Evaluation of the thermal resistance of selected bentonite binders
Ocena toplotne upornosti izbranih bentonitnih veziv