Mathematical models for evaluating the influence of degradation on the tensile and flexural properties of palm kernel shell ash/epoxy composites
Matematični modeli za ovrednotenje vpliva degradacije na natezne in upogibne lastnosti epoksi kompozitov z dodatkom pepela iz lupin palminih pešk kot ojačitvene faze