Mednarodna konferenca Kulturni zemljevid nove Evrope (po letu 1989) Mapa kulturowa novej Europy (po 1989 roku) : Poznań, Instytut filologii słowiańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicze i Komisja badań porównawczych nad literaturami słowiańskimi, 5. - 6. december 2011