Marjeta Humar (ur.): Terminologija v času globalizacije. Zbornik prispevkov s simpozija, Ljubljana, 5.-6. junij 2003. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004. 374 str.

tab1
1. TXT datoteka (17 kB) Za ogled je potrebna prijava