The Žerovnišček iron age hillfort near Bločice in the Notranjska region
Železnodobno gradišče Žerovnišček pri Bločicah na Notranjskem