Načrtovanje možnega poseka in njegova izvedba v zasebnih gozdovih
Planning of the allowable cut and its execution in private forests