Spisi Mišjakovega Julčka = Julij Slapšak. I. zvezek. Ljubljana 1909. Rape Andrej: Mladini. I. zvezek. Ljubljana 1909