Effect of severe plastic and heavy cold deformation on the structural and mechanical properties of commercially pure titanium
Učinek plastičnosti in deformacije pri podhlajevanju na strukturne in mehanske lastnosti čistega komercialnega titana