Število rezultatov iskanja: 367

Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Biblioteca civica (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (52)
Civic Library (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo biologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Družba Jezusova (2)
Državna založba Slovenije (3)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
FND Piran, Konjerejsko turistčni center (1)
FND Piran, Konjerejsko turistični center (1)
Geografski institut JNA (1)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (8)
Jožef Blaznik (1)
Krajevna skupnost (177)
M. Pahor (1)
Mestna knjižnica (2)
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (2)
Obzorja (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (52)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (4)
Societá storica del Litorale (52)
Tourist Association of Slovenia (1)
Turistica (3)
Turistična zveza Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Velebit (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (52)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (52)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (40)
Išči med rezultati (367)