Poklicne izkušnje učiteljev in značilnosti pouka v osnovni šoli