priredil Janko Pajk. Drugi pomnoženi natis. V Ljubljani 1881. Založila in natisnila Klein in Kovač (številka: 6, 1881)
  Osnovalni odbor za Jurčičev spomenik (številka: 6, 1881)
  Ruske knjige (številka: 6, 1881)
  Jurčičev životopis (številka: 6, 1881)
  Hrvatski slikar (številka: 6, 1881)
  Ród bolgárski! (številka: 7, 1881)
  V J. R. Miličevej tiskarni v Ljubljani (številka: 7, 1881)
  »V spomin petindvajsetletnice obrtnijskega podpornega društva v Ljubljani 17. dné julija meseca 1881. leta.« (številka: 8, 1881)
  »Hrvatska Matica" (številka: 8, 1881)
  Nezákonná matka (številka: 8, 1881)
  Srpska Zora (številka: 8, 1881)
  G. dr. Gjuro Daničić (številka: 8, 1881)
  Dr. Ignacij Klemenčič (številka: 8, 1881)
  Iz Pariza (številka: 8, 1881)
  Rusko slovstvo (številka: 8, 1881)
  Spomenik Gogolju (številka: 8, 1881)
  Oc^enenie na Bolgarskit^e narodni p^esni (številka: 8, 1881)
  Osnovalni odbor za Jurčičev spomenik (številka: 8, 1881)
  Urednikova listnica (številka: 9, 1881)
  Rusko slovstvo (številka: 9, 1881)
  Pisma iz Zagreba.IV (številka: 9, 1881)
  Danica, koledar književnega društva sv. Jeronima za l.882 (številka: 9, 1881)
  Dr. Fr. Rački (številka: 9, 1881)
  Hrvatsko novinstva (številka: 9, 1881)
  Jurčičeva ustanova (številka: 9, 1881)
  G. prof. dr. Gr. Kreka (številka: 9, 1881)
  Iz težkih dnij (številka: 9, 1881)
  Lurška Mati Božja; Francoski spisal Henrik Lesserre, poslovenil Franjo Marešič. V Ljubljani 1881. Samozaložba. Tisk Kleinov in Kovačev (številka: 9, 1881)
  Matija Žvanut + (številka: 9, 1881)
  Velika nesreča (številka: 9, 1881)
  Slovanska jeka (številka: 9, 1881)
  Opazke, kako je treba ravnati pri krajnih pozvedbah in komisijonalnih obravnavah o pritožbah po zakonu. V Ljubljani 1881 (številka: 9, 1881)
  »Soror Pia.« (številka: 9, 1881)
  G. F. S. Vilhar (številka: 9, 1881)
  Obča zgodovina (številka: 9, 1881)
  Preširnova »Nebéška procésija« (številka: 9, 1881)
  Spomenik carju Aleksandru II (številka: 9, 1881)
  Rokovnjači; Historičen roman (številka: 9, 1881)
  J. J. Kraszewski (številka: 9, 1881)
  Vjekoslav Klaić (številka: 9, 1881)
  Vojteh Ulrih + (številka: 9, 1881)
  »Kobna tajna«, tragedija v 5 aktih (številka: 9, 1881)
  Baron Helfert (številka: 9, 1881)
  Ivan Sundečić (številka: 11, 1881)
  Slavó častitega in visoka spoštovanega gospoda kaplana Št. Miklaužke škofije Jakoba Dolenca; V Ljubljani 1881. »Narodna tiskarna.« (številka: 11, 1881)
  J.J. Kraszewski (številka: 11, 1881)
  Jurčičev spomenik (številka: 11, 1881)
  Prestave najlepših himen sv. cerkve; II. del. Poslovenil J. Bilc. V Ljubljani 1881. Založil L. Jeran. Tisk J. Blaznikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Preširen (številka: 11, 1881)
  Knobljeve pesmi (številka: 11, 1881)
  Iz Karlovca (številka: 11, 1881)
  Fran Grbić (številka: 11, 1881)
  Učiteljska zborovanja (številka: 11, 1881)
  Na Zagrebskem vseučilišči (številka: 11, 1881)
  Književno naznanilo (številka: 11, 1881)
  Cvetnik; Berilo za slovensko mladino. Uredil Anton Janežič. Četrti popravljeni natis oskrbel dr. Jakob Sket. Prvi del. V Celovci, 18811. Natisnola in založila tiskarna družbe sv. Mohorja (številka: 11, 1881)
  Mladi samotár; Spisal Krištof Šmid, poslovenil P. Adolf Mayr. V Ljubljani 1881. Tisk in založba J. Blaznikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  Trojna božja pot s svetimi stopnjicami na Kranjskem.; Uredil Anton Žlogar. V Ljubljani 1881. Založila Katoliška bukvama. Tisk J. Blasnikovih naslednikov (številka: 11, 1881)
  František Preširen. Obraz života básnického napsal Jan prav: Josef Penižek (številka: 11, 1881)
  Narod hrvatski (številka: 11, 1881)
  »Slovenski Narod" (številka: 11, 1881)
  Prof. Jos. Stare (številka: 11, 1881)
  G. Baudouin de Courtenay (številka: 11, 1881)
  Slovensko berilo za osmi gimnazijski razred.; Izdal dr. Fr. Miklošič. Druga nekoliko predelana izdaja. Vredil I. Navratil. Na Dunaji 1881. Založil Karol Graeser. V Brnu natisnila c. kr. dvorska tiskarna Fr. Winiker in Schickhardt (številka: 11, 1881)
  Za česko narodno gledališče (številka: 11, 1881)
  Jurija Dalmatina vse sv. pismo (številka: 11, 1881)
  Dr. I. Tavčarjevo povest »Moj sin« (številka: 11, 1881)
  Bosiljak Hrcegovački; Zabavno poučni list za književnike in pouk (številka: 11, 1881)
  Na meseci (številka: 11, 1881)
  Spomenik Valentinu Mandelcu (številka: 11, 1881)
  Matija Ban (številka: 11, 1881)
  Dr. Josip Ulaga + (številka: 11, 1881)
  Za Jurčičevo ustanovo (številka: 11, 1881)
  Odbor za izdajanje slovensko-nemškega Wolfovega slovarja (številka: 11, 1881)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 11, 1881)
  Pokojni Vojteh Ullrich (številka: 11, 1881)
  Fr. Grbićeva »Slovanska Jeka« (številka: 11, 1881)
  Zdravec (številka: 11, 1881)
  Dr. Janez Bleiweis (številka: 11, 1881)
  Matija Kost^elec (kdaj in kde se je porodil in kde in kdaj umrl) (številka: 11, 1881)
  Štefan Modrinjak (številka: 11, 1881)
  Spet nov napredek! (številka: 11, 1881)
  Pravila za kmetsko posojilnico ljubljanske okolice.; V Ljubljani 1881. Natisnila Narodna tiskarna. Založil osnovalni odbor (številka: 11, 1881)
  Slovenske pripovedi o jezerih (številka: 11, 1881)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1881)
  Dalmatinovo vse sv. pismo (številka: 11, 1881)
  Dr. Janez vitez Bleiweis-Trsteniški (številka: 12, 1881)
  Novo izdanje Preširnovih pesnij (številka: 12, 1881)
  Srbske knjige (številka: 12, 1881)
  V Belem gradu (številka: 12, 1881)
  »Die Völker Oesterreich-Ungarns" (številka: 12, 1881)
  Velika pratika za navadno leto 1882; Na svitlo dala c. kr. kmetijska družba. V Ljubljani. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1881)
  Upravni odbor »Narodne tiskarne« (številka: 12, 1881)
  Nekaj črtic iz meteorologije kranjske (številka: 12, 1881)
  Ljubav i cvieće (številka: 12, 1881)
  Iz Zagreba (številka: 12, 1881)
  Literarni in zabavni klub (številka: 12, 1881)
  Liturgika ali sveti obredi pri vnanji službi božji; Za gimnazijalno, realno in sploh odraslo mladost. Spisal Anton Lesar. Drugi popravljeni natis. I. del. V Ljubljani 1881. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 12, 1881)
  Simon vitez Wilfan t (številka: 12, 1881)
  »Velika bratstvo.« (številka: 12, 1881)
  Epistola encyclica SS. Domini Leonis PP. XIII. »Grande munus«.; Editio slavica polyglotta. Pragae Sumptibus et typis typografiae Cyrillo-Methodianae. 1880 (številka: 12, 1881)
  Die Slovenen; Von Josef Šuman. Wien und Teschen. Verlag von Karl Prochaska 1881 (številka: 12, 1881)
  »Etruskische Reste in Steiermark und Kärnten" (številka: 12, 1881)
  Prvi poduk.; Navod za podučevanje na najnižji stopinji narodne šole. Sestavil Ivan Lapajne. V Ljubljani 1882. Založila in tiskala Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 12, 1881)
  Hrvatske knjige (številka: 12, 1881)
  Književnost dolnje-lužiških Srbov (številka: 12, 1881)
  P. Xaverius a S. Ignatio Carn. in seculo vocatus Gregor Worenz (številka: 12, 1881)
  G. Miroslav Malovrh (številka: 12, 1881)
  »Slovensko dramatična društvo" (številka: 12, 1881)
  Barvni občutek živalij (številka: 12, 1881)
  Rusija na mejnarodnej zemljepisnej razstavi v Benetkah (številka: 12, 1881)
  Slovenska pratika za navadno leto 1882.; V Ljubljani, natisnila in založila pl. Kleinmayr in Bamberg (številka: 12, 1881)
  Avanti!; Canzone marziale slovena. V italijanščino prevedel J. Chiudina (številka: 12, 1881)
  Slovenski pesniki v tujih prevodih; 2. Prešeren in Levstik v Rusih (številka: 12, 1881)
 2. 1882
   196

  številka: 1 (1882)
  številka: 2 (1882)
  številka: 3 (1882)
  številka: 4 (1882)
  številka: 5 (1882)
  številka: 6 (1882)
  številka: 7 (1882)
  številka: 8 (1882)
  številka: 9 (1882)
  številka: 10 (1882)
  številka: 11 (1882)
  številka: 12 (1882)
  Logogrif (letnik: 2, 1882)
  Aritmogrif (letnik: 2, 1882)
  Ljubljanskega Zvona (letnik: 2, 1882)
  Uganka (letnik: 2, 1882)
  Vabilo na naročbo (letnik: 2, 1882)
  Uganka (letnik: 2, 1882)
  Jedinstvo slovenskih dežel od VII. do XIII. stoletja (številka: 1, 1882)
  Dizionario biografico degli scrittori contemporanei diretto da Angelo de Gubernatis; Firenze coi tipi dei successori Le Monnier 1879—1880 (številka: 1, 1882)
  Anastasius Grün´s Lehrer, France Preširen, als deutscher Dichter« (številka: 1, 1882)
  Rusko slovstvo (številka: 1, 1882)
  Slovenske muzikalije (številka: 1, 1882)
  Arni Boue + (številka: 1, 1882)
  Ponkerčév oča (številka: 1, 1882)
  Dunajska »Slovenija« (številka: 1, 1882)
  V literarnem in zabavnem klubu Ljubljanskem (številka: 1, 1882)
  Grof Aleksander Fedro (številka: 1, 1882)
  G. Anton. Nedved (številka: 1, 1882)
  Avgust Šenoa (številka: 1, 1882)
  Archiv für Heimatkunde von Franz Schumi.; I. Bd., 1. Bg. December 1881 (številka: 1, 1882)
  »Mir.« (številka: 1, 1882)
  »Osveta.« (številka: 1, 1882)
  Die Slovenen (številka: 1, 1882)
  Šolstvo in prosvetni zavodi kneževini Bolgarski; Po službenih poročilih naučnega ministerstva sestavil (številka: 1, 1882)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 2, 1882)
  Sbornik Slovansky (številka: 2, 1882)
  Beiträge zur Literatur der kroatischen Volkspoesie; Von S. Singer. Agram. Verlag von L. Hartman 1881 (številka: 2, 1882)
  Prof. Janez Jesenko (številka: 2, 1882)
  Poviest Bosne do propasti kraljestva; Napisao ju po prvih virih V. Klaić. U Zagrebu. Troškom piščevim, a tiskom Dioničke Tiskare 1882 (številka: 2, 1882)
  »Lužica.«; Mesačnik za zabawu a powučenje. Zhromadny organ serbskich towarstwow (številka: 2, 1882)
  Učiteljski Tovariš (številka: 2, 1882)
  Luterski ljudje; povest (številka: 2, 1882)
  Društvo »Narodni Dom« (številka: 2, 1882)
  Sliko dr. J. vit. Bleiweisa-Trsteniškega (številka: 2, 1882)
  Prof. Jos. Stritar (številka: 2, 1882)
  Jezičnik; Spisal J. Marn. XIX. leto. V Ljubljani (številka: 2, 1882)
  »Niva«, prvi ilustrovani ruski list (številka: 2, 1882)
  »Slovinac.« (številka: 2, 1882)
  V Novem Sadu (številka: 2, 1882)
  »Pedagogični letnik.« (številka: 2, 1882)
  France Preširen (številka: 2, 1882)
  Accademia Adamo Mickiewicz di storia e letteratura polacca e Slava (številka: 2, 1882)
  »Cvetje z vrtov sv. Frančiška.« (številka: 2, 1882)
  Iz Zagreba (številka: 2, 1882)
  Prof. Fr. prav: Josip Celestina (številka: 3, 1882)
  Archiv für Heimatkunde; I. Bd. 3. Bg (številka: 3, 1882)
  Slovenskemu narodu! (številka: 3, 1882)
  Andrija Palmović (številka: 3, 1882)
  Postni list Janeza Krizostoma Pogačarja, knezoškofa Ljubljanskega itd; Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1882 (številka: 3, 1882)
  Zbirka ljubimskih in ženitovanjskih (!) pisem; Po raznih izgledih sestavil F. H(aerlap). V Ljubljani, Založil in prodaja Janez Giontini (številka: 3, 1882)
  Iz St. Francis, Milwaukee, Wis (številka: 3, 1882)
  Slikar g. Jurij Šubic (številka: 3, 1882)
  Nove stenske table za prvi pouk v branji (številka: 3, 1882)
  Iz Zagreba (številka: 3, 1882)
  Čeh o Ljubljani.; Cesta do Rima a dále do Neapole a Pompeje. Sepsal Blohumil Hakl. Nakladem Děd. ss. Cyrilla a Methodě na r. 1881. V Brně 1881 (številka: 3, 1882)
  Srbska književnost (številka: 3, 1882)
  Naša pesen (številka: 3, 1882)
  Matica Slovenska (številka: 3, 1882)
  Trst — na Hrvatskem! (številka: 3, 1882)
  Avstrijsko Primorje; Prestava (Jas. Cimpermana) iz nemškega: »das österreichische Küstenland« od Karla Coroninija. Hilarijanska tiskarna v Gorici (številka: 3, 1882)
  Izmišljena tiskarnica v Kranji (številka: 3, 1882)
  Navod o hmeljariji; Spisal Janez Hausenbichler. Tiskala »Narodna Tiskarna«. — Založil pisatelj. — Ljubljana 1882 (številka: 3, 1882)
  »Narodni dom. « (številka: 3, 1882)
  Statistične črtice o kranjskem prebivalstvu 1881leta (številka: 3, 1882)
  Iz Prage (številka: 4, 1882)
  Dramatiško društvo (številka: 4, 1882)
  Dr. Alojzij Vojteh Šembera + (številka: 4, 1882)
  Nove šolske knjige (številka: 4, 1882)
  Krasne piruhe (številka: 4, 1882)
  Truplo sv. Agapita mučenika v Novi Cerkvi.; Spisal Janrnej Voh. V Mariboru 1882. Tiskal Janez Leon. Založil pisatelj (številka: 4, 1882)
  Rihar ali Richter? (številka: 4, 1882)
  V zabavnem in literarnem klubu ljubljanskem (številka: 4, 1882)
  »Politik.« (številka: 4, 1882)
  Postni list Andreja Gollmayra, nadškofa Goriškega; Založila nadškofija. Hilarijanska tiskarnica v Gorici 1882 (številka: 4, 1882)
  Prešernov napis (številka: 4, 1882)
  Javno predavanje (številka: 4, 1882)
  Ali so Slovenci zares Hrvatje? (številka: 4, 1882)
  Nov slovensk rokopis (številka: 4, 1882)
  Venec Mariji Kraljici; Zložil in sestavil P. Angelik Hribar. I. snopič (številka: 5, 1882)
  Album malarzy Polskich (številka: 5, 1882)
  Venerina prehajanje mimo solnca 6. decembra 1882 (številka: 5, 1882)
  »Sub rosa. « (številka: 5, 1882)
  Pesmaričica po številkah za nežno mladino.; Sestavil Anton Förster. Založil in natisnil Rudolf Milic v Ljubljani 1882 (številka: 5, 1882)
  Josip Rihar (številka: 5, 1882)
  Srpske Ilustrovane Novine (številka: 5, 1882)
  Divič (številka: 5, 1882)
  Slovansky katalog bibliograficky za rok 1880 (številka: 5, 1882)
  Prinos k naglasu u novoslovenskom jeziku; Naglas u supstantiva ženskoga roda. b- deklinacija- (številka: 5, 1882)
  Literarni in zabavni klub ljubljanski (številka: 5, 1882)
  »Kosovska djevojka.« (številka: 5, 1882)
  Najdražja kupica vode na svetu (številka: 5, 1882)
  Slovenske učne knjige (številka: 5, 1882)
  Poezije; Zložil S. Gregorčič. I. V Ljubljani. Založil Ig. Gruntar; tiskala Klein in Kovač 1882 (številka: 5, 1882)
  Nicola Tomaseo (številka: 5, 1882)
  Dva kranjska prirodopisca (številka: 5, 1882)
  Josipa Jurčiča Zbrani spisi; Založil in na svetlo dal odbor za Jurčičev spomenik. Uredil Fr. Levec. I. zvezek: Deseti brat, roman. Natisnila Narodna Tiskarna v Ljubljani 1882 (številka: 6, 1882)
  Anton Alojzij Wolf, knezoškof ljubljanski; V spomin stoletnice njegovega rojstva 1882. Spisal Ivan Lavrenčič. Založil pisatelj. Tiskali Blaznikovi nasledniki 1882 (številka: 6, 1882)
  Celestinova Aritmetiko za I. in II. gimn. razred (številka: 6, 1882)
  Pogovori; Negoda (številka: 6, 1882)
  Taterman (številka: 6, 1882)
  Gregorčičevih »Poezij« (številka: 6, 1882)
  Ave sancta chrisma! (številka: 6, 1882)
  Divić (številka: 6, 1882)
  Anastazij Grün o Preširnu (številka: 6, 1882)
  Nov časopis (številka: 6, 1882)
  Čehi (številka: 6, 1882)
  Josip Vesel (številka: 6, 1882)
  Napis (številka: 6, 1882)
  Knjige »Matice Slovenske« za 1881. leto; — Sestavil L. Lavtar. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. V Ljubljani 1882. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 6, 1882)
  »Specimina linguae palaeoslavenicae" (številka: 7, 1882)
  Rokovnjači, historičen roman; Spisala Josip Jurčič in Janko Kersnik. V Ljubljani 1882. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 7, 1882)
  Slovenska Lenora ali mrtvi pride po svojo ljubico; Poslal S. Rutar (številka: 7, 1882)
  Odbor za Jurčičev spomenik (številka: 7, 1882)
  Zgodovina Tolminskega, to je: zgodovinski dogodki sodnijskih okrajev Tolmin, Bolec in Cerkno z njih prirodoznanskim in statističnim opisom.; Spisal S. Rutar. Na svetlo dal Josip Devetak. V Gorici nat. Hilarijanska Tiskarna 1882 (številka: 7, 1882)
  Slovensko-latinske vaje za III. gimnazijski razred (številka: 7, 1882)
  Občni zbor »Glasbene Matice« (številka: 7, 1882)
  Slovenci za Karola Velikega (številka: 7, 1882)
  G. Ivan Lapajne (številka: 7, 1882)
  Rusko slovstvo (številka: 7, 1882)
  Imenovanje (številka: 7, 1882)
  Gregorčičeve »Poezije« (številka: 7, 1882)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 7, 1882)
  Knjige »Matice Slovenske" za 1881. leto; II. Somatologija ali nauk o človeškem telesu, ,učiteljiščem in višjim učilnicam spisal dr. Jan. N. Woldřich. — Po četrtem natisku poslovenil Fran Erjavec. Založila in izdala »Matica Slovenska«. V Ljubljani, 1881. Natisnoli J. Blaznikovi nasledniki (številka: 7, 1882)
  Mlademu prijatelju (številka: 7, 1882)
  »Slep je, kdor se s petjem vkvarja." (številka: 7, 1882)
  Desetorica literarnega in zabavnega kluba v Kranji avgur (številka: 7, 1882)
  Rusko slovstvo; Ruski listi za deco (številka: 8, 1882)
  Dva čestita gosta (številka: 8, 1882)
  Zadnji sošolec Prešernov (številka: 8, 1882)
  Aritmetika za nižje gimnazije; Spisal dr. Fr. vitez Močnik. Po 26. natisku poslovenil J. Celestina. Prvi del. V Ljubljani, tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg 1882 (številka: 8, 1882)
  Srbska književnost (številka: 8, 1882)
  Iz odbora za Wolfov slovar (številka: 8, 1882)
  Velésalo, substant. n., a ne: Velésovo, adj. n (številka: 8, 1882)
  »Perelom. Pravdivaja istorija B. M. Mkarjeviča" (številka: 8, 1882)
  Praški »Svetozor« (številka: 8, 1882)
  »Sergej Gorbatov, istoričeskij roman konca XVIII veka«,; spisal Vsevolodja Solovejev (številka: 8, 1882)
  V Slovacih (številka: 8, 1882)
  Jurčičeva slavnost (številka: 8, 1882)
  Grof Medo Pucić (številka: 8, 1882)
  Zemljepis za prvi razred srednjih šol (številka: 8, 1882)
  Alphabetum Sclavorum (številka: 8, 1882)
  Gregorčičevim kritikom odgovor in poúk.; V Ljubljani 1882. Tiskala »Narodna Tiskarna«. Založil Janko Pajk (številka: 9, 1882)
  Slovenski umetniki (številka: 9, 1882)
  Poslednji »Kranjski Čebelár« (številka: 9, 1882)
  V obrambo; Odgovor "Slovencu". Zložil S. Gregorčič. V Ljubljani 1882. Natisnila "Narodna Tiskarna". Založil Ig. Gruntar (številka: 9, 1882)
  Moja pesen (številka: 9, 1882)
  G. A. Förster (številka: 9, 1882)
  Zbirka slovenskih pregovorov iz leta 1592 (številka: 9, 1882)
  Preširnova ura (številka: 9, 1882)
  Slomškovi zbrani spisi (številka: 9, 1882)
  Šolske knjige slovenske (številka: 9, 1882)
  Slovanski gostje v Ljubljani (številka: 9, 1882)
  Dva narodna praznika (številka: 9, 1882)
  »Matica Hrvatska.« (številka: 9, 1882)
  Prvi slovenski narodni roman; Knjižnica slovenskej mladini. Knjiga III. Sreča v nesreči. Poučna povest odraslej slovenskej mladini. Spisal Janez Cigler. Drugi popravljeni natis. V Ljubljani 1882. Založil in izdal Ivan Tomšič (številka: 9, 1882)
  Hrvatska književnost (številka: 9, 1882)
  Bičarji in skakači na Slovenskem (številka: 11, 1882)
  Erženov spomenik (številka: 11, 1882)
  Vrtnica (številka: 11, 1882)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1882)
  Od kod so Podmíljščaki? (številka: 11, 1882)
  Bleiweisov .spomenik (številka: 11, 1882)
  Latinsko-slovenski slovnik za tretji in četrti gimnazijski razred; izdelan po latinsko-nemškem J.A. Rožeka; Tiskala in založila Ig. v. Kleinmayr et Fed. Bamberg. V Ljubljani 1882 (številka: 11, 1882)
  Mrtvaški ljubec; Narodna pripovedka iz Višnjegorskega okraja, zapisal Radivoj Poznik (številka: 11, 1882)
  Pesmi; glasnik (številka: 11, 1882)
  Vuk Vrčevič + (številka: 11, 1882)
  Šenoa v Italijanih (številka: 12, 1882)
  Slovansko življenje v Parizu; članek (številka: 12, 1882)
  Gotiški zlog (številka: 12, 1882)
  Ruska književnost (številka: 12, 1882)
  Krasna darila za sv. Nikolaja in božič (številka: 12, 1882)
  G. vitez Smolski (številka: 12, 1882)
  Pripovedke za mladino (številka: 12, 1882)
  Nekoliko o kranjskih jezerih (številka: 12, 1882)
  C. J. Giontini (številka: 12, 1882)
  Rože in koprive za šolo in dom; I. Dva dijaka, trije šolarji in še marsikaj Na svitlo daje Svitoslav = L. Jeran.V Ljubljani 1882 (številka: 12, 1882)
  O starosti človeškega rodu (številka: 12, 1882)
  Bosenski grobovi (številka: 12, 1882)
  Josipina pl. Kwiatkowska (številka: 12, 1882)
  Una preson la vita, il timp un boja (številka: 12, 1882)
  Glas vetróv (številka: 12, 1882)
  »Sloyansky Sbornik (številka: 12, 1882)
  Dalmatinova biblija (številka: 12, 1882)
  Monsignar Luka Jeran (številka: 12, 1882)
  Poziv slovenskim pisateljem (številka: 12, 1882)
 3. 1883
   245

  številka: 1 (1883)
  številka: 2 (1883)
  številka: 3 (1883)
  številka: 4 (1883)
  številka: 5 (1883)
  številka: 6 (1883)
  številka: 7 (1883)
  številka: 8 (1883)
  številka: 9 (1883)
  številka: 10 (1883)
  številka: 11 (1883)
  številka: 12 (1883)
  Uganka (letnik: 3, 1883)
  Slovo (številka: 1, 1883)
  Cyclamen; Roman (številka: 1, 1883)
  Naše obzorje (številka: 1, 1883)
  Ajdovski gradec (številka: 1, 1883)
  Kislo grozdje (številka: 1, 1883)
  Spomini na jutrove dežele (številka: 1, 1883)
  Zvonjenje (številka: 1, 1883)
  V drugi strugi (številka: 1, 1883)
  I. Skakalnica (številka: 1, 1883)
  Fra Gregorio Alasia da Sommaripa (številka: 1, 1883)
  Čas (številka: 1, 1883)
  Smrt carja Samuela (številka: 1, 1883)
  Fizika za nižje gimnazije, realke in učiteljišča; Spisal in založil Jakob Čebular. V Gorici (natisnila Hilarijanska tiskarna 1882. I. del: Vvod, občna svojstva teles, toplota, učini molekularnih sil, kemija, magnetizem in elektrika (številka: 1, 1883)
  Brodník; Balada (številka: 1, 1883)
  Slovenske naselbine po Furlanskem (številka: 1, 1883)
  Geometrija za nižje gimnazije; Spisal dr. Fr. vitez Močnik. Po devetnajstem natisku poslovenil J. Celestina. Prvi del. V Ljubljani 1883. Natisnila in založila Ig. v. Kleinmayr & Bamberg. - (številka: 1, 1883)
  Pismo (številka: 1, 1883)
  Summaripa ali Sommariva (številka: 2, 1883)
  Po nevihti (številka: 2, 1883)
  Daničić (številka: 2, 1883)
  »Škrat.« (številka: 2, 1883)
  Vekoslav Vlah + (številka: 2, 1883)
  Sebastijan Žepič + (številka: 2, 1883)
  »Laibacher Diocesanblatt.« (številka: 2, 1883)
  Molítvenik (številka: 2, 1883)
  Stara mati (številka: 2, 1883)
  »Na prahu raje.« (številka: 2, 1883)
  Jugoslovanska akademija (številka: 2, 1883)
  Storia del Montenero (Crnagora) di Giacomo Chiudina; Ponatis Pavičevih izvajanj o Đ. Popovičevem psevdonimu Daničić (Pozor, 7. decembra 1882) (številka: 2, 1883)
  Narodna biblijoteka (številka: 2, 1883)
  Gazela (številka: 2, 1883)
  »Slovenski Pravnik" (številka: 2, 1883)
  Slaves et Teutons; Notes et impressions de voyage. Avec deux cartes. Par Edouard Marbeau. Paris 1882 (številka: 2, 1883)
  V XXVIII. poročilu o c. kr. akademije znanostij na Dunaji (številka: 2, 1883)
  Zgodovina »Trsta in okolice« (številka: 2, 1883)
  Dve slavnostni knjižici (številka: 2, 1883)
  Svetopolkovna oporoka (številka: 2, 1883)
  Uganke (številka: 2, 1883)
  »Archiv für Heimatkunde.« (številka: 2, 1883)
  Odlikovanje (številka: 2, 1883)
  Paul Wiener (številka: 2, 1883)
  Slovenski koledarji za leto 1883 (številka: 2, 1883)
  Vjekopis dr. Jurija Dobrile, biskupa trščansko-koparskoga, prije porečko-puljskoga.; Napisao Cvjetko Rubetić, na sviet izdalo društvo sv. Jeronima (številka: 2, 1883)
  Zmota (številka: 2, 1883)
  »Matica Hrvatska.« (številka: 2, 1883)
  Slovenci v Severni Ameriki (številka: 2, 1883)
  Na pokopališči (številka: 2, 1883)
  Nevesti (številka: 2, 1883)
  Glasbena Matica (številka: 2, 1883)
  Slovensko dramatično društvo (številka: 2, 1883)
  Moja vas (številka: 2, 1883)
  Srb o Slovencih (številka: 2, 1883)
  Prehajanje Venerino mimo solnca dne 6. dec. 1882 (številka: 2, 1883)
  Novejši pisatelji ruski (številka: 2, 1883)
  J.S. Turgeneva »Stihotvorenija v proze (številka: 3, 1883)
  O občevalnem jeziku na Kranjskem (številka: 3, 1883)
  Jad (številka: 3, 1883)
  Pripovedke za mladino; I. Zvezek. Spisal Fr. H. = F. Hubad (številka: 3, 1883)
  Vita vitae meae (številka: 3, 1883)
  Pred spomeníkom (številka: 3, 1883)
  Ledene rože (številka: 3, 1883)
  Daniel Linchard + (številka: 3, 1883)
  Pisma iz Zagreba. VI (številka: 4, 1883)
  Trst in okolica.; Zgodovinska slika, spisal Mitija Sila. Trst 1882. Izdalo in založilo upravništvo "Edinosti" (številka: 4, 1883)
  Wolfov slovar (številka: 4, 1883)
  V spomin 125letnice Vodnikovega rojstva; 3. dne februarja 1883 (številka: 4, 1883)
  František Ondřiček (številka: 4, 1883)
  Ivan Šolar in dr. Štefan Kočevar (številka: 4, 1883)
  Dva nova poljska groba (številka: 4, 1883)
  Poslednje pismo (številka: 4, 1883)
  Vrlemu možu (številka: 4, 1883)
  Če moraš od tod (številka: 4, 1883)
  Demantje (številka: 4, 1883)
  Po mladostni dobi (številka: 4, 1883)
  Na bregu (številka: 4, 1883)
  Nemška knjiga o Rusiji; Russland. Land und Leute. Unter Mitwirkung deutscher und slavischer Gelehrten und Schriftsteller herausgegeben von Hermann Roskoschny. Leipzig, Gressner und Schramm 1883 (številka: 4, 1883)
  Knez Pes-Marko (številka: 4, 1883)
  Slovenske muzikalije (številka: 5, 1883)
  Uganka (številka: 5, 1883)
  »Podpiralna zaloga slovenskih useučilišnikov v Gradci" (številka: 5, 1883)
  Slovaki (številka: 5, 1883)
  + Dr. Ivan Avgust Kaznačić (številka: 5, 1883)
  Literarni in zabavni klub v Ljubljani; Klubov štatistik (številka: 5, 1883)
  Profesor Louis Legér (številka: 5, 1883)
  Srbska književnost (številka: 5, 1883)
  Spomin na maturo (številka: 5, 1883)
  Javna predavanja v Ljubljani (številka: 5, 1883)
  Razstava slik V. G. Perova v Peterburgu (številka: 5, 1883)
  + Anton Janežič (številka: 5, 1883)
  Odlikovanje dveh slovenskih pisateljev (številka: 5, 1883)
  Vodnikov epigram (številka: 5, 1883)
  Zagrebški »Vienac« (številka: 5, 1883)
  Hrvatska književnost (številka: 5, 1883)
  »Nada«, list za zabavu i pouku (številka: 5, 1883)
  Najlepši dan; Romanca (številka: 5, 1883)
  Ruska književnost (številka: 5, 1883)
  Novi spisi Miklošičevi (številka: 5, 1883)
  Bolník (številka: 5, 1883)
  Ne zveni mi! (številka: 5, 1883)
  Sv`et pesniku (številka: 5, 1883)
  Ob vodi (številka: 5, 1883)
  Jan Valerian Jirsik (številka: 5, 1883)
  Poročilo o delovanji slovenskega literarnega društva na Dunaji, leta1881-1882 (IV. društveno leto) (številka: 5, 1883)
  Slovenska cerkvena književnost (številka: 5, 1883)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 5, 1883)
  Pesen (številka: 5, 1883)
  Pavel Ivanovič Melnikov (številka: 5, 1883)
  Uganka (številka: 5, 1883)
  Vodnikovo kantato Josipa Cimpermana (številka: 5, 1883)
  Narodne biblioteke 3. zvezek (številka: 6, 1883)
  Mutec Osojski; Balada (številka: 6, 1883)
  Jurčičev Tugomer v českem prevodu (številka: 6, 1883)
  Slovenske novine l. 1883 (številka: 6, 1883)
  Slovenska cerkvena književnost (številka: 6, 1883)
  Francoska družba pred l. 1789 in "le livre rouge" (številka: 6, 1883)
  Vikentij V. Makušev + (številka: 6, 1883)
  K molitvi kličejo zvonovi (številka: 6, 1883)
  V pariškem Salonu (številka: 6, 1883)
  Klara Milič; Povest J. S. Turgeneva (številka: 6, 1883)
  Slepemu dekletu (številka: 6, 1883)
  Lastavice (številka: 6, 1883)
  Werndlova puška; Kratko in lehkoumevno poučilo o orožji po vprašanjih in odgovorih (številka: 6, 1883)
  Tuga (številka: 6, 1883)
  Nedolžen! (številka: 6, 1883)
  Skladbe Avgusta Armina Lebana (številka: 6, 1883)
  Štefan Kocjančič + (številka: 6, 1883)
  Pesnij venec, potpourri slovenskih pesnij, za glasovir uglasbil -Viktor Parma (številka: 6, 1883)
  Viljem Ogrinec + (številka: 7, 1883)
  O Salonu (številka: 7, 1883)
  Die Serben-Ansiedlungen in Steiermark und im Warasdiner Grenz-Generalate von Prof. Dr. H.J. Bidermann (številka: 7, 1883)
  Književnost na Turškem (številka: 7, 1883)
  Slutnja (številka: 7, 1883)
  Plemeniti Preširni (številka: 7, 1883)
  Dr. Jarnej Levičnik + (številka: 7, 1883)
  Geschichte Karntens, von Edmund Aelschker (številka: 7, 1883)
  V Slovakih (številka: 7, 1883)
  Volkodlak in vampir s posebnim ozirom na slovansko bajeslovje (številka: 7, 1883)
  Cmokavzar in Ušperna (številka: 7, 1883)
  Zavratnica — Cravatte (številka: 7, 1883)
  Sveti Feliks; Narodna; zapisal Fr. Zorec v Št. Lovrenci na Dolenjskem (številka: 7, 1883)
  »Archiv für Heimatkunde.« (številka: 7, 1883)
  Gorica na — Kranjskem! (številka: 7, 1883)
  Stari Grad; Balada (številka: 7, 1883)
  Russland (številka: 7, 1883)
  Ruska književnost (številka: 7, 1883)
  Narodne basne; Skupio ih po Boki, Crnoj gori, Dalmaciji, a najviše po Hercegovini Vuk vitez Vrčević (številka: 7, 1883)
  Nabiranje narodnega blaga na Ruskem (številka: 7, 1883)
  Število Slovanov (številka: 7, 1883)
  Koliko časopisov izhaja Ruskem? (številka: 7, 1883)
  Književna zgodovina Slovenskega Štajerja (številka: 7, 1883)
  Slovenske knjige (številka: 7, 1883)
  Pri maši sv. Cirila in Metoda (številka: 7, 1883)
  G. Andrej Bella (številka: 8, 1883)
  Habsburški rod; Slovenski mladini sestavil Ivan Tomšič. Natisnil in založil Karl Rauch na Dunaji 1883 (številka: 8, 1883)
  Prilog k slovenski bibliografiji (številka: 8, 1883)
  Slovenija svojemu cesarju; (11. do 17. julija 1883.) (številka: 8, 1883)
  Preširnov spomenik na Bledu (številka: 8, 1883)
  G. Janez Wolf (številka: 8, 1883)
  Spisi Krištofa Šmida IV. in V. zvezek; Tiskal in založil J. Krajec v Novem mestu 1883 (številka: 8, 1883)
  Cesar v Ljubljani (številka: 8, 1883)
  Slovenske muzikalije (številka: 8, 1883)
  Božja pot in semenj pri Sv. Ivanu Devinskem (številka: 8, 1883)
  Do zdaj neznana knjiga Trubarjeva, (številka: 8, 1883)
  Volkodlak (številka: 9, 1883)
  Rusko »geografičeskoje občestva« (številka: 9, 1883)
  Slovenski glasnik; Štiri slavnostne pesni (številka: 9, 1883)
  Narodne pesni; Nabral S. Rutar (številka: 9, 1883)
  Slovenska predavanja na graškem vseučilišči (številka: 9, 1883)
  Slovani na Saksonskem (številka: 9, 1883)
  Fran Josip na Slovenskem 1883 (številka: 9, 1883)
  Dva vrana (številka: 9, 1883)
  Tri Gracije (številka: 9, 1883)
  Kraške jame (številka: 9, 1883)
  Črna Gora po najnovejših opisih in znanstvenih odkritjih (številka: 9, 1883)
  Najlepša knjiga slovenska (številka: 9, 1883)
  Usmiljena sěstra (številka: 9, 1883)
  Matica Srbska v Novem Sadu (številka: 9, 1883)
  Habsburžani v deželi Kranjskej 1282—1882.; Slavnostni spis ob glodovanji šeststoletnice od združitve Kranjske zemlje z Avstrijo. Na svetlo dal deželni odbor (številka: 9, 1883)
  Gluhonemost in nagluhost (številka: 11, 1883)
  Odlikovana ,pisatelja slovenska (številka: 11, 1883)
  Zanimive nemške knjige (številka: 11, 1883)
  SLovenski glasnik; Slika pesnika Simona Gregorčiča (številka: 11, 1883)
  Miklošičeva sedemdesetletnica (številka: 11, 1883)
  Miklošič in Hrvati (številka: 11, 1883)
  Na produ; Balada (številka: 11, 1883)
  Redki spisi (številka: 11, 1883)
  Poziv! (številka: 11, 1883)
  G. Bogišič (številka: 11, 1883)
  G. Matevž Vodušek (številka: 11, 1883)
  Zakaj se smiliš mi? (številka: 11, 1883)
  Kopitarjev grob (številka: 11, 1883)
  Nove muzikalije; Missa solemnis in memoriam felecissimi DC annorum regiminis augustissimae ac serenissimae domus Habsburgicae in ducatu Carnioliae curante sanctae Caeciliae pro musica sacra societate in diloecesi Labacensi (številka: 11, 1883)
  Mertvemu detetu (številka: 11, 1883)
  Ivan Sergejevič Turgenev (številka: 11, 1883)
  Česka književnost (številka: 11, 1883)
  Slovenščina v 15.storletji (številka: 11, 1883)
  Ruska književnost pri romanskih narodih (številka: 11, 1883)
  Jesenske pesni (številka: 11, 1883)
  Na ljudski veselici (številka: 11, 1883)
  Archiv für Heimatkunde (številka: 11, 1883)
  Nova knjiga Trubarjeva (številka: 11, 1883)
  Novi grobovi (številka: 11, 1883)
  Preširen človek (številka: 11, 1883)
  Češka književnost (številka: 11, 1883)
  Prirodopis rudninstva ali Mineralogija; V porabo nižjim razredom gimnazije in realke (številka: 12, 1883)
  Anka (številka: 12, 1883)
  Preširnova ljudomilost (številka: 12, 1883)
  Jurčičev roman »Doktor Zober« (številka: 12, 1883)
  Ivan Macun + (številka: 12, 1883)
  Črtice iz dunajske električne razstave (številka: 12, 1883)
  Čehi o Slovencih (številka: 12, 1883)
  Sagen und Märchen der Südslaven; Zum grossen Teil au&39;s ungedruckten Quellen von Dr. Friedrich S. Kraus. Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1883 (številka: 12, 1883)
  Nove muzikalije; Skladbe Avgusta Arminija Lebana (številka: 12, 1883)
  Meje (številka: 12, 1883)
  Dvojen strah (številka: 12, 1883)
  »Matica Hrvatska" (številka: 12, 1883)
  Franjo Jos. Remec + (številka: 12, 1883)
  Slovenski glasnik; Josip Novak + (številka: 12, 1883)
  Miklošičevim učencem in čestiteljem (številka: 12, 1883)
  Kako se je praznoval sedemdeseti god Miklošičev (številka: 12, 1883)
  Slovenski čebelar in sadjerejec; Glasilo čebelarskega in sadjerejskega društva za Kranjsko (številka: 12, 1883)
  Hrvatska književnost (številka: 12, 1883)
  Vojakova osveta (številka: 12, 1883)
  »Slovensko literarno društvo na Dunaji" (številka: 12, 1883)
  »Archiv für Slavische Philologie" (številka: 12, 1883)
  Volkodlak. Iz Dolence Vasi pri Ribnici; v Peklu zapisal Fr. Levec.; Tri pripovedke; z uvodom (številka: 12, 1883)
  Slovenska književnost (številka: 12, 1883)
  Poročilo o LX. odborovi seji Matice Slovenske dné 3.oktobera 1883 (številka: 12, 1883)
  K Staničevem životopisu (številka: 12, 1883)
  Pismo iz Amerike (številka: 12, 1883)
  Pričetki avstrijske obrtnosti in trgovine za cesarja Karola VI (številka: 12, 1883)
  šolske knjige (številka: 12, 1883)
 4. 1884
   87

  številka: 1 (1884)
  številka: 2 (1884)
  številka: 3 (1884)
  številka: 4 (1884)
  številka: 5 (1884)
  številka: 6 (1884)
  številka: 7 (1884)
  številka: 8 (1884)
  številka: 9 (1884)
  številka: 10 (1884)
  številka: 11 (1884)
  številka: 12 (1884)
  Račun o dohodkih in stroških za Jurčičev spomenik (številka: 12, 1884)
  Urednikova listnica (letnik: 4, 1884)
  Uradnikova listnica (letnik: 4, 1884)
  Vabilo na naročbo (letnik: 4, 1884)
  Poziv slovenskim pisateljem (letnik: 4, 1884)
  Skladbe, zložil F.S. Vilhar (letnik: 4, 1884)
  Slovenski Pravnik; Poduk o najpotrebnejših zakonih, (številka: 1, 1884)
  Družba sv. Mohorja.; Z naznanilom njenih knjig za leto 1883 (številka: 1, 1884)
  Kranjsko — Krájina (številka: 1, 1884)
  Poljska književnost.; O knjižnih novostih. Več o delih H. Sienkiewicza, E. Orzeszkowe, A. H. Kirkora, R. Zawilinskega, Z. Miikowskega—T. T. Ježá, J. Wieniawskega-Jordana, J. Kościelskega, J. I. Kraszewskega, J. Zachariasziewicza, L. Gadona in W. Czajewskega (številka: 1, 1884)
  Kratice meterskim meram in utežim (številka: 1, 1884)
  Vedomec; Zapisal J. Trinko (številka: 1, 1884)
  Ruska književnost; O knjižnih novostih. Več o književnikih oz. njihovih delih: A. A. Fetu, J. A. Gončarovu, A. I. Ertelu, N. K. Lebedevu, K. Baranceviču, I. S. Turgenjevu, N. A. Lejkinu, S. A. Priklonskem, M. J. Semenskem, A. F. Pisemskem, A. N. Veselovskem, I. V. Fedorovu, N. I. Gnediču, Jahontovu, Kozmi Prutkovu (psevd.) in A. I. Levitovu (številka: 1, 1884)
  Nove hipoteze o glagolici in cirilici (številka: 1, 1884)
  Rojenica (številka: 1, 1884)
  Zemljepisne črtice (številka: 1, 1884)
  Marija Antoinetta; Spisal in v ljubljanski čitalnici na korist »Narodne Šole« govoril (številka: 2, 1884)
  Bolška soteska (številka: 2, 1884)
  Vedomec; V tržaški okolici zapisal D. M. Obalovič = D. Martelanc (številka: 2, 1884)
  Giácomo; Noveleta (številka: 2, 1884)
  Žensko vprašanje (številka: 2, 1884)
  Vinska modrost; Posnetke priobčuje J. Trdina (številka: 2, 1884)
  Društva sv. Jeronima v Zagrebu.; O občnem zboru 24. januarja 1884 (številka: 3, 1884)
  Nesrečnica; Ivan S. Turgenev. Poslovenil J. P. = I. Pintar (številka: 3, 1884)
  Pregovori; Na Dunaji založila britanska in inozemska sveto-pisemska družba, 1883. Natisnil Adolf Holzhausen na Dunaji (številka: 3, 1884)
  Archiv für slavische Philologie (številka: 3, 1884)
  Dva nova časopisa (številka: 3, 1884)
  Druge literature o Slovanih.; O razpravah A. Badina, A. Hercena, F. Miklošiča in o listu Revue internationale (številka: 3, 1884)
  Čegar sem bila lani hči, sem letos mati (številka: 3, 1884)
  »Četrto berilo za ljudske in nadaljevalne šole", sestavil Peter Končnik; Na Dunaji v c. kr. zalogi šolskih knjig (številka: 3, 1884)
  V zemljiški knjigi (številka: 3, 1884)
  Mlada leta (številka: 3, 1884)
  Josip Gódina-Vrdélski + (številka: 3, 1884)
  Češka književnost.; O listu Athenaeum, o delih A. Jiráska, F. Schulza, J. L. Turnovskega, J. Nerude, A. Koukla idr (številka: 3, 1884)
  Žarenje neba (številka: 3, 1884)
  Ženitne ali svatbine navade in napitnice z godčevskim katekizmom iz slovenjbistriške okolice na Štajerskem; Zapisal Lovro Štepišnik. Maribor. Tisk in zaloga J. Leonova. 1884 (številka: 3, 1884)
  La Save, le Danube et le Balkan; Voyage chez les Slovénes, les Croates, les Serbes et les Bulgares. Par M. L. Leger. Paris, librairie Plan 1884 (številka: 3, 1884)
  »Slovniške mrve.« (številka: 3, 1884)
  Oséhlo cvetje (številka: 3, 1884)
  Divje žene ali Krivjopete; V beneških Slovencih zapisal (številka: 4, 1884)
  F.Wiesthaler, Kdo je mojster in kdo — skaza. Odgovor Slovenčevemu podlistkarju. Založil Fr. Wiesthaler. Tisk Narodne Tiskarne v Ljubljani 1884; O polemiki o vrednosti slovenske protestantske književnosti ob Wiesthalerjevem odgovoru na oceno Jezičnikovega zvestega čitatelja v Slovencu (1884, št. 35) in o izpadih Slovenca. Tudi o F. Prešernu, F (številka: 4, 1884)
  Pisma iz Zagreba. VIII (številka: 4, 1884)
  Beseda o žénstvu (številka: 4, 1884)
  Venec čveteroglasnih pesni; Zložil Hrabroslav Volarič. Delo I. Izdal in založil skladatelj. Natisnila Klein in Kovač (Eger) v Ljubljani 1884 (številka: 5, 1884)
  K Miklošičevim spisom (številka: 5, 1884)
  Rosa (številka: 5, 1884)
  Oče in njegovi trije sinovi; V Motniku zapisal Gašpar Križnik (številka: 5, 1884)
  Početki slovničarskega delovanja v Indih (številka: 5, 1884)
  Pogled na cerkvena književnost slovensko l. 1883.; Več o listih: Zgodnja Danica (ur. L. Jeran, sotrudnik M. Sila), Slovenski prijatelj (ur. A. Einspieler, sotrudnik J. F. Kaffol), Cerkveni glasbenik (ur. J. Gnjezda in A. Foerster), Cvetje z vertov sv. Frančiška (sotrudnik S. Škrabec), Laibacher Diöcesanblatt, Glasi katoliške družbe — ter o knji (številka: 5, 1884)
  Matiji Vrtovcu v spomin; O spominski plošči v Št. Vidu nad Vipavo (številka: 6, 1884)
  Josipina Turnogradska, slovenska pisateljica (številka: 6, 1884)
  Litanije Napoleonove (številka: 6, 1884)
  Gospod Janez; Novela (številka: 6, 1884)
  Pripovedka od fanta, ki je z mačkami oral (številka: 7, 1884)
  Národna pesen; Kdo bo dekle tebe troštav, ...; Zapisana v celjski okolici (številka: 7, 1884)
  Popotni spomini (številka: 7, 1884)
  Jan Ernst Smoleŕ + (številka: 7, 1884)
  Vinko (številka: 7, 1884)
  O Wolfovem slov.-nemškem slovniku (številka: 8, 1884)
  »Archiv für Heimatskunde« in naše zgodovinoznanstvo (številka: 8, 1884)
  Pésni (številka: 9, 1884)
  V spomin (številka: 11, 1884)
  Molitvenik za dijake.; Češki spisal Anton Mužik. Poslovenil Franjo Marešič. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1884 (številka: 11, 1884)
  Obup (številka: 11, 1884)
  Književno naznanilo (številka: 12, 1884)
  Češka književnost (številka: 12, 1884)
  O Božiči (številka: 12, 1884)
  Cecilija.; "Cecilijinega društva v Ljubljani" uredil Anton Foerster. Izdala in založila družba sv. Mohorja v Celovci. II. del 1884 (številka: 12, 1884)
  Akademiška palača in Strossmajerjeva galerija slik v Zagrebu (številka: 12, 1884)
  Akvileja (številka: 12, 1884)
  »Dolenjske Novice.« (številka: 12, 1884)
  Drobtine za slovenski slovár (številka: 12, 1884)
  »Slovensko pevsko društvo." (številka: 12, 1884)
  Poljska književnost (številka: 12, 1884)
  »Slavia italiana; Napisal advokat Carlo Podrecca, natisnil in na svetlo dal F. Giovanni v Čedadu 1884 (številka: 12, 1884)
 5. 1885
   138

  številka: 1 (1885)
  številka: 2 (1885)
  številka: 3 (1885)
  številka: 4 (1885)
  številka: 5 (1885)
  številka: 6 (1885)
  številka: 7 (1885)
  številka: 8 (1885)
  številka: 9 (1885)
  številka: 10 (1885)
  številka: 11 (1885)
  številka: 12 (1885)
  Vabilo na naročbo (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo Jurčičevih zbranih spisov (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo (letnik: 5, 1885)
  Vabilo na naročbo Jurčičevih zbranih spisov (letnik: 5, 1885)
  Pisma iz Zagreba.IX (številka: 1, 1885)
  Matica Hrvatska (številka: 1, 1885)
  Slikar Janez Šubic (številka: 1, 1885)
  Češka književnost (številka: 1, 1885)
  Nekoliko črtic o krvi naši (številka: 1, 1885)
  Zagrebško gledališče (številka: 1, 1885)
  Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev.; Spisal in založil Ivan Lapajne. Natisnil J.R. Milic v Ljubljani 1884 (številka: 1, 1885)
  Matica Slovenska (številka: 1, 1885)
  Pogled na cerkvena književnost slovensko l. 1884 (številka: 1, 1885)
  Šaljivi Slovenec; Zbirka najboljšh kratkočasnic iz vseh stanov. Nabral Anton Brezovnik. Natisnila in založila Kleinmayr & Bamberg v Ljubljani 1884 (številka: 1, 1885)
  Izšel je dodatek koledarju in kažipotu po Trstu za leto 1884 (številka: 1, 1885)
  Archiv für slavische Philologie (knjiga VIII, zv.1) (številka: 1, 1885)
  Nove šolske knjige (številka: 1, 1885)
  Weriand de Graz; Zgodovinsko-prirodoslovna razprava, spisal Davorin Trstenjak. Založil pisatelj. Tisk tiskarne družbe sv. Mohorja v Cerovci 1884 (številka: 1, 1885)
  Ivan Wolf + (številka: 1, 1885)
  Šah (številka: 1, 1885)
  Književnost hrvaška (številka: 2, 1885)
  Gramatické základy jazyka slovinského (številka: 2, 1885)
  Pisma iz Zagreba. X (številka: 2, 1885)
  Slovenska slovnica za srednje šole (številka: 2, 1885)
  Pesmi beneškega Slovenca (številka: 2, 1885)
  Karol Rudež + (številka: 2, 1885)
  Jour-fixe (številka: 2, 1885)
  Po zimi (številka: 2, 1885)
  Uplemenitev Teharčanov in njihova plemenščina (številka: 2, 1885)
  Jurijev koledar za navadno leto 1885; Uredil »Jurij s pušo«. Natisnila tiskarna C. Amatija v Trstu 1885 (številka: 2, 1885)
  Književno naznanilo (številka: 2, 1885)
  Jurčičevih zbranih spisov; IV. zvezek se že tiska (številka: 3, 1885)
  Vita vitae meae (številka: 3, 1885)
  Društvo slovenskih pisateljev (številka: 4, 1885)
  Ljudska knjižnica (številka: 4, 1885)
  Reka — Timava (številka: 4, 1885)
  »Glasbena Matica" (številka: 4, 1885)
  Vacslav Brožik (številka: 4, 1885)
  Žalôba (številka: 4, 1885)
  Ljubljanski knjigar Janez Giontini (številka: 4, 1885)
  Živinozdravništvo ali nauk o spoznanji in ozdravljanji vnanjih in notranjih boleznij.; Spisal dr. Simon Strupi. Drugi pomnoženi natis; natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani, 1885 (številka: 4, 1885)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 4, 1885)
  Literarna zapuščina Krilanova (številka: 4, 1885)
  Srbska književnost (številka: 4, 1885)
  Lepi trenutki (številka: 5, 1885)
  Razne novice (številka: 5, 1885)
  Novi grobovi (številka: 5, 1885)
  »Pisateljsko podporno društvo.« (številka: 5, 1885)
  Slike v deželnem muzeji (številka: 5, 1885)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi, IV. zv (številka: 5, 1885)
  Stolni dekan Jurij Volc + (številka: 5, 1885)
  »Matica Slovenska« (številka: 5, 1885)
  Muzikalije Glasbene matice za leto 1884 (številka: 5, 1885)
  Lira in cvetje; Poezije, zložil Franjo Zakrajšek. Od drugih neodvisni I. del poezij. Založila in izdala J. Dolinar in Avg. Bremic. tiskarna Avgust Levi & comp. v Trstu 1885 (številka: 5, 1885)
  Ljudska knjižnica, zv. 7. in 8 (številka: 5, 1885)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli.; Spisal Janko Leban (Gradimir). Natisnil in založil J. R. Milic v Ljubljani 1885 (številka: 5, 1885)
  Čaša nesmrtnosti; Povest (številka: 6, 1885)
  Slavni Slovenci; II. Peter Pavel Glavar (številka: 6, 1885)
  Pogovori. IV (številka: 6, 1885)
  Politična in kulturna zgodovina štajerskih Slovencev (številka: 7, 1885)
  Odgovor na Štrekljevo kritiko moje slovnice (številka: 7, 1885)
  »Truber Primus und die Reformation in Krain« (številka: 7, 1885)
  Književnost hrvaška (številka: 7, 1885)
  »Ljudske knjižnice.« (številka: 7, 1885)
  Spet nova šolska knjiga slovenska! (številka: 7, 1885)
  Pogovori. V (številka: 7, 1885)
  Vodnikovi pesmi: "Premaga" in "Mirov god" (številka: 7, 1885)
  »Senilia.«; « Poezije v prozi Ivana S. Turgeneva. Prevel Aleksander Hudovernik (številka: 7, 1885)
  Krajčeve »Narodne biblioteke« 13. do 16. snopič (številka: 7, 1885)
  »Führer durch Krain und die Landeshauptstadt Laibach.; Mit Ansichten von Laibach und anderen hervorragenden Orten in Oberkrain und einem Plane von Laibach. Von Peter v. Radics; Verlag von J. Giontini,Laibach 1885 (številka: 7, 1885)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 7, 1885)
  Versuch einer Geschichte der Botanik in Krain (1754—1883).; Zweite Halfte. Von Wilhelm Voss (številka: 8, 1885)
  Tisočletnica Metodova; Spisal duhoven ljubljanske škofije = I.Vrhovnik. V Ljubljani 1885. Izdal in založil odbor za priredbo vlaka v Velegrad in v Prago. Tisk »Narodne tiskarne« (številka: 8, 1885)
  Zgodovina farâ Ljubljanske škofije; Izdaje A. Koblar. Drugi zvezek: Zgodovina Nâkelske, Dupljánske in Goriške fare. Založnik Anton Koblar. V Ljubljani 1885 (številka: 8, 1885)
  Narodni Dom (številka: 8, 1885)
  Velegrad (številka: 8, 1885)
  Kratke opazke (številka: 8, 1885)
  Ljudska knjižnica (številka: 8, 1885)
  Pisma iz Zagreba. XI (številka: 9, 1885)
  Ljudska knjižnica, 15. in 16. zv (številka: 9, 1885)
  Preširen v Rusih (številka: 9, 1885)
  Pogovori. VII (številka: 9, 1885)
  Fr. vitez Miklošič (številka: 9, 1885)
  Die Kärntner Slovenen (številka: 9, 1885)
  Andrej baron Čehovin (številka: 11, 1885)
  Verein der Slovisten (številka: 11, 1885)
  Curiositá Triestina; Trieste antica e moderna ossia descrizione ed origine deli nomi delle ,sue vie, androne e piazze. Opere compilate da Ettore Generini. Trieste Tip. Morterra et Comp. 1884 (številka: 11, 1885)
  »Ljudske knjižnice« 17. snopič (številka: 11, 1885)
  Wolfov slovar (številka: 11, 1885)
  Jurija Šubica slike za novi deželni muzej (številka: 11, 1885)
  Letna poročila naših srednjih šol (številka: 11, 1885)
  Dejanje svetega Detinstva.; V pouk malim in odraslim. Zvezek V. V Ljubljani 1885. Natisnili J. Blasnikovi nasledniki (številka: 11, 1885)
  Slava preporoditeljem! (številka: 11, 1885)
  Blag roják (številka: 11, 1885)
  Duhovno pastirstvo; Tretji del. Sveti zakramenti. Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Zupančič. V Ljubljani, 1885. Založil pisatelj (številka: 11, 1885)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 11, 1885)
  Pridiga o evangeljskih nasvetih; Pri novi sveti meši častitega P. Leopolda Napotnika govoril Mihael Napotnik. V Mariboru 1885. Založil pisatelj. Tiskal Janez Leon (številka: 11, 1885)
  »Archiv für slavische Philologie (številka: 11, 1885)
  Cerkveni Orglavec (številka: 11, 1885)
  Slovenski časopisi leta 1885 (številka: 11, 1885)
  Župnija sv. Lovrenca na Dravskem polji.; Krajepisno-zgodovinskačrtica. Spisal Matej Slekovec. Tiskal J. Leon v Mariboru 1885 (številka: 11, 1885)
  Anica (številka: 11, 1885)
  Pouk o črtežih (planih).; Z 28 podobami razlaga Jos.Bezlaj. Založil pisatelj, natisnil J.R. Milic v Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Akademično društvo »Slovenija" na Dunaji (številka: 11, 1885)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi; Založil in na svetlo dal odbor za Jurčičev spomenik. Uredil Fr. Levec. V. zvezek: Pripovedni spisi. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Pastirski list avstrijskih škofov, govoreč o »znamenjih časa«; Katoliška Tiskarna (številka: 11, 1885)
  Devetnajsti snopič »Narodne biblioteke (številka: 11, 1885)
  Hrvaška književnost (številka: 11, 1885)
  Molitve pri očitni službi božji; Drugega natisa. Založil in ima na prodaj Matija Gerber. Natisnil J. Rudolf Milic. V Ljubljani 1885 (številka: 11, 1885)
  Prvo berilo in slovnica za slovenske ljudske šole.; Sestavila A. Razinger in A. Žummer (številka: 11, 1885)
  Ljudske knjižnice (številka: 11, 1885)
  Glasi katoliške družbe; Na svetlo dala in založila katoliška družba za Kranjsko. XIX. V Ljubljani 1885. Tisk »Katoliške Tiskarne" (številka: 11, 1885)
  Neposredni davki za vse v dunajskem državnem zboru zastopane dežele avstoogrske monarhije (številka: 12, 1885)
  Gospod Janez Šubic (številka: 12, 1885)
  Cerkvena književnost slovenska (številka: 12, 1885)
  Jurijev koledar za navadno leta 1886; II.letnik. Natisnila tiskarna A. Amatija sinov v Trstu 1885 (številka: 12, 1885)
  Latinsko-nemške šole v Slovencih od XIII.-XIX: veka (številka: 12, 1885)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 12, 1885)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1885)
  Agitator; roman (številka: 12, 1885)
  Blag rojak (številka: 12, 1885)
  Čehovin (številka: 12, 1885)
  Indijska Talija; Zbirka indijskih glediščnih iger. I. zvezek Urvašî.Indijska drama Kâlidâsova. Na slovenski jezik preložil dr. Karol Glaser. Založil pisatelj, tiskarna V. Dolenca v Trstu 1885 (številka: 12, 1885)
  Kako so naše očete v vojake jemali (številka: 12, 1885)
  Pisma iz Zagreba. XII (številka: 12, 1885)
  Prvo berilo in slovnica za slovenske ljudske šole (številka: 12, 1885)
 6. 1886
   143

  številka: 1 (1886)
  številka: 2 (1886)
  številka: 3 (1886)
  številka: 4 (1886)
  številka: 5 (1886)
  številka: 6 (1886)
  številka: 7 (1886)
  številka: 8 (1886)
  številka: 9 (1886)
  številka: 10 (1886)
  številka: 11 (1886)
  številka: 12 (1886)
  Rudolfinum v Ljubljani (številka: 1, 1886)
  Nesreča slikarja Janeza Šubica (številka: 1, 1886)
  Dr. Fr. S. Krauss: Sitte und Brauch der Südslaven, Wien, 1885 (številka: 1, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 1, 1886)
  Matica Slovenska (številka: 1, 1886)
  Ljudska knjižnica, 21. snopič (številka: 1, 1886)
  Slovenski svetec in učitelj; Zgodovinski roman (številka: 1, 1886)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1886)
  Ptiču (številka: 1, 1886)
  Moj ovenéli cvet (številka: 1, 1886)
  Tri prelje (številka: 1, 1886)
  Roža in metuljček (številka: 1, 1886)
  Japljevo pismo iz l 1803 (številka: 2, 1886)
  Jezičnik (številka: 2, 1886)
  Kres (številka: 2, 1886)
  »Droben spisek Trubarjev« (številka: 2, 1886)
  »Edinost" (številka: 2, 1886)
  Tiskopis, a ne rokopis slovenski (številka: 2, 1886)
  Pisma iz Zagreba XIII; O Hrvatski matici (številka: 2, 1886)
  »Rogač. « (številka: 2, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 2, 1886)
  Toma Gajdek (številka: 2, 1886)
  »Archiv für slavische Philologie.« (številka: 2, 1886)
  »Prinos k naglasu u novoslovenskom jeziku" (številka: 2, 1886)
  Naše tiskarne (številka: 3, 1886)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 3, 1886)
  Iván Serg^eevič Aksákov (številka: 3, 1886)
  Kratek navad o prvi pomoči pri nezgodah.; Spisal dr. Alojzij Valenta. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr et Fed. Bamberg v Ljubljani 1886. Založil pisatelj (številka: 3, 1886)
  »Ljudska knjižnica.« (številka: 3, 1886)
  Zemljepisec Ortelij in dežela kranjska v XVI. veku (številka: 3, 1886)
  Vzdihljaj (številka: 3, 1886)
  Duhovno pastirstvo; Četrti del. Zakramentali, duhovno vladanje, pisarniška opravila. Slovenskim bogoslovcem in mašnikom spisal Anton Zupančič. V Ljubljani. Založil pisatelj. 1885 (številka: 3, 1886)
  Zgodovina farâ Ljubljanske škofije; Izdaje A. Koblar. Tretji zvezek: Zgodovina Šempeterske fare pri Novem mestu. Spisal Ivan Šašelj. V Ljubljani. Založnik Anton Koblar. Natisnila Klein in Kovač (Eger). 1886 (številka: 3, 1886)
  Glagolski nadpis v Sevnici (številka: 3, 1886)
  »Podpiralna zaloga slovanskih vseučilišnikov v Gradci." (številka: 3, 1886)
  »Il signor di Valpacifico.« (številka: 3, 1886)
  Spomenica tisočletnice Metodove smrti; Spisal dr. Fr. Kos. Na svetlo dala Sl. Matica, Ljubljana 1885 (številka: 3, 1886)
  Leopold Gorenjec (številka: 3, 1886)
  Spiritus, dui mortificat (številka: 4, 1886)
  Kopitar (številka: 4, 1886)
  Sam; Narodna pripovedka iz tolminskih hribov. Zapisal A. K. ;= A. Kragel (številka: 4, 1886)
  Baronica Maruša (številka: 4, 1886)
  Jurčičev večer (številka: 4, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 4, 1886)
  Slovenski listič iz leta 1611 (številka: 4, 1886)
  Miklošičeva novejša dela; O njegovem Kratkem slovarju šestih slovanskih jezikov in Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprache. Tudi o V. I. Lamanskem in J. Kopitarju (številka: 4, 1886)
  Kres (številka: 4, 1886)
  Dr. Vatroslav Jagić (številka: 5, 1886)
  Občna zgodovina.; Spisal in založil Janez Jesenko. III. del: Novi vek. Drugi skrajšani in popravljeni natis. V Ljubljani, Narodna Tiskarna 1886 (številka: 5, 1886)
  Cerkvene pesmi nabrane med slovenskim narodom; Zvezek I. Izdalo in založilo Cecilijansko društvo za goriško nadškofijo, 1885. Natisnila Klein in Kovač v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  »Slovenskaja Matica i eja izdanija" (številka: 5, 1886)
  Ljudska knjižnica (številka: 5, 1886)
  Preširnovo pismo iz leta 1834 (številka: 5, 1886)
  Delavski prijatelj; Nauki, ki so delavcem v sedanji dobi posebno potrebni. Spisal Fr. Podgornik. Tiskal in založil J. Krajec v Novem Mestu 1886 (številka: 5, 1886)
  Andrej Hofer, junaški vodja Tirolcev leta 1809; Vérni popis njegovega življenja, delovanja in njegove junaške smrti v Mantovi 1810. Za prosta ljudstvo svobodno poslovenjeno iz nemščine. Tiskal Jan Leonov naslednik (L. Kordeš) v Mariboru, založil Anton Turk, knjigovez v Ljubljani 1886 (številka: 5, 1886)
  Dramatično društvo v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Kako se zagovarja kačji pik (številka: 5, 1886)
  Jakob Petelin (Hänel, Handl, Gallus), slavni skladatelj slovenski (številka: 5, 1886)
  »Slavinja«, prvi slovenski tednik tednik (številka: 5, 1886)
  Marija moja Kraljica ali šmarnice; Spisal Anton Žgur. V Ljubljani. Založila in na svitlo dala »Katoliška bukvarna« 1886. Tisk »Katoliške Tiskarne" v Ljubljani (številka: 5, 1886)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1886)
  Spisovnik ljubavnih listov, svetovalec v vseh srčnih zadevah za vse stanove in razmere; Tiskal in založil L. Kordeš v Mariboru 1886 (številka: 5, 1886)
  Etruščanski pabirci (številka: 5, 1886)
  Glagolski nadpis v Sevnici (številka: 5, 1886)
  Kruh nebeški ali navad, pobožno moliti in častiti presveto Rešnje Telo s trojno sv. mašo in drugimi navadnimi molitvami.; Na svitlo dal Janez Zupančič (številka: 6, 1886)
  »Matica slovenska (številka: 6, 1886)
  Mohoričev Tone (številka: 8, 1886)
  Ne vém (številka: 6, 1886)
  Sveti Juri serčni vojšak; Serčnim slovenskih mladenčem spisal L. J. = L. Jeran. V Ljubljani 1851. V založbi pri Janezu Giontinitu. Natisnila Rozalija Eger (številka: 6, 1886)
  Triolet (številka: 6, 1886)
  Človek, v pogledu na njegovo telo in dušo, s kratkim navodom, kako si ohraniti in utrditi zdravje.; Za šolo in dom. Sostavil založnik Janko Leban. V Ljubljani. Natisnil Jožef Rudolf Milic 1886 (številka: 6, 1886)
  Primož Trubar (številka: 6, 1886)
  Umetno ribarstvo; Spisal Ivan Franke. Ljubljana. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1886 (številka: 6, 1886)
  Statistischer Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Laibach über die volkswirtschaftlichen Zustände in Krain.; Erstattet an das hohe k. k. Handelsministerium für das Jahr 1880. — Laibach. Verlag der Krainischen Handels- und Gewerbekammer. Buchdruckerei Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 6, 1886)
  Stritarjeva slavnost (številka: 7, 1886)
  Ivan Dolinar + (številka: 7, 1886)
  Spominska plošča dr. Jakobu Zupanu (številka: 7, 1886)
  Zbornik cerkvenih govorov na slavo ss. Cirilu in Metodu.; Zbral in na svetlo dal Žlogar. V Ljubljani 1886. Založil izdajatelj. - Tisek »Katoliške tiskarne« (številka: 7, 1886)
  V odgovor (številka: 7, 1886)
  Dr. K. Štrekelj (številka: 7, 1886)
  Nova skladba (številka: 7, 1886)
  Slovstvena zgodovina v slovenski ljudski šoli (številka: 7, 1886)
  »Kresa" (številka: 7, 1886)
  Societas Historico-naturalis croatica; Glasnik hrvatskoga naravoslovnoga društva. Uredjuje S. Brusina. Godina I. Broj 1—3. Sječanj—Lipanj. Zagreb. Vlastničtvo i naklada družtva 1886 (številka: 7, 1886)
  O pólunoči (številka: 7, 1886)
  Dramatičnega društva (številka: 7, 1886)
  Osnovna toplina ljubljanska (številka: 8, 1886)
  »Gallus Jakob."; Objavil L. Ž. = L. Žvab (številka: 8, 1886)
  »Philologie und Patriotismus. « (številka: 8, 1886)
  Jurij Šubic — Hrvat (številka: 8, 1886)
  Prizori iz otroškega življenja (številka: 8, 1886)
  Zupanova slavnost (številka: 8, 1886)
  Trubarjeva tristoletnica (številka: 8, 1886)
  Nimam srébra (številka: 9, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 9, 1886)
  Marko (številka: 9, 1886)
  »Letopis matice srpske.« (številka: 9, 1886)
  Poziv! (številka: 9, 1886)
  Nekaj o škofa Hrena spisih (številka: 11, 1886)
  Iz mojega detinstva (številka: 11, 1886)
  Naše gospodarstvo (številka: 11, 1886)
  Slovensk rokopis s 1799. leta (številka: 11, 1886)
  Novo društvo? (številka: 11, 1886)
  Odcv`eli roži (številka: 11, 1886)
  O šetalíščih mesta ljubljanskega (številka: 11, 1886)
  Nevesta (številka: 11, 1886)
  Ljubljansko barjé; Prirodopisna črtica s petimi prilogami. Spisal Ivan Šubic. Natisnila Ig. pl. Kleinmayr et Fed. Bamberg Ljubljani 1886 (številka: 11, 1886)
  Miloš Obilić u narodnim pesmama sa 12 lepih slika.; Narodna pevanija odabrao i uredio Alexandar Sandić. Prvo ilustrovano izdanje latinicam knjižare braće M. Popoviča u Novome Sadu, 1886. - (številka: 11, 1886)
  »Der Bergkranz« (Die Befreiung Montenegros); Historisches Gemälde aus dem Ende des siebzehnten Jahrhunderts von Petar Petrovič Njeguš, Fürst-Bischof von Montenegro. Zum ersten Male aus dem Serbischen übertragen von Phil. Dr. J. Kirste. Wien, 1886. Verlag von Carl Konegen (številka: 11, 1886)
  Matica Srpska (številka: 11, 1886)
  Ločítev (številka: 11, 1886)
  »Pro Slavia.« (številka: 11, 1886)
  Moja ljubezen (številka: 11, 1886)
  Slovenski drobec iz l.1621; Objavil A.K. =A. Koblar (številka: 11, 1886)
  Izvoljena deklica (številka: 11, 1886)
  Listi inu Evangelia (številka: 11, 1886)
  Na sveti večer; Slika iz tržaškega življenja (številka: 11, 1886)
  Od dolzega časa zaljubljena (številka: 11, 1886)
  Hrvaška književnost (številka: 11, 1886)
  Vega (številka: 12, 1886)
  »Matica Slovenska" (številka: 12, 1886)
  Moja oporoka (številka: 12, 1886)
  Razne novice (številka: 12, 1886)
  Janežičev slovar (številka: 12, 1886)
  Prva slovenska ustavna listína Kranjske (številka: 12, 1886)
  J. Carli.; »Te Deum laudaznus« op. 3 za mešan zbor. Založil skladatelj. Tiskali Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1886)
  Muzikus (številka: 12, 1886)
  Izidor, pobožni kmet; Bukvice ljubim kmetom na korist. Iz nemškega preložil L. Dolinar. Drugi popravljeni natis. V Ljubljani 1886. Natisnili in založili J. Blaznikovi nasledniki (številka: 12, 1886)
  Glasi katoliške družbe; Na svetlo dala in založila katoliška družba za Kranjsko. XX. zvezek. V Ljubljani 1886. Natisnila Katoliška. Tiskarna (številka: 12, 1886)
  Bukve božje v naravi; Spisal dr. Alban Stolz, podomačil P. Hrizogon Majar. Maribor 1886 (številka: 12, 1886)
  Slavni vojaki slovenski (številka: 12, 1886)
 7. 1887
   158

  številka: 1 (1887)
  številka: 2 (1887)
  številka: 3 (1887)
  številka: 4 (1887)
  številka: 5 (1887)
  številka: 6 (1887)
  številka: 7 (1887)
  številka: 8 (1887)
  številka: 9 (1887)
  številka: 10 (1887)
  številka: 11 (1887)
  številka: 12 (1887)
  Vabilo (letnik: 7, 1887)
  Poziv slovenskemu učiteljstvu (letnik: 7, 1887)
  Vabilo k slavnosti sedemdesetletnice Davorina Trstenjaka v Slovenjem Gradci v nedeljo dné 4. septembra 1887 (letnik: 7, 1887)
  Vabilo na naročbo (letnik: 7, 1887)
  Listnica (letnik: 7, 1887)
  Avgust Dimitz (številka: 1, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 1, 1887)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje; 1887. Sestavil in založil Miha J. Nerat. Tiskarna sv. Cirila (številka: 1, 1887)
  Prva ljubezen (številka: 1, 1887)
  Literarna statistika (številka: 1, 1887)
  Najnovejši slikani rimski grobi na Krškem polji (številka: 1, 1887)
  »Srpska kraljevska akademija u Beogradu (številka: 1, 1887)
  Nekaj o »národnem blágu« (številka: 1, 1887)
  Srbska književnost (številka: 1, 1887)
  Češka književnost (številka: 1, 1887)
  Turški davek in vojaška gránica (številka: 1, 1887)
  Sodni obrazci (številka: 1, 1887)
  Testament.; Povest (številka: 1, 1887)
  Kersnikove povesti (številka: 1, 1887)
  Razne novice; Razne novice (številka: 1, 1887)
  Čestitim gg. naročnikom (številka: 1, 1887)
  Postillion d&39;amour (številka: 1, 1887)
  O hrvaški književnosti (številka: 1, 1887)
  Srbska književnost (številka: 2, 1887)
  Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen) Sprache. Grammatik. Texte. Glossar. Van A. Leskien. Zweite völlig umgearbeitete Auflage. Weimar 1886 (številka: 2, 1887)
  Rusinsko-nemški slovar (številka: 2, 1887)
  Fran Erjavec + (številka: 2, 1887)
  Krilánove poezije (številka: 2, 1887)
  Poziv (številka: 2, 1887)
  Društvo v spomin Mihaila Kačkovskega v Lvovu (številka: 2, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 2, 1887)
  Pisma iz Zagreba. XV (številka: 2, 1887)
  Slovenska Talija; Zbirka dramatičnih del in iger. na svetlo daje Dramatično društvo v Ljubljani, 53. zvezek. Narodna Tiskarna v Ljubljani 1886 (številka: 2, 1887)
  Rastlinske bolezni (številka: 3, 1887)
  Der Lautwerth der Nasalvocale im Altpolnischen (številka: 3, 1887)
  Plemstvo in národni razvoj (številka: 3, 1887)
  V zaščičenje (številka: 3, 1887)
  »Kdaj izidejo zopet Drobtinice? « (številka: 3, 1887)
  O lepi kraljičini; Národna pripovedka iz Motnika. Zapisal Gašpar Križnik (številka: 3, 1887)
  Slovenski pisatelji Liška, Linšker in Cingermajer (številka: 3, 1887)
  Ruska književnost (številka: 3, 1887)
  Iz popotnega dnevnika (številka: 2, 1887)
  Pómlad v srci (številka: 4, 1887)
  Zur Kritik der altslovenischen Dekmäler.; Von Dr. W. Vondárk (številka: 4, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 4, 1887)
  Poljska književnost (številka: 5, 1887)
  Slovani v nemški književnosti (številka: 5, 1887)
  Poezije; Zložil Josef Pagliaruzzi-Krilan. I. zvezek. Založil Anton Klodič-Sabladovski. V Gorici 1887 (številka: 5, 1887)
  Národne pesmi iz Viniškega okraja; Zapisal J. A—č (številka: 5, 1887)
  Črnelo (številka: 5, 1887)
  Češka književnost (številka: 5, 1887)
  »Smotra.« (številka: 5, 1887)
  Beiträge zur altbulgarischen Conjugation, von Oskar Wiedemann; Spb. 1886 (številka: 5, 1887)
  »Triglav.«; Slovenske pesmi. Za samospev s spremljanjem klavirja uredil Ant. Foerster. I. zvezek. V Pragi, nakladatel Fr.Urbánek (številka: 5, 1887)
  Mihovil Pavlinović (številka: 6, 1887)
  Nekaj za zgodovino Škofje Loke in njenega okraja (številka: 6, 1887)
  Zabavišče slovenskim otrokom; Spisal Anton Funtek. Izdala in založila » Narodna Šola«; natisnila Klein in Kovač v Ljubljani 1887 (številka: 6, 1887)
  Nov znamenit rimski grob (številka: 6, 1887)
  Trubarica — Celjanka (številka: 6, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 6, 1887)
  Črtice o ljubljanski čitalnici (številka: 6, 1887)
  Dr. Weitlof in naš list (številka: 6, 1887)
  Anton Hribar (številka: 6, 1887)
  Edmondo de Amicis (številka: 6, 1887)
  Književnost hrvaška (številka: 6, 1887)
  Ljudmila.; Roman. Nemški napisala ***. Poslovenil Janko Leban. Tiskarna V. Dolenca v Trstu 1887 (številka: 7, 1887)
  Nove muzikalije slovenske (številka: 7, 1887)
  Angeljček, otrokom učitelj in prijatelj.; Izdal Anton Kržič. I. zvezek. Samozaložba. Tiskala » Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1887 (številka: 7, 1887)
  Pisma iz Zagreba. XVII (številka: 7, 1887)
  Na školji Sv. Pavla v Vipavski dolini (številka: 7, 1887)
  Dve doslej neznani knjigi (številka: 7, 1887)
  Pripovedke za mladima; Pripovedke za mladima. Poslovenil J. Markič. »Narodna Tiskarna.« — Založil in izdal M. Gerber v Ljubljani 1887 (številka: 7, 1887)
  Preširnova podoba (številka: 7, 1887)
  Pred svojim pragom! (številka: 7, 1887)
  Stritarjevih zbranih spisov I. in II. snopič (številka: 7, 1887)
  Morphologie des Görzer Mittelkarstdialektes mit besonderer Berücksichtigung der Betonungsverhältnisse von Dr. Karl Štrekelj; Wien 1887 (številka: 7, 1887)
  Fran Jeriša (številka: 7, 1887)
  Gledališki oder v Rudolfovem (številka: 7, 1887)
  »Pedagogiško društvo« v Krškem (številka: 7, 1887)
  + Anton Hribar (številka: 7, 1887)
  Slavnomu uredničtvu Ljubljanskoga »Zvona « (številka: 7, 1887)
  Ivanjske pesmi iz Adlešič; Priobčil J. Š. = I. Šašel (številka: 8, 1887)
  Škratov gozd; Gorenjska bajka. Priobčil A. Mejač (številka: 8, 1887)
  Nove knjige slovenske (številka: 8, 1887)
  Slovenščina v latinskem obredniku iz leta 1830 (številka: 8, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 8, 1887)
  Matej Brenc`e + (številka: 8, 1887)
  Viktor Dolenc + (številka: 8, 1887)
  Vabilo k Wolfovi slavnosti, katero priredi narodna čitalnica v Idriji dné 14. avgusta 1887 (številka: 8, 1887)
  Nekaj o našem náglasi (številka: 8, 1887)
  Dva národna praznika (številka: 8, 1887)
  Novoprovençalska književnost (številka: 8, 1887)
  Jezičnik (številka: 9, 1887)
  Michaíl Nikíforovič Katkóv (številka: 9, 1887)
  Davorin Trstenjak (številka: 9, 1887)
  Čez deset let; Črtice iz življenja (številka: 9, 1887)
  Iz francoske dôbe; Slovenski uradni spis iz l.1810. Priobčil P. pl. Radics (številka: 9, 1887)
  Dodatek k Erjavčevemu životopisu (številka: 9, 1887)
  Cuore (številka: 9, 1887)
  Grad Predjamski; Krajepisno-zgodovinska črtica (številka: 9, 1887)
  Trubarjeva slika (številka: 9, 1887)
  Wolfova slavnost v Idriji (številka: 9, 1887)
  Stapleton; Neznanega prelagatelja evangelija preložena po Stapletonu v XVII. veku (številka: 9, 1887)
  Pravna terminologija (številka: 11, 1887)
  Die Evangelisch-Reformirte Kirche Cristo Salvatore (vormals S. Silvestro).; Beitrag zur Geschichte des Evangeliums in Triest von A. Venetianer. Triest und Leipzig. Verlag von Julius Dase 1887 (številka: 11, 1887)
  »Slovenščina na ljubljanskem liceju.«; (Po listinah shranjenih v gimnazijskem arhivu.) (številka: 11, 1887)
  Rječnik hrvatsko-slovenski (številka: 11, 1887)
  Pregovori, prilike in reki; Nabral Fran Kocbek. V Ljubljani 1887. Izdal in založil Anton Trstenjak. Natisnila Klein & Kovač (številka: 11, 1887)
  Na Jadranskem morji (številka: 11, 1887)
  Triolet (številka: 11, 1887)
  Prošnja za národno blago (številka: 11, 1887)
  Dr. Jan. Bleiweisovo pismo Vojtehu Kurniku (številka: 11, 1887)
  Logika; Prijateljem modroslovja napisal dr. Josip Križan. 1887. V založbi »Popotnika«. Tisk tiskarne sv. Cirila in Metoda (številka: 11, 1887)
  Zasip, ne Zaspo (številka: 11, 1887)
  Zvonovi (številka: 11, 1887)
  Rožica (številka: 11, 1887)
  Slovenski recepti (številka: 11, 1887)
  Pod jáblano (številka: 11, 1887)
  Doslej neznana knjiga slovenska (številka: 11, 1887)
  Jeseni (številka: 11, 1887)
  Osamdeset sedmog ljeta (številka: 11, 1887)
  Slavjanska pisma (številka: 11, 1887)
  Na oknu (številka: 11, 1887)
  Ivan Zbogar, zgodovinski roman, francoski spisal Charles Nodier, poslovenil J. Križnik (številka: 11, 1887)
  Duhovniki slovenski pisatelji (številka: 11, 1887)
  Užívaj! (številka: 11, 1887)
  Slovenski pisatelji v tujih prevodih (številka: 11, 1887)
  Poroka (številka: 11, 1887)
  + Fran Levstik (številka: 11, 1887)
  Kos v kletki (številka: 11, 1887)
  O treh bratih; Národna pripovedka iz Motnika. Zapisal Gašpar Križnik (številka: 11, 1887)
  »Otroški dohtar.« (številka: 11, 1887)
  Vzpomínka na Lublanskou pout&39; Čechu r. 1887 (številka: 11, 1887)
  »Slovenski pravnik" (številka: 12, 1887)
  Vragometov študent (številka: 12, 1887)
  Prenos Kopitarjevih kostij (številka: 12, 1887)
  »Matica Slovenska" (številka: 12, 1887)
  »Archiv für slavische Philologie" (številka: 12, 1887)
  Stritarjevi zbrani spisi (številka: 12, 1887)
  Dragotin Ripšl + (številka: 12, 1887)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild« (številka: 12, 1887)
  Vinska bajka (številka: 12, 1887)
  S čim in kakó so pisali nekdaj in kakó pišemo zdaj?; Berilo Fr. Orožna v zabavnem večeru »Pisateljskega društva« (številka: 12, 1887)
  »Das Dekanat Drachenburg von Ignaz Orožen« (številka: 12, 1887)
  Fran Levstik + (številka: 12, 1887)
  Kaj pripovedujejo ob Ložnici (številka: 12, 1887)
 8. 1888
   189

  številka: 1 (1888)
  številka: 2 (1888)
  številka: 3 (1888)
  številka: 4 (1888)
  številka: 5 (1888)
  številka: 6 (1888)
  številka: 7 (1888)
  številka: 8 (1888)
  številka: 9 (1888)
  številka: 10 (1888)
  številka: 11 (1888)
  številka: 12 (1888)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1888)
  Na počitnicah (številka: 1, 1888)
  »Triglav.«; Slovenske pesni. Za samospev s spremljanjem klavirja. Uredil Ant. Foerster. II. zvezek. V Pragi, založnik Fr. Urbanek (številka: 1, 1888)
  Ivan. Drobtinice. XXI. Letnik.; Vredil dr. Franc Lampe. Izdala Katoliška družba za Kranjsko. V Ljubljani, 1887. Tiskala »Katoliška tiskarna« (številka: 1, 1888)
  Ljubljana v ljudopisnem oziru (številka: 1, 1888)
  Učenke v petih delih sveta (številka: 1, 1888)
  Iz Bremna v New-York (številka: 1, 1888)
  Kaj imenujemo bolezen uma? (številka: 1, 1888)
  Dvanajst večerov; Pogovori doktorja Junija(=A.Mahnič) z mladim prijateljem (številka: 1, 1888)
  Čakavski drobec z l.1554 (številka: 1, 1888)
  »Slovan.« (številka: 1, 1888)
  »Slovanski svet.« (številka: 1, 1888)
  Matica Hrvaška (številka: 1, 1888)
  Jezičnik; Knjiga Slovenska v XIX. veku. C. Spisal J. Marn, XXV. leto. Natisnil in založil R. Milic v Ljubljani 1887 (številka: 2, 1888)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučilíšnikov v Gradci (številka: 2, 1888)
  Osobine današnjega stativskoga narječja (številka: 2, 1888)
  Gundulićeva tristoletnica (številka: 2, 1888)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje (številka: 2, 1888)
  Deželni muzej »Rudofilnum« (številka: 2, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi. III. zvezek (številka: 2, 1888)
  Vrtnar; List s podobami za šolsko vrtnarstvo, vrtnarstvo sploh in za sadjarstvo. Uredniška priloga »Kmetovalcu«. Založba c. kr. kmetijske družbe kranjske; odgovorni urednik Gustav Pirc, tisk J. Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1886 (številka: 2, 1888)
  Slovanski Svet; Urednik Janko Pajk; izdajatelj in lastnik Fran Podgornik, tisk »Narodne Tiskarne« v Ljubljani 1888 (številka: 2, 1888)
  Monsignor Andrej Einspieler (številka: 2, 1888)
  Sravnitelbnaja morfologija slavjanskihrb jazykov (številka: 2, 1888)
  Dom in Svet; Zabavi in pouki. Izhaja po jedenkrat na mesec. Izdajatelj, lastnik in urednik dr. Fr. Lampe, tiska »Katoliška Tiskarna« v Ljubljani, 1888 (številka: 2, 1888)
  Toplinske razmere Zagreba in Ljubljane; Spisal Ferdinand Seidl. Tiskarski zavod Narodnih Novin« v Zagrebu 1887 (številka: 2, 1888)
  24 fugiranih prediger in poiger v vseh tonovskih načinih dur- in moll-a; Za orglje ali harmonij zložil in slovenskim organistom za uporabo pri službi božji namenil Danilo Fajgelj, op. 29. Izdalo in založilo Cecilijansko društva za goriško nadškofijo. V Ljubljani 1887. Tisk Blaznikovih naslednikov (številka: 2, 1888)
  Slovenski Pravnik; Sodelovanjem odličnih pravnikov izdaje in ureduje Dr. Alfonz Mosche. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1888. IV. leto (številka: 2, 1888)
  Kočevska okrajno glavarstvo; Zemljepisno- zgodovinski opis. S sodelovanjem nekaterih učiteljev kočevskega okraja opisala Št. Tomšič in Fr. Ivanc. Založila in izdala okrajna učiteljska knjižnica v Kočevji. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 2, 1888)
  Novi grobovi (številka: 2, 1888)
  Poziv (številka: 2, 1888)
  Osapska dolina (številka: 2, 1888)
  Dr. Gregor Krek (številka: 2, 1888)
  Stric Tomova koča ali življenje zamorcev v robnih državah svobodne severne Amerike; Angleški spisala Henrieta B. Stowe. Iz nemškega poslovenil Fr. Malavašič. Drugi popravljeni natis. Založil in izdal Janez Giontini v Ljubljani, 1888 (številka: 3, 1888)
  Šolske Drobtinice; V petindvajsetletni spomin smrti A. M. Slomšeka učiteljem, odgojiteljem in prijateljem šole spisal Franc S. Jamšek (številka: 3, 1888)
  Toplinske razmere Zagreba in Ljubljane.; Spisal Ferdinand Seidl. Tiskarski zavod »Narodnih Novin" v Zagrebu. 1887 (številka: 3, 1888)
  Koroške bukvice; Slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas 5. in 6. snopič. Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovcu. Tiska J. Krajec v Rudolfovem (številka: 3, 1888)
  J. R. Millitz (številka: 3, 1888)
  Katoliško društvo detoljubov, poseben pripomoček za vzgojo in rešitev mladine; Založilo »Kat. društvo, detoljubov«. — Tiskala »Katoliška Tiskarna« v Ljubljani (številka: 3, 1888)
  Poziv slovenskim skladateljem (številka: 3, 1888)
  O pegamih (številka: 3, 1888)
  Jezičnik; KnjigaSLovenska v XIX. veku (številka: 3, 1888)
  Krščanski detoljub; List za krščansko vzgojo in rešitev mladine. Izhaja štirikrat na leto. — Vreduje Ant. Kržič. Ljubljana, 1888. Tisk »Kat. Tiskarne« (številka: 3, 1888)
  Izjava »Glasbene Matice« (številka: 3, 1888)
  Nove knjige za slovensko mladino (številka: 3, 1888)
  Ivan Antunovič + (številka: 3, 1888)
  Anton Bonač (številka: 3, 1888)
  Prva slovenska stalna razstava učil (številka: 3, 1888)
  Frančišek Ksaver Zajec + (številka: 3, 1888)
  Ali znaš?; Zbirka krščanskih resnic in molitev, ki naj bi jih vsak kristjan znal na pamet. V Ljubljani 1888. Založila »Katoliško društvo detoljubov«. — Tiskala Katoliška Tiskarna v Ljubljani (številka: 3, 1888)
  Levstikova slika (številka: 3, 1888)
  Slike iz rudarskega življenja (številka: 3, 1888)
  Poročilo o delovanji cesarjevič Rudolfovega sadjerejskega društva za Spodnji Štajer (številka: 4, 1888)
  V. Mandelcu v spomin (številka: 4, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 4, 1888)
  Spisje, priredil P. Miklavec, 24. snopič »Narodne biblioteke«.; Natisnil in založil J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 4, 1888)
  Josip Kajetan Tyl (številka: 4, 1888)
  Janez Volčič + (številka: 4, 1888)
  »Gorski odmevi«, čveteroglasne pesmi, zložil H; op. 6. Založil skladatelj. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani (številka: 4, 1888)
  Beatin dnevnik; Spisala Lujiza Pesjakova. 25. in 26. snopič »Narodne biblioteke«. Natisnil J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 4, 1888)
  Drobtinica sloveInskega liturgijskega jezika na Slovenskem (številka: 4, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi, IV. zvezek,; pri Ign. pl. Kleinmayrji in Fed. Bambergu v Ljubljani 1888 (številka: 4, 1888)
  Slovenske pesmi za mešani zbor, III. zvezek (številka: 4, 1888)
  Teoretično-praktična pevska šola; Zložil Anton Förster. Tiskal in založil J. R. Milic v Ljubljani 1888. - Tretji pomnoženi natisek (številka: 4, 1888)
  Razne pravljice in povesti; Tisek in založba J. Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1886 (številka: 4, 1888)
  Prace filologiczne wydawane przez; Prace filologiczne wydawane przez J. Baudouina de Courtenay, J. Karlowicza, A. A. Kryńskiego i L. Malinowskiego. Tom. I. Warszawa 1885 i 1886. i tom II. — zeszyt I (številka: 4, 1888)
  Razne povesti.; Tisek in založba Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1888 (številka: 4, 1888)
  Še jedenkrat o Jakobu Petelinu (Gallusu) (številka: 4, 1888)
  Račun in poročilo delavskega podpornega društva v Trstu pod pokroviteljstvom Nj. c. vis. cesarjeviča Rudolfa; Tiskarna Dolenčeva v Trstu 1888 (številka: 4, 1888)
  Nova slovnica slovensko-nemška (številka: 4, 1888)
  Pesmi (številka: 4, 1888)
  Za Levstikov nagrobni spomenik (številka: 4, 1888)
  Zopet nekaj o Gallusu (številka: 5, 1888)
  Občni zbor »Matice Slovenske« (številka: 5, 1888)
  Slovensko pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1888)
  Črtica o slovenskem liturgijskem jeziku (številka: 5, 1888)
  Dr. Valentin Zarnik + (številka: 5, 1888)
  Dodatek spisu »Velesalo« (številka: 5, 1888)
  Istorija literatury ruskoi, napisav Omeljan Ogonovskij; Čast I. Lvôv 1887. Cir.; (E. Ogonovski, Zgodovina maloruske književnosti.) (številka: 5, 1888)
  Hrvaška književnost (številka: 5, 1888)
  Anton Mlakar (številka: 5, 1888)
  Še nekaj o baronu Čehovinu (številka: 5, 1888)
  Josipa Jurčiča zbrani spisi; VII. zvezek. Uredil Fr. Levec. Založila in natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 5, 1888)
  Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago (številka: 5, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 5, 1888)
  Knjižen drobec iz protestantske dobe (številka: 5, 1888)
  Jos. Cimpermanove »Pesmi« (številka: 6, 1888)
  Zbirka domačih zdravil, kakor jih rabi slovenski narod; S poljudnim ,opisom človeškega telesa. Izdal in založil D. Hribar; tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 6, 1888)
  Spomin na zimski večer (številka: 6, 1888)
  »Die praktische Philosophie und ihre Bedeutung für die Rechtsstu (številka: 6, 1888)
  »Razne pravljice in povesti."; Natisnili in založili J.Blasnikovi nasledniki. — V Ljubljani 1887 (številka: 6, 1888)
  »Razne povesti«; Abel.Očetov maček (številka: 6, 1888)
  »Beatin dnevnik.«; Roman. Spisala Lujiza Pesjakova (številka: 6, 1888)
  Usehli cvet (številka: 6, 1888)
  Postojina in sloveča postojinska jama na Kranjskem; S črtežem vseh razdelkov Jame. Po raznih virih sestavil J. B. — Tisek in založba Šeberjeve tiskarne v Postojni 1888 (številka: 6, 1888)
  Cesarjevičevi spisi (številka: 6, 1888)
  Spisje (številka: 6, 1888)
  Zgodovina farâ ljubljanske škofije.; Peti zvezek: Zgodovina Šmarješke fare na Dolenjskem. Spisal + Janez Volčič. Lastna založba. Tiskal J. Krajec v Novem Mestu 1887 (številka: 6, 1888)
  Šolske pesmi; Nabral in izdal Gabrijel Majcen. Prva stopnja. Založil Th. Kaltenbrunner v Mariboru 1888 (številka: 6, 1888)
  Grška mythologija; Po nemški mythologiji Grkov in Latincev H. V. Stolla poslovenil Lavoslav Koprivšek. »Narodne biblioteke« 27., 28. in 29. snopič. Natisnil in založil J. Krajec. Novomesto 1888 (številka: 6, 1888)
  Pesence (številka: 6, 1888)
  Prvi bolnik moj (številka: 6, 1888)
  Na Gosposvetskem polji (številka: 6, 1888)
  Naturalizem (številka: 6, 1888)
  Zlá beseda (številka: 6, 1888)
  Naš cesar 1848—1888; Spomeniški spis za slovensko mladino priredil učitelj. Tiskala in založila Ign. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1888 (številka: 6, 1888)
  Levstikova literarna ostalina (številka: 6, 1888)
  Koroške bukvice slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas; Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovci, 7. in &39;. snopič. Tiska J. Krajec v Rudolfovem 1888 (številka: 6, 1888)
  Zarnikovi zbrani spisi (številka: 7, 1888)
  Društvo tiskarjev, kamenopiscev in kamenotiskarjev na Kranjskem (številka: 7, 1888)
  Občni potopi starih in novih dnij (številka: 7, 1888)
  Poezije; Zložil Simon Gregorčič. II. zvezek. Založil J. Gorup. Natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Spomini na okupacijo Bosne (številka: 7, 1888)
  O kraljedvorskem rokopisu (številka: 7, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi.; Peti zvezek: Poučni spisi. Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Nekoliko črtic o Jakopu Gallusu (številka: 7, 1888)
  K zgodovini »Popotnika« (številka: 7, 1888)
  Vrtnarstvo s posebnim oziram na obdelovanje in oskrbovanje šolskih vrtov.; Po naročilu visokega c. kr. kmetijskega ministerstva spisal Gustav Pirc. Založila c. kr. kmetijska družba kranjska, natisnili Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1888 (številka: 7, 1888)
  Spomini o Josipu Jurčiči (številka: 7, 1888)
  Črtež rimskega mesta »Neviodunum« (številka: 8, 1888)
  Pisma iz Zagreba. XVIII (številka: 8, 1888)
  Ruska opera v Berolinu (številka: 8, 1888)
  Ueberblick der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte des Landes Krain.; Vortrag des Regierungsrathes A. Globačnik, gehalten am 28. April 1888 bei der Mlonatsversammlung des Musealvereines in Laibach. Laibach 1888 (številka: 8, 1888)
  Dr.Gregor Jožef Plohel, imeniten humanist ali dobrotnik slovenski, njegova domačija in njegov rod v Ivanjkovcih.; Spisala Jakob Meško in dr. Franc Simonič. V Beči tiskali Rudolf Brzezowsky in sinovi, založil dr. Fr. Simonič, 1888 (številka: 8, 1888)
  Slovenisches Sprach- und Übungsbuch; Nebst Chrestomathie und slovenisch-deutschem und deutsch-slovenischem Wörterverzeichnis. Für den ersten Unterricht bearbeitet von Dr. Jakob Sket. Vierte veränderte Auflage. Druck und Verlag der St. Hermagoras-Buchdruckerei, Klagenfurt 1888 (številka: 8, 1888)
  »Rimski katolik (številka: 8, 1888)
  Nauk, kako je zasajati vinograde z ameriškimi trtami, da jih trtna uš ne more uničiti; Po naročilu deželnega odbora kranjskega spisal Rihard Dolénc. Založil deželni odbor kranjski, natisnila »Narodna Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 8, 1888)
  Poziv (številka: 8, 1888)
  Muzealno društvo kranjsko (številka: 8, 1888)
  Stapleton; Neznanega prelagatelja evangelija preložena po Stapletonu v XVII. veku. II. del. Spisal Anton Raič (številka: 8, 1888)
  Kako je rabila riječca ,črez` (novo) slavenskoj knjizi do prije 50 godina.; Napisao M.Valjavec. U Zagrebu 1888 (številka: 8, 1888)
  Revež (številka: 8, 1888)
  Hypnotizem in njegovi pojavi; Čital stud. med. J. Rakež v seji akad. društva "Triglav" v Gradci (številka: 9, 1888)
  Nove muzikalije (številka: 9, 1888)
  Obup (številka: 9, 1888)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1888)
  Grajsko deklé (številka: 9, 1888)
  V svet (številka: 9, 1888)
  Lovro Žvab+ (številka: 9, 1888)
  Izprememba (številka: 9, 1888)
  Po noči (številka: 9, 1888)
  Človeško oko (številka: 9, 1888)
  Ob slovési (številka: 9, 1888)
  Cesar Franc Jožef I. 1848—1888.; Na spomin štiridesetletnega vladanja Njega Veličanstva sestavil Ivan Tomšič. Natisnil in založil Karl Rauch na Dunaji. 1888 (številka: 9, 1888)
  Oj, ljubi me! (številka: 9, 1888)
  Slovenisches Sprach- und Uebungsbuch; Nebst Chrestomathie und Worter-Verzeichnis. Für den ersten Unterricht bearbeitet von dr. Jakob Sket (številka: 9, 1888)
  Na Vrbovem (številka: 11, 1888)
  Knjige »Matice Slovenske« (številka: 11, 1888)
  Mojega prijatelja povest (številka: 11, 1888)
  Tešílo (številka: 11, 1888)
  Beatrice Cenci (številka: 11, 1888)
  Stapleton (številka: 11, 1888)
  Imenik krajepisnih imen slovenskih (številka: 11, 1888)
  Pedaglogiški letnik II.leto; Uredil Fran Gabršek. Izdala in založilo »Pedagogiško društvo« v Krškem. V Ljubljani. Natisnil J.R.Milic (številka: 11, 1888)
  V proslavo štiridesetletnega vladanja našega Franca Jožefa I (številka: 11, 1888)
  Anton Raič (številka: 11, 1888)
  Kaj je Platonovo leto? (številka: 11, 1888)
  Prijatelju na grob (številka: 11, 1888)
  Dogodki iz župnije Vranske.; Ob 20 letnici uvrstitve Vranskega med cesarske trge spisal Ivan Gabršek. Založil pisatelj. Tiskarna sv. Cirila in Metoda 1888 (številka: 11, 1888)
  Slovenska ekskomunikacija (številka: 11, 1888)
  Drobtinice XXII.letnik; Uredil dr. Fr. Lampe. Izdala Katoliška družba za Kranjsko. V Ljubljani 1888 (številka: 11, 1888)
  Statistične črtice o kranjskem duhovništvu (številka: 11, 1888)
  Dr. Gregor Jožef Plohel, imeniten humanist ali dobrotnik slovenski, njegova domačija in rod v Ivanjkovcih (številka: 11, 1888)
  Če bil sem s svojo ljubico (številka: 11, 1888)
  Bajan; Sbornik proizvedenij sovremennych slavjanskich poetov i narodnoj poezij. Vypusk pervyj. Petrograd. Izdannije Krunoslava Jurjeviča Gernca 1888 (številka: 11, 1888)
  »Bog ohrani!" (številka: 11, 1888)
  Rojaki! (številka: 12, 1888)
  Jakop Volčič + (številka: 12, 1888)
  Vodníkov spomenik v Ljubljani (številka: 12, 1888)
  Iskrice.; Zbirka pesmij in povestij. Spisal in slovenski mladini poklonil Janko Leban. I. zvezek. Založil pisatelj, tiskala »Kat. Tiskarna« v Ljubljani 1888 (številka: 12, 1888)
  Jos. Stritarja zbrani spisi, VI. zvezek.; Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Ljubljana 1888 (številka: 12, 1888)
  Smehljaj se! (številka: 12, 1888)
  Koroške bukvice slovenskemu ljudstvu v poduk in kratek čas.; Izdaja in zaklada Filip Haderlap Jurjev v Celovci. 9., 10. in 11. snopič. Tiska J. Krajec v Rudolfovem (številka: 12, 1888)
  Zlati orehi slovenskej mladini v spomin.; Spisal Ivan Tomšič. Drugi popravljeni natisek s podobami. Natisnil in založil J.R. Milic 1888 (številka: 12, 1888)
  Nagrobni spomeník Bož. Raiču in Fr. Levstiku.; -- Nagrobni .spomenik Bož. Raiču in Fr. Lev- stiku (številka: 12, 1888)
  Dohtar Konec in njegov konj (številka: 12, 1888)
  O nabiranji krajepisnih imen (številka: 12, 1888)
 9. 1889
   181

  številka: 1 (1889)
  številka: 2 (1889)
  številka: 3 (1889)
  številka: 4 (1889)
  številka: 5 (1889)
  številka: 6 (1889)
  številka: 7 (1889)
  številka: 8 (1889)
  številka: 9 (1889)
  številka: 10 (1889)
  številka: 11 (1889)
  številka: 12 (1889)
  List iz kronike Zajčke; Legenda (številka: 1, 1889)
  Odlikovanje slovenskega učenjaka (številka: 1, 1889)
  Slaven skladatelj (številka: 1, 1889)
  Madrigali (številka: 1, 1889)
  Pisma iz Zagreba XIX (številka: 1, 1889)
  Vesela vožnja; Humoreska (številka: 1, 1889)
  Listnica (številka: 1, 1889)
  Josef Jireček + (številka: 1, 1889)
  Slovenci in 1848. leto.; Spisal Jos. Apih. —Založila »Matica Slovenska«, tisek Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1888 (številka: 1, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 1, 1889)
  Nektera duhovna opravila; Labaci 1888. Sumptibus et literis successorum Blasnik (številka: 1, 1889)
  Dolgost človeškega življenja (številka: 1, 1889)
  Štiridesetletnica Njega Veličanstva presvetlega cesarja (številka: 1, 1889)
  Vabilo na naročbo (številka: 1, 1889)
  Imenik krajepisnih imen slovenskih (številka: 1, 1889)
  Hrvaška književnost (številka: 2, 1889)
  Presenéčenje (številka: 2, 1889)
  Dve knjigi o Bosni in Hercegovini.; Asbóth, Bosnien und die Herzegowina, Wien, Hölder 1888.; Hörnes, Dinarische Wanderungen, Cultur- und Lanschaftsbilder aus Bosnien und der Herzegovina, Wien, Gräser 1888 (številka: 2, 1889)
  Spomin (številka: 2, 1889)
  Listnica (številka: 2, 1889)
  Na grobu Njega cesarske Visokosti cesarjeviča Rudolfa, umršega dné 30. januvarija 1889. leta (številka: 2, 1889)
  »Pravniško društvo.« (številka: 2, 1889)
  Cesarjevič Rudolf +.; Nekrolog (številka: 2, 1889)
  Dr. Roman Jarosiewicz, Über das Euchrologium Sinaiticum.; Kolomea 1888. Prokop Lang, Jazykovědecký rozbor Euchologia Sinajského. I. Pravopis a hl`askorslroví. V Příbrami (številka: 2, 1889)
  Jezikoslovne mrvice (številka: 2, 1889)
  Iz življenja; noveleta (številka: 2, 1889)
  Spomini o Josipu Jurčiči. II (številka: 2, 1889)
  Zlati očenaš; Objavil Ante Goričljan = dr. A. Medved (številka: 2, 1889)
  Nekaj o izviru in postanku Orožnovih pesmij (številka: 2, 1889)
  Zlata útva (številka: 2, 1889)
  Slomškovo pismo z l. 1847 (številka: 2, 1889)
  Jugoslovenska akademija (številka: 2, 1889)
  Železnice in njih različni značaj pri posameznih narodih (številka: 2, 1889)
  Naj bo! (številka: 3, 1889)
  O menjavi toplíne v Ljubljani (številka: 3, 1889)
  Vrabec (številka: 3, 1889)
  »Matičin« odbor (številka: 3, 1889)
  Osebne vestí (številka: 3, 1889)
  Triolet (številka: 3, 1889)
  Pobratimi; Roman. Spisal dr. Josip Vošnjak. V Ljubljani 1889 (številka: 3, 1889)
  Ilirska tragédija; (L. 10. po Kr.) (številka: 3, 1889)
  Listnica (številka: 3, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 3, 1889)
  Krasota moje deve (številka: 3, 1889)
  Luči (številka: 3, 1889)
  Vita vitae meae (številka: 4, 1889)
  Službovnik nemško-slovenski za cesarsko kraljevo vojsko; Prvi del. Drugi natisek službovnika iz leta 1873. Poslovenil Andrej Comel plemeniti Sočebran. Samozaložba. Natisnila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci. 1889 (številka: 4, 1889)
  Moja prijateljca (številka: 4, 1889)
  Jožef in Frančišek (številka: 4, 1889)
  Rudolf Habsburški, oče avstrijske cesarske rodovine; Spisal slovenski mladini Fr. Hubad. Izdala in založila »Družba sv. Cirila in Metoda«, tisek J. Blaznikovih naslednikov v Ljubljani 1889 (številka: 4, 1889)
  Ukrajinska balada (številka: 4, 1889)
  Statistika članov »Matice Slovenske" póleg stanov (številka: 4, 1889)
  Kolo, list za zabavu i književnost (številka: 4, 1889)
  Čestokrat v jeseni pôzni (številka: 4, 1889)
  Karl Deschmann + (številka: 4, 1889)
  Osebna vest (številka: 4, 1889)
  Triolet (številka: 4, 1889)
  O zvláštnostech češtiny ve starých rukupisech moravských; Přispěvek k dějinám jazyka češkého. Sepsal Josef Jireček. V Praze 1888 (številka: 4, 1889)
  Sentimentalec (številka: 4, 1889)
  Sen (številka: 4, 1889)
  V provinciji na Ruskem; potni spomini in vtiski (številka: 5, 1889)
  A. Janežičeva slovenska slovnica (številka: 5, 1889)
  Matej Cigale + (številka: 5, 1889)
  Dramatično društvo v Ljubljani (številka: 5, 1889)
  Janko Jurković (številka: 5, 1889)
  Godec; Poleg narodne pravljice o vrbskem jezeru. Spisal Anton Funtek. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fedor Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 5, 1889)
  »Ljubljanski Zvon« in njegov urednik pred državnim zborom (številka: 5, 1889)
  Muzejsko društvo kranjsko (številka: 5, 1889)
  Anton Chittussi (številka: 5, 1889)
  Bótra; Balada po národnem motivu (številka: 5, 1889)
  Zbirka obrazcev za slovensko uradovanje pri sodiščih (številka: 5, 1889)
  Akrostihon v Prešérnovih sonetih (številka: 5, 1889)
  Od odbora podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 5, 1889)
  Janez Šubič + (številka: 5, 1889)
  Plaznik in kirazir Martin (številka: 5, 1889)
  Nemško-slovenski vežbavnik za cesarsko kraljevo vojsko; II. del. Drugi natisek službovnika iz leta 1873. (Bolna služba.) Poslovenil Andrej Comel pl. Sočebran. Samozaložba. Natisnila »Narodna tiskarna« v 1889 (številka: 5, 1889)
  Listnica (številka: 5, 1889)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 5, 1889)
  Strijčevi darovi (številka: 5, 1889)
  Archaeologische Karte von Krain; Entworfen aus Grand der bisherigen Forschungen von Anton Globočnik. Blasnik, Laibach 1889 (številka: 5, 1889)
  Levstik in Hozhevar (številka: 6, 1889)
  Slavia italiana; Le vicinie. Spisal odvetnik Carlo Podrecca, natisnil Fulvio Giovanni v Čedadu 1887. l (številka: 6, 1889)
  Véli moj cvet (številka: 6, 1889)
  Miklošičevo odlikovanje (številka: 6, 1889)
  Vodniku; Slavnostna kantata (številka: 6, 1889)
  Šolska slovnica slovenska (številka: 6, 1889)
  Janežičeva slovenska slovnica; Za srednje šole priredil in predelal dr. Jakob Sket. Šesta predelana izdaja. V Celovcu 1889. Tiskala in založila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovcu (številka: 6, 1889)
  Slavnostni govor gospoda c. kr. gimnazijskega ravnatelja Fr. Wiesthalerja ob odkritji Vodníkovega spomenika v Ljubljani dné 30. junija 1889 (številka: 6, 1889)
  Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni (številka: 6, 1889)
  V slovo (številka: 6, 1889)
  Godec; Poleg narodne pravljice o Vrbskem jereru. Spisal Anton Funtek. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fedor Bamberg v Ljubljani. 1889 (številka: 6, 1889)
  Janez Hozhevar (številka: 6, 1889)
  O slovesnem odkritji spomenika Valentinu Vodniku (številka: 7, 1889)
  Grajski pisár; Zodovinska podoba (številka: 7, 1889)
  Domovini (številka: 7, 1889)
  Slavnost Vodníkova v Ljubljani dné 28., 29. in 30. junija 1889 (številka: 7, 1889)
  Prvi slovanski časnikarski shod (številka: 7, 1889)
  Listine in pisma iz Vodníkovega življenja (številka: 7, 1889)
  Dež in solnce (številka: 7, 1889)
  Vetrec (številka: 7, 1889)
  Attila in slovenska kraljíca; Pesem beneškega Slovenca (številka: 7, 1889)
  Vzdihi (številka: 7, 1889)
  V svet (številka: 7, 1889)
  »Matica Hrvatska" (številka: 8, 1889)
  Slovani v Nemcih (številka: 8, 1889)
  K zgodovini 1848. l (številka: 8, 1889)
  Levstikova slavnost v Vélikih Laščah (številka: 8, 1889)
  Prijateljíca Puškinova (številka: 8, 1889)
  V hladníci (številka: 8, 1889)
  Nekaj o novem »svetovnem« jeziku (številka: 8, 1889)
  Lehrpläne für die Volksschulen des Küstenlandes in deutscher, italienischer, slovenischer und kroatischer Sprache (številka: 8, 1889)
  Naša potovka (številka: 8, 1889)
  Gajbija, turški prerok (številka: 8, 1889)
  Ruska književnost (številka: 8, 1889)
  Novi češki naučni slovnik (številka: 8, 1889)
  Neuvelo cvieće; Izabrane popievke slavnoga hrvatskoga glasbotvorca Vatroslava Lisinskoga (številka: 8, 1889)
  V hrvaški književnosti (številka: 8, 1889)
  Poljska književnost (številka: 8, 1889)
  K nazivu: »Narobe Katón.« (številka: 8, 1889)
  Levstikov spomenik (številka: 9, 1889)
  Vijolice; Pesmi za mladost. Zložila Lujiza Pesjakova. Tiskal in založil J. R. Milic v Ljubljani 1889 (številka: 9, 1889)
  Pedagogiški letnik. III.leto.; Uredil Fr. Gabršek. Izdalo in založilo Pedagogiško društvo v Krškem. - V Ljubljani. Natisnil J. R. Milič (številka: 9, 1889)
  Konvulziven trenutek (številka: 9, 1889)
  Ivan Kukuljević Sakcinski in Adolfo Veber (številka: 9, 1889)
  Slavček; Zbirka šolskih pesmij. Uglasbil Ant. Nedvěd (številka: 9, 1889)
  Oče in hči (številka: 9, 1889)
  Božični večer na Kranjskem (številka: 11, 1889)
  Še nekoliko opazk k Janežič-Sketovi »Slovenski slovnici« (številka: 11, 1889)
  O borzi in borzni trgovini; V »Slovenskem klubu« na Dunaji govoril prof (številka: 11, 1889)
  Doma in na tujem; Povest iz preteklega stoletja. Spisal **. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Kresna noč (številka: 11, 1889)
  Ruska književnost (številka: 11, 1889)
  Die slavischen, magyarischen und rumunischen Elemente im türkischen Sprachschatze; Von dr. Franz Miklosich. Wien 1889. Tempsky (številka: 11, 1889)
  Letopis Matice Slovenske za leto 1888; Uredil dr. Lovro Požar. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. V Ljubljani.Natisnila »Narodna tiskarna«.1888 (številka: 11, 1889)
  Zbirka avstrijskih zakonov v slovenskem jeziku; I. zvezek: Kazenski zakon o hudodelstvih, pregreških in prestopkih z dné 27. maja 1852., št. 117. drž. zakonika z dodanim tiskovnim zakonom z dné 27. decembra 1862., št. 6. drž. zak. ex 1863 in drugimi novejšimi zakoni kazenskopravnega obsega. Izdalo društvo »Pravnik«. Natisnila in založila »Nar (številka: 11, 1889)
  Narodne pesni koroških Slovencev; Zbral in na svetlo&39;dal I. Scheinigg. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Knez črni Juri (Kara Petrovič), osvoboditelj Srbije; Zgodovinska povest. Iz nemškega preložil Ivan Urbanec. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani, 1889 (številka: 11, 1889)
  Izdajalec domovine; Povest. Spisal V. Kredba. Poslovenil in za slovensko ljudstvo priredil H. Podkrajšek. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Slovnica italijanskega jezika; Spisal Jožef Križman. Založila in na svetlo dala »Matica Slovenska«. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Ilustrovan národni koledar za navadno leto 1890.; Uredil, izdal in založil Dragotin Hribar. Tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani, 1889 (številka: 11, 1889)
  Nekaj iz ostaline Prešérnove (številka: 11, 1889)
  Razpis nagrad (številka: 11, 1889)
  Frana Erjavca izbrani spisi; Uredil Fr. Levec Prvi del: Pripovedni spisi. V Ljubljani. Založila »Matica Slovenska«. Tiskala »Katoliška tiskarna«. 1888 (številka: 11, 1889)
  Bolníkova molitev (številka: 11, 1889)
  Rodbinska sreča; Roman. Ruski spisal grof L. N. Tolstoj,_ poslovenil P. M. Podravski = P. Miklavec ; založil in izdal J. Giontini, natisnil Šeber v Postojini 1889 (številka: 11, 1889)
  Učenke v petih delih sveta; Spisala Elizabeta Berthet, prevel Anton Sušnik, III. zvezek. Založil J. Giontini, natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Duhovna lekarna za vse, ki hočejo večno živeti; Poučna knjižica, katera je izdal dr. Ernest Müller, poslovenil Fr. Zbašnik, založila in natisnila »Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Smrt; Stara národna pesem iz Idrije (številka: 11, 1889)
  »Avstrija 1889.« (številka: 11, 1889)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda, III. zvezek.; Izdalo in založilo vodstvo. Tiskala »Katoliška tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Postojinsko okrajno glavarstvo.; Zemljepisni in zgodovinski opis s pridelanim zemljevidom. Postojina, R. Šeber 1889 (številka: 11, 1889)
  Prihajač; Spisal Fr. Dolinar = F. Detela. V Ljubljani 1888. Založila »Matica Slovenska«. Tiskala R. Miličeva tiskarna (številka: 11, 1889)
  George Stephenson, oče železnic; Po W. Massliebu Vladiboj Šarec. Tisk, založba in naprodaj pri J. Blazniku 1889 (številka: 11, 1889)
  Muzejsko društvo (številka: 11, 1889)
  Domače in tuje živali v podobah; Slovenski mladini v pouk in kratek čas popisal Fr. Erjavec. I. zvezek. Četveronoge živali. Drugi natisek. Na svetlo dala »Družba sv. Moharja« v Celovci 1889 (številka: 11, 1889)
  »Stariši, podpirajte šolo!«; Nekoliko besedij o skupnem vzgojnem delovanji domače hiše in šole. »Narodna tiskarna« v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Pisma iz Zagreba.XX (številka: 11, 1889)
  Bajni gôstje (številka: 11, 1889)
  Koprnenje (številka: 11, 1889)
  Slovenska čitanka za prvi razred ljudskih šol.; I. zvezek. Sestavil in izdal dr. Jakob Sket. Tiskala in založila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci 1889 (številka: 11, 1889)
  Na grobu nádej (številka: 11, 1889)
  Književne novice iz Bosne (številka: 11, 1889)
  Janežičev nemško-slovenski slovar; Deutsch - slovenisches Worterbuch von Anton Janežič. Dritte, vollständig umgearbeitete und vermehrte Auflage bearbeitet von Anton Bartel unter Mitwirkung der Collegen A. Kaspret, M. Petelin, I. Pichler, L. Pintar, M. Suhač, A. Tavčar. Druck und Verlag der Buchdruckerei der St. Hermagoras - Bruderschaft, Klagen (številka: 11, 1889)
  Pravljice in pripovedke za mladino; Zbral Dominicus = F. Nedeljko. Založil J. Giontini. Natisnila Kleinmayr in Bamberg v Ljubljani 1889 (številka: 11, 1889)
  Orgeljski odmevi; Zbirka prediger in poiger za orglje ali harmonij. Za uporabo v cerkvi, šoli in na domu. Zložil in visokorodnemu gospodu Antonu Klodiču, vit. Sabladoskemu... udano poklonil Danilo Fajgelj. Op. 40. Založil Fran Govekar. V Ljubljani natisnili Blaznikovi nasledniki. 1889 (številka: 11, 1889)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1889)
  Logaško okrajno glavarstvo; Zemljepisni in zgodovinski spis. Uredil Vojteh Ribnikar. Izdala »Društvo. učiteljev in šolskih prijateljev okraja logaškega«, natisnila R. Šeber v Postojini 1889 (številka: 11, 1889)
  Národne pesni koroških Slovencev; Zbral in na svetlo dal prof. J. Scheinigg. Tiskala in založila Kleinmayr & Bamberg. V Ljubljani 1889 (številka: 12, 1889)
  Strijc Tomova koča ali življenje zamorcev v robnih državah svobodne severne Amerike; Angleški spisala Henrieta B. Stowe. Iz nemškega poslovenil Fr. Malavašič. Drugi popravljeni natis. Založil ini izdal Janez Giontini. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg v Ljubljani. 1888 (številka: 12, 1889)
 10. 1890
   176

  številka: 1 (1890)
  številka: 2 (1890)
  številka: 3 (1890)
  številka: 4 (1890)
  številka: 5 (1890)
  številka: 6 (1890)
  številka: 7 (1890)
  številka: 8 (1890)
  številka: 9 (1890)
  številka: 10 (1890)
  številka: 11 (1890)
  številka: 12 (1890)
  Zur Geschichte der nominalen Declination im Slovenischen (številka: 1, 1890)
  Cerkovnica (številka: 1, 1890)
  Nemški spisi slovenskih pisateljev (številka: 1, 1890)
  Ant. Vramcza Predechtva i Postilla (številka: 1, 1890)
  Ivana Kobilca in nje slike (številka: 1, 1890)
  Razpis častnega darila (številka: 1, 1890)
  »Popotnikov« koledar za slovenske učitelje s popolnim šematizmom šolskih oblastev, učiteljišč, ljudskih šol in učiteljskega osobja po Južna-Štirskem, Kranjskem,Primorskem in slovenskem delu Koroškega po staji v začetku šolskega1889/90 (številka: 1, 1890)
  Prešéren pri Rusih (številka: 1, 1890)
  Planínar (številka: 1, 1890)
  Nova slika Valentina Vodnika (številka: 1, 1890)
  Otrovne ali nalezljive bolezni in njih pravi vzroki (številka: 1, 1890)
  »Slovenska beseda" (številka: 1, 1890)
  Šolska poročila (številka: 1, 1890)
  Jezik v Mat. Ravnikarja »Sgodbah ivetiga sa mlade ljudi« (številka: 1, 1890)
  Matica hrvatska (številka: 1, 1890)
  Na gosposvétskem polji (številka: 1, 1890)
  Pisma iz Zagreba; XXI (številka: 1, 1890)
  Kmetska smrt (številka: 1, 1890)
  Pred nastopom; Prizor iz umetnikovega življenja (številka: 1, 1890)
  Iz arhiva; Povest (številka: 1, 1890)
  Odgovor na J. Lendovšekove opazke o moji izdaji Janežičeve slovnice (številka: 1, 1890)
  Lovec (številka: 1, 1890)
  Gódčeva balada (številka: 1, 1890)
  O tebi (številka: 2, 1890)
  Narodopisne posebnosti (številka: 2, 1890)
  Nekdáj - sedáj (številka: 2, 1890)
  Véla róžica (številka: 2, 1890)
  Oblačku (številka: 2, 1890)
  Tako mine (številka: 2, 1890)
  Iz življenja mlade umetnice; Novela (številka: 2, 1890)
  Nekaj svete staríne na nebu in na zemlji (številka: 2, 1890)
  Nébu (številka: 2, 1890)
  Nezvestoba (številka: 2, 1890)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild." (številka: 2, 1890)
  Endimijon; Povest (številka: 2, 1890)
  Rezija in Rezijani (številka: 2, 1890)
  Pismo (številka: 3, 1890)
  Avstrijsko srednje šolstvo; Statistična studija (številka: 3, 1890)
  Davorin Trstenjak + (številka: 3, 1890)
  Henry Moreton Stanley (številka: 3, 1890)
  Iskarijót; Legenda (številka: 3, 1890)
  Mihael Žolgar + (številka: 3, 1890)
  Z dóma (številka: 4, 1890)
  Pepelúhar; Národna pravljica. Zapisal na Temljinah Jožef Kenda (številka: 4, 1890)
  Trstenjakov spominski večer (številka: 4, 1890)
  Vzduh in njega vpliv na človeško zdravje (številka: 4, 1890)
  Komarovljeva karta slavjanskih narodnostij (številka: 4, 1890)
  Pesnik Gorazd (številka: 4, 1890)
  Spomini (številka: 4, 1890)
  Marka Fabija Kvintilijana govorniški pouk (številka: 4, 1890)
  Grundzüge der theoretischen Astronomie (številka: 4, 1890)
  O gluhonemcih; Berilo I.Hönigmanna v seji »Slovenskega kluba« na Dunaji (številka: 4, 1890)
  Valvasor kot zgodovinar (številka: 4, 1890)
  Plemenita ustanova (številka: 4, 1890)
  Muzejsko društvo (številka: 4, 1890)
  V spomin (številka: 4, 1890)
  Zádruga; Povest (številka: 5, 1890)
  Molitvena knjiga (številka: 5, 1890)
  Občni zbor »Pisateljskega podpornega društva v LJubljani« (številka: 5, 1890)
  Slovenska proklamacija francoskega brigadnega generala Frianta iz leta 1797 (številka: 5, 1890)
  Madrigal (številka: 5, 1890)
  Narodne pripovjesti u Varaždinu i okolici (številka: 5, 1890)
  O Aškerčevih »Baladah in romancah« (številka: 5, 1890)
  Slaveni u davnini (številka: 5, 1890)
  Spomini o Jožefu Jurčiči; III. Jurčičeva bolezen in smrt (številka: 5, 1890)
  Na grobu Jožefa Ogrinca (številka: 5, 1890)
  Peter Podreka; Beneško-slovenski rodoljub in pesnik (številka: 5, 1890)
  Iz priróde (številka: 5, 1890)
  Duh Trstenjakov po »Ljubljanskem Zvonu« (številka: 5, 1890)
  Ravnikarjeva slavnost (številka: 6, 1890)
  Tri deklice (številka: 6, 1890)
  Ponôčna pótnica; Balada po národnem motivu (številka: 6, 1890)
  Nisi še védela (številka: 6, 1890)
  Kakó sem prvikrat rómal; Povest (številka: 6, 1890)
  »Slovenska Beseda (številka: 6, 1890)
  Národno blagó iz kom^endske okolice; Nabral Andrej Mejač (številka: 6, 1890)
  Balade in romance (številka: 6, 1890)
  Baraga svoji sestri (številka: 6, 1890)
  Pečnikovo predavanje (številka: 6, 1890)
  Poet (številka: 6, 1890)
  O rokopisni zapuščini Davorina Trstenjaka (številka: 6, 1890)
  Kakó je doktor Janez Smukáč zaslúl (številka: 7, 1890)
  Zemljepis za prvi razred srednjih šol (številka: 7, 1890)
  Njega listek (številka: 7, 1890)
  Občni zbor »Matice Slovenske« (številka: 7, 1890)
  Firduzi in derviš; Romanca (številka: 7, 1890)
  Ognjeslav Utješenović-Ostrožinski (številka: 7, 1890)
  Bosánka; Berila c. kr. stotnika Ig. Kaša v »Slovenskem klubu na Dunaji« (številka: 7, 1890)
  »II Diritto Croato« in Sabičev italijanski prevod Prešérnovih pesmij (številka: 7, 1890)
  Pisma iz Zagreba. XXII (številka: 7, 1890)
  Nje obraz (številka: 7, 1890)
  Mittheilungen des Musealvereins für Krain III. Jahrgang (številka: 7, 1890)
  Resnične sanje (številka: 7, 1890)
  Nevihta (številka: 7, 1890)
  Rastlinski vpliv pri tvorbi rôdne zemlje (številka: 7, 1890)
  Vesel dan v cesarski rodovini (številka: 8, 1890)
  Po tristo letih (številka: 8, 1890)
  Mrtvi godec.; Temljinska pravljica. Zapisal J. Kenda (številka: 8, 1890)
  V spomin Matevžu Ravníkarju (številka: 8, 1890)
  V spomin slovesne poroke Njega c. in kr. Visokosti nadvojvode Frančiška Salvatorja in Nje. c. in kr. Visokosti nadvojvodnice Marije Valerije dné 31. malega srpana leta 1890 (številka: 8, 1890)
  Pevčevo slovó (številka: 8, 1890)
  Poletna slika (številka: 8, 1890)
  Jernej Križaj-Severjev + (številka: 8, 1890)
  Prijateljem slovenske glasbe (številka: 8, 1890)
  Na Črni prsti (številka: 8, 1890)
  Mladenič nezvest (številka: 8, 1890)
  Reformacija v Slovencih (številka: 8, 1890)
  Letopis Matice Slovenske za leto 1889 (številka: 8, 1890)
  Statistična črtica dijaštva avstrijskih visokih šól (številka: 8, 1890)
  Národne pripovedke iz Motnika; Zapisal Gašpar Križnik (številka: 8, 1890)
  Preklic (številka: 8, 1890)
  V gôrah (številka: 8, 1890)
  »Matica Slovenska" (številka: 8, 1890)
  Hrvaški »Vienac« o našem pesniku (številka: 8, 1890)
  Najlepša čestitka (številka: 9, 1890)
  Grška in rimska mythologija (številka: 9, 1890)
  Spomini (številka: 9, 1890)
  Jožef Cimperman (številka: 9, 1890)
  Romeo in Julija (številka: 9, 1890)
  Spisi Krištofa Šmida; Hmeljevo cvetje (številka: 9, 1890)
  Slovensko petje v preteklih dobah (številka: 9, 1890)
  V. Jagić, Glagolitica (številka: 9, 1890)
  Angeljček. Otrokom učitelj in prijatelj.; V.zvezek (številka: 9, 1890)
  Narodne legende za slovensko mladino (številka: 9, 1890)
  Prirodopisne novice (številka: 9, 1890)
  Tržaško-koprski škof Matej Ravnikar, slavni pisatelj in pedagog slovenski (številka: 9, 1890)
  Vežbovnik (Exercier-Reglement) za cesarske in kraljeve peš-čete (številka: 9, 1890)
  Dragojila Milek+ (številka: 9, 1890)
  Slovenski zemljepisni atlas.; (Vabilo na naročbo.) (številka: 9, 1890)
  Erjavec in njegov pomen za národno odgojo (številka: 9, 1890)
  Za »Narodni Dom« (številka: 9, 1890)
  Hrvatska književnost (številka: 11, 1890)
  O Voduškovi astronomični knjigi (številka: 11, 1890)
  Kapela (številka: 11, 1890)
  Zôri (številka: 11, 1890)
  Romeo in Julija (številka: 11, 1890)
  Jezdečeva nevesta; Balada po národnem motivu (številka: 11, 1890)
  Izgubljeno zlató; balada (številka: 11, 1890)
  Cantica Sacra; Zbirka cerkvenih pesmi za moški zbor, uredil Ant. Foerster (številka: 11, 1890)
  Pisma iz Zagreba.XXIII (številka: 11, 1890)
  Jednajsta stoletnica Pavla Dijakona (številka: 11, 1890)
  Jugoslovenska akademija v Zagrebu (številka: 11, 1890)
  Ob citrah (številka: 11, 1890)
  Ilustrovani narodni koledar za navadna leto 1891; Uredil, izdal in založil Dragotin Hribar (številka: 11, 1890)
  Jurij Šubic + (številka: 11, 1890)
  Dodatki slovenski gramatiki; Ablativi (številka: 11, 1890)
  Listina iz l. 1170—1190 (številka: 11, 1890)
  Teoretična-praktična klavirska šola (številka: 11, 1890)
  Pevčeva zahvala (številka: 12, 1890)
  Don Kišot iz la Manche, vitez otožnega lica (številka: 12, 1890)
  Poziv slovenskim pisateljem! (številka: 12, 1890)
  Nove muzikalije (številka: 12, 1890)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 12, 1890)
  Odlikovanje (številka: 12, 1890)
  Razpis častnih daril (številka: 12, 1890)
  Doktor Štefan Kočevar, rodoljub in pisatelj slovenski (številka: 12, 1890)
  Šolska poročila leta 1890 (številka: 12, 1890)
  Jurij Kob`e (številka: 12, 1890)
  J. Giontinijeva knjižnica za otroke (številka: 12, 1890)
  Die Volksstämme im Gebiete von Triest und Istrien (številka: 12, 1890)
  Aškerc v nemškem prevodu (številka: 12, 1890)
  Dva kratka rokopisa iz 17. stoletja (številka: 12, 1890)
  Pouke moralne i gradjanske (številka: 12, 1890)
  Dete še bi hotel biti (številka: 12, 1890)
 11. 1891
   368

  številka: 1 (1891)
  številka: 2 (1891)
  številka: 3 (1891)
  številka: 4 (1891)
  številka: 5 (1891)
  številka: 6 (1891)
  številka: 7 (1891)
  številka: 8 (1891)
  številka: 9 (1891)
  številka: 10 (1891)
  številka: 11 (1891)
  številka: 12 (1891)
  Osebne novice (številka: 1, 1891)
  Gg. naročnikom in sotrudnikom "Ljubljanskega Zvona« (številka: 1, 1891)
  Starodobna ladja na barji ljubljanskem (številka: 1, 1891)
  Vodne razmere na Notranjskem (številka: 1, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1891)
  Ne smem! (številka: 1, 1891)
  »Matica Slovenska« (številka: 1, 1891)
  Iz sodnih aktov (številka: 1, 1891)
  V spominski knjigi (številka: 1, 1891)
  Cuore (številka: 1, 1891)
  Razpis nagrad (številka: 1, 1891)
  Hrvaško gledališče (številka: 1, 1891)
  Razstava národnih noš na Dunaji (številka: 1, 1891)
  Pouk in vzgoja slepcev; Berilo J. Hönigmanna v seji »Slovenskega kluba« na Dunaji, dne 8. listopada leta 1890 (številka: 1, 1891)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 1, 1891)
  Razpis nagrade (številka: 1, 1891)
  Pevčev zagovor (številka: 1, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 1, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 1, 1891)
  Listnica (številka: 1, 1891)
  Levstikove poezije (številka: 1, 1891)
  Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild (številka: 1, 1891)
  Dr. Emil Holub (številka: 1, 1891)
  Fran Levstik; Berilo Fr. Levca v ljubljanski čitalnici dné 25. sušca 1888. leta v prid Levstikovemu nadgrobnemu spomeníku (številka: 1, 1891)
  »Slovenska Talija« (številka: 1, 1891)
  Kolíne; Povest (številka: 1, 1891)
  Slovenske učne knjige (številka: 1, 1891)
  Slovniški razgovori (številka: 1, 1891)
  Pripovedke za mladino (številka: 1, 1891)
  Umrša pisatelja slovanska (številka: 2, 1891)
  Srbsko gledališče (številka: 2, 1891)
  Listnica (številka: 2, 1891)
  Spomin mrlíčev (številka: 2, 1891)
  Slovenske učne knjige za ljudske, obrtne in srednje šole (številka: 2, 1891)
  Odkod ima Šiška svoje ime (številka: 2, 1891)
  Kitajska lakota (številka: 2, 1891)
  Književnost hrvaška (številka: 2, 1891)
  »Brivec.« (številka: 2, 1891)
  Spomenik Dobrovskemu (številka: 2, 1891)
  Izdajalec (številka: 2, 1891)
  Nos; Zdravoslovna črtica (številka: 2, 1891)
  Kje so moje rožice? (številka: 2, 1891)
  Nova tiskarna (številka: 2, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1891)
  Obča bibliografija (številka: 2, 1891)
  Das Sonett (številka: 2, 1891)
  Anton Dvořak (številka: 2, 1891)
  Henrik Sienkiewicz (številka: 2, 1891)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1891)
  »Popotnikov koledar za slovenske učitelje, 1891" (številka: 2, 1891)
  Muzej za Bosno in Hercegovino (številka: 2, 1891)
  Naši vaščánje (številka: 2, 1891)
  Posljednja straža (številka: 2, 1891)
  Na obáli; (Novela.) (številka: 2, 1891)
  Osaméla gréda (številka: 2, 1891)
  Ne očitaj! (številka: 2, 1891)
  Nova ruska opera (številka: 2, 1891)
  Črtice iz južne Dalmacije: Ercegnovi in dolenje Krivošije; Berilo c. kr. stotnika Iga Kaša v »Slov. klubu na Dunaji« (številka: 2, 1891)
  Fr. Prešern; Slavnostni govor dr. M. Murka pri Prešernovi devetdesetletnici na Dunaju dne 3. grudna 1890 (številka: 2, 1891)
  Božič pridnim otrokom (številka: 2, 1891)
  Utrínki (številka: 2, 1891)
  »Matica Slovenska" (številka: 2, 1891)
  »Balkanska carica" (številka: 2, 1891)
  Vraže v tržaški okolici; Priobčil D. M. Obalovič = D. Martelanc (številka: 3, 1891)
  Trojen s`en (številka: 3, 1891)
  Prebivalstvo ljubljansko po občevalnem jeziku (številka: 3, 1891)
  Bibliografija slovenska (številka: 3, 1891)
  Dva poljska romana (številka: 3, 1891)
  Domači zvonovi (številka: 3, 1891)
  Listnica (številka: 3, 1891)
  Pégaz in ôsel; Starogrška basen (številka: 3, 1891)
  Izvor pomládi (številka: 3, 1891)
  Vilharjeva slavnost v Gospiči (številka: 3, 1891)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1891)
  Dekoracijska dela za novo gledališče ljubljansko (številka: 3, 1891)
  Vojakova nevesta (številka: 3, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1891)
  Národu slovenskemu! (številka: 3, 1891)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild.« (številka: 3, 1891)
  Pevski zbor »Glasbene Matice" (številka: 3, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 3, 1891)
  Spomeník Vodníku v Koprivniku (številka: 3, 1891)
  »Slovenska čitanka« za drugi razred srednjih šol (številka: 3, 1891)
  Róžarica (številka: 3, 1891)
  Deutsch-slovenisches Wörter-Verzeichnis zu Prosch und Wiedenhofers deutschen Lesebuche für die I (številka: 3, 1891)
  Izkaz darov za Prešérnov spomeník (številka: 3, 1891)
  Nova češka opera (številka: 4, 1891)
  Vienac o Miklosichi (številka: 4, 1891)
  »Kakó je izginil gozd.« (številka: 4, 1891)
  Osebna novica (številka: 4, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1891)
  Fr. S. Vilhar (številka: 4, 1891)
  Hrvaško stenografsko društvo (številka: 4, 1891)
  O Lambergarji in Pegamu (številka: 4, 1891)
  Godčeva pesem (številka: 4, 1891)
  Na stara leta (številka: 4, 1891)
  Biser (številka: 4, 1891)
  Umetniške stipendije (številka: 4, 1891)
  Razmere gorenjskih kmetov okolo leta 1500; Po arhivnih virih spisal (številka: 4, 1891)
  »Toaleta." (številka: 4, 1891)
  »Matica Hrvaška." (številka: 4, 1891)
  Ob stari listíni (številka: 4, 1891)
  Češka akademija znanostij (številka: 4, 1891)
  Njegova Prevzvišenost preblagorodni gospod jurist et phil. dr. Frančišek vitez Miklosich (številka: 4, 1891)
  Razpis nagrad (številka: 4, 1891)
  Moja cvetíca (številka: 4, 1891)
  Miklosichev večer v slovanskem seminaru na Dunaji (številka: 4, 1891)
  Spomeník Andreju Kačiču-Miošiču (številka: 4, 1891)
  »Oblici njemačkoga jezika« za srednje škole i slične im zavode (številka: 4, 1891)
  Listnica (številka: 4, 1891)
  Móžu vzórniku (številka: 4, 1891)
  Spomenik Ljudevitu Gaju (številka: 4, 1891)
  Pedagoško društvo na Krškem (številka: 4, 1891)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1891)
  Sa Lovćeva (številka: 4, 1891)
  »Gorski vienac.« (številka: 4, 1891)
  Dr. Jožef Poklukar (številka: 4, 1891)
  »Iz uvela lišća.« (številka: 4, 1891)
  »Drobiž.«; Naznanilo (številka: 4, 1891)
  Dalmatinske povesti; VI. Križ na poti (številka: 4, 1891)
  Sreča in bogastvo (številka: 5, 1891)
  »Cithara octochorda " (številka: 5, 1891)
  Jurij Eisenhut (številka: 5, 1891)
  »Domovina.«; članek (številka: 5, 1891)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 5, 1891)
  Pop Pero; Črtica iz Bosne (številka: 5, 1891)
  Brez srcá (številka: 5, 1891)
  Slovarski páberki (številka: 5, 1891)
  Fonov nemško-slovenski slovar za prvošolce (številka: 5, 1891)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1891)
  Absalom (številka: 5, 1891)
  Stenograf (številka: 5, 1891)
  Spomeník Milutinoviču (številka: 5, 1891)
  Dr. Jožef Mislej, slovanski modroslovec (številka: 5, 1891)
  Jelka (številka: 5, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1891)
  Pedagogiški letnik.IV.leto 1890 (številka: 5, 1891)
  Pomladanski glasi posvečeni slovenski mladini; Uredil in založil Cirilski. V Ljubljani, 1891. Tiskala Katoliška tiskarna v Ljubljani (številka: 5, 1891)
  Hrvaško pevsko društvo »Kolo« Zagrebu (številka: 5, 1891)
  Nagajíva ptica (številka: 5, 1891)
  O dvanajstih bratih in sestrah (številka: 5, 1891)
  O »Matici Hrvaški.« (številka: 5, 1891)
  Nova izdaja Vodníkovih pesnij (številka: 5, 1891)
  Listnica (številka: 5, 1891)
  Strte gósli (številka: 5, 1891)
  Slovenska čitanka za drugi razred srednjih šol (številka: 5, 1891)
  »Matica Slovenska" (številka: 5, 1891)
  Nádeja in spomin (številka: 5, 1891)
  Táhi (številka: 6, 1891)
  Shod slovanskih stenografov v Pragi (številka: 6, 1891)
  Tkalčev Anton (številka: 6, 1891)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 6, 1891)
  + Anton Chittussi (številka: 6, 1891)
  Listnica (številka: 6, 1891)
  Pulj; vizija (številka: 6, 1891)
  Rakita in potok (številka: 6, 1891)
  Na neposvečeni prsti (številka: 6, 1891)
  Zapuščena (številka: 6, 1891)
  Muzejsko društvo za Kranjsko (številka: 6, 1891)
  Jelka in bršlj`an (številka: 6, 1891)
  Listi — nádele (številka: 6, 1891)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 6, 1891)
  »Narodne legende za slovensko mladino."; Nabral, izdal in založil Anton Kosi. III. zvezek. V Ptuji. Natisnil W. Blanke. 1891 (številka: 6, 1891)
  Bor in grm (številka: 6, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 6, 1891)
  Loza in slavec (številka: 6, 1891)
  Nove knjige za poučevanje v petji (številka: 6, 1891)
  Dramatično društvo (številka: 6, 1891)
  Poljska ustava z dné 3. maja (številka: 6, 1891)
  Denar in njegova vrednost okolo Škofje Loke v minulih dveh stoletjih (številka: 6, 1891)
  Ivan Jenka (številka: 6, 1891)
  Slepár Valvasor (številka: 7, 1891)
  Zrna (številka: 7, 1891)
  »Slike sv. Križa pri Mariboru.« 42 10951 (številka: 7, 1891)
  Pri molitvi (številka: 7, 1891)
  Ob Terku (številka: 7, 1891)
  Iz dnevnika (številka: 7, 1891)
  Sén (številka: 7, 1891)
  Potnik (številka: 7, 1891)
  Kakó so Turki osvojili Bihač (številka: 7, 1891)
  Tri reke (številka: 7, 1891)
  Zur Ortsnamenforschung in Kärnten (številka: 7, 1891)
  Nevarni studenec (številka: 7, 1891)
  Miroslav i Bogoljuba (številka: 7, 1891)
  Moška solza (številka: 7, 1891)
  »Matica Hrvaška" (številka: 7, 1891)
  Bleiweisova slavnost v Ljubljani (številka: 7, 1891)
  »Jager na lovu šraja.." (številka: 7, 1891)
  »Iz Crne Gore i Hercegovine.«; Uspomene vojevanja za narodno oslobodjenje 1876. Napisao A. Pajević. U Novom Sadu. Izdanje i štampa A. Pajevića 1891 (številka: 7, 1891)
  Dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 7, 1891)
  Pri starem žrtveníku (številka: 7, 1891)
  Vabilo na XXVI. redni véliki zbor Matice Slovenske" (številka: 7, 1891)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 7, 1891)
  »Srce.«; Spisal Edmondo de Amicis. Z dovoljenjem pisateljevim preložila Janja Miklavčič. V Ljubljani, 1891. Založil Janez Giontini (številka: 7, 1891)
  Listnica (številka: 7, 1891)
  Rovaš-raboš (številka: 7, 1891)
  »Gorski vienac.« (številka: 7, 1891)
  Razbita čaša (številka: 7, 1891)
  Obči zbor muzejskega društva (številka: 7, 1891)
  Dva nova poljska groba (številka: 8, 1891)
  Ogenj svetega Elma (številka: 8, 1891)
  Vanda (številka: 8, 1891)
  Upravništvo, »Matice Slovenske« za dóbo 1891/92 (številka: 8, 1891)
  Pisma iz Zagreba. XXIV (številka: 8, 1891)
  Na vrtu (številka: 8, 1891)
  Jagićeva tridesetletnica (številka: 8, 1891)
  Izprememba (številka: 8, 1891)
  Die Einfalle der Turken in Krain und Istrien (Von Franz Levec, Laibach 1891) (številka: 8, 1891)
  Le jeden! (številka: 8, 1891)
  XXVI. redni véliki zbor "Matice Slovenske" (številka: 8, 1891)
  »Pofzlan je Angel Gabriel" (številka: 8, 1891)
  + Dr. Jan Peter Jordan (številka: 8, 1891)
  Roka in noga (številka: 8, 1891)
  hrvaška opera (številka: 8, 1891)
  Bleiweisova slavnost v Ljubljani (številka: 8, 1891)
  Listnica (številka: 8, 1891)
  Na šetališči; List iz dnevnika (številka: 8, 1891)
  Slovenski zemljevidi (številka: 8, 1891)
  Gospodična Ivana Kobilca (številka: 8, 1891)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 8, 1891)
  H. J. Bidermann, Steiermarks Beziehungen zum kroatisch slavon.; Königreich im XVI. und XVII. Jahrhundert (številka: 8, 1891)
  Prijateljem (številka: 8, 1891)
  Srčni glási (številka: 8, 1891)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 8, 1891)
  Gallusova tristoletnica (številka: 8, 1891)
  Češki zakladi v Aziji (številka: 8, 1891)
  Mažuraničeva dela (številka: 8, 1891)
  »Srpske narodne pjesme."; Skupilo i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić. Knjiga prva, u kojoj su različne ženske pjesme. (Državno izdante.) Biograd, štamparija kraljevine Srbije, 1891 (številka: 9, 1891)
  Spomeník Kačičev (številka: 9, 1891)
  Vasilije Živković (številka: 9, 1891)
  Lepa nagrada (številka: 9, 1891)
  Vrbe in vrbarstvo (številka: 9, 1891)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 9, 1891)
  Stepan Zlatović (številka: 9, 1891)
  Tvoja slika (številka: 9, 1891)
  Vir (številka: 9, 1891)
  Nesrečna junaška kri; Črtiva iz Bosne (številka: 9, 1891)
  Naš dom (številka: 9, 1891)
  Národni pesenci; V Podzemlji zapisal -`e =J. Barl`e: (številka: 9, 1891)
  Jan Neruda (številka: 9, 1891)
  XVIII knjiga »Starih pisaca hrvatskih« (številka: 9, 1891)
  Osebna novica (številka: 9, 1891)
  Od rojstva že (številka: 9, 1891)
  Operne predstave hrvaške (številka: 9, 1891)
  Alenka Prešérnova (številka: 9, 1891)
  Nove šolske knjige (številka: 9, 1891)
  Zur Erklärung einiger grammatischer Formen im Neuslovenischen (številka: 9, 1891)
  Luka Robič (številka: 9, 1891)
  O zakletih bratih in o izdanih gospodičinah; Pripovedka iz Motnika; zapisal Gašper Križnik (številka: 9, 1891)
  »Rodoljub.« (številka: 9, 1891)
  Koledarji za leta 1892 (številka: 9, 1891)
  Listnica (številka: 9, 1891)
  Uebersicht der Slavenreste in Tirol von Dr. H. Ihn. Bidermann (številka: 9, 1891)
  Potnikova usoda (številka: 9, 1891)
  Povesti za mladino (številka: 9, 1891)
  Stojan Novaković (številka: 9, 1891)
  »Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild." (številka: 9, 1891)
  Nasprotno (številka: 9, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1891)
  Dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 9, 1891)
  Načrtek za propoved z leta 1573; Objavil P. Radics (številka: 9, 1891)
  Blaga oporoka (številka: 9, 1891)
  »Pesni Valentina Vodnika«; Uredil Fran Wiesthaler.V Ljubljani.Izdala in založila " Družba sv. Cirila in Metoda" (številka: 9, 1891)
  Ponôči (številka: 9, 1891)
  Pri vinski kaplji (številka: 9, 1891)
  M. Zavadlal, Die Sprache in Kastelec&39; »Bratovske Bvqvice S. Roshenkranza« (številka: 11, 1891)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1891)
  Zveza Hrvaških pevskih društev (številka: 11, 1891)
  Schlusswort zur Ortsnamenforschung in Kärnten (številka: 11, 1891)
  »Dijaški koledar.« (številka: 11, 1891)
  Razne željé (številka: 11, 1891)
  Odkritje spomeníka Gajevega (številka: 11, 1891)
  Poslednji dan (številka: 11, 1891)
  Vse so lepe! (številka: 11, 1891)
  Kratka povestnica slovenskega pravopisa (številka: 11, 1891)
  IzveštaJ Matice Hrvatske za upravno leto 1890 (številka: 11, 1891)
  Prisega iz leta 1627 (številka: 11, 1891)
  Puška repetirka v vprašanjih in odgovorih s slovarčkom cesarskim in kraljevim vojakom v pouk; Spisal in založil Andrej Komel pl.Sočebran. V Ljubljani, 1891. Tisek »Narodne Tiskarne« (številka: 11, 1891)
  Bolníci (številka: 11, 1891)
  Listnica (številka: 11, 1891)
  O rokopisni ostalini Davorina Trstenjaka; Objavil Anton Brezovnik (številka: 11, 1891)
  Níklot (številka: 11, 1891)
  »Schlusswort zur Ortsnamenforschung in Kärnten" (številka: 11, 1891)
  »Pred 125 leti: Zanimivosti iz prve dobe c. kr. kmetijskega društva v Gorici." (številka: 11, 1891)
  Srečen (številka: 11, 1891)
  Spomeník Ljudevitu Gaju (številka: 11, 1891)
  Némi listi (številka: 11, 1891)
  Odgovor g. Štritofu, ocenjevalcu nemško-slovenskega slovarja za prvošolce (številka: 11, 1891)
  Resnične sanje; Balada (številka: 11, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 11, 1891)
  Ogenj sv. Elma (številka: 11, 1891)
  Poziv slovenskim pevcem (številka: 11, 1891)
  Zadruga Malović (številka: 11, 1891)
  J. A. Gončarov (številka: 11, 1891)
  Osamelke tožba (številka: 11, 1891)
  Moja sreča (številka: 11, 1891)
  »Lepa Vida« (številka: 11, 1891)
  »Cavalleria rusticana" (številka: 11, 1891)
  Na vási (številka: 11, 1891)
  Dr. Jan Peter Jordan (številka: 11, 1891)
  Utrníla se je zvezd (številka: 11, 1891)
  Poeziji (številka: 11, 1891)
  »Šestdeset malih povesti za otroke."; Poleg italijanskega izvirnika spisal Janko Leban. V Ljubljani, 1891. Založil Janez Giontini (številka: 11, 1891)
  Amerikanski Slovenec (številka: 11, 1891)
  Še jedenkrat : Fonov nemško-slovenski slovar za prvošolce (številka: 11, 1891)
  W. Vondrák, ueber einige orthographische und lexiicalische Eigenthumlichkeiten des Codex Suprasliensin im Verhaltniss zu den anderen altslovenischen Denkmalern.; Wien,1891 (številka: 11, 1891)
  Ob studenci (številka: 11, 1891)
  »Martin Krpan« v ruskem prevodu (številka: 11, 1891)
  Himna Černohorská a piseň »Onam, Onamo!" (številka: 11, 1891)
  »Obrtno spisje."; Sestavil Anton Funtek. V Celji. Natisnil in založil Dragotin Hribar. 1891 (številka: 11, 1891)
  Na izprehodu (številka: 11, 1891)
  Listnica (številka: 11, 1891)
  Blaž Potočnik (številka: 11, 1891)
  »Materin blagoslov" (številka: 11, 1891)
  Na rôjstveni dan (številka: 11, 1891)
  Samotarjeva zgodovina (številka: 11, 1891)
  Spomeník Milutinovičev (številka: 11, 1891)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1891)
  Leonhard Masing, Zur Laut- und Akzentlehre der macedoslavischen Dialekte. Fin Beitrag zur Kritik derselben. SPbg. 1891 (številka: 12, 1891)
  Češka národopisna razstava (številka: 12, 1891)
  Mittheilungen des Musealvereins für Krain. IV. Jahrgang (številka: 12, 1891)
  Slovanska knjigarna (številka: 12, 1891)
  Osebna novica (številka: 12, 1891)
  Snéžec, beli snéžec (številka: 12, 1891)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1891)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda; V. Izdalo in založilo vodstvo. V Ljubljani. Tiskala »Katoliška Tiskarna« (številka: 12, 1891)
  Marekovičeva »Ruska biblioteka« (številka: 12, 1891)
  O ljudskem štetji leta 1890 (številka: 12, 1891)
  Življenja modrost (številka: 12, 1891)
  Teofil Kwiatkowski (številka: 12, 1891)
  »Glasbena Matica.« (številka: 12, 1891)
  Potem — umr`em (številka: 12, 1891)
  »Russkaja biblioteka.« (številka: 12, 1891)
  Bajka (številka: 12, 1891)
  Od pluga do krone (številka: 12, 1891)
  Dr. Anton Dvořak (številka: 12, 1891)
  Še nenatisnjen sonet Prešérnov (številka: 12, 1891)
  Koledarji »Narodne Tiskarne« (številka: 12, 1891)
  M. Murko, Zur Erklärung einiger grammatischer Formen im Neuslovenischen. 1891 (številka: 12, 1891)
  »Nova hrvatska zabavna biblioteka.« (številka: 12, 1891)
  Knjiga zgodovine (številka: 12, 1891)
  Zlata Praha (številka: 12, 1891)
  »Narodni koledar za prestopno leto 18"92; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celji (številka: 12, 1891)
  Hrvati i Hrvatska, studile Vjekoslava Klaića; I. Ime Hrvat u historiji slavenskih naroda. U Zagrebu 1890 (številka: 12, 1891)
  Listnica (številka: 12, 1891)
  »Vanda.« (številka: 12, 1891)
  »Sírota dijete."; Tragedija u 3 čina od Namik Kemala, preveo s&39; osmanlijskog Hilmi Mukibbić (številka: 12, 1891)
  4000; povest (številka: 12, 1891)
  Iz muzejskega društva (številka: 12, 1891)
  »Bilder aus Krain I."; Im Gebiete der Steiner Bahn, von Johann Sima, illustriert von Ladislaus Benesch (številka: 12, 1891)
  »Majske noći.« (številka: 12, 1891)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1891)
  I. Letopis slovenskih posojilnic 1890 (številka: 12, 1891)
  Dunajske pesmi (številka: 12, 1891)
  Slovenska pravna terminologija (številka: 12, 1891)
 12. 1892
   327

  številka: 1 (1892)
  številka: 2 (1892)
  številka: 3 (1892)
  številka: 4 (1892)
  številka: 5 (1892)
  številka: 6 (1892)
  številka: 7 (1892)
  številka: 8 (1892)
  številka: 9 (1892)
  številka: 10 (1892)
  številka: 11 (1892)
  številka: 12 (1892)
  Ponôči (številka: 1, 1892)
  Sedanji zemljevid Afrike (številka: 1, 1892)
  Češka književnost (številka: 1, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  4000 (številka: 1, 1892)
  Matica hrvaška (številka: 1, 1892)
  Akademija češka in jugoslovanska (številka: 1, 1892)
  Dr. M. Murko: 1.; Književna poročila (številka: 1, 1892)
  »Popotnikov koledar za slovenske učitelje" (številka: 1, 1892)
  Misli s česke razstave (številka: 1, 1892)
  Otróku (številka: 1, 1892)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Snegu (številka: 1, 1892)
  Zimska vožnja (številka: 1, 1892)
  Stari naslanjáč (številka: 1, 1892)
  Geološke razmere župnije starotrške in nje bližnje okolice (številka: 1, 1892)
  Kdaj solnce sine mi? (številka: 1, 1892)
  Jana Nerude zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Poezije; Zbirka liričnih pesem, fantazij, humorističnih balad, rapsodij, satir, pripodob, basnij, prislovic, epigramov, balad in junaških pesem. Zložil: Fran Andrejevič Zakrajski = F. Zakrajšek. V Gorici 1891. Založil Anton Jeretič. Tiskal A. M. Obizzi (številka: 1, 1892)
  »Balkanska carica" (številka: 1, 1892)
  Anton Červ (številka: 1, 1892)
  »Matica Slovenska.« (številka: 1, 1892)
  Nov glasben list hrvaški (številka: 1, 1892)
  Dr. Vincencij Franul de slovenski pisatelj (številka: 1, 1892)
  Jesénsko listje (številka: 1, 1892)
  Dva nova grobova (številka: 1, 1892)
  Poljski roman; roman (številka: 1, 1892)
  »Od pluga do krone«; Zgodovinski roman (številka: 1, 1892)
  Prisega (številka: 1, 1892)
  Biríča Suhodlaka najhujši pot (številka: 1, 1892)
  Novo gledališče v Zagrebu (številka: 1, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 1, 1892)
  Pozimi (številka: 1, 1892)
  Obča glasbena in gledališka razstava (številka: 1, 1892)
  Na Gosposvétskem polji (številka: 1, 1892)
  »Uspomena na izlet Srba i Čeha iz Srbije na izložbu u zlatni Prag." (številka: 1, 1892)
  Nov roman Evgenija Kumičiča (številka: 1, 1892)
  Haranova želja; Romanca (številka: 1, 1892)
  Slike V. V. Vereščagina (številka: 1, 1892)
  Mirza; Romanca (številka: 1, 1892)
  »Stražilovo.« (številka: 1, 1892)
  Bolna ljubezen (številka: 1, 1892)
  Listnica (številka: 1, 1892)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 1, 1892)
  Kakó pišimo lastna staroklasiška imena? (številka: 1, 1892)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 1, 1892)
  Šola za gledališke igralce v Pragi (številka: 1, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1892)
  Zvezdi (številka: 1, 1892)
  »Slavjanskoje Obozrenije.« (številka: 1, 1892)
  književna poročial; Levstikovi zbrani spisi (številka: 1, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1892)
  »Slavjanskaja Muza.« (številka: 2, 1892)
  Strunár (številka: 2, 1892)
  Bolgarski almanah (številka: 2, 1892)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 2, 1892)
  Slovensko časopisje (številka: 2, 1892)
  Nauk, kako zasajati vinograde z ameriškimi trtami (številka: 2, 1892)
  Krišna; Indska legenda (številka: 2, 1892)
  Bolna noč (številka: 2, 1892)
  Dr.Th. Elze, Zur Geschichte der Reformation in Krain (številka: 2, 1892)
  Fizijološki pomen vode za rastlinstvo (številka: 2, 1892)
  Pri slovesi (številka: 2, 1892)
  Kováč (številka: 2, 1892)
  Pravljica (številka: 2, 1892)
  Svetílki (številka: 2, 1892)
  Muzejsko društvo (številka: 2, 1892)
  Pavliha (številka: 2, 1892)
  Improvizacije Ivana Mažuraniča (številka: 2, 1892)
  Kolésarjeva snubitev (številka: 2, 1892)
  Listek; + Ivan Železnikar (številka: 2, 1892)
  Novi grobovi (številka: 2, 1892)
  Senanus (številka: 2, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 2, 1892)
  Pesmi S. Jenka (številka: 2, 1892)
  Pegam in Lambergar; povest (številka: 2, 1892)
  Poezije; Zbirka liričnih pesem, fantazij, humorističnih balad, rapsodij, satir, pripodob, basnij, prislovic, epigramov, balad in junaških pesem (številka: 2, 1892)
  Listnica (številka: 2, 1892)
  Nova češka opera (številka: 2, 1892)
  Pokončna pisava (številka: 2, 1892)
  Šivilja (številka: 2, 1892)
  + Dr. Fr. Gross (številka: 3, 1892)
  Šolstvo in kulturni zavodi na Hrvaškem (številka: 3, 1892)
  Zgodovina Novega Mesta (številka: 3, 1892)
  Wolfov slovensko-nemški slovar (številka: 3, 1892)
  Braníslava Wolska (številka: 3, 1892)
  Studenec bistri, teci (številka: 3, 1892)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino (številka: 3, 1892)
  Kriva vera o usodnih dneh (številka: 3, 1892)
  Ilirska dôba v arheologiji (številka: 3, 1892)
  »Luči« (številka: 3, 1892)
  »Istorija srpskoga naroda.« (številka: 3, 1892)
  t Fran Cegnar (številka: 3, 1892)
  Skupno število vseh Slovencev (številka: 3, 1892)
  Našli so rokopise; (Leta 1890) (številka: 3, 1892)
  Padec Krupe leta 1565 (številka: 3, 1892)
  Slovenske šolske knjige (številka: 3, 1892)
  Pri trpinovem pogrebu (številka: 3, 1892)
  Plodpiralna zaloga vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1892)
  Slávina (številka: 3, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1892)
  Višja ukazuje moč (številka: 3, 1892)
  Nov dijaški list »Vesna« (številka: 4, 1892)
  Na grobu (številka: 4, 1892)
  V obrambo (številka: 4, 1892)
  Nebeški in pozemeljski ogenj (številka: 4, 1892)
  Življenje - trpljenje (številka: 4, 1892)
  Jesenski spomini (številka: 4, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 4, 1892)
  Aforizmo o ljubljezni.; Berilo gospé Pavline Pajkove dné 9. prosinca 1892. leta v Slovenskem klubu na Dunaji (številka: 4, 1892)
  + Dr. Blaž Lorković (številka: 4, 1892)
  Tristoletnica Komenskega (številka: 4, 1892)
  Osebne novice (številka: 4, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1892)
  Slovenske šolske knjige (številka: 4, 1892)
  Kazákova žena; balada (številka: 4, 1892)
  Gorske cvetlice (številka: 4, 1892)
  V odgovor (številka: 4, 1892)
  Listnica (številka: 4, 1892)
  »Črna Gora.« (številka: 4, 1892)
  Koncert »Glasbene Malice« (številka: 4, 1892)
  Sence nočí (številka: 4, 1892)
  Razvila se je roža (številka: 4, 1892)
  O početku imen Sachsenfeld in Žalec (številka: 5, 1892)
  »Das älteste datierte slovenische Sprachdenkmal." (številka: 5, 1892)
  »Valjevske novine.« (številka: 5, 1892)
  Gunduličev spomeník (številka: 5, 1892)
  Lisjakova hči; povest (številka: 5, 1892)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 5, 1892)
  »Svétem slovanským.« (številka: 5, 1892)
  S Ptuja na Rogaško goro (številka: 5, 1892)
  »Mea Kulpa ! « (številka: 5, 1892)
  Mladi pevki v spomin (številka: 5, 1892)
  Zgodovinske povesti za meščanske šole in višje razrede ljudskih šol, spisal prof. Ivan Vrhovec, natisnili Blasnikovi nasledniki (številka: 5, 1892)
  Zmaj Jovanović (številka: 5, 1892)
  Pisma iz Zagreba XXV (številka: 5, 1892)
  Mrtvaški zvon (številka: 5, 1892)
  Nil Aleksandrovič Popov (številka: 5, 1892)
  »Slavorum carmina epica selecta.« (številka: 5, 1892)
  Primera (številka: 5, 1892)
  »Lacroma.« (številka: 5, 1892)
  Srbska opera (številka: 5, 1892)
  + Anton Knez (številka: 5, 1892)
  Stoletnica Rossinijeva (številka: 5, 1892)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 5, 1892)
  Važne listine z vseučilišča dorpatskega (številka: 5, 1892)
  Spomeník Daničičev (številka: 5, 1892)
  Povest o sedmih modercih (številka: 5, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1892)
  Stoletnica slovenskega pisatelja (številka: 5, 1892)
  Slovanstvo ve svych zpěvech (številka: 5, 1892)
  Okolo svetá (številka: 5, 1892)
  »Hrvatski album" (številka: 5, 1892)
  Iz muzejskega društva (številka: 5, 1892)
  Nove šolske knjige (številka: 5, 1892)
  Obrtno knjigovodstvo s kratkim poukom o menicah.; Učna knjiga za obrtne nadaljevalne šole, ob jednem priročna knjiga za obrtnike. Spisal dr. Tomaž Romih. Celje 1892. 1. Založil in tiskal Dragotin Hribar (številka: 5, 1892)
  Iz pariškega »Salona« (številka: 6, 1892)
  Še jedenkrat: Frančišek Lavenčič (številka: 6, 1892)
  Obrtno knjigovodstvo (številka: 6, 1892)
  »Bibliographische Uebersicht über die slavische Philologie." (številka: 6, 1892)
  Mlinarjev Janez slovenski junak ali vplemenitba Teharjanov (številka: 6, 1892)
  Zbirka narodnih pripovedek za mladino (številka: 6, 1892)
  Grof Paližna (številka: 6, 1892)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« v Ljubljani (številka: 6, 1892)
  Spomeník Milutinoviču (številka: 6, 1892)
  Jaroslav Vrchlický (številka: 6, 1892)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1892)
  Roža življenja (številka: 6, 1892)
  Listnica (številka: 6, 1892)
  Némi pevec (številka: 6, 1892)
  Jezikoslovne drobnosti (številka: 6, 1892)
  »Kratkij obzor slovénskoj literatury" (številka: 6, 1892)
  Fr. Ondřiček (številka: 6, 1892)
  Národna biblioteka (številka: 6, 1892)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1892)
  Jért, irt, irta (številka: 6, 1892)
  Odlikovanje slovenskega skladatelja (številka: 6, 1892)
  Spomeník Vuku Karadžiču (številka: 6, 1892)
  Mati (številka: 6, 1892)
  Prekásno! (številka: 6, 1892)
  Il Confine italiano verse l&39;Austria slovena, spisal Michele Leicht, natisnili bratje Drucker v Veroni-Padovi 1892 (številka: 6, 1892)
  Nova češka opera (številka: 6, 1892)
  Češka dramatiška književnost (številka: 6, 1892)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za ljudske in meščanske šole (številka: 6, 1892)
  Dr. Fr. Rački, češki akademik (številka: 6, 1892)
  Osebne novice (številka: 6, 1892)
  Dr. V. Oblak, »Das älteste datirte slovenische Sprachdenkmal" (številka: 6, 1892)
  Spomeík Radeckega na Dunaji (številka: 6, 1892)
  Dokaz (številka: 6, 1892)
  Spomeník Preradoviču (številka: 6, 1892)
  Zanimljive številke iz dvojezične dežele (številka: 6, 1892)
  Jugoslovanska akademija v Zagrebu (številka: 6, 1892)
  Vodomet (številka: 7, 1892)
  XXVII. redni véliki zbor »Matice Slovenske" (številka: 7, 1892)
  Češko národno gledališče (številka: 7, 1892)
  Janez Ziegler (številka: 7, 1892)
  Listnica (številka: 7, 1892)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za ljudske in meščanske šole (številka: 7, 1892)
  Osebne novice (številka: 7, 1892)
  O Vrazovoj kritici (številka: 7, 1892)
  Zanimljiv prevod slovenske balade (številka: 7, 1892)
  Glasbena dôba 16. stoletja in Jakop Gallus; V spomin njegove tristoletnice (številka: 7, 1892)
  Prirodopis za ljudske in meščanske šole v treh delih (številka: 7, 1892)
  »Národni Dom« v Ljubljani (številka: 7, 1892)
  »Glasbena Matica« v Ljubljani (številka: 7, 1892)
  Obči zbor muzejskega društva (številka: 7, 1892)
  Novi grobovi (številka: 7, 1892)
  Bibliographische Uebersicht über die slavische Philologie 1876—1891 (številka: 7, 1892)
  Nje slika (številka: 7, 1892)
  Ein Defraudationsprocess aus dem Jahre 1782 (številka: 8, 1892)
  Zieglerjeva slika (številka: 8, 1892)
  Krajčeva »Narodna biblioteka« (številka: 8, 1892)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino (številka: 8, 1892)
  Továrišem (številka: 8, 1892)
  Utve (številka: 8, 1892)
  Krakovska akademija znanostij (številka: 8, 1892)
  Češka jubilejna razstava (številka: 8, 1892)
  Listnica (številka: 8, 1892)
  Spomeník Danteju (številka: 8, 1892)
  Češka akademija znanostij (številka: 8, 1892)
  O metodiškem pouku nemščine v I. in II. razredu slovensko-utrakvistiških gimnazij (številka: 8, 1892)
  Molčeči govor (številka: 8, 1892)
  Na cesti (številka: 8, 1892)
  »Pedagogiški letnik.« (številka: 8, 1892)
  »Jasmina i Irena.« (številka: 8, 1892)
  »Gorski vienac.« (številka: 8, 1892)
  »Nebeszki pasztir pogublyenu ovczu ische." (številka: 8, 1892)
  Češka opera na Ruskem (številka: 8, 1892)
  Srpska književna zadruga (številka: 8, 1892)
  »Narodni zemaljski glasbeni zavod« v Zagrebu (številka: 8, 1892)
  Matica »Srpska« v Budišinji (številka: 8, 1892)
  + Dr. Fr. Skofič (številka: 8, 1892)
  Slovó (številka: 8, 1892)
  »Beiträge zur slavischen Fremdwörterkunde" (številka: 8, 1892)
  Odbor »Matice Slovenske« (številka: 8, 1892)
  Dve pripovedki kraljice Natalije (številka: 8, 1892)
  P. Vojteh Pakosta (številka: 8, 1892)
  Srpski tehnički list (številka: 8, 1892)
  Vôdni grad; balada (številka: 8, 1892)
  Želja (številka: 8, 1892)
  Vabilo (številka: 8, 1892)
  Pisma iz Zagreba.XXVI (številka: 8, 1892)
  Novi grobovi (številka: 9, 1892)
  Argo (številka: 9, 1892)
  Nemški književni koledar (številka: 9, 1892)
  Listnica (številka: 9, 1892)
  Die Gewässer in Krain und ihre nutzbare Fauna (številka: 9, 1892)
  Vukov slovar (številka: 9, 1892)
  Junaki (številka: 9, 1892)
  Marí (številka: 9, 1892)
  Kateri bo? (številka: 9, 1892)
  »Fr. Levstik kao pesnik.« (številka: 9, 1892)
  Pavel Knobelj, slovenski pisatelj in skladatelj (številka: 9, 1892)
  Iz srca (številka: 9, 1892)
  Prolog (številka: 9, 1892)
  Matija Majar (številka: 9, 1892)
  Književnost hrvaška (številka: 9, 1892)
  Družba sv. Mohorja (številka: 9, 1892)
  Slavjanskoe obozrénije; Isto (številka: 9, 1892)
  V kletki (številka: 9, 1892)
  Gunduličev spomeník (številka: 9, 1892)
  Poziv (številka: 9, 1892)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1892)
  »Matica Hrvaška" (številka: 11, 1892)
  Signor Giannino; humoreska (številka: 11, 1892)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1892)
  Znana bolezen (številka: 11, 1892)
  Pri vodnjaku (številka: 11, 1892)
  Tožno jézero (številka: 11, 1892)
  Spomini na znamenite može slovenske (številka: 11, 1892)
  Skladatelj opere »Črnogorci« (številka: 11, 1892)
  Seminar za slovansko jezikoslovje v Gradci (številka: 11, 1892)
  Janez Cigler, slovenski pisatelj (številka: 11, 1892)
  Psalmi (številka: 11, 1892)
  Listnica (številka: 11, 1892)
  Glasbene novice (številka: 11, 1892)
  Operni pevec J. K. Tertnik (številka: 11, 1892)
  Slovenska čitanka za tretji razred srednjih šol (številka: 11, 1892)
  Pevski zbor »Glasbene Matice« (številka: 11, 1892)
  »Hrvatska Zora.« (številka: 11, 1892)
  U zatišju (številka: 11, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1892)
  Okó (številka: 11, 1892)
  Ponôči (številka: 11, 1892)
  Gradišči pri Dvoru in Mačkovci blizu Žužemberka (številka: 11, 1892)
  Koroša, Korošíca, Korošec (številka: 11, 1892)
  Slovarski páberki (številka: 11, 1892)
  Novo dežélno gledališče v Ljubljani (številka: 11, 1892)
  »Matica Srpska« v Novem Sadu (številka: 11, 1892)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 11, 1892)
  Slovenci v starem dežélnem gledališči (številka: 11, 1892)
  Dijaški koledar za navadno leto 1893 (številka: 11, 1892)
  Maksimiljan I., cesar mehikanski (številka: 11, 1892)
  Andrej baron Winkler (številka: 11, 1892)
  Žarki spomina (številka: 11, 1892)
  Národna gledališče v Pragi (številka: 11, 1892)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1892)
  Spomenik Vaclavu Benešu Třebizskemu (številka: 11, 1892)
  Grof Lev Tolstoj (številka: 11, 1892)
  Osebna novica (številka: 11, 1892)
  Bolni car (številka: 11, 1892)
  Tri ljubice (številka: 11, 1892)
  Prijevodna beletristika u Srbâ od god.1777.-1847 (številka: 11, 1892)
  Listnica (številka: 11, 1892)
  Školjke (številka: 11, 1892)
  Moja Ana; črtica (številka: 12, 1892)
  Tržáščan, Tržáčan, tržáški (številka: 12, 1892)
  Prof. Magdić in hrvaška scenografija (številka: 12, 1892)
  Ljubezni sreča (številka: 12, 1892)
  Dravi (številka: 12, 1892)
  Jurij Juričič (številka: 12, 1892)
  Drévče — spomin (številka: 12, 1892)
  Jesén (številka: 12, 1892)
  »Kaj si gozd šepeče.«; Slika (številka: 12, 1892)
  Valvazorjeva rodbinska rakev v Polšniku (številka: 13, 1892)
 13. 1893
   241

  številka: 1 (1893)
  številka: 2 (1893)
  številka: 3 (1893)
  številka: 4 (1893)
  številka: 5 (1893)
  številka: 6 (1893)
  številka: 7 (1893)
  številka: 8 (1893)
  številka: 9 (1893)
  številka: 10 (1893)
  številka: 11 (1893)
  številka: 12 (1893)
  Gazele (številka: 1, 1893)
  Slovniške drobtine (številka: 1, 1893)
  Môrda vé (številka: 1, 1893)
  Granitna miza (številka: 1, 1893)
  Ne glej me, d`ekle, tí! (številka: 1, 1893)
  Pisma iz Zagreba. XXVII (številka: 1, 1893)
  + Dr. Fr. vitez Močnik (številka: 1, 1893)
  Anton Linhart (številka: 1, 1893)
  Šopek (številka: 1, 1893)
  Prstan (številka: 1, 1893)
  Moj pot (številka: 1, 1893)
  Zvezda (številka: 1, 1893)
  Zimsko pópje (številka: 1, 1893)
  Iz lepših dnij (številka: 1, 1893)
  Pogubni malik svetá (številka: 1, 1893)
  -W. Vondrák, Altslovenische Studien Wien 1890 (številka: 1, 1893)
  Pramloča (številka: 1, 1893)
  Jara gospoda (številka: 1, 1893)
  Slovenska zemlja; Opis skih pokrajin v prirodoznanskem, stiškem, kulturnem in zgodovinskem obziru. 1. del. Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Spisal S. Rutar. Izdala "Matica Slovenska« (številka: 2, 1893)
  Anton Janežičev slovensko-nemški slovar (številka: 2, 1893)
  Slovensko časopisje (številka: 2, 1893)
  V tihi dol (številka: 2, 1893)
  Razpis pisateljskih nagrad (številka: 2, 1893)
  Prvi koncertni večer »Glasbene Matice« (številka: 2, 1893)
  Josip Marn (številka: 2, 1893)
  Prešlim upom (številka: 2, 1893)
  Satanova smrt (številka: 2, 1893)
  Stoletnica Resslova (številka: 2, 1893)
  Jurčičevi zbrani spisi (številka: 2, 1893)
  Listnica (številka: 2, 1893)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje (številka: 2, 1893)
  M^eni ž`al srce krepí (številka: 2, 1893)
  Kratek nauk o glasbi.; Spisal Anton Nedvěd. V Ljubljani. Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1893 (številka: 2, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1893)
  Zbirka zakonov, zadevajočih posle občinskega področja.; I. zvezek. Priredil dr. Ivan Dečko. V Celju, 1892. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 2, 1893)
  Domači zdravnik po naukih in izkušnjah župnika Kneippa (številka: 2, 1893)
  Književnost Hrvaška (številka: 2, 1893)
  Zakoni, ukazi in naredbe o: davčnih olajšavah ter o državni podpori za vinorodne kraje, koder je trtna uš.; V Ljubljani 1892. Založil in izdal deželni odbor kranjski (številka: 2, 1893)
  Valčku (številka: 2, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 2, 1893)
  K prvemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 2, 1893)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 2, 1893)
  Črtice o priímkih (številka: 3, 1893)
  O pomenu naših krajevnih imen (številka: 3, 1893)
  Titus Marcus; Arheološka legenda (številka: 3, 1893)
  Pisateljsko podporno društvo (številka: 3, 1893)
  Nad njivo (številka: 3, 1893)
  Tržäčan, tržáški, Tržáščan (številka: 3, 1893)
  Balada o smrti (številka: 3, 1893)
  Prinos k slovenskemu knjištvu (številka: 3, 1893)
  Stabat Mater (številka: 4, 1893)
  Slovensko gledališče; Zgodovina gledaliških predstav in dramatične književnosti slovenske. Spisal Anton Trstenjak. Izdalo in založilo Dramatično društvo v Ljubljani. V Ljubljani. Natisnila »Národna Tiskarna«. 1892 (številka: 4, 1893)
  Prosvjeta; List za zabavu, znanost i umjetnast (številka: 4, 1893)
  Čemú? (številka: 4, 1893)
  Ljubo Nenadović (številka: 4, 1893)
  Ganglova dela (številka: 4, 1893)
  Drugi glasbeni večer »Glasbene Matice« (številka: 4, 1893)
  Hrepenenje (številka: 4, 1893)
  Stanley in njegovo potovanje po Afriki; V Ljubljani. Tiskali in založili J. Blaznikovi nasledniki. 1892 (številka: 4, 1893)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 4, 1893)
  Grešnik (številka: 4, 1893)
  Razpis častnega darila (številka: 4, 1893)
  »Javor. « (številka: 4, 1893)
  Nova pesem kneza Nikole (številka: 4, 1893)
  Listnica (številka: 4, 1893)
  Gregorij Jereb (številka: 4, 1893)
  »Tragedija« in »Komedija« na pročelji novega gledališča (številka: 4, 1893)
  Jeremija (številka: 4, 1893)
  Nova češka opera (številka: 4, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1893)
  Pesniki, pripovedovalci in učenjaki slovenski (številka: 4, 1893)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 4, 1893)
  Društvo za podporo onemoglih srbskih umetnikov in njih rodbin (številka: 4, 1893)
  »Luna sije« v italijanskem prevodu (številka: 4, 1893)
  Glazba.; List za .sv Jetovnu i crkvenu glazbu i dramatsko umjetnost. Uredjuje prof. Vacl. Novak. Tisk i naklada knjižare Lav (številka: 4, 1893)
  O jeziku Prešérnovem (številka: 4, 1893)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi.; Opisal Martin Cilenšek. Izdala in založila družba sv. Mohorja v Celovcu 1892 (številka: 4, 1893)
  K zgodovini Wolfovega slovensko-nemškega slovarja (številka: 4, 1893)
  Slovenske učne knjige (številka: 4, 1893)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1893)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 4, 1893)
  »Vatrogasac.« (številka: 4, 1893)
  Matica Hrvaška (številka: 4, 1893)
  Koncert " Glasbene Matice" (številka: 5, 1893)
  Radoslav Lapašić (številka: 5, 1893)
  Listnica (številka: 5, 1893)
  Balada o vinu (številka: 5, 1893)
  Balada o zvončkih (številka: 5, 1893)
  + Dr. Fr. V. Jeřabek (številka: 5, 1893)
  Olga (številka: 5, 1893)
  Gledališke novice (številka: 5, 1893)
  »Slovenski Narod" (številka: 5, 1893)
  Pomladni glasi; Posvečeni slovenski mladini. III. Uredil Alojzij Stroj. Založili sotrudniki v Ljubljani. Tiskala Katoliška Tiskarna 1893 (številka: 5, 1893)
  Nove hrvaške skladbe (številka: 5, 1893)
  Odlikovna pesnika (številka: 5, 1893)
  La geografia per tutti (številka: 5, 1893)
  Pozdrav istarskog Hrvata; Prve pjesme spjevao Rikard Katalinić-Jeretov (Veljko Jeretov). Zagreb 1891 (številka: 5, 1893)
  Stoletnica Kollárjeva; Beležka (številka: 5, 1893)
  Večerna (številka: 5, 1893)
  Slovenska stenografija; Po sestavu Frančiška Ks. Gebelsbergerja priredil profesor Anton Bezenšek. Drugi popravljeni natis. Ljubljana. Izdala »Matica Slovenska« 1893. Tiskal C. Albrecht v Zagrebu (številka: 5, 1893)
  Slovensko planinsko društvo (številka: 5, 1893)
  Popravki k »Baladam in Romancam" (številka: 5, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1893)
  O slovenskih in nemških čitankah na naših srednjih šolah (številka: 5, 1893)
  XXVIII. redni veliki zbor »Matice slovenske« (številka: 6, 1893)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 6, 1893)
  Národni dom (številka: 6, 1893)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« (številka: 6, 1893)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1893)
  Pridi zapet, čas pomládi! (številka: 6, 1893)
  Mirko Bogović (številka: 6, 1893)
  Stenograf (številka: 6, 1893)
  Bajka o sodprtem nebu (številka: 6, 1893)
  Novo hrvaško gledališče v Spletu (številka: 6, 1893)
  Gunduličev spomenik (številka: 6, 1893)
  Jožef Cimperman (številka: 6, 1893)
  Postojna, sloveča postojnska jama in njena okolica; Pomnožena izdaja. Po raznih virih spisal J. B. Postojna. Tiskal in založil Rihard Šeber. 1893 (številka: 6, 1893)
  Večne luči (številka: 6, 1893)
  Grammatica della lingua slovena (številka: 6, 1893)
  Jasnemu nebu (številka: 6, 1893)
  Slovanske starine (številka: 6, 1893)
  Prenos posmrtnih ostankov Janka Draškovića (številka: 6, 1893)
  Iz muzejskega društva (številka: 6, 1893)
  Listnica (številka: 6, 1893)
  XXVIII. veliki zbor »Matice Slovenske« (številka: 7, 1893)
  Kmetijsko gospodarstvo; Učna knjiga za kmetijske šole, ob jednem priročna knjiga za praktične gospodarje. Spisal Viljem Rohrman. Celje, 1893. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 7, 1893)
  Slovnik jezyka pomorskiego czyli kaszubskiego (številka: 7, 1893)
  Štiristoletnica »Obodske štamparije« (številka: 7, 1893)
  Koncert " Glasbene Matice" (številka: 7, 1893)
  Prešéren v nemškem prevodu (številka: 7, 1893)
  Pozdrav (številka: 7, 1893)
  Kakó se branijo rastline nepoklicanih gostov (številka: 7, 1893)
  Ljubezen do mamice (številka: 7, 1893)
  Déklici (številka: 7, 1893)
  Podoknica iz »Teharskih plemičev« (številka: 7, 1893)
  Stoletnica Jana Kollárja (številka: 7, 1893)
  + Dr. Gjuro Pilar (številka: 7, 1893)
  Tristoletnica zmage pri Sisku (številka: 7, 1893)
  K drugemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1893)
  Ljudevit pl. Vukotinović (številka: 7, 1893)
  K prvemu sešitku slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1893)
  Neznan rokopis v deželnem muzeji goriškem (številka: 7, 1893)
  Odbor »Matice Slovenske«; Beležka o konstituiranju (številka: 7, 1893)
  Pozdravi ljubici (številka: 7, 1893)
  »Matica Hrvaška" (številka: 8, 1893)
  Žál in k`es (številka: 8, 1893)
  Pesem o pesmi (številka: 8, 1893)
  Na kmetih (številka: 8, 1893)
  Rusi na Kavkazu (številka: 8, 1893)
  Balada o prepelici (številka: 8, 1893)
  Skladbe Miroslava Vilharja (številka: 8, 1893)
  Jezdec (številka: 8, 1893)
  Jan Kollár 1793—1852; Sborník statí o životě, pusobení a literární činnosti pěvce »Slávy Dcery« (številka: 8, 1893)
  Gunduličev spomenik v Dubrovniku (številka: 8, 1893)
  »Slovenska stenografija.« (številka: 8, 1893)
  Nekoliko slovenskih priímkov z Goriškega (številka: 8, 1893)
  Listnica (številka: 8, 1893)
  Iz slovanskih nebes (številka: 8, 1893)
  Spominska slavnost Vodníkova na Koprivniku (številka: 8, 1893)
  Petdesetletnica »Novic« (številka: 8, 1893)
  Barvaste črepinje; Zbirka povestij in pesmij. V prozi češki spisal J. Vrchlický. Preložil J. Skalar= F. Gestrin. V Ljubljani. 1893. Založil in prodaja Janez Giontini (številka: 8, 1893)
  Vilharjevi »Hrvaški plesi« (številka: 8, 1893)
  Vele cvetice (številka: 9, 1893)
  Nova pesem (številka: 9, 1893)
  Gradualia tractus et sequentiae pro dominicis et festis ecclesiastici cum vesperis in sabbato sancto (številka: 9, 1893)
  Spomini (številka: 9, 1893)
  Fran Gestrin (številka: 9, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1893)
  Utrinek (številka: 11, 1893)
  Slovanska knjižnica (številka: 11, 1893)
  IzvestJa »Muzejskega društva za Kranjsko« (številka: 11, 1893)
  Listnica (številka: 11, 1893)
  Milje i omilje Milica i Nevenka (številka: 11, 1893)
  Triolet (številka: 11, 1893)
  Nov domač umetnik (številka: 11, 1893)
  Trtna uš in trtoreja (številka: 11, 1893)
  Ivan Kacijanar (številka: 11, 1893)
  Dvestoletnica smrti Valvasorjeve (številka: 11, 1893)
  Dr. h. c. Teodor Elze (številka: 11, 1893)
  Nov slovenski list v Ameriki (številka: 11, 1893)
  Nov slovenski list (številka: 11, 1893)
  Hrvaško-slovenska pesmarica (številka: 11, 1893)
  Herkulov kip; Starogrška parábola (številka: 11, 1893)
  Srbske skladbe (številka: 11, 1893)
  Najboljši sv`et (številka: 11, 1893)
  Goethejev »Faust« v hrvaškem prevodu (številka: 11, 1893)
  Dijaški koledar za navadno leto, 1894; III.letnik. Izdala in založila »Narodna Tiskarna« (številka: 11, 1893)
  Pri vinu (številka: 11, 1893)
  Matica Hrvaška (številka: 11, 1893)
  Nova slovenska opera (številka: 11, 1893)
  Móž slovó (številka: 11, 1893)
  Studenec (številka: 11, 1893)
  Michal Hornik (številka: 11, 1893)
  Urota Zrinsko-Frankopanska (številka: 11, 1893)
  Listnica; Freuens (številka: 11, 1893)
  Abadon (številka: 11, 1893)
  Sketove čitanke (številka: 11, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1893)
  V mraku (številka: 11, 1893)
  III. Letopis slovenskih posojilnic 1892.; Sestavil po naročilu načelstva »Zveze slovenskih posojilnic« Ivan Lapajne (številka: 11, 1893)
  Vodníkova slavnost na Koprivniku (številka: 11, 1893)
  Nova srbska drama (številka: 11, 1893)
  Prešérnove poezije v cirilici (številka: 11, 1893)
  Dve Aškerčevi pesmi v nemškem prevodu (številka: 11, 1893)
  Stara povest (številka: 11, 1893)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove (številka: 11, 1893)
  Jutro (številka: 11, 1893)
  Družba sv. Mohorja (številka: 11, 1893)
  Trtna uš in trtoreja; Navod, kako se je mogoče vkljub trtni uši s trtorejo uspešno baviti. Po najnovejših skušnjah spisal Ivan Belé. Celje 1893:. Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 11, 1893)
  Praška »Politik« o Aškerci (številka: 11, 1893)
  »Balkanska carica.« (številka: 11, 1893)
  Slovanska knjižnica (številka: 12, 1893)
  Zlatá Praha (številka: 12, 1893)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1893)
  Zvezdica, polka—mazurka za klavir; Zložil H. Volarič. Op. 9. Založil L. Schwentner. Knjigarna v Brežicah. Kamenotisk: Jos. Eberle in dr. na Dunaji (številka: 12, 1893)
  Gledališko društvo (številka: 12, 1893)
  »Plesanka" (številka: 12, 1893)
  Znameniti grobovi (številka: 12, 1893)
  Knjige "Družbe sv. Mohorja" (številka: 12, 1893)
  Dornen; Von Simon Gregorčič (številka: 12, 1893)
  Ljubezen (številka: 12, 1893)
  »Glasbena Matica.« (številka: 12, 1893)
  Češki kvartet v Ljubljani (številka: 12, 1893)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 12, 1893)
  Obči zbor »Glasbene Matice« (številka: 12, 1893)
  Uveli list (številka: 12, 1893)
  Cerkveno leto, to je njegovi sveti časi in dnevi.; Spisal prof. Ivan Komljanec. v Ljubljani. Tiskali in založili J. Blasnika nasledniki (številka: 3, 1893)
 14. 1894
   317

  številka: 1 (1894)
  številka: 2 (1894)
  številka: 3 (1894)
  številka: 4 (1894)
  številka: 5 (1894)
  številka: 6 (1894)
  številka: 7 (1894)
  številka: 8 (1894)
  številka: 9 (1894)
  številka: 10 (1894)
  številka: 11 (1894)
  številka: 12 (1894)
  Natanova prikazen; Legenda (številka: 1, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 1, 1894)
  K tretjemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 1, 1894)
  Naročilo (številka: 1, 1894)
  Vestnik šolske družbe sv. Cirila in Metoda (številka: 1, 1894)
  Avstrijska vojna proklamacija z leta 1813 (številka: 1, 1894)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1894)
  Jež (številka: 1, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 1, 1894)
  Drobne novice (številka: 1, 1894)
  Jezikoslovne črtice (številka: 1, 1894)
  Dvojno potovanje (številka: 1, 1894)
  Herondovi mimiambi (številka: 1, 1894)
  Očetov greh (številka: 1, 1894)
  Sketove čitanke I.—IV (številka: 1, 1894)
  Dve stari slovenski pesmi (številka: 1, 1894)
  V Zali (številka: 1, 1894)
  Ilustrovani národni koledar za navadno leto 1894 (številka: 1, 1894)
  Album 12 pesmij za višji glas s spremljevanjem klavirja; zložil Anton Nedvěd. Izdala in založila »Glasbena Matica« v Ljubljani 1893. Natisnila Jos. Eberle in dr. na Dunaji (številka: 1, 1894)
  Hrvaška dramatika (številka: 1, 1894)
  Kipar (številka: 1, 1894)
  Trije vojaki; Balada (številka: 1, 1894)
  Ptici (številka: 1, 1894)
  Strte peruti; Novela (številka: 1, 1894)
  Zabavnik; Zbirka iger za v sobi in pod milim nebom. Nabral in izdal Anton Brezovnik. Celje 1893 l.Tiskal in založil Dragotin Hribar (številka: 1, 1894)
  Dve novi deli Ganglovi (številka: 1, 1894)
  Svatba na Selih (številka: 1, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1894)
  Novi Rim in ostanki starega Rima (številka: 1, 1894)
  Slovensko časopisje (številka: 1, 1894)
  Koncert "Glasbene Matice " (številka: 1, 1894)
  Otec Stanislav Škrabec (številka: 1, 1894)
  Jos.Freuensfeld (številka: 1, 1894)
  »Slovanska knjižnica.« (številka: 1, 1894)
  Nove pesmi (številka: 1, 1894)
  Ptičkam (številka: 2, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1894)
  Slutnja (številka: 2, 1894)
  Minilo (številka: 2, 1894)
  Iz hrvaškega gledališča (številka: 2, 1894)
  Istórija o miru (številka: 2, 1894)
  Listnica (številka: 2, 1894)
  Andrej Jožef Lavrin (številka: 2, 1894)
  Razlika (številka: 2, 1894)
  IzvestJa muzejskega društva za Kranjsko (številka: 2, 1894)
  Aus dem Süden (številka: 2, 1894)
  Naše škodljive rastline v podobi in besedi (številka: 2, 1894)
  Hrvaška književnost (številka: 2, 1894)
  Podporno društva za slovenske velikošolce na Dunaji (številka: 2, 1894)
  Slovó (številka: 2, 1894)
  Triolet (številka: 2, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 2, 1894)
  Megla (številka: 2, 1894)
  Popievke za četiri mužka grla (številka: 2, 1894)
  »Matica Hrvaška.« (številka: 2, 1894)
  Dvestoletnica črnogorske dinastije (številka: 2, 1894)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 2, 1894)
  Moja zvezda (številka: 2, 1894)
  Maurus Jókai (številka: 2, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 2, 1894)
  Perunov žrec; Legenda (številka: 3, 1894)
  Zur Würdigung des Altslovenischen (številka: 3, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1894)
  Slovenska čitanka za četrti razred srednjih šol; Sestavil in izdal dr. Jakob Sket. V Celovcu 1893. Tiskala in založila tiskarna Družbe sv. Mohorja (številka: 3, 1894)
  Listnica (številka: 3, 1894)
  Odprto nebó (številka: 3, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 3, 1894)
  Letopis »Matice Slovenske« za leto 1893; Uredil Anton Bartel. Založila in izdala »Matica Slovenska«. V Ljubljani. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 3, 1894)
  Staroslovenski spomeniki (številka: 3, 1894)
  Kaj mi je okó zmračilo (številka: 3, 1894)
  Družba sv. Moharja (številka: 3, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 3, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 3, 1894)
  Podpiralna zaloga slovenskih vseučiliščnikov v Gradci (številka: 3, 1894)
  Obči zbor »Muzejskega društva« (številka: 3, 1894)
  Društvo »Pravnik« (številka: 3, 1894)
  Razpis pisateljske nagrade (številka: 3, 1894)
  Slovenska Talija (številka: 3, 1894)
  Omladina (številka: 3, 1894)
  Stari zemljevidi dežele kranjske v národni knjižnici pariški (številka: 3, 1894)
  Stenograf; Glasilo hrvatskog stenografskog društva u Zagrebu (številka: 3, 1894)
  Akademiško društva »Slovenija« (številka: 3, 1894)
  Prinos k Prešérnovem tolmaču (številka: 4, 1894)
  Glaván (številka: 4, 1894)
  Glagolitica II. Grškovičev odlomak glagolskog apostola.; Izdano i ocijenio prof. V. Jagić. U Zagrebu 1893 (številka: 4, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1894)
  Peter Bučar (številka: 4, 1894)
  Etwas von Peter Einsam = J. Stritar (številka: 4, 1894)
  Gledališke novice (številka: 4, 1894)
  Luč (številka: 4, 1894)
  Pri vinu (številka: 4, 1894)
  Književnost v Bosni (številka: 4, 1894)
  Slovensko planinsko društvo (številka: 4, 1894)
  Vprašanje (številka: 4, 1894)
  Izvestja muzejskega društva (številka: 4, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« (številka: 4, 1894)
  Po pogrebu (številka: 4, 1894)
  Prvi poljub (številka: 4, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1894)
  Koncert pianista A. Foersterja iz Lipskega (številka: 4, 1894)
  Vabilo slovenskim pisateljem (številka: 4, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 4, 1894)
  Nauk slovenskim gospodarjem, kakó je zboljšati rejo goveje živine (številka: 4, 1894)
  Krvava solza (številka: 4, 1894)
  Brez besed (številka: 4, 1894)
  Tri dni ob Sprevi (številka: 4, 1894)
  Zabavna knjžnica (številka: 4, 1894)
  Obljuba.; Povest iz národnega življenja (številka: 4, 1894)
  Knjige »Matice Hrvaške« (številka: 5, 1894)
  Društvo sv. Jeronima v Zagrebu (številka: 5, 1894)
  Jagićev »Archiv« (številka: 5, 1894)
  Ivan Tomšič (številka: 5, 1894)
  Listnica (številka: 5, 1894)
  Ruski kipar M. M. Antokolskij (številka: 5, 1894)
  Hrvaško stenografsko društvo (številka: 5, 1894)
  Dve novi razpravi dr. V. Oblaka (številka: 5, 1894)
  Narodopisna razstava v Pragi (številka: 5, 1894)
  Največja knjiga na svetu (številka: 5, 1894)
  Razstava slikarskih in kiparskih del (številka: 5, 1894)
  Balada o sv. Martinu (številka: 5, 1894)
  Dve novi knjigi za pouk o petji (številka: 5, 1894)
  Glagolita Clozuv; Vydal dr. Václav Vondrák. V Praze 1893 (številka: 5, 1894)
  Petdesetletnica firme J. Giontini v Ljubljani (številka: 5, 1894)
  Slovenska zemlja.; Opis slovenskih pokrajin v prirodoznanskem, statistiškem, kulturnem in zgodovinskem oziru. I. del. Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska.. Spisal S. Rutar. Izdala »Matica Slovenska« (številka: 5, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 5, 1894)
  Slovanska ornamentika in nje uporaba v umetnem obrtu; Studija; narisbe zvršil C. Mís (številka: 5, 1894)
  Album za gasilce (številka: 5, 1894)
  Bolnik in cvetje (številka: 5, 1894)
  Cerkvena glasba (številka: 5, 1894)
  Operni pevec J. K. Tertnik (številka: 5, 1894)
  »Češka svatba" (številka: 5, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 5, 1894)
  O Prešérnu (številka: 5, 1894)
  Mednarodna umetniška razstava na Dunaji (številka: 5, 1894)
  Igre in pesmi za otroška zabavišča in ljudske šole; Uredil Ivan Mercina. V Ljubljani. Izdala in založila »Družba sv. Cirila in Metoda« 1893 (številka: 5, 1894)
  Sodba (številka: 5, 1894)
  Razpis pisateljske nagrade (številka: 6, 1894)
  »Slovanska knjižnica" (številka: 6, 1894)
  Listnica (številka: 6, 1894)
  Iz hraške književnosti (številka: 6, 1894)
  Iz srbske književnosti (številka: 6, 1894)
  Didaktika Jana Amosa Komenskega (številka: 6, 1894)
  Potovanje v Liliput; Čudovite zgodbe. Poslovenil Vinko Bregar. V Ljubljani 1894.Založil Janez Giontini (številka: 6, 1894)
  XXIX. véliki zbor »Matice Slovenske« (številka: 6, 1894)
  Buddhova čudes; Indska legenda (številka: 6, 1894)
  Izrvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1894)
  Na skalini (številka: 6, 1894)
  Kamnik, zemljepisno-zgodovinski spis,; Sestavil, izdal in založil Ljudevit Stiasny, tiskal Kleinmayr & Bamberg v Ljubljani 1894 (številka: 6, 1894)
  Nôči (številka: 6, 1894)
  Triolet (številka: 6, 1894)
  P. Florentin Hrovat (številka: 6, 1894)
  Književnost v Bosni (številka: 6, 1894)
  Najnavadnejše jezikovne napake učencev ptujskega okrajnega glavarstva in kakó je naj učitelj iztrebi; Govoril dne 7. avgu-sta 1893. pri uradni učit. konferenciji v Ptuji Anton Kosi (številka: 6, 1894)
  Feldmaršal grof Radecki; Sestavil Fr. N. = F. Nedeljko. V Ljubljani 1893. Založil Janez Giontini (številka: 6, 1894)
  Iz odborove seje »Matice Slovenske« dne 26. malega travna t.l (številka: 6, 1894)
  Obči zbor »Pisateljskega podpornega društva« (številka: 6, 1894)
  Češka slikarska akademija (številka: 6, 1894)
  Drobne novice (številka: 6, 1894)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1894)
  Družba sv. Moharja v Celavci (številka: 7, 1894)
  Rokopis (številka: 7, 1894)
  Graščine in hiše rodovine Valvasorjeve na Kranjskem (številka: 7, 1894)
  Evropski mednárodni čas (številka: 7, 1894)
  Zgodovinske povesti za meščanske šole, II. stopnja; Sestavil Ivan Vrhovec (številka: 7, 1894)
  Jugoslovanska akademija (številka: 7, 1894)
  Balada o maku (številka: 7, 1894)
  Stjepan Buzolić (številka: 7, 1894)
  Nemško-slovenska pravna terminologija (številka: 7, 1894)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za meščanske šole; V treh stopnjah. Spisal Andrej Senekovič. II. stopnja. V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1894 (številka: 7, 1894)
  Moja ura (številka: 7, 1894)
  Glasbene novice (številka: 7, 1894)
  Izprememba (številka: 7, 1894)
  K etimologiji besede očitati (številka: 7, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva« za Kranjsko (številka: 7, 1894)
  Pouk o črtežih (planih).; Spisal in z 39 podobami pojasnil Jos. Bezlaj. Drugi pomnoženi natis(ek). V Celji 1894. Založilo »Pedagogiško društvo v Krškem«. Natisnil Drag. Hribar v Celji (številka: 7, 1894)
  Ruske národne pesmi (številka: 7, 1894)
  Triolet (številka: 7, 1894)
  Cerkvena pesmarica iz leta 1784 (številka: 7, 1894)
  K Tebi! (številka: 7, 1894)
  + Frančišek Kosar (številka: 7, 1894)
  K četrtemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 7, 1894)
  Obči zbor »Matice Hrvaške« (številka: 7, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 7, 1894)
  Nova slovenska skladba (številka: 7, 1894)
  Zakaj o tebi pojem? (številka: 7, 1894)
  Doktor Dragan (številka: 7, 1894)
  Zimsko cvetje (številka: 7, 1894)
  Apolonova himna (številka: 7, 1894)
  Hrvaško národno gledališče (številka: 7, 1894)
  Spomenica o petindvajsetletnici akad. društva »Slovenija« na Dunaji.; Sestavil jur. Janko Vencajz. V Ljubljani 1894. Izdala in založilo akad. društvo »Slovenija« na Dunaji. Natisnila »Narodna Tiskarna« (številka: 7, 1894)
  Kancijoni (številka: 7, 1894)
  Obči zbor »Dramatičnega društva« (številka: 7, 1894)
  Pesem starega pevca (številka: 7, 1894)
  Črtica iz sedanje dˇobe (številka: 7, 1894)
  Nova češka opera (številka: 7, 1894)
  Orehovski Bračko pa »Slovenski Gospodar«.; Svojim gornjeradgonskim krajanom na presodbo spisal J. Žitek. Maribor 1894. Založil pisatelj. Trsek tiskarne sv. Cirila (številka: 7, 1894)
  Koncert »Glasbene Matice«; O koncertu 7. junija 1894. Solist K. Jeraj (številka: 7, 1894)
  Prah (številka: 7, 1894)
  Stariši, podpirajte šolo! (številka: 7, 1894)
  Od Drave do Dravinje (številka: 8, 1894)
  Osnovni nauki iz fizike in kemije za meščanske šole; V treh stopnjah. Spisal. Adrej Senekovič. II. Stopnja. V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1894 (številka: 8, 1894)
  Trije jahači; Melodram na pesem Nikolaja Lenaua (slovenski prevod A. Funtka), zložil za klavir Karol Hoffmeister. Založila L. Schwentnerjeva knjigarna v Brežicah (številka: 8, 1894)
  Ločitev (številka: 8, 1894)
  Pesmi — ivje (številka: 8, 1894)
  Obči zbor »Matice Hrvaške« (številka: 8, 1894)
  Cigaletov spomeník (številka: 8, 1894)
  Spomeník dr. Fr. Račkemu (številka: 8, 1894)
  In vender (številka: 8, 1894)
  Nekaj o naši umetnosti (številka: 8, 1894)
  Atene (številka: 8, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 8, 1894)
  Slika (številka: 8, 1894)
  Davorin Trstenjak; Doneski k njegovemu životopisu (številka: 8, 1894)
  Balada o svetišči (številka: 8, 1894)
  Legenda so roži; (Pripoveduje star samotar.) (številka: 8, 1894)
  Iz srbske književnosti (številka: 9, 1894)
  Ob spominih (številka: 9, 1894)
  Pokop (številka: 9, 1894)
  Nazorni pouk v ljudski šoli I. del (številka: 9, 1894)
  Kajkavački dijalekat u Prigorju (številka: 9, 1894)
  Bolgarsko časopisje (številka: 9, 1894)
  Goslarju (številka: 9, 1894)
  Riflessi di poesia e prosa slovena.; V Trstu, tiskarna Dolenc, založil Fran Pirman (številka: 9, 1894)
  I Codici Paleoslavi della R. biblioteca nazionale di san Marko (Venezia) descritti del prof. Domenico Ciampoli (številka: 9, 1894)
  Pokora (številka: 9, 1894)
  Kosa (številka: 9, 1894)
  Znamenitosti na sv. Kumu (številka: 9, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 9, 1894)
  Drobne novice (številka: 9, 1894)
  Hrvaški misal iz leta 1494 (številka: 9, 1894)
  Sreča (številka: 9, 1894)
  Pefem od lvetiga Alfonsa (številka: 9, 1894)
  Fata morgana (številka: 9, 1894)
  Iz zborovanja »Zaveze slovenskih učiteljskih društev« (številka: 9, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 9, 1894)
  Dve spominski slavnosti (številka: 9, 1894)
  Grof Tolstoj (številka: 9, 1894)
  »Slovanska knjižnica.« (številka: 9, 1894)
  Vladislav Vežić (številka: 9, 1894)
  Krško in Krčani; Zgodovinske in spominske črtice. Spisal Ivan Lapajne. Krško, 1894. Založil »Odbor za olepšanje mesta« Krškem. Tiskal Dragotin Hribar v Celji (številka: 9, 1894)
  Khevenhülerjeva vojska na Turke leta 1578 (številka: 11, 1894)
  Pred gostilno (številka: 11, 1894)
  Zgodovina starega veka; Po Fr. M. Mayerjevi knjigi za nižje razrede srednjih šol priredil Anton Kaspret. V Ljubljani. Založila in natisnila Ig. pl. Kleinmayr in Fed. Bamberg. 1894 (številka: 11, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva« za Kranjsko (številka: 11, 1894)
  Iz hrvaške književnosti (številka: 11, 1894)
  Očrtki in profili iz modernega češkega pesništva; Književne studije (številka: 11, 1894)
  Krscsánszko katholicsanszke cerkvene peszmi sz potrejbnimi molitvami i vnógimi vogerszkimi peszmami za, skolnike, katholicsánszko mladézen, ino za vszákoga pobozsnoga krscsenika; Vö dáne od drüstva szvétoga Stevana. Prvi natísz. Budapest, 1893 (številka: 11, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1894)
  Iz šolskih izvestij (številka: 11, 1894)
  Morála (številka: 11, 1894)
  Moji spomini (številka: 11, 1894)
  Caligulove igrače; Starorimska romanca (številka: 11, 1894)
  Je pa davi slanca pala (številka: 11, 1894)
  Balada o cipresi (številka: 11, 1894)
  Jagičev »Archiv für slav. Philologie" (številka: 11, 1894)
  Der Dialect von Lastovo (številka: 11, 1894)
  Drobtinica o Reichenburgu (številka: 11, 1894)
  Svet, ki se je pogubil (številka: 11, 1894)
  Dovolj bi bilo cvetje (številka: 11, 1894)
  Noire ou blanche; novela (številka: 11, 1894)
  Sestrica (številka: 11, 1894)
  Slovenske pesmi za štiri moške glasove; Zložil in slavnemu pevskemu društvu »Nabrežina« udano poklonil H. Volarič. Op. 10. Tiskali Eberle in dr. na Dunaji (številka: 11, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 11, 1894)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1894)
  »Slovanska knjižnica" (številka: 11, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1894)
  Župniški izpit iz leta 1750 (številka: 11, 1894)
  Knjige za mladino in preprosto ljudstvo (številka: 11, 1894)
  Listnica (številka: 11, 1894)
  Slovanska bibliografija (številka: 11, 1894)
  Petdesetletnica Simona Gregorčiča (številka: 11, 1894)
  Ženin Martinek (številka: 11, 1894)
  Staroslovenska čitanka za višje razrede srednjih šol; Sestavil dr. Jakob Sket. Na Dunaju. V c. kr. zalogi šolskih knjig (številka: 11, 1894)
  Archiv für slavische Philologie. XVI. Bd. 3. u. 4. Heft. 1894 (številka: 11, 1894)
  Sén (številka: 11, 1894)
  Nova šolska knjiga (številka: 11, 1894)
  Zlate jagode; Zbirka basnij za slovensko mladino in preprosto ljudstvo. Nabral Anton Kosi. V Ljubljani. Izdala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1894 (številka: 11, 1894)
  Hrvaške novice (številka: 11, 1894)
  Čarovnik (številka: 11, 1894)
  Vodnik za Savinjske planine in najbližjo okolico.; Spisala Fr. Kocbek in M. Kos. Izdala in založilo »Slovenskoplaninsko društvo« (številka: 11, 1894)
  Solze ni (številka: 11, 1894)
  Knjige »Družbe sv. Mohorja (številka: 12, 1894)
  Teoretično praktična pevska šola; Četrti natis. Spisal Anton Foerster. Tiskal in založil R. Milic (številka: 12, 1894)
  Domoznanstvo v ljudski šoli; Metodično navodilo. Spisal Jakob Dimnik. Založilo in izdalo »Slovensko učiteljsko društva« v Ljubljani (številka: 12, 1894)
  Družba sv. Cirila in Metoda (številka: 12, 1894)
  Aforizmi o prijateljustvu (številka: 12, 1894)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1894)
  Ivje (številka: 12, 1894)
  Izvestja »Muzejskega društva za Kranjsko « (številka: 12, 1894)
  Ivan Mažuranić, Smrt Smail-age Čengijića.; Protumačio F. Cherubin Šegvić. U Zagrebu. Tisak dioničke tiskare. 1894 (številka: 12, 1894)
  Sence (številka: 12, 1894)
  Rokopisna slovenska pesmarica iz I.1781 (številka: 12, 1894)
  Slovó bi vzel (številka: 12, 1894)
  Marjetica; Idila.Spisal Anton Koder. Drugi natis. V Ljubljani, 1894. Založil in prodaja Anton Turk (številka: 12, 1894)
  »Pozdrav Gorenjskej.« (številka: 12, 1894)
  Napoved (številka: 12, 1894)
  Ilustrovani narodni koledar za navadno leto 1895.; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celji (številka: 12, 1894)
  Mrak (številka: 12, 1894)
  Vkreber (številka: 12, 1894)
  Pogrebec; Črtica (številka: 12, 1894)
  Prvi redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 12, 1894)
  Levstikovi zbrani spisi (številka: 12, 1894)
  Znameniti grobovi (številka: 12, 1894)
  Nova pota; Čital- v slovenskem klubu na Dunaji dné 17. sušca 1894 (številka: 7, 1894)
 15. 1895
   236

  številka: 1 (1895)
  številka: 2 (1895)
  številka: 3 (1895)
  številka: 4 (1895)
  številka: 5 (1895)
  številka: 6 (1895)
  številka: 7 (1895)
  številka: 8 (1895)
  številka: 9 (1895)
  številka: 10 (1895)
  številka: 11 (1895)
  številka: 12 (1895)
  Popotnikov koledar za slovenske učitelje; Sestavil in založil Mihael J. Nerat (številka: 1, 1895)
  Zgodovinsko-heraldiški almanah hrvaškega plemstva (številka: 1, 1895)
  Sirota (številka: 1, 1895)
  Ljubici (številka: 1, 1895)
  Srčne želje (številka: 1, 1895)
  O raznesilih (številka: 1, 1895)
  Prvi hribolazci na Triglavu v dôbi 1778. do 1837 (številka: 1, 1895)
  Groga in drugi (številka: 1, 1895)
  Ilustrirana izdaja Prešérnovih pesmij (številka: 1, 1895)
  Slovanska knjižnica (številka: 1, 1895)
  »Jugoslavjanski Stenograf.« (številka: 1, 1895)
  Triindvajset cerkvenih napevov za moški zbor.; Zložil Ign. Hladnik. Op. 21. Natisnil in založil R. Milic (številka: 1, 1895)
  Doslej pogrešana Repeževa pesmarica iz 1757. leta (številka: 1, 1895)
  K petemu sešitku Wolfovega slovarja (številka: 1, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1895)
  O raznesilih (številka: 1, 1895)
  Ungnadovi gostje; Romanca (številka: 1, 1895)
  Iz domače zgodovine (številka: 1, 1895)
  Mačka (številka: 1, 1895)
  Umetniška razstava hrvaških slikarjev in kiparjev (številka: 1, 1895)
  V galeriji slik (številka: 1, 1895)
  Afanasij Sjemjonovič; Balada po ruskih národnih motivih (številka: 1, 1895)
  Slovensko časopisje (številka: 1, 1895)
  Nove pésmi (številka: 1, 1895)
  Roman starega samca (številka: 1, 1895)
  Gluhonemi.; Zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. Spisal Anton Rudež. V Gorici 1894. Tiskala in z. »Goriška tiskarna« A. Gabršček (številka: 1, 1895)
  Gospodom sotrudnikom na znanje (številka: 1, 1895)
  Mrtvoj majci.; Posvetio Rikard Katalinić- Jeretov. Zagreb 1894. Vlastitom nakladom. Tisak Karla Albrechta u Zagrebu (številka: 1, 1895)
  Izpit (številka: 1, 1895)
  Zakaj? - Zato! Zbirka pravljic,; pripovedk in legend za šolo in dom. Nabral in izdal Anton Brezovnik. V Ljubljani 1894. Založil Janez Giontini (številka: 2, 1895)
  V burji (številka: 2, 1895)
  Znameniti Slovenci. 1. Jurij Mihelec (številka: 2, 1895)
  Naše dekle (številka: 2, 1895)
  Pevski večer »Glasbene matice« (številka: 2, 1895)
  Drugi del Gogoljevih »Mrtvih duš« (številka: 2, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1895)
  Hrvatski ilustrovani leposlovni listi (številka: 2, 1895)
  Knjige Matice hrvaške leto za leto 1894 (številka: 2, 1895)
  Kaznovani paša; (L.187*.) (številka: 2, 1895)
  »Matice slovenske«; CI. odborova seja (številka: 2, 1895)
  Pri viru (številka: 2, 1895)
  »Slovanske knjižnice" (številka: 2, 1895)
  »Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 2, 1895)
  Zvonovi! (številka: 2, 1895)
  Knjige »Slovenske Matice« (številka: 2, 1895)
  Trubadur; Opera v štirih dejanjih. Spisal S. Cammarano, uglasbil J. Verdi. Poslovenil A. Štritof. Izdalo in založilo Dramatično društvo v Ljubljani 1894 (številka: 2, 1895)
  Ulomki; Sevničan (številka: 2, 1895)
  Gluhonemi; Zgodovina in sedanja metoda njih vzgojevanja. Spisal Anton Rudež. V Gorici. Tiskala in založila "Goriška tiskarna" (številka: 2, 1895)
  »Prilozi sintetičko-analitičkom postupku geografske metode."; Napisao dr. Hinko Hranilović. Zemun, naklada piščeva, tisak Karemeta 1893 (številka: 2, 1895)
  Nove slovenske muzikalije (številka: 2, 1895)
  A. D. Slavjanski Agrenjev (številka: 2, 1895)
  Osvojitev Kaniže po Turkih leta 1600 (številka: 2, 1895)
  Znameniti Slovenci; 4.Doktor Frančišek Karpe (številka: 2, 1895)
  Drugi hrvaški časopisi (številka: 2, 1895)
  »Planinski Vestnik." (številka: 2, 1895)
  Jugoslavjanski stenograf in glasnik.; Celje meseca januvarija 1895 (številka: 2, 1895)
  Nekdaj — sedaj (številka: 2, 1895)
  Očitanje (številka: 2, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1895)
  Bibliografija slovenska (številka: 3, 1895)
  Radi primanjkovanja časa in prostora (številka: 3, 1895)
  Miklošičev prevod Mickjevičevega krimskega soneta: »Domovina." (številka: 3, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 3, 1895)
  Njiva (številka: 3, 1895)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain, VII. Jahrgang, erste Abtheilung: Historischer Theil (številka: 3, 1895)
  Zdravilo (številka: 3, 1895)
  Stanka Vraza prednjiki - Korošci! (številka: 3, 1895)
  Levstikovih zbranih spisov (številka: 3, 1895)
  Drugi časopisi (številka: 3, 1895)
  Bibliographische Seltenheiten der Truberliteratür v. Friedrich Ahn. Graz 1894 (številka: 3, 1895)
  Učitelj Gregor (številka: 3, 1895)
  Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja.; Spisal dr. Fr. Kos. Založila »Matica Slovenska«. Tisk J. Blasnikovih naslednikov (številka: 3, 1895)
  Najnovejša ogersko-slovenska pesem (številka: 3, 1895)
  Poročilo o delovanji in stanji podpiralne zaloge slovenskih vseučiliščnikov v Gradci za akademična leto 1893/4; Založil in objavil tačasni odbor. V Gradci 1894. Natisnila tiskarna družbe sv. Mohorja v Celovci (številka: 3, 1895)
  Fra Grga Martić (številka: 3, 1895)
  Izvestja muzejskega društva za Kranjsko (številka: 4, 1895)
  Zakaj je v brlogu nastal nemir; Basen (številka: 4, 1895)
  književno poročilo; Zgodovina slovenskega slovstva I. del (številka: 4, 1895)
  Šesto letno poročilo podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaji (številka: 4, 1895)
  Slavische Anthologie.; In deutschen Uebersetzungen. Mit Einleitung von Gregor Krek (številka: 4, 1895)
  Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja (številka: 4, 1895)
  Slovensko planinska društvo (številka: 4, 1895)
  Znameniti Slovenci; 13. Joahim Košutnik (številka: 4, 1895)
  Znameniti grobovi (številka: 4, 1895)
  Poljub (številka: 4, 1895)
  Slovanske knjižnice 36. snopič (številka: 4, 1895)
  Ivan pl. Zajc (številka: 4, 1895)
  »Die Zeit" (številka: 4, 1895)
  Južnoslovanski časopisi in knjige (številka: 4, 1895)
  Rezijanski katekizem (številka: 4, 1895)
  Moje srce (številka: 4, 1895)
  Ivan Navratil (številka: 4, 1895)
  Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti v Zagrebu (številka: 4, 1895)
  Dekličje oči (številka: 4, 1895)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino.; Urejanje in izdaja Anton Kosi . IV. zvezek. V Ljubljani 1895. Samozaložba. Natisnila Katoliška Tiskarna (številka: 4, 1895)
  Češka književnost (številka: 4, 1895)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 4, 1895)
  Čez leto dnij (številka: 4, 1895)
  »Oesterreichisch-Ungarische Revue.« (številka: 4, 1895)
  Pečnak, Localchronik der Edlinge von Tüchern; Cilli 1894. Hribar (številka: 5, 1895)
  Lovec (številka: 5, 1895)
  Svesda treh kraljov (številka: 5, 1895)
  Histoire de l`Autriche-Hongrie, par Louis Leger; (Paris. Hachette. 1895.) (številka: 5, 1895)
  Nikolaj Semenovič L^eskov; ( M. Stebnickij) (številka: 5, 1895)
  V pojasnilo (številka: 5, 1895)
  Slavische Anthologie (številka: 5, 1895)
  Cvetje z vrtov sv. Frančiška (številka: 5, 1895)
  Dr. Vatroslav Oblak (številka: 5, 1895)
  Pisma iz Zagreba. XXIX (številka: 5, 1895)
  Tretji koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1895)
  Znameniti Slovenci; 16. Bernard Hribarnik (številka: 5, 1895)
  T.G.Masaryk, Česká otázka.; Snahy a tužby n`erodniho oborozeni. V Praze. Nákladem "Času". 1995 (številka: 5, 1895)
  Aleksander Sergejevič Gribojedov (številka: 5, 1895)
  Sakuntâla (številka: 5, 1895)
  Smrtni klic (številka: 5, 1895)
  Jugoslovanski časopisi in knjige (številka: 5, 1895)
  Razpis častnih nagrad (številka: 5, 1895)
  Višnjeva pola (številka: 6, 1895)
  »Goriška Tiskarna« (številka: 6, 1895)
  Češka književnost; II. »Naše doba.« — Masarykove »Časové směry a tužby« (številka: 6, 1895)
  Ilustrovani modni listi skladišča dunajskih oblek (številka: 6, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 6, 1895)
  »Slovenski citrar" (številka: 6, 1895)
  Slovanske knjižnice 37. snopič (številka: 6, 1895)
  Izvestij muzejskega društva za Kranjsko (številka: 6, 1895)
  Potresi na Kranjskem in Primorskem (številka: 6, 1895)
  Tja ne morem! (številka: 6, 1895)
  Dies irae, dies illa! (številka: 6, 1895)
  Kje si tí država? (številka: 6, 1895)
  Po konci gláve! (številka: 6, 1895)
  Moja svetilka (številka: 6, 1895)
  Sv. Antoniju (številka: 6, 1895)
  Iz hrvatskih leposlovnih časopisov (številka: 6, 1895)
  Znameniti Slovenci (številka: 6, 1895)
  Listek; Ljubljanski potres (številka: 6, 1895)
  Akademijin predsednik, ki piše za kmete (številka: 7, 1895)
  Sama svoja; Novela (številka: 7, 1895)
  Stoletnica Pavla Jos. Šafařika (številka: 7, 1895)
  Opera Avguste Holm`esove (številka: 7, 1895)
  Jugoslovanska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu (številka: 7, 1895)
  Pred zrcalom (številka: 7, 1895)
  Uskok (številka: 7, 1895)
  Dunajska pisma (številka: 7, 1895)
  Listek; Izbrane pesmi Funtkove (številka: 7, 1895)
  Znameniti Slovenci; 34. Dr. Martin Virnik (Pegius, Pegeus) (številka: 7, 1895)
  Nov srbski časopis (številka: 7, 1895)
  Odgovor na Oblakovo oceno o I. zvezku (številka: 7, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 7, 1895)
  Slovenska citrarska šola (številka: 7, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1895)
  »Nada.« (številka: 7, 1895)
  Stoletnica Linhartove smrti (številka: 7, 1895)
  Dalmatinova »BIBLIA« v drja; Glaserja »Zgodovini slov. slovstva« (številka: 7, 1895)
  Prof. Andra Gavrilović (številka: 7, 1895)
  Preradovičevo slavje (številka: 7, 1895)
  Slavina (številka: 7, 1895)
  Gročanski rokopisni katekizem iz minolega stoletja (številka: 7, 1895)
  Zore (številka: 7, 1895)
  Zbornika »Mittheilungen des Musealvereines für Krain« (številka: 7, 1895)
  Korotan (številka: 7, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 7, 1895)
  Dunajska pisma II (številka: 8, 1895)
  Slovanske knjižnice (številka: 8, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 8, 1895)
  Odbor pisateljskega društva (številka: 8, 1895)
  »Šolskih izvestij.« (številka: 8, 1895)
  Angleške krožeče knjižnice (številka: 8, 1895)
  Rešiteljica sužnjeva; Balada (številka: 8, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 8, 1895)
  Usoda ka-li (številka: 8, 1895)
  Bele noči; Sentimentalen roman. (Iz spominov sanjalca.) Ruski spisa Th. M. Dostojevskij. Poslovenil J. J. Kogej. V Gorici. Tiskala, izdala in založila »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1895. - (številka: 8, 1895)
  Kapelica na Friškovcu (številka: 8, 1895)
  Znameniti Slovenci; 35. Gospodje Grimšiči (številka: 8, 1895)
  Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 8, 1895)
  Matija Kunc (številka: 9, 1895)
  Ob grobu tiranovem; Romanca (številka: 9, 1895)
  Krempljeva slavnost (številka: 9, 1895)
  Slovanska knjižnica (številka: 9, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1895)
  Nesreča (številka: 9, 1895)
  Slovenskim kmetom v poduk in prevdarek.; Poleg Dra. Ingwer-ja za Slovence priredil M.T. =Rok Drofenik ?. - 1985. Založil in prodaja Rok Drofenik v Celji. Tiskal J. Rakusch V Celji (številka: 9, 1895)
  Šolskih izvestij (številka: 9, 1895)
  Srbi i Hrvati; Napisao dr. Milovan Gj. Milovanović. Beograd. Parna radikalna štamparija 1895 (številka: 9, 1895)
  Vodnik kot turist (številka: 9, 1895)
  Slovensko-nemškega slovarja Wolfovega (številka: 9, 1895)
  Slovensko-angleška slovnica; Spisal Peter Jos. Jeram. Založila in tiskala tiskarna »Amerikanskega Slovenca«. 1895. Tower, Minn. U. S. America (številka: 9, 1895)
  Elegija (številka: 9, 1895)
  V zaporu (številka: 9, 1895)
  Dunajska pisma. III (številka: 9, 1895)
  Planinska molitev (številka: 9, 1895)
  Archiv für slavische Philologie; Siebzehnter Band. Erster und zweites Heft. Berlin 1895 (številka: 9, 1895)
  »Cesta kolem světa.« (številka: 9, 1895)
  Vodnikova koča (številka: 9, 1895)
  Pisma o književnosti u Slovenaca; Napisao prof. Andra Gavrilović. U Beogradu. Štamparija Petra K. Tanaskovića do delijske česme. 1895 (številka: 11, 1895)
  Znameniti Slovenci; 42. Dr. Aldobrand Jakob Košak (številka: 11, 1895)
  Poslednji žarki (številka: 11, 1895)
  Čuvajmo svoje prastarine (številka: 11, 1895)
  Vtiski z narodopisne razstave češkoslovanske (številka: 11, 1895)
  Listek; Knjižnica za mladino (številka: 11, 1895)
  Strelec (številka: 11, 1895)
  Zbrani spisi Pavline Pajkove.; Drugi zvezek. v Celji, 1895. Tiskal, izdal in založil Dragotin Hribar v Celji (številka: 11, 1895)
  Delo.; List za nauku, književnost i društveni život. Godina druga. Urednik dr. M. Gj. Milovanović. Beograd (številka: 11, 1895)
  Dunajska pisma. IV (številka: 11, 1895)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1895)
  Giontinijeva knjigarnica (številka: 11, 1895)
  »Ki« V Prešernovih pesmih (številka: 11, 1895)
  Nove muzikalije (številka: 11, 1895)
  Samski spomini (številka: 11, 1895)
  Občni zbor slov. pisateljskega podpornega društva (številka: 11, 1895)
  Bajramska legenda (številka: 11, 1895)
  Smrt kneza Olega (številka: 11, 1895)
  Pesnik Josip Pagliaruzzi-Krilan (številka: 11, 1895)
  Listek; Novi grobovi (številka: 11, 1895)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1895)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1895)
  Kaj je hujše? (številka: 11, 1895)
  Venceslav Mařik (številka: 11, 1895)
  Vodiški samotar (številka: 11, 1895)
  Ob novini 1844 (številka: 11, 1895)
  Nove pesmi Gregorčičeve, objavljene v srbsko-hrvaškem listu (številka: 11, 1895)
  Odlomki iz narodnega gospodarstva.; Spisal Anton Kupljen. V Ljubljani 1895. - Samozaložba. - Tisek R. Milič-eve tiskarne (številka: 11, 1895)
  Archiv für slavische Philologie, XVII. Band, 3. in 4. Heft (številka: 11, 1895)
  Poleti, ko so lepi dnevi (številka: 12, 1895)
  Nekaj opazk k dr. Glaserja" "Odgovoru" (številka: 12, 1895)
 16. 1896
   232

  številka: 1 (1896)
  številka: 2 (1896)
  številka: 3 (1896)
  številka: 4 (1896)
  številka: 5 (1896)
  številka: 6 (1896)
  številka: 7 (1896)
  številka: 8 (1896)
  številka: 9 (1896)
  številka: 10 (1896)
  številka: 11 (1896)
  številka: 12 (1896)
  Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 1, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 1, 1896)
  Tadej Kosciuško (številka: 1, 1896)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 1, 1896)
  Životopisni obrazi iz obsega obrta, umetnosti in industrije (številka: 1, 1896)
  Kakó je bilo (številka: 1, 1896)
  Družba sv. Mohorja (številka: 1, 1896)
  Znameniti Slovenci; 52. Anton Špendal (Spendou) (številka: 1, 1896)
  Helena (številka: 1, 1896)
  Dela po narodopisni razstavi češkoslovanski (številka: 1, 1896)
  Materino srce (številka: 1, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 1, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1896)
  Carigrad (številka: 1, 1896)
  Dunajska pisma. V (številka: 1, 1896)
  Dušne borbe (številka: 1, 1896)
  V krvi; Perzijska legenda (številka: 1, 1896)
  Domača vzgoja.; Slovenskim materam, vzgojiteljicam, učiteljicam, vzgojiteljem in učiteljem po najboljših virih spisal Jakob Dimnik. Izdalo in založilo »Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta v Ljubljani«. — V Ljubljani 1895. — Tiskarna Rud. Milič-eva (številka: 1, 1896)
  + Dr. Bogoslav Šulek (številka: 1, 1896)
  Na plesu (številka: 1, 1896)
  Koledar za prestopno leto 1896; Veljaven sosebno v goriški nadškofiji. II. letnik. V Gorici. Nat., izdala in založila »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1895 (številka: 1, 1896)
  Ilustrovani narodni koledar za prestopno leto. Leto VIII.; Uredil in izdal Dragotin Hribar (številka: 1, 1896)
  Sveti ogenj; Perzijska legenda (številka: 1, 1896)
  Narodna pesem (številka: 2, 1896)
  Podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaji, ustanovljenega l.1888. o vladarski štiridesetletnici Njegova Veličastna cesarja Frančiška Jožefa I., sedmo letno poročilo.; Na Dunaji 1895. Izdalo in založilo društvo (številka: 2, 1896)
  Prešernovih treh nemških sonetov slovenski prevod (številka: 2, 1896)
  Sneg (številka: 2, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1896)
  Nova protestantovska knjiga (številka: 2, 1896)
  Prešernova nova izdaja (številka: 2, 1896)
  Vabilo k družbi sv. Mohorja (številka: 2, 1896)
  Die Slovenen und das österreichische Verfassungswerk von 1848/9; Von Prof. J. Apih (številka: 2, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1896)
  Materialien zur sudslavischen Dialektologie und Ethnographie. I. Resianische Texte, gesammelt in den JJ. 1872, 1873 und 1877, geordnet und übersetzt von J. Baudouin de Courtenay. Nebst Beilagen von Ella von Schoultz-Adaiewski. St. Petersburg, 1895 (številka: 2, 1896)
  Lekcii po slavjanskomu jazykoznanju Timofea Florinskago (številka: 2, 1896)
  Dr. Fran Celestin (številka: 2, 1896)
  Matice hrvaške knjige za l. 1895 (številka: 2, 1896)
  Cvetica (številka: 2, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1896)
  Iz pesmarice neznanega siromaka (številka: 2, 1896)
  Slovenska Matica (številka: 2, 1896)
  Pisma iz Zagreba. XXX (številka: 2, 1896)
  Slovanske knjižnice (številka: 3, 1896)
  Socijalist!; Slika iz delavskega življenja (številka: 3, 1896)
  Doslej neznan rokopis Jenkovih pesmi (številka: 3, 1896)
  Knjižnice za mladino snopič 12 (številka: 3, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1896)
  Slovenska pesmarica (številka: 3, 1896)
  Hrvatska stenografija (sustav Gabelsbergerov); Priredio Franjo Magdić. Treće preradjeno izdanje. Zagreb, 1895. Autotipografski tisak Jul. Hühna u Zagrebu (številka: 3, 1896)
  »Domače pesmi.« (številka: 3, 1896)
  A. Gangl (številka: 3, 1896)
  Velikorusskija narodnyja pjesni (številka: 3, 1896)
  Elzejev spis o slovenskem protestantovskem slovstvu (številka: 3, 1896)
  »Ilirija oživljena« v francoskem prevodu (številka: 3, 1896)
  »Slovenske Matice« knjige (številka: 3, 1896)
  Knjige Matice hrvatske (številka: 3, 1896)
  Zeitschrift für österreichische Volkskunde (številka: 3, 1896)
  Hrvaško protestantovsko sv. pismo v latinici (številka: 3, 1896)
  Obnarodimo še nekaj (številka: 4, 1896)
  Zabavna knjižnica za slovensko mladino.; v zvezek (številka: 4, 1896)
  Nad nama cvetoči kostanj (številka: 4, 1896)
  Majka u rada za Boga i Hrvatsku ili dar hrvatskim ženam poklanja Ivan Nep. Jemeršić (številka: 4, 1896)
  Dunaj v zgodovini slovenskega slovstva (številka: 4, 1896)
  Ptici (številka: 4, 1896)
  Dva koncerta »Glasbene Matice« (številka: 4, 1896)
  Vstajenje Kristusovo. Ploskvorezba Alojzija Progarja (številka: 4, 1896)
  Planinski cvet (številka: 4, 1896)
  Kameneni dež (številka: 4, 1896)
  Znameniti Slovenci; 57. Valentin Črne (številka: 4, 1896)
  Skala v Savini (številka: 4, 1896)
  Kumičić Evgenij; Urota Zrinsko-Franko- panska (številka: 4, 1896)
  Sultanove sandale (številka: 4, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1896)
  Zabavna knjižnica (številka: 4, 1896)
  Knjižnice za mladino (številka: 5, 1896)
  Popravki k članku »Dunaj zgodovini slovenskega slovstva« (številka: 5, 1896)
  Hrast (številka: 5, 1896)
  Dr. Vatroslav Oblak (številka: 5, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1896)
  »Glasbena Matica« na Dunaju (številka: 5, 1896)
  Biser — ljubav zlasti za Slovane (številka: 5, 1896)
  »Lublani.«; Čeští spisovatelé Slovincům. Spořadal Jaroslav Vrchlický. Ve slovanske Praze. Tiskem E. Beauforta. Nakladem vlastnim. 1896 (številka: 5, 1896)
  Slovanske knjižnice je izšel snopič 48.—49 (številka: 5, 1896)
  Knezova knjižnica (številka: 5, 1896)
  Zadnje dunajsko pismo! (številka: 5, 1896)
  Vem (številka: 5, 1896)
  Fotografovanje supraselskega rokopisa (številka: 5, 1896)
  Na blejskem otoku (številka: 5, 1896)
  Ilustrovana izdaja Jenkovih pesmi (številka: 5, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1896)
  Dunajska pisma Konec! Vl.pismo (številka: 5, 1896)
  Sirota (številka: 5, 1896)
  Srečavanja (številka: 5, 1896)
  Šolska družba sv. Cirila in Metoda (številka: 5, 1896)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1896)
  Pouk v igranji na citrah, sestavil Fran Sal. Koželjski =F. Korun, II. zvezek.; Založila L. Schwentnerjeva knjigarna v Brežicah ob Savi. - (številka: 6, 1896)
  Soneti (številka: 6, 1896)
  Pomladanski odmevi, pesmi za sopran, alt, tenor in bas, uglasbil Janez Laharnar. - (številka: 6, 1896)
  O pokojnem V. Oblaku (številka: 6, 1896)
  Popravek (številka: 6, 1896)
  Josip Škofic (številka: 6, 1896)
  Slike in sličice iz življenja (številka: 6, 1896)
  Nadvojvoda Karol Ludovik (številka: 6, 1896)
  Drei Vorträge über die ethnographische Ausstellung in Prag. 1895 (številka: 6, 1896)
  Hrvaških narodnih pesmi prva knjiga (številka: 6, 1896)
  Upori gorenjskih kmetov v 17. in 18.stoletju.; Po arhivskih virih spisal - (številka: 6, 1896)
  V pojasnilo (številka: 6, 1896)
  Jenko v novi izdaji (številka: 6, 1896)
  Zemljevid kamniškega okraja (številka: 6, 1896)
  Monsignore Luka Jeran (številka: 6, 1896)
  Slovenske narodne pesmi (številka: 6, 1896)
  Šaljivi Slovenec (številka: 6, 1896)
  Umetniško potovanje po Italiji; Odlomki iz prijateljevih pisem. Priobčuje V. H--z. = V. Holz (številka: 6, 1896)
  Iz naroda in o narodu (številka: 7, 1896)
  Izvestij Muzejskega društva za Kranjsko letnika VI; sešitka I in II (številka: 7, 1896)
  Dve noči; Romanca (številka: 7, 1896)
  Žanjica (številka: 7, 1896)
  V katedrali (številka: 7, 1896)
  Znameniti Slovenci; 62. Dr. Janez Frančišek Papler (številka: 7, 1896)
  Še nekaj pojasnila (številka: 7, 1896)
  Na ,otčevem grobu (številka: 7, 1896)
  Prošnja (številka: 7, 1896)
  Praktische Philosophie; Ein Hilfsbuch für öffentliche und private Erziehung. Von Dr. Johann Pajk. Wien. Im Selbstverlage des Verfassers. 1896 (številka: 7, 1896)
  Vrabci (številka: 7, 1896)
  Na svatbenem potovanju; Balada (številka: 7, 1896)
  Tja na križec (številka: 7, 1896)
  Narodna vzgoja.; Slovenskemu narodu spisal Josip Ciperle. Izdalo »Slovensko učiteljsko društvo v Ljubljani« kot V. zvezek »Pedagogiške knjižnice«. V Ljubljani. 1896. Tiskala R. Miličeva tiskarna (številka: 7, 1896)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1896)
  Najcenejša in najhitrejša obnovitev opustočenih vinogradov; Spisal Frančišek Gombač. V Ljubljani 1896. Tisk J. Blasnika naslednikov. Založil deželni odbor kranjski (številka: 7, 1896)
  Smrti (številka: 7, 1896)
  Ribič; beneška narodna balada (številka: 7, 1896)
  Občni zbor »Matice Slovenske« za leto 1895 (številka: 7, 1896)
  Najnovejše kiparsko delo Alojzija Gangla (številka: 7, 1896)
  V izjasnenje in utrjenje (številka: 7, 1896)
  Dela pesnika Josipa Pagliaruzzija (Krilana) (številka: 7, 1896)
  Anton Nedvěd (številka: 7, 1896)
  Dr. Benjamina Ipavca nova skladba: Nezakonska mati (številka: 7, 1896)
  Prešernovih štirih nemških sonetov slovenski prevod (številka: 8, 1896)
  »Pedagogiško društva« v Krškem (številka: 8, 1896)
  Sibirska železnica (številka: 8, 1896)
  Prešernovega soneta nemški prevod (številka: 8, 1896)
  Njena pisma (številka: 8, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 8, 1896)
  Pomladni spomin (številka: 8, 1896)
  Še nekaj glede jezika v Stritar-Jurčičevi izdaji Prešernovih »Poezij« (številka: 8, 1896)
  Znameniti Slovenci; 68. Gospodje (Gačnik — Kačnik) (številka: 8, 1896)
  Planinski vestnik (številka: 8, 1896)
  Nekdo (številka: 8, 1896)
  Šolskih letnih poročil (številka: 8, 1896)
  Podporno društvo za slovenske visokošolce na Dunaju (številka: 8, 1896)
  Moderni suženj (številka: 8, 1896)
  Materino delo za Boga in domovino (številka: 8, 1896)
  Trnje in lavor (številka: 8, 1896)
  Izvestij Muzejskega društva za Kranjsko letnika VI. sešitek drugi (številka: 8, 1896)
  Jagićevega zbornika (številka: 8, 1896)
  Lirske in epske poezije; Napisal A. Aškerc (številka: 8, 1896)
  Deželni zbor goriški; Prvo zasedanje leta 1895.—96. (Važniši predlogi, sklepi, interpelacije in govori.) Izdalo slov. narodno politično društvo »Sloga«. Tisk. in zal. »Goriška tiskarna« A. Gabršček. 1896 (številka: 8, 1896)
  Knjižnice za mladino snopič 17.-18 (številka: 8, 1896)
  Slovenska »CERKOVNA ORDNINGA« (številka: 8, 1896)
  Je li vse prastarima? (številka: 8, 1896)
  Železničarji in socijalna demokracija; Spisal dr. V. Ellenbogen, založila "Delavca" (številka: 8, 1896)
  Knjižnice za mladino (številka: 9, 1896)
  Spomenik D. Trstenjaku (številka: 9, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1896)
  Prelep dogodek je osrečil vaju (številka: 9, 1896)
  Znameniti Slovenci; 78. Jožef Vršič (številka: 9, 1896)
  Prevara; Idila (številka: 9, 1896)
  Zora II. letnik, 2. zvezek (številka: 9, 1896)
  Letno izvestje c. kr. obrtnih strokovnih šol.; (Strokovna šola za obdelovanje lesa z javno risarsko šolo in strokovna šola za umetna vezenje in čipkarstvo) v Ljubljani v šolskem letu 1895./96. Na svetlo dal c. kr. direktor Ivan Šubic. V Ljubljani 1896. Založili c. kr. obrtni strokovni šoli. Natisnila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (številka: 9, 1896)
  Dr. I. Tavčarja zbrane spise (številka: 9, 1896)
  Kmetiška ljubezen (številka: 9, 1896)
  Še enkrat Fischerjeva izdaja Fr. Prešerna (številka: 9, 1896)
  Ne boj se več (številka: 9, 1896)
  Brankovo kolo (številka: 9, 1896)
  Materino delo za Boga in domovino; Hrvaški spisal Ivan Nep. Jemeršič. S pisateljevim dovoljenjem po tretji izdaji (številka: 9, 1896)
  Nova slovenska učila za zemljepisni pouk (številka: 9, 1896)
  Mladi mornar (številka: 9, 1896)
  Izvestij zadnji,VI. letnika 3. sešitek (številka: 9, 1896)
  Planinskega Vestnika (številka: 9, 1896)
  Gojitev opere in operete v Slovencih (številka: 9, 1896)
  Pedagogiški letnik.VI. tečaj 1896 (številka: 9, 1896)
  Zbornika »Mittheilungen« (številka: 9, 1896)
  Palinur (številka: 9, 1896)
  Prešeren v šolah (številka: 11, 1896)
  Svetcu o 70-letnici (številka: 11, 1896)
  Pesem (številka: 11, 1896)
  Svetčeva slavnost (številka: 11, 1896)
  Slovenka (številka: 11, 1896)
  Knjige družbe sv. Mohorja za I. 1897 (številka: 11, 1896)
  O novih slovstvenih strujah v Slovencih (številka: 11, 1896)
  Die Literatur zum hundertjährigen Jubiläum P.J. Šafařik&39;s .M. Murko; (Ponatisk iz "Arch. f. slav. Philologie") (številka: 11, 1896)
  »Archiv für slavische Philologie." (številka: 11, 1896)
  Pesem o zvestobi (številka: 11, 1896)
  Vida (številka: 11, 1896)
  Tri narodne slavnosti (številka: 11, 1896)
  Matica Hrvatska (številka: 11, 1896)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1896)
  Poziv na naročbo uglasbenih, zlasti mladinskih pesmi (številka: 11, 1896)
  Anton Aškerc (številka: 11, 1896)
  Josip Pagliaruzzi-Krilan (številka: 11, 1896)
  Faustissime nozze Clodig-Herzen (številka: 11, 1896)
  Herbard X. Turjaški. (1613— 1669.) - 1896 (številka: 11, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1896)
  Nasvet o nedeljskih popoldanskih gledaliških predstavah (številka: 11, 1896)
  Vzor (številka: 11, 1896)
  Portretne karikature (številka: 11, 1896)
  Svetcu o 70-letnici (številka: 11, 1896)
  Poziv slovenskim skladateljem (številka: 11, 1896)
  Azrael (številka: 11, 1896)
  Knjižnica za mladino (številka: 11, 1896)
  Pesem (številka: 11, 1896)
  Prof. Šime Ljubić+ (številka: 11, 1896)
  Najnovejše struje v slovenskem slovstvu (številka: 11, 1896)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1896)
  Novi slovenski operi (številka: 11, 1896)
  Nekrolog. + Dr. Vatroslav Oblak (številka: 11, 1896)
  Zunaj (številka: 11, 1896)
  Svetec Podgorski v slovenskem slovstvu (številka: 12, 1896)
  Posvečenje (številka: 12, 1896)
  Alfred Jensen, švedski pisatelj, je izdal prvi del knjige "Slavia", ki je izšel v Stocholmu pri Albertu Bounieru (številka: 5, 1896)
 17. 1897
   217

  številka: 1 (1897)
  številka: 2 (1897)
  številka: 3 (1897)
  številka: 4 (1897)
  številka: 5 (1897)
  številka: 6 (1897)
  številka: 7 (1897)
  številka: 8 (1897)
  številka: 9 (1897)
  številka: 10 (1897)
  številka: 11 (1897)
  številka: 12 (1897)
  Spominski listi Prešernovi (številka: 1, 1897)
  Amori e nozze; Intorna al Montenegro, spisal Domenica Ciámpoli. Dalla nuova Antalagia, Vol. LXV., Serie IV. Roma, Forzani e C., 1896 (številka: 1, 1897)
  Divina Maiestas Verbi incarnati Domini et Salvatoris nostri Jesu Christi elucidata ex libris novi testamenti.; Selectio facta per Mich. Lendovšek. Graecii 1897. Typis et sumptibus »Styriae« (številka: 1, 1897)
  Dr. V. Oblak v Macedoniji.; Priobčil Fr. Vidic (številka: 1, 1897)
  List za listom (številka: 1, 1897)
  Slovenske večernice (številka: 1, 1897)
  Formularius (številka: 1, 1897)
  Povesti dr. Ivana Tavčarja (številka: 1, 1897)
  Kam plovemo (številka: 1, 1897)
  Aškerc — častni član »Triglava« (številka: 1, 1897)
  Salonska knjižnica (številka: 1, 1897)
  Nadpevanka (številka: 1, 1897)
  Fran. Koledar družbe sv. Mohorja navadno leto 1897 (številka: 1, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1897)
  Romanca (številka: 1, 1897)
  Donesek k slovenski bibliografiji (številka: 1, 1897)
  Slovo (številka: 1, 1897)
  Dekadenca, nova literarna smer (številka: 1, 1897)
  Josip Stritar (številka: 1, 1897)
  O prevodih iz slovenščine v nemščina (številka: 1, 1897)
  Za služboj (številka: 1, 1897)
  Delavčeva pesem o premogu (številka: 1, 1897)
  Abdul Slavožlok pa Kara Besedavelj (številka: 1, 1897)
  Pavliha na Jutrovem (številka: 1, 1897)
  Venec slovanskih povestij (številka: 2, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1897)
  Bodoča izdaja Prešernovih poezij (številka: 2, 1897)
  Čebelarju (številka: 2, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1897)
  Ilustrovani narodni koledar. 1897. Leto IX.; Uredil in izdal Dragotin Hribar (številka: 2, 1897)
  Frančišek baron Trenk, vodja pandurjev (številka: 2, 1897)
  Zvečer (številka: 2, 1897)
  »Materine sanje" (številka: 2, 1897)
  Prevod Prešernovega nemškega soneta korni volkovi (številka: 2, 1897)
  Spomin ob Savi (številka: 2, 1897)
  Ob slovesu (številka: 2, 1897)
  Dom in Svet (številka: 2, 1897)
  Pod streho (številka: 2, 1897)
  Pripovedke iz avstrijske zgodovine; Nabral in priredil Jak. Dimnik. Tiskal in založil R. Milic v Ljubljani. 1896 (številka: 2, 1897)
  V mraku (številka: 2, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 2, 1897)
  Prof. Jožef Borghi + (številka: 2, 1897)
  Prešernova Labodnica (številka: 2, 1897)
  Essehrin kip (številka: 2, 1897)
  Aus fremden Zungen; Eine Halbmonatsschrift (številka: 2, 1897)
  Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra; Spisal Simon Rutar. I. snopič. Ljubljana 1896. Izdala Matica slovenska (številka: 3, 1897)
  Prvi početki ruskega romana (številka: 3, 1897)
  Deutsche Einflüsse auf die Anfange der böhmischen Romantik.; Mit einem Anhang: Kollár in Jena und beim Wartburgfest (številka: 3, 1897)
  Slovenske narodne pesmi; Uredil dr. K. Štrekelj. V Ljubljani 1896. II. snopič. Izdala in založila »Slovenska Matica« (številka: 3, 1897)
  Nirvana! (številka: 3, 1897)
  Prešernova pesem o povodnem možu (številka: 3, 1897)
  Frisinké památki; Jich vznik a význam v slovanském písemnictví. Podává dr.Václav Vondrák. V Praze. Nákladem »České akademie pro vědy, slovesnost a umění«.1896 (številka: 3, 1897)
  Ahasver pod križem (številka: 3, 1897)
  Slovanski Svet (številka: 3, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1897)
  Ljubezen in rodoljubje (številka: 3, 1897)
  Bohinjski Savi (številka: 4, 1897)
  »Ksenija«, slovenska opera V. Parme (številka: 4, 1897)
  Slovenska opera (številka: 4, 1897)
  Vzdihljaji (številka: 4, 1897)
  Matija Valjavec (številka: 4, 1897)
  La bella Gina (številka: 4, 1897)
  Domu (številka: 4, 1897)
  Knjige »Matice hrvatske«« (številka: 4, 1897)
  Zeitschrift für österreichische Volkskunde (številka: 4, 1897)
  Muzikalije »Glasbene Matice«, izdane za leto 1896; Anton Foerster: Pet samospevov, Fran Gerbič: Trije dvospevi, Stanko Pirnat: Vzpomladna pesem (številka: 4, 1897)
  Prešeren v švedščini! (številka: 4, 1897)
  Die ersten Schritte des russischen Romans; Habilitations-Vortrag, gehalten an der philosophischen Facultät der k. k. Wiener. Universität in Wien. Von Dr. M. Murko. Wien, 1897. Im Selbstverlag des Verfassers (številka: 4, 1897)
  Ilustrovani Prešeren (številka: 4, 1897)
  Narodopisné museum českoslovanské v Praze (številka: 4, 1897)
  »Glasbene Matice« koncerti in glasbeni večeri (številka: 4, 1897)
  Slike (številka: 4, 1897)
  Schubertova kompetencija za Ljubljano (številka: 4, 1897)
  G. Ivan Zajec (številka: 4, 1897)
  Pesem (številka: 4, 1897)
  Error typi (številka: 4, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1897)
  Macedonische Studien (številka: 4, 1897)
  Karol Hoffmeister : O mraku; Pesmi za srednji glas s spremljevanjem klavirja. Založil L. Schwentner (številka: 5, 1897)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1897)
  Leto 1897. v srbski književnosti (številka: 5, 1897)
  Kneževska črnogorska biblioteka in muzej na Cetinju (številka: 5, 1897)
  Pesme o kraljeviču Marku (številka: 5, 1897)
  »Bračne pesme.« (številka: 5, 1897)
  Poslednji plemiči Gotali; Tragedija u pet čina (številka: 5, 1897)
  Maj (številka: 5, 1897)
  Pisma iz Zagreba; XXXI (številka: 5, 1897)
  Hrvaško deželno gledališče v Zagrebu (številka: 5, 1897)
  Pastirjeva tožba (številka: 5, 1897)
  Mara Rendića.; Črtica iz Bosne (številka: 5, 1897)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1897)
  Plagijatovstvo (številka: 5, 1897)
  Podgorska svetnica (številka: 5, 1897)
  Bodoča izdaja Prešernovih poezij (številka: 5, 1897)
  Dr. Ivan Črnčić (številka: 5, 1897)
  Hrvaški in srbski leposlovni listi (številka: 5, 1897)
  La loi du Vinodol; Traduite etannotée par Jules Preux. Paris 1897 (številka: 5, 1897)
  Smiljana, hrvatska opera u dva čina (številka: 5, 1897)
  K »Slovenski čitanki za Nemce« (številka: 6, 1897)
  Iz vsakdanjosti (številka: 6, 1897)
  Povejte (številka: 6, 1897)
  Die Zeit (številka: 6, 1897)
  Veš-li? (številka: 6, 1897)
  Slovansko pevsko društvo na Dunaju (številka: 6, 1897)
  Bog i Hrvatska (številka: 6, 1897)
  Vzor (številka: 6, 1897)
  Smetanova opera »Hubička« (»Poljub«) (številka: 6, 1897)
  Oesterreichisch-Ungarische Revue (številka: 6, 1897)
  Še nekoliko besed o Prešernovem sonetu »Chorwölfe« (številka: 6, 1897)
  V narodnem »srpskem pozorištu« v Belgradu (številka: 6, 1897)
  Bosanska pošta; List za politiku i narodno gospodarstvo.Sarajevo (številka: 6, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 6, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1897)
  »Matica hrvatska.« (številka: 6, 1897)
  Primorkinje; Spjevao Rikard Katalinić- Jeretov. Zadar 1897. Vlastitom nakladom (številka: 6, 1897)
  Schubertova kompetencija za Ljubljano (številka: 6, 1897)
  Glasbene Matice koncerti in glasbeni večeri (številka: 6, 1897)
  K Prešernovi pesmi o povodnem možu (številka: 6, 1897)
  Hrvatska misao; U Zlatnom Pragu. Godina I. Uredjuje Franjo Hlavaček (številka: 6, 1897)
  »V zemljiški knjigi.« (številka: 7, 1897)
  Zgodovina slovenskega slovstva III (številka: 7, 1897)
  Moj sen (številka: 7, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 7, 1897)
  llija Okrugić Sremac (številka: 7, 1897)
  Vihar (številka: 7, 1897)
  Slovenske umotvorine v prevodih (številka: 7, 1897)
  Romantika v Slovanih (številka: 7, 1897)
  Občni zbor Slovenske Matice (številka: 7, 1897)
  Take s (številka: 7, 1897)
  Kres (številka: 7, 1897)
  Truhelka dr. Ćiro.; Slavonski banovci. (Prinos hrvatskoj numismatici.) Napisao dr. Ć. T. Sarajevo. Zemaljska štamparija. 1897 (številka: 7, 1897)
  Sebastian Kneipp (številka: 7, 1897)
  Agramer Tagblatt (številka: 7, 1897)
  Dva Prešernova nagrobna napisa iz nemščine poslovenjena (številka: 7, 1897)
  Par opazk o gledališki kritiki »Zvonovi" (številka: 7, 1897)
  Josip Karol Tertnik (številka: 7, 1897)
  Deutsch-slovenisches Wörterbuchlein zum Gebrauche beim Unterrichte in den weiblichen Handarbeiten an Volksschulen mit slovenischer Unterrichtssprache; Verfasst von H. Schreiner und Dr. J. Bezjak — Marburg 1897. Im Selbstverlage. — Druck der St. Cyrillus-Buchdruckerei in Marburg (številka: 7, 1897)
  Beneška romanca (številka: 7, 1897)
  Drugo berilo in slovnica za obče ljudske šole; Sestavila M.Josin in E. Gangl. Tiskala in založila Ign. pl. Kleinmayr in Fed. Bambergova tiskarna. 1897 (številka: 7, 1897)
  Izprehod po velikem mestu (številka: 7, 1897)
  Doprsni kip Friderika Barage (številka: 7, 1897)
  Srednješolskih izvestij (številka: 8, 1897)
  Zimska idila (številka: 8, 1897)
  »Towarzystwo ludoznawcze.« (številka: 8, 1897)
  Na studencu (številka: 8, 1897)
  Miklošič in dr. M. Fesl (številka: 8, 1897)
  Veteris testamenti prophetarum interpretatio istrodalmatica saeculi XVI.; adiuvante academiae litterarum caesareae Vindobonensis liberalitate edidit V. Jagić.; (Vsihprorokov stumačenje hrvatsko.) (številka: 8, 1897)
  Škof (številka: 8, 1897)
  Slovenski junak (številka: 8, 1897)
  O stoletnici Vodnikovih »Lublanskih Noviz«; Spisal in izdal v prid družbi sv. Cirila in metoda v Ljubljani, 1897.Založil izdajatelj (številka: 8, 1897)
  Ivan Pintar + (številka: 8, 1897)
  Poezije (številka: 8, 1897)
  Janko Kersnik (številka: 8, 1897)
  Nekoliko o tobaku in kaji (številka: 8, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 9, 1897)
  Zabavne knjižnice (številka: 9, 1897)
  Ženitna ponudba (številka: 9, 1897)
  Janko Kersnik; Prijateljski spomini (številka: 9, 1897)
  Gedichte von Franz Prešeren; Aus dem Slovenischen von Alois Rudolf (številka: 9, 1897)
  Knjižnica za mladino (številka: 9, 1897)
  Smrt (številka: 9, 1897)
  IzvestJa Muzejskega društva za Kranjsko (številka: 9, 1897)
  Dr.Fridtjof Nansen: »Na severní točnu« i. t. d.; (»Na severni tečaj"). Český překlad rediguje dr. Jiří Guth (številka: 9, 1897)
  Tako (številka: 9, 1897)
  Pisateljski shod (številka: 9, 1897)
  Sonet (številka: 9, 1897)
  Slovanska knjižnica (številka: 9, 1897)
  Narodna pesem (številka: 9, 1897)
  »Naš dom.«; Zbirka povesti, pesmi in narodnega blaga, zanimivosti i. t. ,d. — II. zvezek. »Zadnji grof celjski.« in E.Murik, »Iskalci biserov na otoku Sv. Duha«. — V Celju 1897 (številka: 9, 1897)
  »Kratka slovnica ruskega jezika."; Sestavil M. M. Hostnik in »Ročni rusko-slovenski slovar«. Sestavil M. M. Hostnik (številka: 9, 1897)
  Drugo berilo in slovnica za obče ljudske šole; Sestavila M. Josin in E. Gangl. — V Ljubljani. Tiskala in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1897 (številka: 9, 1897)
  Češki »Literární Listy«; (XVIII., str. 274.) Posl. A. Dermota (številka: 11, 1897)
  Prenos Vukovih posmrtnih ostankov z Dunaja v Belgrad (številka: 11, 1897)
  Redivivus S. Gregorčiču (številka: 11, 1897)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 11, 1897)
  Idrijski rudnik.; Ob štiristoletnici njegove najdbe (številka: 11, 1897)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 11, 1897)
  Spominščica o Kopitarju (številka: 11, 1897)
  Boginja Živa in Bogomila nje svečenica (številka: 11, 1897)
  Novih knjižnih pošiljatev (številka: 11, 1897)
  Jugoslovenska akademija znanosti in umetnosti v Zagrebu (številka: 11, 1897)
  Ribič (številka: 11, 1897)
  Salonska knjižnica (številka: 11, 1897)
  Masaryk — slovanski filozof (številka: 11, 1897)
  Kopitarjeva slavnost na Dunaju in v Ljubljani (številka: 11, 1897)
  »Dalibor« v dunajski dvorni operi (številka: 11, 1897)
  »Dekameron.« (številka: 11, 1897)
  Prenos Kopitarjevih zemeljskih ostankov (številka: 11, 1897)
  Listnica uredništva (številka: 11, 1897)
  Salonske knjižnice I. zvezek (številka: 11, 1897)
  »Dalibor" (številka: 11, 1897)
  »Iz luči in teme« (številka: 11, 1897)
  Pesem (številka: 11, 1897)
  Gledališka pisma (številka: 11, 1897)
  Pesem (številka: 11, 1897)
  Družbe sv. Mohorja (številka: 12, 1897)
  Deutsches Lesebuch für die 1. und 2.; Classe sloyenisch-utraquistischer Mittelschulen und verwandter Lehranstalten. Herausgegeben von Anton Štritof. — Wien. Im kaiserlich-königlichen Schulbücher- Verlage 1897 (številka: 12, 1897)
  Dvořakov oratorij » sv. Ludmila " (številka: 12, 1897)
  Glede Lendovšekovega-Štritofovega »Slovenskega berila za Nemce" (številka: 12, 1897)
  Viktor Parma (številka: 12, 1897)
  Koledar družbe sv. Mohorja za leto 1898 (številka: 12, 1897)
  Gg. pisateljem in založnikom knjig (številka: 12, 1897)
  Vasilij Vereščagin (številka: 12, 1897)
  Tvoje oko (številka: 12, 1897)
  Prof. S. Rutar (številka: 12, 1897)
 18. 1898
   213

  številka: 1 (1898)
  številka: 2 (1898)
  številka: 3 (1898)
  številka: 4 (1898)
  številka: 5 (1898)
  številka: 6 (1898)
  številka: 7 (1898)
  številka: 8 (1898)
  številka: 9 (1898)
  številka: 10 (1898)
  številka: 11 (1898)
  številka: 12 (1898)
  Vedeževavka (številka: 1, 1898)
  Prva nemška vadnica za slovenske občne ljudske šole (številka: 1, 1898)
  Črez leto dni (številka: 1, 1898)
  Kotanjska elita (številka: 1, 1898)
  Kako je gospod adjunkt rešil svojo čast (številka: 1, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1898)
  Petindvajsetletnica »Glasbene Matice« (številka: 1, 1898)
  Mittheilungen des Musealvereines für Krain (številka: 1, 1898)
  O g. prof. Kaspreta trditvi glede Lendovšekove-Štritofove (številka: 1, 1898)
  Sveti večer v roparskem brlogu (številka: 1, 1898)
  Fata morgana (številka: 1, 1898)
  Še malo časa (številka: 1, 1898)
  Zgodovina srednjega veka (številka: 1, 1898)
  V bedi (številka: 1, 1898)
  Die Aufgaben der Erforschung der südslavischen Dialekte, erläutert an dem Verhältnisse der serbo-croatischen Schriftsprache zur bosnisch-hercegovinischen Mundart von V. Jagić (številka: 1, 1898)
  Buddha v brahmanski knjižnici; Indska legenda (številka: 1, 1898)
  Fata morgana (številka: 1, 1898)
  »Nova nada" (številka: 1, 1898)
  Kopitar in Vuk (številka: 1, 1898)
  Ilustrovani narodni koledar.Leto X.1898 (številka: 2, 1898)
  P. n. Zvonovim čitateljem (številka: 2, 1898)
  Še enkrat Bezenškova »Bolgarija in Srbija« (številka: 2, 1898)
  O epidemski blaznosti (številka: 2, 1898)
  Knjige Slovenske Matice za l. 1897 (številka: 2, 1898)
  Laesio Maiestatis (številka: 2, 1898)
  Noč na poljani (številka: 2, 1898)
  Južnoslovansko časopisje (številka: 2, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1898)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1898)
  Iz starih časov (številka: 2, 1898)
  Frana Koruna skladbe (številka: 2, 1898)
  Tavčarjevih povesti (številka: 2, 1898)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri za 1898 (številka: 2, 1898)
  Moderno kritično stališče (številka: 2, 1898)
  Vasovavci (številka: 2, 1898)
  Visoka ljubezen (številka: 2, 1898)
  Golobici (številka: 2, 1898)
  Prvi usporedjivači sanskrita sa slovenskim jezicima (številka: 2, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 2, 1898)
  Akrostihida pri Prešernu (številka: 3, 1898)
  »Hoc scio pro certo, quoties cum stercore certo« (številka: 3, 1898)
  Pred rajem (številka: 3, 1898)
  Nehring Dr. Alfred (številka: 3, 1898)
  Letopis Slovenske Matice za leto 1897; Uredil Anton Bartel. Založila in izdala Slovenska Matica. V Ljubljani. Natisnila »Narodna tiskarna« 1897 (številka: 3, 1898)
  Josipa Jurja Strossmayrja (številka: 3, 1898)
  V božjo čast (številka: 3, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1898)
  Berač Škrbec (številka: 3, 1898)
  Relata refero (številka: 3, 1898)
  Veš, kako je bilo tisti čas? (številka: 3, 1898)
  Matica hrvatska (številka: 3, 1898)
  Na tujem v temni sobi (številka: 4, 1898)
  Slovenska pjesništva u najnovije doba (številka: 4, 1898)
  »Anton Aškerc, slovenski pjesnik." (številka: 4, 1898)
  Zvečer (številka: 4, 1898)
  Meka; Vztočna romanca (številka: 4, 1898)
  Fran Govekar (številka: 4, 1898)
  Brez službe (številka: 4, 1898)
  Dr. Janez Mencinger (številka: 4, 1898)
  Slovenski umetniki v tujini (številka: 4, 1898)
  »Stara pesem" (številka: 4, 1898)
  Golobčka dva (številka: 4, 1898)
  Norec Dimitrij (številka: 4, 1898)
  Piščalka (številka: 4, 1898)
  Trojka; Povest (številka: 4, 1898)
  Po dolgem času v znani vasi (številka: 4, 1898)
  O novejši slovenski literaturi (številka: 4, 1898)
  Dva nova groba; + Dr. Jernej Zupanc (številka: 5, 1898)
  Brodnik (številka: 5, 1898)
  Breme (številka: 5, 1898)
  Donesek k abecedni vojski (številka: 5, 1898)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 5, 1898)
  Kaj trese (številka: 5, 1898)
  Studenček (številka: 5, 1898)
  Življenja borba (številka: 5, 1898)
  Samosvoje mesto Trst in mejna grofija Istra (številka: 5, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 5, 1898)
  Sundečićeva slavnost (številka: 5, 1898)
  Kaj zame (številka: 5, 1898)
  Slovenski pravopis (številka: 5, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 5, 1898)
  Človek (številka: 5, 1898)
  Bolnik (številka: 5, 1898)
  Sestanek na Rušah (številka: 5, 1898)
  Petdesetletnica slovenskega pesnika in narodnjaka (številka: 5, 1898)
  Henrik Ibsen (številka: 5, 1898)
  Domov (številka: 5, 1898)
  Dva nova groba (številka: 5, 1898)
  Tretji koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1898)
  Drobne pesmi (številka: 6, 1898)
  Pesmarica »Glasbene Matice« (številka: 6, 1898)
  Pismo Fr. Prešerna — F. L. Čelakovskemu (številka: 6, 1898)
  Gregor Aleksandrovič Potemkin; (1739 - 1791) (številka: 6, 1898)
  Spomini na Janka Kersnika (številka: 6, 1898)
  + Anton Majaron (številka: 6, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 6, 1898)
  Dainkovo in Čopovo pismo do Šafařika (številka: 6, 1898)
  Ženska in vino (številka: 6, 1898)
  Slovenske narodne pesmi (številka: 6, 1898)
  Dr. Fr. Musoni (številka: 6, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 6, 1898)
  Nedolžnost (številka: 6, 1898)
  Moj vinski kot (številka: 6, 1898)
  Cvetje s polja modroslovskega (številka: 6, 1898)
  Hrvatske Narodne Pjesme (številka: 6, 1898)
  Napoleonov samovar (številka: 6, 1898)
  Moja maksima (številka: 7, 1898)
  V Petrograd; Potopisne črtice. Po svojem opazovanju in po raznih virih sestavil Ljudevti Stiasny. V Gorici 1898. Tiskal in založil A. Gabršček (številka: 7, 1898)
  »Prosvjeta.« (številka: 7, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 7, 1898)
  W. E. Gladstone (številka: 7, 1898)
  Slavje stoletnice rojstva Františka Palackega (številka: 7, 1898)
  Ulomki (številka: 7, 1898)
  Moj prijatelj (številka: 7, 1898)
  Gizela (številka: 7, 1898)
  Knjižna naznanila (številka: 7, 1898)
  Ottuv Slovník Naučný (številka: 7, 1898)
  Brez miru (številka: 7, 1898)
  Mislim »pokojnicama hrvatskim pedagozima i učiteljima (številka: 7, 1898)
  »Hrvatska Matica" (številka: 8, 1898)
  Košek Ignác, Opoměru písní národních k místnímu nářečí; V Praze, 1897. Nákladem české akademie cís. Frant. Josefa pro vědy, slovesnost a uměni (Rozprav třídy III. ročníku VI. Čislo 4) (številka: 8, 1898)
  Ne vem, kdo bolj je tožen (številka: 8, 1898)
  Izvestij naših srednjih šol (številka: 8, 1898)
  Nekaj o Prešernovi »Novi pisariji« (številka: 8, 1898)
  Slovanska knjižnica (številka: 8, 1898)
  Ruski slovar in ruska slovnica (številka: 8, 1898)
  Iz Prljekovine v Rim (številka: 8, 1898)
  Fr. Palacký (številka: 8, 1898)
  Štirideset napevov za šolske pesmi v Koprivnik-Majcenovi »Začetnici«; Na svetlo dal Anton Kosi. V Ljubljani, 1898 (številka: 8, 1898)
  Mustafa Rešid (številka: 8, 1898)
  Kadi se njiva (številka: 8, 1898)
  Der Süden (številka: 8, 1898)
  Za zabavo (številka: 8, 1898)
  Bogomir dr. Slovenischer Sprachquetscher. Gründliche und leichfassliche Methode die slovenische Sprache theoretisch und praktisch in sehr kurzer Zeit ,ohne Fehler gut lesen, schreiben und sprechen zu lernen. Wien 1896. Verlag von A. Wenedikt & Sohn. Druck v. B. Hornung in Wien (številka: 8, 1898)
  Kopitarjeva knjižnica (številka: 8, 1898)
  Prof. dr. V. Jagić (številka: 8, 1898)
  Kaj ne, da čuden sem (številka: 8, 1898)
  Stari Kiš (številka: 8, 1898)
  Biserojla, jasna vila; Bajka (številka: 8, 1898)
  Svet (številka: 8, 1898)
  Patra Feliksa zdravilo (številka: 9, 1898)
  Narodna pesem (številka: 9, 1898)
  Kmečka balada (številka: 9, 1898)
  Gazela (številka: 9, 1898)
  Kritikom (številka: 9, 1898)
  Zakaj nisi bil mož? (številka: 9, 1898)
  Pravilnost našega knjižnega jezika in »staraslovenščina« (številka: 9, 1898)
  Koseskega slavnost (številka: 9, 1898)
  Nekaj o človeškem glasu in govoru (številka: 9, 1898)
  Adrija (številka: 9, 1898)
  Moj Bog! (številka: 11, 1898)
  Švedski pesnik — porodu Slovenec (številka: 11, 1898)
  Ne joči se mi, dekle ti (številka: 11, 1898)
  Dogodek (številka: 11, 1898)
  Jesen (številka: 11, 1898)
  V tovarni (številka: 11, 1898)
  Pa zakaj? (številka: 11, 1898)
  Adam Mickiewicz (številka: 11, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1898)
  Skrb (številka: 11, 1898)
  Sanje (številka: 11, 1898)
  Utrinek (številka: 11, 1898)
  Svidenje (številka: 11, 1898)
  + Cesarica Elizabeta (številka: 11, 1898)
  Kosček življenja (številka: 11, 1898)
  V jesenskem gozdu (številka: 11, 1898)
  Ženske (številka: 11, 1898)
  Nje podoba (številka: 11, 1898)
  V parku (številka: 11, 1898)
  Prirodopis rastlinstva za nižje razrede srednjih šol; Spisal Alfonz Paulin. V Ljubljani. Natisnila in založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 1898 (številka: 11, 1898)
  Izdajavec (številka: 11, 1898)
  Jesen (številka: 11, 1898)
  Kako so sveži bili, kako nežni cveti (številka: 11, 1898)
  »Martin Krpan.« (številka: 12, 1898)
  Družbe sv. Mohor ja knjižni dar za l. 1898 (številka: 12, 1898)
  Aškerc v švedščini (številka: 12, 1898)
  Pismo iz Ljubljane (številka: 12, 1898)
  Rezika (številka: 12, 1898)
  Kadar smrt mi grob izkoplje (številka: 12, 1898)
  Jakov Petrovič Polonskij (številka: 12, 1898)
  Ivan Ilešič, slaven vojak (številka: 12, 1898)
  Slavanský pŕehled. Sborník statí, dopisuv a zprav ze života slovanskéhio (številka: 12, 1898)
  Ah, ti bori (številka: 12, 1898)
  Za vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1898)
  Ironija (številka: 12, 1898)
  Evropske knjižnice (številka: 12, 1898)
  Utrujen (številka: 12, 1898)
  Bratu Josipu na grob (številka: 12, 1898)
  Molba (številka: 12, 1898)
  Ob ispitanijah voobšće, perevodnjih že (pa) v osobennosti (številka: 12, 1898)
  Hrvatska Matica; Beležka (številka: 12, 1898)
  Zimski žarki (številka: 12, 1898)
  Listnica uredništva (številka: 12, 1898)
  Vera (številka: 12, 1898)
  Vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1898)
  »Slovenischer Dichter.« (številka: 12, 1898)
  Slovensko gledališče (številka: 12, 1898)
  Pogovor Besname Rolandu sa kritičkim pogledima na tehniku srpskoga stila (številka: 12, 1898)
  Zimska silhueta (številka: 12, 1898)
  I. Koncert Glasbene Matice (številka: 12, 1898)
  Ilustrovana slovenska poezija (številka: 12, 1898)
 19. 1899
   200

  številka: 1 (1899)
  številka: 2 (1899)
  številka: 3 (1899)
  številka: 4 (1899)
  številka: 5 (1899)
  številka: 6 (1899)
  številka: 7 (1899)
  številka: 8 (1899)
  številka: 9 (1899)
  številka: 10 (1899)
  številka: 11 (1899)
  številka: 12 (1899)
  Težko (številka: 1, 1899)
  Rosa mystica (številka: 1, 1899)
  Tihe noči (številka: 1, 1899)
  Miklosichs Jugend- und Lehrjahre (številka: 1, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 1, 1899)
  Vse pleše; Balada — ballata (številka: 1, 1899)
  Gojko Knafeljc (številka: 1, 1899)
  Nekaj črtic iz življenja slovenskih vojakov (številka: 1, 1899)
  Popevčice milemu narodu; Zložil Anton Hribar (Korinjski). V Celju. Tiskal Dragotin Hribar (številka: 1, 1899)
  Tavčarjevih »Povesti« (številka: 1, 1899)
  Moje slovo (številka: 1, 1899)
  Zakaj (številka: 1, 1899)
  Na vasi (številka: 1, 1899)
  O »pesnikovanju« »Jezikoslovčuje« (številka: 1, 1899)
  »Goriška tiskarna« A.Gabrščeka (številka: 1, 1899)
  Krivda in usoda (številka: 1, 1899)
  Nove skladbe; K. Hoffmeister: Bledi spevi. — Stanko Pirnat: Mešani zbori. — P. H. Sattner: Mešana zbora. — Stanko Pirnat: (številka: 1, 1899)
  Uspomeni Matije Valjavca.; Nekrolog. Napisao dr. August Musić. U Zagrebu. Dioničke tiskare. 1898 (številka: 1, 1899)
  Radi trme (številka: 1, 1899)
  O poezijah Jenkovih (številka: 1, 1899)
  Alfred Jensen (številka: 1, 1899)
  Slovo (številka: 1, 1899)
  Jezikoslovčeva prisega (številka: 2, 1899)
  José Rizal (številka: 2, 1899)
  Boj z naravo (številka: 2, 1899)
  Ilustrovan narodni koledar za leto 1899 (številka: 2, 1899)
  »Spominski listi« o cesarici Elizabeti (številka: 2, 1899)
  Koledar družbe sv. Mohorja in imenik udov (številka: 2, 1899)
  Soror Alma (številka: 2, 1899)
  Pesniti ali pesnikovati? (številka: 2, 1899)
  Kot ,srna si plaha (številka: 2, 1899)
  Puškin in Prešeren (številka: 2, 1899)
  Hrvaški »Salon« (številka: 2, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 2, 1899)
  D. Trnoplesar-Budisvoj = K. Lukež: Cvijeće i trnje (številka: 2, 1899)
  Drugi koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1899)
  Naše časopisje (številka: 2, 1899)
  Vladoje Jugović; Slike iz života. Zagreb. Tiskara braće Kralj. 1898 (številka: 2, 1899)
  Pustna balada (številka: 2, 1899)
  Vabilo k družbi sv. Moharja (številka: 3, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 3, 1899)
  Romanca (številka: 3, 1899)
  Saba (številka: 3, 1899)
  Nova Iskra (številka: 3, 1899)
  Črne noči (številka: 3, 1899)
  Stavbni črteži s proračuni in kratek nauk o projekcijskem, situvacijskem in perspektivnem risanju.; Jas. Bezlaj. V Ljubljani 1899. Založilo »Pedagogiškoo društvo« v Krškem. Natisnila »Narodna tiskarna« (številka: 3, 1899)
  Tam zunaj je sneg (številka: 3, 1899)
  Od »Podpornega društva za slovenske visokošolce na Dunaju« (številka: 3, 1899)
  Mir (številka: 3, 1899)
  Doneski k češki in slovenski književni vzajemnosti (številka: 3, 1899)
  Ivan Trinko, Italšti Slovinci (številka: 3, 1899)
  Ivan Kunšič + (številka: 3, 1899)
  Osveta (številka: 3, 1899)
  Pri stricu (številka: 3, 1899)
  »Naše modroslovje" (številka: 3, 1899)
  Na blejskem otoku (številka: 3, 1899)
  Pismo pokojnega notarja dr. Jerneja Supanza iz l. 1846 (številka: 3, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 4, 1899)
  Oton Zupančič (številka: 4, 1899)
  Glasbene Matice koncert; Beležka (številka: 4, 1899)
  Oj dobro jutro, hišna mati (številka: 4, 1899)
  Popevčice milemu narodu (številka: 4, 1899)
  Donesek k slovstveni zgodovini 18. stoletja (številka: 4, 1899)
  Lutrski kres; Legenda (številka: 4, 1899)
  »Slovenske Matice« knjige za l.1898 (številka: 4, 1899)
  Vzgoja (številka: 4, 1899)
  Ela (številka: 4, 1899)
  Aglaja; Legenda (številka: 4, 1899)
  Erotika (številka: 4, 1899)
  Matica hrvatska (številka: 4, 1899)
  Božji jezik (številka: 4, 1899)
  Tiho, srce (številka: 4, 1899)
  Tatica (številka: 4, 1899)
  Visoka molitev (številka: 4, 1899)
  Resignacija (številka: 5, 1899)
  + Dragotin Kette (številka: 5, 1899)
  Dve tri o našem gledališču in naši drami (številka: 5, 1899)
  Spomini (številka: 5, 1899)
  Noč (številka: 5, 1899)
  Knjigarna Paher in Kisić v Mostarju (številka: 6, 1899)
  Spor in sprava (številka: 6, 1899)
  »Erotika« pa »Čaša opojnosti«; Pismo iz Ljubljane (številka: 6, 1899)
  »Slovanske knjižnice« snopič 84.-85 (številka: 6, 1899)
  Ruska tragedka Marija Gavriilavna Savina (številka: 6, 1899)
  Ivan vitez Trnski (številka: 6, 1899)
  Glasba v Novem mestu v minoli sezoni (številka: 6, 1899)
  Tolstega roman » Vstajenje« (številka: 6, 1899)
  Lilija bela (številka: 6, 1899)
  Oesterreichische Bibliographie, herausgeg. vom Verein der österr.-ung. Buchhändler (številka: 6, 1899)
  Stoletnica Puškinovega rojstva (številka: 6, 1899)
  Ela (številka: 6, 1899)
  Savonarola (številka: 6, 1899)
  Pesem (številka: 6, 1899)
  Srbska glasba (številka: 6, 1899)
  Petdesetletnica Zmaja Jovana Jovanovića (številka: 6, 1899)
  Hafis v krčmi (številka: 7, 1899)
  Materine povesti (številka: 7, 1899)
  Za srečo (številka: 7, 1899)
  Blaž Kocén (številka: 7, 1899)
  Uganka (številka: 7, 1899)
  Pogorsko jezero (številka: 7, 1899)
  V gozdu (številka: 7, 1899)
  Po vseh slemenih (številka: 7, 1899)
  Zgodovina slovenskega slovstva (številka: 8, 1899)
  Male pesni (številka: 8, 1899)
  Naša slikanica Kobilica (številka: 8, 1899)
  Druga nemška vadnica za slovenske občne ljudske šole (številka: 8, 1899)
  K biografiji Emila Korytka (številka: 8, 1899)
  Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga književnog jezika (številka: 8, 1899)
  Jutro (številka: 8, 1899)
  Vprašanje (številka: 8, 1899)
  Vzgoja in omika ali izvir sreče; Po najboljših virih in navodilih spisal Jožef Valenčič. V Ljubljani, 1899. Založil in izdal pisatelj. Tiskala »Narodna tiskarna« (številka: 8, 1899)
  Iz lirike Otona Zupančiča (številka: 8, 1899)
  Zašumelo je zeleno morje (številka: 8, 1899)
  Jezus Kristus pravi Bog; Pregled najvažnejših dokazov tej temeljni resnici krščanske vere. Spisal dr. Ivan Svetina. V Ljubljani 1899. Natisnili J. Blaznikovi nasledniki. Založil pisatelj (številka: 8, 1899)
  Pregled letošnjih srednješolskih programov (številka: 8, 1899)
  Alfred Jensen (številka: 8, 1899)
  Slovensko umetniško društvo v Ljubljani (številka: 8, 1899)
  Ahasverjeva himna Noči (številka: 8, 1899)
  Najsrečnejši poštar (številka: 8, 1899)
  Bojni klic »bravec« in protiklic »bralec« (številka: 8, 1899)
  Onkraj življenja (številka: 9, 1899)
  Španska romanca (številka: 9, 1899)
  »Moderna« v hrvaški umetnosti; Posl. A. Aškerc (številka: 9, 1899)
  Ko dobrave se mrače (številka: 9, 1899)
  Vodnikov anakreontizem (številka: 9, 1899)
  Fin de siécle (številka: 9, 1899)
  Prešernov spomenik — kakšen bodi in kje stoj? (številka: 9, 1899)
  Ivan Cankar: »Vinjete.«; V Ljubljani 1899. Založil L. Schwentner. Tiskala »Narodna tiskarna« v Ljubljani. - (številka: 9, 1899)
  Gerbičeva »Glasbena Zora« (številka: 9, 1899)
  Pogreb? (številka: 9, 1899)
  Moja sonata (številka: 9, 1899)
  V sezoni (številka: 11, 1899)
  Prvo splošno avstrijsko romanje v sveto deželo (številka: 11, 1899)
  Operne predstave (številka: 11, 1899)
  Stanko Pirnat + (številka: 11, 1899)
  Stoletnica Blaža Potočnika (številka: 11, 1899)
  Serenada (številka: 11, 1899)
  Tam ob Savi (številka: 11, 1899)
  Cerkniško jezero; Spisal Jožef Žirovnik. Izdala in založila »Slovenska Matica«. Natisnila Blaznikova tiskarna (številka: 11, 1899)
  Slovensko gledališče (številka: 11, 1899)
  Vzgoja in omika ali izvir sreče (številka: 11, 1899)
  Sinkronistične tabele moških triumfov (številka: 11, 1899)
  Zvezdi (številka: 11, 1899)
  Kresna noč (številka: 11, 1899)
  Slovenski umetnik (številka: 11, 1899)
  Noč se bliža (številka: 11, 1899)
  Hrvatske narodne pjesme; Skupila i izdala Matica hrvatska. Odio prvi. Junačke pjesme (Muhamedovske). Knjiga treća. Zagreb. 1898. Tisak K. Albrechta (Jos. Wittassek) (številka: 11, 1899)
  Goethe; Ob 150-letnici rojstva (številka: 11, 1899)
  Starec (številka: 11, 1899)
  Doma (številka: 11, 1899)
  Petritzeva »Zbirka slovenskih narodnih pesmi za citre« (številka: 11, 1899)
  Ivan Cankar: »Vinjete.« (številka: 11, 1899)
  Objavljenje, spjevao Milivoj Strahinić = L. Zore.; Dio I. Rijeka. Tiskarski i litografski zavod Emidija Mohovića (številka: 11, 1899)
  Kosec (številka: 11, 1899)
  Vigilije (številka: 11, 1899)
  Seveda bralec in še marsikaj (številka: 11, 1899)
  Hugon Mrak (številka: 11, 1899)
  Idila (številka: 11, 1899)
  Slovenica (številka: 11, 1899)
  Hrvatski narod; Knjiga za pouku, hrvatskom seljaku poklanja Ivan Nep. Jemeršić, II. izdanje, Zagreb 1899, tiskom A. Scholza (številka: 11, 1899)
  Matematiški problem v slovnici (številka: 11, 1899)
  Gazelica (številka: 11, 1899)
  Pavla Diakona slavnost (številka: 11, 1899)
  Jugoslavenska akademija (številka: 12, 1899)
  V mraku (številka: 12, 1899)
  Bolno, srce (številka: 12, 1899)
  Prešeren v novi izdaji (številka: 12, 1899)
  Matica hrvaška (številka: 12, 1899)
  Dramske predstave (številka: 12, 1899)
  Nagli sod po zmagi (številka: 12, 1899)
  Žarki in snežinke (številka: 12, 1899)
  Družba sv. Mohorja (številka: 12, 1899)
  Sonet starčka (številka: 12, 1899)
  Domovina cerkvenega ali staroslovenskega jezika (številka: 12, 1899)
  V mraku (številka: 12, 1899)
  Dr. I. Maretića gramatika hrvatskoga ili srbskog jezika (številka: 12, 1899)
  Dr. Janko Pajk.; Beležka (številka: 12, 1899)
  S harfo k meni (številka: 12, 1899)
  Umrli so znameniti pisatelji srbski (številka: 12, 1899)
  Ah ne verjemi (številka: 12, 1899)
  Slovenskih prilik (številka: 12, 1899)
  Zgodovina slovenskega naroda — kje si? (številka: 12, 1899)
  Operne predstave (številka: 12, 1899)
  Srečanje (številka: 12, 1899)
  Beležke iz novejše književnosti srbske in hrvaške (številka: 12, 1899)
  »Mačevanje.« (številka: 12, 1899)
  Palackega filozofija povesti in politika (številka: 8, 1899)
 20. 1900
   238

  številka: 1 (1900)
  številka: 2 (1900)
  številka: 3 (1900)
  številka: 4 (1900)
  številka: 5 (1900)
  številka: 6 (1900)
  številka: 7 (1900)
  številka: 8 (1900)
  številka: 9 (1900)
  številka: 10 (1900)
  številka: 11 (1900)
  številka: 12 (1900)
  Iz boja (številka: 1, 1900)
  Iz pisem Jurija Šubica; Ob desetletnici njegove smrti. Priobčil Ivan Šubic (številka: 1, 1900)
  Tavčarjeve povesti (številka: 1, 1900)
  Naprej ali nazaj! (številka: 1, 1900)
  Suzana (številka: 1, 1900)
  Na piru (številka: 1, 1900)
  Nove poezije; Napisal Anton Aškerc. V Ljubljani. Založila Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg 1900 (številka: 1, 1900)
  Tamkaj za goro (številka: 1, 1900)
  Operne predstave (številka: 1, 1900)
  Risto Savin = F. Širca : Tri Aškerčeve balade za srednji glas s spremljevanjem klavirja; Komisijonalna založba L. Schwentnerja v Ljubljani (številka: 1, 1900)
  Dramske predstave (številka: 1, 1900)
  Iz dnevnika nadobudnega Dvojkogoja (številka: 1, 1900)
  Sedemdesetletnica drja; Benjamina Ipavca (številka: 1, 1900)
  Gledališke igre (številka: 1, 1900)
  O zrakoplovstvu (številka: 1, 1900)
  »Slovanský pŕehled" (številka: 1, 1900)
  Vseh živih dan (številka: 1, 1900)
  Koncert »Glasbene Matice« (številka: 1, 1900)
  Slovanska in Salonska knjižnica (številka: 1, 1900)
  Jutranja sonata (številka: 1, 1900)
  Matija jama in njegove slike (številka: 1, 1900)
  Scherzando (številka: 1, 1900)
  Henrik Heine (številka: 1, 1900)
  Iz svetovne razstave pariške (številka: 1, 1900)
  Anton Aškerc; Studie mit Uebersetzungsproben von Dr. Gojmir Krek. Laibach 1900. — Verlag L. Schwentner (številka: 2, 1900)
  Za Prešernov spomenik (številka: 2, 1900)
  Modelov za Prešernov spomenik je dospelo (številka: 2, 1900)
  Ruski roman in moderna francoska književnost (številka: 2, 1900)
  Zvonček; List s podobami za slovensko mladino. Leto I. V Ljubljani. Urednik F. Gangl (številka: 2, 1900)
  Poezije drja.Franceta Prešerna; ureditvi zbirke in Karpellu (številka: 2, 1900)
  Ilustr. Narodni koledar za l. 1900.; Tečaj XII. Uredil Drag. Hribar v Celju (številka: 2, 1900)
  Ciganska romanca (številka: 2, 1900)
  Dan (številka: 2, 1900)
  Vzdihi (številka: 2, 1900)
  Prijatelju (številka: 2, 1900)
  Drugi redni koncert »Glasbene Matice" (številka: 2, 1900)
  Dramske predstave (številka: 2, 1900)
  Život (številka: 2, 1900)
  Elza; Črtica (številka: 2, 1900)
  Odreci! (številka: 2, 1900)
  Socialni pregled (številka: 2, 1900)
  + Dimitrij Vasiljevič Grigorovič (številka: 3, 1900)
  Ročni kažipot po Goriškem, Trstu in Istri in Koledar za navadno leto 1900 (številka: 3, 1900)
  Igralec (številka: 3, 1900)
  Ko pade zavesa (številka: 3, 1900)
  Gerbićeva »Glasbena Zora« (številka: 3, 1900)
  Deželni jezik kranjski in Valvazor (številka: 3, 1900)
  Družba sv. Mohorja; Beležka o knjižnem programu (številka: 3, 1900)
  Meškove »Slike in povesti« v maloruskem prevodu (številka: 3, 1900)
  Ob 1000. slovenski gladališki predstavi.; Dne 13. februarja 1900 (številka: 3, 1900)
  Češka »Osveta« (številka: 3, 1900)
  Giordano Bruno (številka: 3, 1900)
  Groharjevi sliki za dva stranska oltarja cerkve na Brezjah (številka: 3, 1900)
  Gledališka akademija (številka: 3, 1900)
  John Ruskin (številka: 3, 1900)
  A. Černy: V údolí Resie (številka: 3, 1900)
  J. Ciperle, Kranjska dežela (številka: 3, 1900)
  Dramske predstave (številka: 3, 1900)
  Slovenski slikarji v Monakovem (številka: 3, 1900)
  Operne predstave (številka: 3, 1900)
  Razstava avstro-ogrskih umetnikov v Peterburgu (številka: 3, 1900)
  O kugi (številka: 4, 1900)
  Kdaj se začne XX. stoletje? (številka: 4, 1900)
  »Lex Heinze.« (številka: 4, 1900)
  Dr. K. Moser, »Der Karst und seine Höhlen«, Triest, 1899, Schimpff (številka: 4, 1900)
  Stara Kranjska, akvarele naslikal K. Grefe, tolmačenje napisal Peter pl. Radics (številka: 4, 1900)
  Uvod v narodna gospodarstvo (številka: 4, 1900)
  Dramske predstave (številka: 4, 1900)
  Umirajoči Bur (številka: 4, 1900)
  Iz lirike Otona Zupančiča (številka: 4, 1900)
  Svatopluk Čech&39;s Leben und Werke (številka: 4, 1900)
  Sternénov »Cesar na konju« (številka: 4, 1900)
  Operne predstave (številka: 4, 1900)
  Šestdesetletnica prof. dr. Kreka (številka: 4, 1900)
  Tolstoj in njegov roman »Vstajenje« (številka: 4, 1900)
  Tomek, Povjest kraljevine češke (številka: 4, 1900)
  A zakaj? (številka: 4, 1900)
  »Provincia Sclavonia ali Slavonia." (številka: 5, 1900)
  Osemurni delavnik v rudnikih (številka: 5, 1900)
  Pisanice (številka: 5, 1900)
  Po strani klobuk (številka: 5, 1900)
  + Anton Kos ("Cestnikov") (številka: 5, 1900)
  Glasbene Matice III. redni koncert (številka: 5, 1900)
  Slikar M. Jama (številka: 5, 1900)
  Stražnik Jeran (številka: 5, 1900)
  Gorski odmevi (številka: 5, 1900)
  Ignacij Orožen (številka: 5, 1900)
  Po zmagi (številka: 5, 1900)
  Tiskarska razstava v Göteborgu na Švedskem (številka: 5, 1900)
  Ptičja romanca (številka: 5, 1900)
  Moja pesem (številka: 5, 1900)
  V gori zeleni (številka: 5, 1900)
  »Lud«, organ towarzystwa, ludoznawczego we Lwowie (številka: 5, 1900)
  Če na poljane rosa pade (številka: 5, 1900)
  Pomladnja romanca (številka: 5, 1900)
  Prvaci hrvatskoga realizma (številka: 5, 1900)
  Nekaj mest v Dantejevi »Nebeški komediji«, ki se tičejo Slovanov (številka: 5, 1900)
  Národopisný Sborník českoslovansk¨y. Vydává narodopisná společnost českoslovanská a narodopisné museum čéskoslovanské. Svazek šestý, sešit 1—2 (številka: 5, 1900)
  Ples (številka: 6, 1900)
  Slovanský pŕehled, ročnik II. čislo 8 (številka: 6, 1900)
  Friderik Chopin; Ob 50letnici njegove smrti. Po ruskih virih spisala (številka: 6, 1900)
  Regula vitae (številka: 6, 1900)
  Soneti (številka: 6, 1900)
  Ruski slikar I. K. Ajvazovskij.; (Po »Viencu«.) (številka: 6, 1900)
  Zunaj noč in burja (številka: 6, 1900)
  Slavjanskij vék; Vseslavjanskij organ. Véna. Redaktor dr.D.N. Vergun.Cir (številka: 6, 1900)
  Razpis častne nagrade (številka: 6, 1900)
  »Slovenska Talija« — kje si? (številka: 6, 1900)
  Hugo Badalić (številka: 6, 1900)
  Vlast (številka: 6, 1900)
  Smrt kontrolorja Stepnika (številka: 6, 1900)
  Matija Kračmanov Valjavec; Poezije, izdala »Slovenska Matica«. Uredil Fr. Levec. V Ljubljani založila »Slovenska Matica«. Tiskali J. Blaznikovi nasledniki (številka: 6, 1900)
  Kako se razvija o moderni svjetovni nazor.; Prevedeno iz " Lidove knihovny" (številka: 6, 1900)
  Izvéstija obščestva arheologii, istorii i etnografii pri imperatrskom kazanskam uníversiteté (številka: 6, 1900)
  Mihael Munkacsy (številka: 6, 1900)
  Če se mrtvi prebudimo..; Dramatičen epilog v 3 dejanjih. Spisal Henrik Ibsen (številka: 6, 1900)
  Petstoletnica krakovskega (jagjellonskega) vseučilišča (številka: 7, 1900)
  Iz lirike Kazimirja Radiča (številka: 7, 1900)
  »Naša Doba.« (številka: 7, 1900)
  Brodar (številka: 7, 1900)
  Josipa Stritarja »zbrani spisi« (številka: 7, 1900)
  Repičev Prešeren (številka: 7, 1900)
  Fécondiité (Rodovitnost); Spisal Emil Zola (številka: 7, 1900)
  Antonio Fogazzaro (številka: 7, 1900)
  Bil je človek (številka: 7, 1900)
  Gutenberg.; Ob petstoletnici njegovega rojstva (številka: 7, 1900)
  Janko Žirovnik; Narodne pesmi z napevi (številka: 7, 1900)
  Zgodovina slovenskega slovstva; IV.del. Drugi zvezek (številka: 7, 1900)
  Ponočnjak (številka: 7, 1900)
  Smrtna kazen (številka: 7, 1900)
  Slovanské hymny (številka: 7, 1900)
  Srebrni križec (številka: 7, 1900)
  Milivoj Šrepel: Preporod v Italiji u XV. i XVI. stoljeću.; Zagreb. Naklada »Matice hrvatske«. 1899 (številka: 7, 1900)
  Sarajevsko pevsko društvo »Trebević« (številka: 7, 1900)
  Misli o Kettejevih poezijah (številka: 8, 1900)
  Dragotin Kette: Poezije (številka: 8, 1900)
  Med krajišniki; Črtica iz moje vojaške službe (številka: 8, 1900)
  Želja (številka: 8, 1900)
  Romanca življenja; Narodni motiv (številka: 8, 1900)
  Tat (številka: 8, 1900)
  Theodor Elze (številka: 8, 1900)
  Henrik Sienkie- wicz; Literarna slika. Načrtal za »Ljubljanski Zvon« —. (Iz poljskega rokopisa prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 8, 1900)
  Beneška Slovenija; Prirodoznanski in zgodovinski opis. Spisal S. Rutar. Izdala »Slovenska Matica«. — »Slovenska zemlja.« 1.del. Natisnila tiskarna Blasnikovih naslednikov v Ljubljani 1900 (številka: 8, 1900)
  Vienac (številka: 8, 1900)
  Jovan Sundečič (številka: 8, 1900)
  »Slovenska Matica.« (številka: 8, 1900)
  H kritikam moje »Beneške Slovenije« (številka: 8, 1900)
  Delavka (številka: 8, 1900)
  Janka Kersnika zbrani spisi; Uredil Vl. Levec. Zvezek I. Sešitek I. Založil L. Schwentner. V Ljubljani 1900. Národna tiskarna (številka: 8, 1900)
  Dr. Vatraslav Oblak (številka: 8, 1900)
  + Dr. Gajo Bulat (številka: 8, 1900)
  Socialno vprašanje (številka: 9, 1900)
  Vladimir Sergejovič Solovejev (številka: 9, 1900)
  Guida, storica di Cividale, spisal G. Grion (številka: 9, 1900)
  Matica Hrvatska (številka: 9, 1900)
  Najstarejši cirilski napis (številka: 9, 1900)
  Monolog umirajočega samca (številka: 9, 1900)
  + Friderik Viljem Nietzsche (številka: 9, 1900)
  Javorska vila (številka: 9, 1900)
  Strossmayerjev jubilej (številka: 9, 1900)
  Kosi Anton: Zabavna knjižnica za slovensko mladino IX. zv (številka: 9, 1900)
  Dr. Hirc—H. pI. Hranilavić, Zemljepis Hrvatske (številka: 9, 1900)
  Slepčeva oporoka (številka: 9, 1900)
  Spomenik Nikolaja Kopernika (številka: 9, 1900)
  Ob Klopinjskem jezeru (številka: 9, 1900)
  C. de Franceschi, I castelli della val D&39;Arsa (številka: 9, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 9, 1900)
  Čarovnik (številka: 9, 1900)
  Petnajst let (številka: 9, 1900)
  Doma (številka: 9, 1900)
  Marco Visconti (številka: 9, 1900)
  Pred nevihto (številka: 9, 1900)
  Največji greh (številka: 9, 1900)
  Najmlajši poljski novelisti; Literarna študija. Za »Ljubljanski Zvon« spisal —. (Iz poljskega rokopisa prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 9, 1900)
  Dr.Ilija Ognjanović (številka: 9, 1900)
  Fr. Ks. Meško: Slike in povesti (številka: 9, 1900)
  Slutnja (številka: 11, 1900)
  Ramleh; Die eleusinische Riviera bei Aleksandrien in Aegypten. Ein Führer und ärztlicher Ratgeber von Dr. med. Carl Pečnik. Leipzig. Wörl&39;s Reisebücher-Verlag. 1900 (številka: 11, 1900)
  Ljubljanska meščanska godba (številka: 11, 1900)
  Naši pisatelji v prevodih (številka: 11, 1900)
  Russkij kružok v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  Čez sedem let (številka: 11, 1900)
  Mestna ljudska kapel v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  Emil Korytka (številka: 11, 1900)
  Matica Srpska.; Cir (številka: 11, 1900)
  Plastičnost v slikarstvu (številka: 11, 1900)
  »Prosvjeta.« (številka: 11, 1900)
  O suši; Kitajska romanca (številka: 11, 1900)
  Zbornik; Na svetlo daje »Slovenska Matica« v Ljubljani. I. zvezek. Uredit L. Pintar. V Ljubljani 1899 (številka: 11, 1900)
  Stari Boc (številka: 11, 1900)
  Prva slovenska umetniška razstava (številka: 11, 1900)
  Jakob Dimnik, Avstrijska zgodovina za ljudske šole, Ljubljana 1900, založil Josip Petrič (številka: 11, 1900)
  Spominu drja. Janka Pajka.; K obletnici njegove smrti (številka: 11, 1900)
  Absalom (številka: 11, 1900)
  Kranjčeva slavnost (številka: 11, 1900)
  Težak (številka: 11, 1900)
  V predmestni gostilnici (številka: 11, 1900)
  Ata Žužamaža (številka: 11, 1900)
  Šahova brada (številka: 11, 1900)
  »Svjetlo«, slobodni, neodvisni i nepolitički list (številka: 11, 1900)
  Pismo E. Korytka F. L. Čelakovskemu.; Priobčil V. A. Francev (številka: 11, 1900)
  A. M. Slomšek.; K stoletnici njegovega rojstva (številka: 11, 1900)
  + Dr. Edvard Albert (številka: 11, 1900)
  Prva splošna slovenska umetniška razstava (številka: 11, 1900)
  Drugi občni zbor »slovenskega umetniškega društva« (številka: 11, 1900)
  Slovó (številka: 11, 1900)
  Vasilij Pavlovič Vasiljev (številka: 11, 1900)
  Slovenska nižja gimnazija v Ljubljani (številka: 11, 1900)
  + Frančišek Lampe (številka: 11, 1900)
  Herbert Spencer, največji zagovornik zatirancev (številka: 11, 1900)
  Sodbe drugih časopisov o naši umetniški razstavi (številka: 11, 1900)
  Srbski mec^en (številka: 11, 1900)
  Ladja mi po morju plava (številka: 11, 1900)
  Otvoritev prve slovenske umetniške razstave (številka: 11, 1900)
  Luč (številka: 11, 1900)
  »Behar«, list za pouku i zabavo (številka: 11, 1900)
  Preganjani Slovaki (številka: 11, 1900)
  »Oesterreichisch-ungarische Revue.« (številka: 11, 1900)
  »Česká Mysl«, I.letnik (številka: 11, 1900)
  Odlikovan slovenski slikar (številka: 11, 1900)
  Stolna crkva u Djakovu; U slavu petdesetgodišnjeg biskupovanja svoga pokrovitelja Josipa Jurja Strossmayerja izdala Jugoslavenska akademija znanosti u Zagrebu. U Pragu. Tiskom i nakladom česke grafičke udruge Unie (številka: 11, 1900)
  Katedra slovanskih jezikov na vseučilišču v Kristjaniji (številka: 11, 1900)
  Jožef Iskrač-Frankolski (številka: 11, 1900)
  Telovadba v petrazrednih in manj kot petrazrednih ljudskih šolah; Po učnih načrtih priredil Fran Brunet. Podrobni učni načrt za petrazrednice priredil Jakob Furlan. V Ljubljani, 1900. Tiskal Klein in dr. Založil pisatelj (številka: 11, 1900)
  Zdenčk Fibich (številka: 11, 1900)
  Utrinki (številka: 12, 1900)
 21. 1901
   177

  številka: 1 (1901)
  številka: 2 (1901)
  številka: 3 (1901)
  številka: 4 (1901)
  številka: 5 (1901)
  številka: 6 (1901)
  številka: 7 (1901)
  številka: 8 (1901)
  številka: 9 (1901)
  številka: 10 (1901)
  številka: 11 (1901)
  številka: 12 (1901)
  Ves Prešeren v ruskem prevodu (številka: 1, 1901)
  »Slovanský pŕehled«, ročnik III (številka: 1, 1901)
  Ivanu Veselu v spomin (številka: 1, 1901)
  Pod oknom; Samospev za bariton s spremljevanjem klavirja. Zložil dr. Gojmir Krek. Založil Schwentner v Ljubljani (številka: 1, 1901)
  Vaška idila (številka: 1, 1901)
  Ljuban (številka: 1, 1901)
  Šestindvajset in ena (številka: 1, 1901)
  Praznovanje Prešernovega jubileja (številka: 1, 1901)
  Maksim Gorkij; Biografska črtica (številka: 1, 1901)
  Staroklasicizem in politična vzgoja naroda (številka: 1, 1901)
  Prešeren in Slovanstvo; Z dostavkom uredništva = A. Aškerc (številka: 1, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec januar (številka: 1, 1901)
  Žrtve (številka: 1/9, 1901)
  Russkij Véstnik; CirJanuar 1901 (številka: 2, 1901)
  Iz pesmi Kazimirja Radiča (številka: 2, 1901)
  Planinska idila (številka: 2, 1901)
  Mornarjeva ljubica (številka: 2, 1901)
  Glose k dogodkom na Kitajskem (številka: 2, 1901)
  Misli k Prešernovemu življenjepisu (številka: 2, 1901)
  Prešernova svečanost u Sarajevu (številka: 2, 1901)
  Pri sosedu sem pestoval (številka: 2, 1901)
  Snubač (številka: 2, 1901)
  I. Ipavic: »Možiček.«; Enodejanska pantomima za klavir dvoročno. Založil L. Schwentner v Ljubljani (številka: 2, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec februar (številka: 2, 1901)
  Irma (številka: 3, 1901)
  V krčmi (številka: 3, 1901)
  Jaz hočem gorkih žarkov (številka: 3, 1901)
  + Arnold Böcklin (številka: 3, 1901)
  Na grobu ljubice (številka: 3, 1901)
  Zbogom! (številka: 3, 1901)
  Giuseppe Verdi (številka: 3, 1901)
  Ogrski Slovenci (številka: 3, 1901)
  Buska balada (številka: 4, 1901)
  Epitaf Ivanu Veselu (številka: 4, 1901)
  A. P. Čehov; K njegovim črticam »Momenti« (številka: 4, 1901)
  Razstava akademije umetnosti Peterburgu (številka: 4, 1901)
  + Alojzij baron Pražák (številka: 4, 1901)
  Gamalielov govor (številka: 4, 1901)
  Josip Kostanjevec: »Iz knjige življenja.«. I.; Upoštevaj popravek na str. 292 (številka: 4, 1901)
  Pred Madono (številka: 4, 1901)
  Na brooklynskem mostu (številka: 4, 1901)
  In zadnjikrat (številka: 4, 1901)
  »Česka Revue.« (številka: 4, 1901)
  Krst (številka: 4, 1901)
  Dama s psičkom (številka: 4, 1901)
  Na veliko soboto; Črtica. Milan Sanjar (številka: 4, 1901)
  Svet nocoj so mi nebesa (številka: 4, 1901)
  Zvezdoznanstven pregled za mesec marec (številka: 4, 1901)
  Hrabroslav Volarič: Samospevi s klavirjem (številka: 4, 1901)
  Ljudske univerze (številka: 4, 1901)
  Moskovskija Vjedomosti o Korševem Prešernu (številka: 5, 1901)
  Knez Semberijski (številka: 5, 1901)
  II. redni koncert »Glasbene Matice« (številka: 5, 1901)
  Friderik Velbič, vsled svojih študij po Afriki slaven slovenski botanik (številka: 5, 1901)
  Zgodnja pomlad (številka: 5, 1901)
  Ivan Plantan: Potovanje na Severni rtič (kap) (številka: 5, 1901)
  Napoleonova ljubica; Zgodovinska idila (številka: 5, 1901)
  Praznovanje sv. Jurja na Štajerskem; 1901Folkloristna študija (številka: 5, 1901)
  Julij Zeyer (številka: 5, 1901)
  Predsmrtnice; Devetnajst pesmi (številka: 5, 1901)
  Vaclav Brožik; (Po čeških listih.) (številka: 6, 1901)
  Pod Tivoli (številka: 6, 1901)
  Iz hrvaškega pesništva; I. Ivan, Nikola in Mato Ostojići (številka: 6, 1901)
  Astronomski koledar za maj (številka: 6, 1901)
  »Knjige Slovenske Matice.«; — Predlog o zvezi »Hrvatske Matice« s »Slovensko Matico" (številka: 6, 1901)
  Tam zunaj že tulpe žarijo (številka: 6, 1901)
  V duši je zavela mrzla zima (številka: 6, 1901)
  Dve novi sliki Groharjevi (številka: 6, 1901)
  Zaščitnikom Levčevega pravopisa v preudarek (številka: 6, 1901)
  Alkoholizem (številka: 6, 1901)
  Krakovski »Czas» (številka: 6, 1901)
  Tragedija (številka: 6, 1901)
  Spomen-cvieće iz hrvatskih i slovenskih dubrava; U vienac savila »Matica Hrvatska«. Zagreb 1900. Izdanje "Matice Hrvatske".»Matice Hrvatske«. - 1901, 427—31 - (številka: 7, 1901)
  Preosnova srednjih šol na Francoskem (številka: 7, 1901)
  Astronomski koledar za junij (številka: 7, 1901)
  Kadar smo sami med seboj (številka: 7, 1901)
  Pod noč (številka: 7, 1901)
  V jasnih nočeh; Pred madono (številka: 7, 1901)
  Dva Zajčeva reliefa za bodoči Prešernov spomenik (številka: 7, 1901)
  Pozabil sem mnogokaj, dekle (številka: 7, 1901)
  Na kolesu (številka: 7, 1901)
  Mož z železno krono (številka: 7, 1901)
  Zrinski in Frankopan (številka: 7, 1901)
  Petdesetletnica Vrazove smrti (številka: 7, 1901)
  Tvoja duša je morje (številka: 7, 1901)
  Moderna poljska lirika; Za "Ljubljanski Zvon« spisal (Iz poljskega prevedel P. M. = P. Miklavec.) (številka: 7, 1901)
  »Narodnogospodarski Vestnik" (številka: 7, 1901)
  Astronomski koledar za julij (številka: 8, 1901)
  Slovník staročeský (številka: 8, 1901)
  Londonski " Nineteenth Century " (številka: 8, 1901)
  Našim srednješolskim abiturientom; Svetuje - (številka: 8, 1901)
  Pavlina Pajkova (številka: 8, 1901)
  Marta (številka: 8, 1901)
  O Prešernovi literarni zapuščini (številka: 8, 1901)
  Jožef Murn-Aleksandrov (številka: 8, 1901)
  F. E.Koršb: Prešernov album (1800—1900) (številka: 8, 1901)
  Pa je rekla (številka: 8, 1901)
  Iz pesmi V. S. Fedorova (številka: 8, 1901)
  Knjige »Slovenske Matice« za l. 1900:; Slovenske narodne pesmi. Uredil dr. K. Štrekelj. V. snopič. V Ljubljani 1900 (številka: 9, 1901)
  Snubač (številka: 9, 1901)
  Na planem ljudstvo se mudi (številka: 9, 1901)
  Russkij VestnikB Cir (številka: 9, 1901)
  Amazonke; Kavkaška romanca (številka: 9, 1901)
  Mrtvemu pesniku »Aleksandravu« =J. Murn (številka: 9, 1901)
  Astronomski koledar za avgust (številka: 9, 1901)
  Novi akordi. Zbornik za vokalno in instrumentalno glasbo (številka: 9, 1901)
  Minil je dan (številka: 9, 1901)
  Ruska poezija; Za »Ljubljanski Zvon" spisal —. (Iz ruskega rokopisa prevedel A. Aškerc.) (številka: 9, 1901)
  Aloa cvete; Legenda (številka: 9, 1901)
  Noviji hrvatski pjesnici; Za »Ljubljanski Zvon« napisao - (številka: 9, 1901)
  To ti danes šepetajo (številka: 9, 1901)
  Vihra vije (številka: 11, 1901)
  Oh, bil sem pobožen nekda (številka: 11, 1901)
  Iz oblasti teme (številka: 11, 1901)
  Vodnik in Kopitar (številka: 11, 1901)
  Knjige »Jugoslovanske akademije znanosti i umJetnosti« za l. 1901; O Radu, knjiga 145, Zborniku za narodni život i običaje južnih Slavena, VI., in Ljetopisu, 15. zvezek (številka: 11, 1901)
  Šolska družba »sv. Cirila in Metoda« (številka: 11, 1901)
  Že dan za gorami se svita (številka: 11, 1901)
  Najlepši dar (številka: 11, 1901)
  Labodnica (številka: 11, 1901)
  Pogumna Anka (številka: 11, 1901)
  Ljudske knjižnice (številka: 11, 1901)
  Po klopeh se po parku oziram (številka: 11, 1901)
  Antimah (številka: 11, 1901)
  Verzi (številka: 11, 1901)
  Moja prijateljica (številka: 11, 1901)
  Voditelji kitajskega duševnega življenja (številka: 11, 1901)
  Pariška Nouvelle Revue (številka: 11, 1901)
  Monolog pomladnjega večera (številka: 11, 1901)
  Vid Dobrin (številka: 11, 1901)
  Tendenčnost v Ibsenovih spisih (številka: 11, 1901)
  Pesem (številka: 11, 1901)
  S potovanja v Jeno (številka: 11, 1901)
  Iz popotnega dnevnika (številka: 11, 1901)
  Notturno (številka: 11, 1901)
  Drama (številka: 12, 1901)
  Brez zamere! (številka: 12, 1901)
  Štiristoletnica hrvaškega slovstva; Za »Ljubljanski Zvon« spisal — (številka: 12, 1901)
  Naviji hrvatski pripovjedači; Za »Ljubljanski zvon" napisao - (številka: 12, 1901)
  Anton Dvořak; Beležka ob 60-letnici (številka: 12, 1901)
  Znamenja (številka: 12, 1901)
  Marko Marulić in štiristoletnica hrvaške književnosti (številka: 12, 1901)
  Za vseučilišče v Ljubljani (številka: 12, 1901)
  Moje tiho hrepenenje (številka: 12, 1901)
  Ciganka (številka: 12, 1901)
  »Nouvelle Revue.« (številka: 12, 1901)
  Knjige "Družbe sv. Mohor" za l. 1902 (številka: 12, 1901)
  Medved (številka: 12, 1901)
  Zimsko jutro (številka: 12, 1901)
  Astronomski koledar za november (številka: 12, 1901)
  Medved Anton dr., Knezoškof lavantinski A. M. Slomšek; Izdala in založila »Družba sv. Mohorja« v Celovcu 1900 (številka: 12, 1901)
  Ljubljansko vseučiliško vprašanje (številka: 12, 1901)
  Sveti trije kralji (številka: 12, 1901)
  Astronomski koledar za oktober (številka: 12, 1901)
  Rdeči nagelj, rožmarin (številka: 12, 1901)
  Drama; O uprizorjenih delih (M. Balucki, Klub samcev; Josip Jurčič—F. Govekar, Deseti brat) in izvedbi (številka: 12, 1901)
  Še enkrat (številka: 12, 1901)
  Kmečka osveta (številka: 12, 1901)
  »Matica Srpska« u Novom Sadu (številka: 12, 1901)
  Novi akordi. 2. zvezek. September (številka: 12, 1901)
  »Novi akordi.« 3. številka. November (številka: 12, 1901)
  Moje gosli (številka: 12, 1901)
  Zaščitnikoma Levčevega pravopisa vnovič preudarek (številka: 12, 1901)
  Kipar Gangl (številka: 12, 1901)
  Kako je mrtev ta jesenski dan (številka: 12, 1901)
 22. 1902
   182

  številka: 1 (1902)
  številka: 2 (1902)
  številka: 3 (1902)
  številka: 4 (1902)
  številka: 5 (1902)
  številka: 6 (1902)
  številka: 7 (1902)
  številka: 8 (1902)
  številka: 9 (1902)
  številka: 10 (1902)
  številka: 11 (1902)
  številka: 12 (1902)
  Drama; O uprizorjenih delih (G. Hauptmann, Hanice pot v nebesa; P. Rosegger, Na sodnji dan) in izvedbi (številka: 1, 1902)
  Še nikoli...! (številka: 1, 1902)
  Na sveti večer (številka: 1, 1902)
  Fr. Vidic: Valentin Vodnik, der erste slovenische Dichter.; (Archiv für slavische Philologie. V. Jagić. Berlin 1901. Band XXIII.) (številka: 1, 1902)
  Gredo na vojsko fantje (številka: 1, 1902)
  Na poljane sneg naletava (številka: 1, 1902)
  Marya Konopnicka (številka: 1, 1902)
  Carmen; Diego de Alcazar y Alhambra (številka: 1, 1902)
  Slovenci v Ameriki (številka: 1, 1902)
  + Andrej Kragelj; Beležka (številka: 1, 1902)
  Noč (številka: 1, 1902)
  Blaznik (številka: 1, 1902)
  Iz cerkve si stopala v solnčni dan (številka: 1, 1902)
  Njegov god (številka: 1, 1902)
  Poslednja noč; Dimitrij Ahasverov (številka: 1, 1902)
  Ruski novelisti (številka: 1, 1902)
  Uslišan (številka: 1, 1902)
  Rapsodije bolgarskega goslarja; Slike iz zgodovine bolgarske vstaje (številka: 1, 1902)
  Slovenska medicinska fakulteta (številka: 2, 1902)
  Kam hitim? (številka: 2, 1902)
  Dr. Franz Prešeren,Deutsche Gedichte (številka: 2, 1902)
  Ledene rože (številka: 2, 1902)
  Ciganka Marija; Dimitrij Ahasverov (številka: 2, 1902)
  V sanjavih mladostnih letih (številka: 2, 1902)
  Lepa Mara (številka: 2, 1902)
  Ko, se oženim (številka: 2, 1902)
  Genialen človek (številka: 2, 1902)
  Proti jutru (številka: 2, 1902)
  Večerna romanca (številka: 2, 1902)
  Ljubica, nič se ne jokaj..! (številka: 2, 1902)
  »Prekrasno (številka: 2, 1902)
  Polnočna fantazija (številka: 2, 1902)
  Pesnik fra Grga Martić (številka: 2, 1902)
  Iz bosanskega perivoja (številka: 2, 1902)
  Na ulici (številka: 3, 1902)
  Tovariš Damjan (številka: 3, 1902)
  Tempi passati (številka: 3, 1902)
  Zarja (številka: 3, 1902)
  V mraku (številka: 3, 1902)
  V hipih takih prihajaj k meni (številka: 3, 1902)
  Slovanský Pŕehled; O 1. zvezku V.letnika (številka: 3, 1902)
  Sneg pada (številka: 3, 1902)
  Srbsko šolstvo (številka: 3, 1902)
  Jaz nimam lepe ljubice (številka: 4, 1902)
  Celjska utrakvistna gimnazija (številka: 4, 1902)
  Kaj se mi je sanjalo (številka: 4, 1902)
  tihi noči (številka: 4, 1902)
  Jaz sem bogata! (številka: 4, 1902)
  Pir (številka: 4, 1902)
  Dr. Emil Holub (številka: 4, 1902)
  Murko M. dr.: Vatroslav Oblak (številka: 4, 1902)
  I. Grohar (številka: 4, 1902)
  Fran. Dr. Franz Tetzner: Die Slawen in Deutschland; Beitrage zur Volkskunde der Preussen, Litauer und Letten, der Masuren und Philipponen, der Tschechen, Mährer und Sorben, Polaben und Slowinzen, Kaschuben und Polen. Braunschweig, Vieweg und Sohn 1902 (številka: 5, 1902)
  Vesna (številka: 5, 1902)
  Svatopluk Čech (številka: 5, 1902)
  Volja (številka: 5, 1902)
  Novi Akordi. 5. številka. Marec (številka: 5, 1902)
  Nemške višje gimnazije na Kranjskem (številka: 5, 1902)
  Viktor Hugo (številka: 5, 1902)
  Med dobrimi zananci; Črtica (številka: 5, 1902)
  Vsemir (številka: 5, 1902)
  Drama (številka: 5, 1902)
  Glej, zvončki so že vzklili (številka: 5, 1902)
  Arhitekt Ciril Koch (številka: 5, 1902)
  Prešernova oda »Zdravica« na Ruskem (številka: 6, 1902)
  P. Ladislav Hrovat (številka: 6, 1902)
  Gogolj (številka: 6, 1902)
  »Česká Revue.« (številka: 6, 1902)
  Nevesta (številka: 6, 1902)
  Prazno srce (številka: 6, 1902)
  Umetniške razstave v Pragi (številka: 6, 1902)
  M. Hostnikb: Slovinsko-russkij slovarb. Grammatika slovinskago jazyka. Cir (številka: 6, 1902)
  Novi akordi. 6. številka. Maj (številka: 7, 1902)
  Pesem (številka: 7, 1902)
  Poslanica (številka: 7, 1902)
  Za mizo (številka: 7, 1902)
  Proletarec (številka: 7, 1902)
  Zvonček (številka: 7, 1902)
  Domá (številka: 7, 1902)
  Hajduki; Stadija iz južnoslovanskega narodnega življenja (številka: 7, 1902)
  Verbič F (številka: 7, 1902)
  Filharmonijsko društvo v Ljubljani; Beležka ob 200-letnici (številka: 7, 1902)
  V ljutomerskih goricah (številka: 7, 1902)
  Vseučiliški zbornik; Sestavila Janko Polec in Bogumil Senekovič.V Ljubljani 1902. Založil L. Schwenter. Natisnil A. Slatnar v Kamniku (številka: 7, 1902)
  Iz gozda so ptice odplule (številka: 7, 1902)
  Idealizem (številka: 8, 1902)
  Kralj na Betajnovi, drama v treh dejanjih; Spisal Ivan Cankar. Založil L. Schwentner. V Ljubljani 1902 (številka: 8, 1902)
  Slikarja Jakopič in Grohar (številka: 8, 1902)
  La Lupa (številka: 8, 1902)
  Filharmoniška družba v Ljubljani pa slovenski narod (številka: 8, 1902)
  Naš život; Cir (številka: 8, 1902)
  Skizzy (številka: 8, 1902)
  Legenda pravičnosti (številka: 8, 1902)
  Poslednja deputacija (številka: 8, 1902)
  Dobrodelnost (številka: 8, 1902)
  Ti si lepa, ko solnce (številka: 8, 1902)
  Brez doma (številka: 8, 1902)
  Slovo (številka: 8, 1902)
  Taka jasno, ko o polnoči (številka: 8, 1902)
  Tam daleč luči gorijo (številka: 9, 1902)
  Bleiweis — izdajatelj Prešernove zapuščine (številka: 9, 1902)
  Anton Knezova knjižnica (številka: 9, 1902)
  Dr. Antonin Dvořák (številka: 9, 1902)
  Mark Matvjejevič Antokolskij (številka: 9, 1902)
  Novi akordi. II. letnika 1. sešitek (številka: 9, 1902)
  Anton Knezova knjižnica (številka: 9, 1902)
  Črtice (številka: 9, 1902)
  Giovanni Segantini (številka: 9, 1902)
  Jaroslav Vrchlický (številka: 9, 1902)
  Humaniteta (številka: 9, 1902)
  V žalni obleki (številka: 11, 1902)
  Ivan Vazov, bolgarski pesnik (številka: 11, 1902)
  Nikotina (številka: 11, 1902)
  Kâlidâsa; Indski dramatik (številka: 11, 1902)
  Snubač (številka: 11, 1902)
  Russkij Vestnik; Cir (številka: 11, 1902)
  Kazaška romanca (številka: 11, 1902)
  Iz zgodovine narodne poljske dramatike (številka: 11, 1902)
  Slovenska šolska družba sv. Cirila in Metoda (številka: 11, 1902)
  K Vodnikovem življenjepisu (številka: 11, 1902)
  Posljednjega dejanja posljedni prizor (številka: 11, 1902)
  Zbornik znanstvenih in poučnih spisov; Na svetlo daje Slovenska Matica. III. zv. Uredil L. Pintar. V Ljubljani1901 (številka: 11, 1902)
  Roža življenja (številka: 11, 1902)
  II. slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 11, 1902)
  Hrepenenje (številka: 11, 1902)
  Dve sliki Petra Žmitka (številka: 11, 1902)
  Pri vinu (številka: 11, 1902)
  Russkij Věstnikb Cir (številka: 11, 1902)
  Solze svetle in vroče (številka: 11, 1902)
  Dan v Vrbi; Srečanje s sorodniki na Prešernovem domu (številka: 11, 1902)
  Pesmi (številka: 11, 1902)
  Vetrovi (številka: 11, 1902)
  Novi akordi. II. letnika 2. sešitek. September (številka: 11, 1902)
  Zabavna knjižnica »Slovenske Matice«; XIII. zvezek: Štiri bajke (številka: 11, 1902)
  Licejsko poslopje v Ljubljani (številka: 11, 1902)
  Navija pripovetka u Srba (številka: 11, 1902)
  Romar (številka: 11, 1902)
  Prešeren v šolah (številka: 11, 1902)
  Jubilejna slavnost v Šipki (številka: 12, 1902)
  Slika (številka: 12, 1902)
  Iz mirnega kraja (številka: 12, 1902)
  + Emil Zola (številka: 12, 1902)
  Pesmi s Prekmurja (številka: 12, 1902)
  Bajka o smrti (številka: 12, 1902)
  Na grobovih (številka: 12, 1902)
  Knižal. Gruzinska romanca (številka: 12, 1902)
  Za zabavo (številka: 12, 1902)
  Jubilej Marije Konopnicke (številka: 12, 1902)
  Prešernove poezije (številka: 12, 1902)
  II. slovenska umetniška razstava v Ljubljani (številka: 12, 1902)
  Sfinks (številka: 12, 1902)
  Koncert Františka Ondřička (številka: 12, 1902)
  Olga (številka: 12, 1902)
  Pod tvojim ,oknom drevje je šumelo (številka: 12, 1902)
  svet (številka: 12, 1902)
  V tujini dalnji živel bom samootno (številka: 12, 1902)
  Ivan Vrhovec (številka: 12, 1902)
  Iz beležnice Pavla Kuzme (številka: 12, 1902)
  Slovensko gledišče (številka: 12, 1902)
  Slovensko gledišče (številka: 12, 1902)
  Ganglov »Valvazor« (številka: 12, 1902)
  Popotnik. Pedagoški in znanstveni list, letnik. XXI., XXII. in XXIII (številka: 12, 1902)
  Kmečka in mestna kultura (številka: 12, 1902)
  Tam zunaj je sneg (številka: 12, 1902)
  Jugoslovanska romantika (številka: 12, 1902)
  Šumijo, šumijo gozdovi (številka: 12, 1902)
  Knjige "Družbe sv. Mohorja" za leto 1903 (številka: 12, 1902)
  I. E. Rjepin (številka: 12, 1902)
  »Novi akordi.« II. letnik, 3. številka. November (številka: 12, 1902)
  Oj, vdahni življenje ginočemu steblu (številka: 12, 1902)
 23. 1903
   344

  številka: 1 (1903)
  številka: 2 (1903)
  številka: 3 (1903)
  številka: 4 (1903)
  številka: 5 (1903)
  številka: 6 (1903)
  številka: 7 (1903)
  številka: 8 (1903)
  številka: 9 (1903)
  številka: 10 (1903)
  številka: 11 (1903)
  številka: 12 (1903)
  Slovan.; Mesečnik za književnost in prosveto (številka: 1, 1903)
  Metamorfoza (številka: 1, 1903)
  Shod slavistov.; Beležka o shodu v Peterburgu (številka: 1, 1903)
  Cecilija; Cerkvena pesmarica. II. del. Drugi, popravljeni natis. Uredil Anton Foerster (številka: 1, 1903)
  Vereščaginove slike (številka: 1, 1903)
  Sanje (številka: 1, 1903)
  Drama; O uprizorjenih delih (P.Bertona in Ch.Simon, Zaza; F. Cavallotti, Jeftejeva hči; L.Thoma, Medalja) (številka: 1, 1903)
  Oj, kod si hodil (številka: 1, 1903)
  Rusi in Slovenci (številka: 1, 1903)
  Iz zakutka (številka: 1, 1903)
  Izložba moderne francoske umetnosti v Pragi (številka: 1, 1903)
  Doma (številka: 1, 1903)
  Decembrski koncert »Glasbene Matice«; Izvajali Thierfelderjevega Zlatoroga, besedilo R. Baumbach (številka: 1, 1903)
  Amerikanci (številka: 1, 1903)
  Rdeče rože (številka: 1, 1903)
  Pismo iz Zagreba (številka: 1, 1903)
  Povesti; Spisal dr. Ivan Tavčar. V. zvezek. Založil pisatelj. Tiskala Ig. pl. Kleinmayr Fed. Bamberg. V Ljubljani 1902 (številka: 1, 1903)
  Svetnica (številka: 1, 1903)
  Viktor Hugo; Beležka o delu (številka: 1, 1903)
  Zimska bajka (številka: 1, 1903)
  Heautontimorumenos (številka: 1, 1903)
  jubilej; Beležka ob 25-letnici smrti N. A. Nekrasova (številka: 1, 1903)
  Klic noči (številka: 1, 1903)
  Potresna povest (številka: 1, 1903)
  Mali vitez (Pan Volodijevski); Spisal H. Sienkiewicz. Po poljskem izvirniku poslovenil Podravski = P. Miklavec (številka: 1, 1903)
  Idila (številka: 1, 1903)
  Ciganka (številka: 1, 1903)
  Titan (številka: 1, 1903)
  V krčmi (številka: 1, 1903)
  »Ormoški spomini."; Ob petindvajsetletnici ormoške posojilnice in ob tridesetletnici svojega beležništva v Ormožu izdal dr. Ivan Gršak prav: Geršak. Ljubljana, 1902 (številka: 1, 1903)
  Ilustrovani »Narodni koledar« za leto 1903.; Uredil in izdal Dragotin Hribar v Celju (številka: 1, 1903)
  Zločin (številka: 1, 1903)
  »Jež"; Ob 1. številki (številka: 1, 1903)
  »Nove pravljice iz 1001 noč."; Založil L. Schwentner v Ljubljani (številka: 1, 1903)
  Pomiloščevanje mladostnih zločincev (številka: 1, 1903)
  »Večer Konopnicke.«; O proslavi 25-letnice njenega književnega delovanja v Ljubljani (številka: 1, 1903)
  Vladimir Nazor. Živana.; Mitički epos u devet pjesama (1898—1901). Zadar. Nagradjena štamparija Vitaliana. 1902 (številka: 1, 1903)
  Manes v Hagenbundu (številka: 1, 1903)
  Rat Hrvata s Magjarima godine 1848—9; Naklada Dioničke tiskare u Zagrebu. 1902 (številka: 1, 1903)
  Povest o neki drugi; novela (številka: 1, 1903)
  Inje; Rikard Katalinić-Jeretov. (God. 1887. -1902.) Zadar 1902. Vlastitom nakladom. Tisak C. Albrechta (Jas. Wittassek), Zagreb (številka: 1, 1903)
  Do sedaj neznana slovenska knjiga; O Pohlinovem prevodu Buque fa brati, inu moliti Slavonskem shovnirjam na Shtajerskemu, Koroshkemu, inu Kraynskemu ommislene (Dunaj, 1799) (številka: 1, 1903)
  Uradniško stavbno društvo (številka: 1, 1903)
  Češka gledišča (številka: 1, 1903)
  Iz ostaline Dragotina Ketteja (številka: 2, 1903)
  Dr. Ivan Geršak.; Ormoški spomini. Ljubljana, 1902. Založila Ormoška posojilnica (številka: 2, 1903)
  Veliki knez Konstantin Konstantinovič, pesnik; Beležka o njegovih pesmih (številka: 2, 1903)
  Jan Kubelik odlikovan; Beležka (številka: 2, 1903)
  Javna predavanja; Beležke o predavanjih v Ljubljani (številka: 2, 1903)
  Ne vprašaj! (številka: 2, 1903)
  Mati (številka: 2, 1903)
  Talija. Zbirka gledaliških iger.; Ob prvih štirih zvezkih (številka: 2, 1903)
  V mraku (številka: 2, 1903)
  Ščip (številka: 2, 1903)
  Črna knjiga (številka: 2, 1903)
  Mali vitez Pan (Volodijevski).; Naznanilo 2. sešitka Sienkiewiczevega romana v slovenščini (številka: 2, 1903)
  Januarski koncert »Glasbene Matice« (številka: 2, 1903)
  V tihi noči (številka: 2, 1903)
  Rostand »nesmrten«; Beležka (številka: 2, 1903)
  Spomini (številka: 2, 1903)
  Reinkarnacija (številka: 2, 1903)
  »Psoglavci« na našem odru; Ocena uprizoritve K. Kovařovičeve opere (številka: 2, 1903)
  Prešeren v Rusih; O razpravi A. J. Stepoviča o Prešernu (številka: 2, 1903)
  Trenotki iz učiteljskega življenja (številka: 2, 1903)
  Sirota (številka: 2, 1903)
  Zemljiškoknjižni izpisek (številka: 2, 1903)
  Evgenij Kumičić. Slučaj; Broj 84. i 85. Crn Božić. Tri pripoviesti. Naklada knjižare Lav. Hartmanna (Kugli i Deutsch). Zagreb 1902 (številka: 2, 1903)
  Nadežda Gareva; Macedonska drama (številka: 2, 1903)
  Službena petindvajsetletnica; O jubileju V. Holza (številka: 2, 1903)
  Izgubljeni raj (številka: 2, 1903)
  Petindvajsetletnica; Ob gledališkem jubileju A. Cerarja (številka: 2, 1903)
  Menih (številka: 2, 1903)
  Na Silvestrov večer (številka: 2, 1903)
  Pera P. Gjorgjević (številka: 2, 1903)
  Vojtěh Žák (številka: 2, 1903)
  Stjepan Ilijašević +; Beležka (številka: 2, 1903)
  Vera Haruzina: Krajna; Očerk. Moskva. Universitetskaja Tipografija.1903 (številka: 2, 1903)
  Človek in pol, roman, spisal Ivo Šorli; Ljubljana 1903, založil L. Schwentner (številka: 2, 1903)
  Karla Kovařovica opera »Psoglavci« (številka: 2, 1903)
  Louis Leger; Ob 60-letnici (številka: 2, 1903)