Obratovanje statičnega kompenzatorja pri napetostni in tokovni nesimetriji v omrežju : doktorska disertacija