Profesionalizacija slovenskega literarnega proizvajalca : nekaj uvodnih opažanj