G. Mazzini: Dolžnosti človeka.; Prevedel dr. Alojz Gradnik. 1925. Založila knjigarna Ign. Kleinmayr & Fed. Bamberg