Uporabna informatika

 1. 2009
   26

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  Analiza vodenja projekta izgradnje programske rešitve v državni upravi (, 2009)
  Uvajanje širokopasovnih dostopovnih omrežij na podeželska območja (številka: 1, 2009)
  Spletni pristop k vzajemnim skladom v dru\bi za upravljanje (številka: 1, 2009)
  Analiza tehnološkega, procesnega in organizacijskega vidika vpeljave sistema za upravljanje konfiguracije (številka: 1, 2009)
  Sistem poslovnega obveščanja - primer vpeljave v podjetju Mariborska Livarna Maribor (številka: 1, 2009)
  Uspešni menedžerji udejanjajo spremembe z voditeljstvom (številka: 1, 2009)
  Primerjava metod lastnih vektorjev, LLSM in DEA za računanje vektorja uteži v modelih AHP (številka: 2, 2009)
  Učinkovito delovno okolje kot komparativna prednost finančnih ustanov (številka: 2, 2009)
  Kriminaliteta v informacijski družbi (številka: 2, 2009)
  Celovit pristop k obvladovanuu zavarovalniških goljufij (številka: 2, 2009)
  Iskanje informacij po horizontalno porazdeljenih virih (številka: 2, 2009)
  Povečanje učinkovitosti poslovanja podjetja z vpeljavo MICROSOFT office 2007 (številka: 2, 2009)
  Zmanjševanje količine papirja pri poslovanju z uporabniki storitev finančnih ustanov (številka: 2, 2009)
  Model stalnih izboljšav kot instrument posodabljanja poslovnih procesov na primeru upravne enote Krško (številka: 3, 2009)
  Modeliranje in izvajanje poslovnih procesov v storitveno orientiranih arhitekturah (številka: 3, 2009)
  Pogledi na etično obravnavo informacijsko-komunikacijske tehnologije (številka: 3, 2009)
  Kako meriti uspešnost procesa strateškega planiranja informatike in kako povečati njegovo uspešnost? (številka: 3, 2009)
  Kako prenoviti proces informiranja in komuniciranja (številka: 4, 2009)
  Primerjava pristopov k razvoju ontologij (številka: 4, 2009)
  Zaščita negotovinskih oblik plačevanja (številka: 4, 2009)
  Vloga in položaj službe za informatiko v novem tisočletju (številka: 4, 2009)
  Celovit pristop obvladovanja mobilnih naprav (številka: 4, 2009)
 2. 2010
   23

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  Zrelost poslovne inteligence v slovenskih organizacijah (številka: 1, 2010)
  Uporaba referenčnih modelov pri informatizaciji poslovnih procesov (številka: 1, 2010)
  Analiza stanja poslovne informatike v slovenskih podjetjih in javnih organizacijah (številka: 1, 2010)
  Pomen analize v okviru projekta uvedbe e-dokumentnega sistema (številka: 1, 2010)
  Towards a process orientation in the public sector (številka: 1, 2010)
  Spodbujanje turizma prek spletnih strani občin (številka: 2, 2010)
  Arhitekturni model za učinkovito spremljanje izvajanja poslovnih procesov v SOA (številka: 2, 2010)
  Trendi na področju poslovnega obveščanja (številka: 2, 2010)
  Princip modeliranja tveganj s segmentacijo javnosti pri upravljanju procesov (številka: 2, 2010)
  Vzpostavitev sistema za upravljanje informacijske varnosti v organizaciji (številka: 2, 2010)
  Vloga informatike pri izboljšanju procesa poslovnega planiranja (številka: 3, 2010)
  Analitski vzorci za poslovno-informacijske arhitekture (številka: 3, 2010)
  Pregled in analiza programskih ogrodij in sorodnih tehnologij (številka: 3, 2010)
  Primer uporabe podatkovnega rudarjenja v skupini NLB (številka: 3, 2010)
  Informacijska podpora poslovnih procesov zavarovalnice s predstavitvijo prilagojenega modela upravljanja znanja (številka: 3, 2010)
  Celoviti pristop izvedbe skrbnega pregleda informacijskega sistema (številka: 4, 2010)
  Logistika v proizvodnih procesih (številka: 4, 2010)
  Integracija informacijskega sistema MFERAC z drugimi informacijskimi sistemi proračuneskega uporabnika (številka: 4, 2010)
  Strateški dokumenti za razvoj e-uprave (številka: 4, 2010)
 3. 2011
   22

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Računalniška in internetna pismenost slovenske mladine (številka: 3, 2011)
  Upravljanje matičnih podatkov kot osnova pri vpeljavi storitveno usmerjene arhitekture (številka: 1, 2011)
  Obvladovanje odpora pri projektih informacijskih tehnologij (številka: 1, 2011)
  Orodja za podporo testiranja parov (številka: 1, 2011)
  Migracija wordovih dokumentov (številka: 1, 2011)
  Izzivi zunanjega izvajanja informatike (številka: 1, 2011)
  BPMN - modeli procesov za strukturiran zajem uporabniških zgodb (številka: 2, 2011)
  Strateško planiranje informatike s pristopom poslovno-informacijske arhitekture (številka: 2, 2011)
  Metode na temelju prednostne relacije in njihova uporaba v postopkih večkriterijskega skupinskega odločanja: študija primera (številka: 2, 2011)
  Migracija obstoječih aplikacij na platforme za računalništvo v oblaku (številka: 3, 2011)
  Uporaba odprtokodnih in prosto dostopnih programskih orodij - primer dobre prakse (številka: 3, 2011)
  Uporaba metod operacijskih raziskav pri načrtovanju kmetijske proizvodnje (številka: 3, 2011)
  Integracija procesiranja kompleksnih dogodkov in storitveno usmerjenih arhitektur (številka: 3, 2011)
  Nekateri varnostni vidiki informacijskih tehnologij na področju turizma v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Uporabnost metafor v informatiki (številka: 4, 2011)
  Primerjava učinkovitosti delovanja aplikacij v oblaku in v lokalnem okolju (številka: 4, 2011)
  Human resource information systems in croatian banks (številka: 4, 2011)
  Uporaba socialnih omrežij pri kadrovskem menedžmentu (številka: 42, 2011)
 4. 2012
   25

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Uvedba podatkovnega skladišča po metodi PRINCE2 (številka: 1, 2012)
  Prenova in informatizacija procesov razvoja proizvodov (številka: 1, 2012)
  Analiza in predlog dopolnitve informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti s semantično komponento (številka: 1, 2012)
  Dobre prakse uporabe in razvoja razširitev v sistemu Joomla! (številka: 1, 2012)
  Analiza projektnega menedžmenta in projektne pisarne v izbrani organizaciji (številka: 2, 2012)
  Študija ustreznosti implementacije sistema za nadzor kritičnih aplikacij v bančnem sistemu (številka: 2, 2012)
  Ekonomika virtualizacije namizij (številka: 2, 2012)
  Intervju s prvim urednikom prof. dr. Mirkom Vintarjem ob dvajsetletnici revije Uporabna informatika (številka: 2, 2012)
  Kvantitativni model za upravljanje informacijskovarnostnih tveganj (številka: 2, 2012)
  ArchiMate for integrated modelling throughout the architecture development and implementation cycle (številka: 3, 2012)
  Analiza upravljanja poslovnih procesov z BPMN 2.0 (številka: 3, 2012)
  Informatika mora pokazati svojo poslovno vrednost (številka: 3, 2012)
  Ocena prednosti metode Scrum in njenih tipičnih praks (številka: 3, 2012)
  Podatkovne baze NoSQL (številka: 3, 2012)
  Heterarhije in relacijski podatkovni modeli (številka: 3, 2012)
  Odprta koda v slovenskih podjetjih (številka: 4, 2012)
  Kako oceniti ponudnika storitev v oblaku (številka: 4, 2012)
  V spomin dragemu prijatelju in kolegu profesorju dr. Miltonu A. Jenkinsu (številka: 4, 2012)
  Razvoj integralnega modela kazalnikov za evalvacijo politik na področju e-uprave (številka: 4, 2012)
  Analiza bibliografskih zapisov (številka: 4, 2012)
  Dejavniki sprejetja celovitih programskih rešitev (številka: 4, 2012)
 5. 2013
   26

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Informacijska podpora odločanju v procesu zdravstvene nege (številka: 1, 2013)
  Logical - platforme računalništva v oblaku in orodja za logistične centre in skupnosti (številka: 1, 2013)
  Delovanje algoritma Jaro-Winkler glede na mesto pojavljanja tipografskih napak (številka: 1, 2013)
  Alternative čezmejnim spletnim plačilnim storitvam, razvite s pristopom živih laboratorijev (številka: 1, 2013)
  Pogled na današnje in prihodnje izzive informatike v zdravstvu (številka: 1, 2013)
  Socialno zavarovanje na državnem portalu eVEM - uporaba v podjetjih (številka: 2, 2013)
  Model celovitega strateškega planiranja informatike in njegov vpliv na poslovno uspešnost (številka: 2, 2013)
  Metodološki pristop za celovito prenovo in informatizacijo poslovanja (številka: 2, 2013)
  Velika omrežja iz realnega sveta (številka: 2, 2013)
  Ključni kazalniki za merjenje uspešnosti proizvodnje (številka: 2, 2013)
  Če lahko z iPadom krmilim jadrnico, ali lahko tudi procese v podjetju? (številka: 3, 2013)
  Informatika v slovenski državni upravi skozi čas (številka: 3, 2013)
  Intervju z Nikom Schlambergerjem, predsednikom Slovenskega društva Informatika (številka: 3, 2013)
  Slovenija, seniorji v pogojih globalizacije in informatizacije ter demografskega prehoda (številka: 3, 2013)
  Vzdrževanje programja - mit ali resničnost (številka: 3, 2013)
  Primer analize bibliografskih zapisov s področja različnih vrst kriminalitete in povezanih tem (številka: 3, 2013)
  Etične dileme direktorja informatike (številka: 3, 2013)
  Posodabljanje starejše slovenščine (številka: 4, 2013)
  Sodobne prevajalske tehnologije in prihodnost prevajalskega poklica (številka: 4, 2013)
  Uporaba strojnega učenja za postavljanje vejic v slovenščini (številka: 4, 2013)
  Govorni in jezikovni viri slovenščine za samodejno razpoznavanje tekočega govora (številka: 4, 2013)
  Na poti do Islovarja 3.0 (številka: 4, 2013)
 6. 2014
   28

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Doseganje strateških ciljev policije z boljšim upravljanjem investicij v informacijsko tehnologijo (številka: 1, 2014)
  Varovanje podatkov v storitvi v oblaku Dropbox (številka: 1, 2014)
  Anonimnost na spletnih medijskih portalih (številka: 1, 2014)
  Metamorfoza tehnološko-uporabniške fascinacije v dejansko informacijsko družbo (številka: 1, 2014)
  Pristop in podporno orodje za delno avtomatski zajem metode razvoja programske opreme (številka: 1, 2014)
  Trendi informacijske varnosti v sodobni organizaciji (številka: 1, 2014)
  On the management of culture within business process management (številka: 2, 2014)
  Informacijska podpora logistike (številka: 2, 2014)
  Stanje menedžmenta poslovnih procesov v slovenskih organizacijah ter vloga organizacijske kulture pri privzemanju MPP (številka: 2, 2014)
  Vplivni dejavniki učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov (številka: 2, 2014)
  Vplivi uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije na poslovanje podjetij (številka: 2, 2014)
  Sistem za avtomatsko gradnjo baze znanja iz spletnih mest (številka: 3, 2014)
  Dokumentiranje zahtev pri razvoju mobilnih aplikacij (številka: 3, 2014)
  Primerjalna uporaba metod DEX in AHP v procesu odločanja (številka: 3, 2014)
  Učenje in računalnik med včeraj in jutri (številka: 3, 2014)
  Ohranjanje lastnosti pri zmanjševanju družbenih omrežij (številka: 3, 2014)
  Model sporočilnih poti v sistemu reflektivne prakse za spodbujanje sinergije med pedagoškim in poslovnim okoljem (številka: 3, 2014)
  Modeli za pomoč pri ocenjevanju odstopajočega vedenja pri osnovnošolcih (številka: 4, 2014)
  Sprejem in uporaba lokalnih letalskih meritev pri napovedovanju vremena (številka: 4, 2014)
  Ali sta tabelarični model in jezik DAX znanilca poslovnointeligenčnih rešitev za vse (številka: 4, 2014)
  Sektor informacijske in komunikacijske tehnologije v Sloveniji (številka: 4, 2014)
  Zaupanje uporabnikov ob uporabi storitev mobilnega plačevanja (številka: 4, 2014)
  Ocenjevanje primestnih naravnih območij z indeksom rekreacije, ki temelji na mehki logiki (številka: 4, 2014)
  Primerjava sistemov za upravljanje digitalnih pravic za organizacije (številka: 4, 2014)
 7. 2015
   26

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Uporaba naprednih brezdotičnih vmesnikov pri razvoju informacijskih rešitev (številka: 1, 2015)
  Interaktivni konceptualni apleti v i-učbeniku kot mediatorji problemskih znanj (številka: 1, 2015)
  Učni cilji in kurikuli v računalništvu in informatiki (številka: 1, 2015)
  Vpliv predhodnega vrednotenja projektov e-uprave na njihovo uspošnost (številka: 1, 2015)
  Povezava menedžmenta poslovnih procesov in družbenih medijev (številka: 1, 2015)
  Zorni koti in pogledi kot sredstvo za strukturiranje modelov poslovno-informacijske arhitekture v ogrodju ArchiMate (številka: 1, 2015)
  Omrežje sodelovanj med avtorji prispevkov iz Informatice in Uporabne informatike (številka: 1, 2015)
  Množično odprto spletno izobraževanje učiteljev (številka: 2, 2015)
  Poročanje o informatiki v letnih poročilih slovenskih družb (številka: 2, 2015)
  Razmerja med telekomunikacijskimi operaterji in kakovost internetnega priključka končnega uporabnika (številka: 2, 2015)
  Posrednik sporočil v vlogi pregledovalnika sporočil Solr pri logističnem procesu (številka: 2, 2015)
  Obvladovanje kompleksnosti večkriterijskih odločitvenih modelov (številka: 2, 2015)
  Prvi koraki v programiranje - številne poti in možnosti (številka: 3, 2015)
  Algorithmic thinking as a prerequisite of improvements in introductory programming courses (številka: 3, 2015)
  Pouk tujih jezikov s podporo informacijske in komunikacijske tehnologije (številka: 3, 2015)
  Družbeni menedžment poslovnih procesov (številka: 3, 2015)
  Spletni pristopi pri izobraževanju uporabnikov na področju valutnega trgovanja (številka: 3, 2015)
  Povezanost strukturne učinkovitosti poslovnih procesov z uspešnostjo poslovanja (številka: 4, 2015)
  Primerjava metodologij za menedžment poslovnih procesov (številka: 4, 2015)
  Uporaba kataloga kazalnikov za vrednotenje politik, programov, projektov in storitev e-uprave (številka: 4, 2015)
  Sodobne diagnostične tehnologije v športu (številka: 4, 2015)
  Izboljšave turističnega informacijskega sistema (številka: 4, 2015)
 8. 2016
   22

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Ali smo pripravljeni uporabljati podkožni mikročip v zdravstvene namene (številka: 1, 2016)
  Toward an age-friendly design of smartphone interfaces (številka: 1, 2016)
  Varnostni izzivi uporabe mobilnih naprav v zdravstvu (številka: 1, 2016)
  Zasnova ekspertnega sistema za pomoč pri procesu obravnave kroničnega bolnika (številka: 1, 2016)
  Razvoj modela programske rešitve za zmanjševanje tveganj v procesu nujne medicinske pomoči (številka: 1, 2016)
  Uporaba družbenih medijev v slovenskih podjetjih (številka: 2, 2016)
  Celoviti okvir dejavnikov sprejemanja in učinkovite uporabe sistemov poslovne inteligence (številka: 2, 2016)
  Adaptivni pristop k učenju jezika SQL (številka: 2, 2016)
  Nabor atributov za opisovanje medorganizacijske prodaje (številka: 2, 2016)
  Prednosti računalniško podprtega pristopa pri učenju besedišča v tujem jeziku (številka: 3, 2016)
  Razvoj in uporaba teletransfuzijskih storitev v Sloveniji (številka: 3, 2016)
  Pripravljenost slovenskih podjetij s področja informatike na prilagoditev poslovnega modela računalništvu v oblaku (številka: 3, 2016)
  Organizacijska podpora uvajanja integralnega upravljanja oskrbne verige v Skupini Gorenje (številka: 3, 2016)
  Študija primera uspešnosti uporabe spletnih storitev e-uprave na stanovanjskem področju (številka: 4, 2016)
  Sobivanje pristopov k podatkovni analitiki (številka: 4, 2016)
  A contribution to the history of computing and informatics in West Balkan countries (številka: 4, 2016)
  Povezanost strukturne in operativne učinkovitosti poslovnih procesov (številka: 4, 2016)
  Razvoj obremenitvenih testov z odprtokodnim orodjem JMeter (številka: 4, 2016)
 9. 2017
   16

 10. 2018
   22

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih (številka: 1, 2018)
  Odpiranje podatkov javnega sektorja in omogočanje njihove ponovne uporabe (številka: 1, 2018)
  Ocena učinkovitosti prenove procesa na podlagi strukture procesa (številka: 1, 2018)
  Prizadevanja Slovenije za obvladovanje groženj v kibernetskem prostoru (številka: 1, 2018)
  Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0 (številka: 2, 2018)
  Izboljšanje testiranja programske opreme (številka: 2, 2018)
  Poizvedovanje po povezanih podatkih s porazdelitvijo dela med strežnikom in odjemalcem (številka: 2, 2018)
  Odziv na strokovni prispevek Zakonodajni in tehnični vidik varovanja osebnih podatkov v slovenskih zdravstveno-informacijskih sistemih (številka: 2, 2018)
  Odkrivanje znanja iz podatkov z orodjem Orange za napredno nastavitev oskrbovalnih politik (številka: 2, 2018)
  Community detection in Slovene public spending (številka: 3, 2018)
  Effects of species extinction on ecosystems stability (številka: 3, 2018)
  A usability comparison of input devices for precise and intuitive interaction with 3D visualizations (številka: 3, 2018)
  Razvoj računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani, s poudarkom na pomenu RRC in RCU (številka: 3, 2018)
  Predstavitev knjige Slovenija na poti digitalne preobrazbe (številka: 4, 2018)
  Interaktivno platformno agnostično sledenje žarkov v realnem času s spletnimi tehnologijami (številka: 4, 2018)
  Iskra Delta - od kotlovnice do industrijskega podjetja (številka: 4, 2018)
  Pismo strankam - Predlogi za dvig digitalnih kompetenc (številka: 4, 2018)
  Analiza uporabnosti podatkov iz družbenih medijev (številka: 4, 2018)
 11. 2019
   14

 12. 2020
   20