Dr. Janez Bleiweis vitez Trsteniški, prvi urednik Novic