Varstvo narave : revija za teorijo in prakso varstva naravne dediščine
Nature conservation : a periodical for research and practice of nature conservation