Erbergova parkovna kompozicija v Dolu pri Ljubljani