Vidna podoba montažnih hiš in nove usmeritve v urbanem in arhitekturnem razvoju naselij
The visual image of prefabricated houses and new directions in the urban and architectural development of settlements