Radikalni konstruktivizem in sistemska teorija kot teoretična temelja empirične literarne znanosti