Bralni izziv raziskovalcem mladinske književnosti : Igor Saksida: Bralni izzivi mladinske književnosti. Ur. Branka Tancer-Kajnih, Založba Izolit, Domžale - Mariborska knjižnica, Maribor, 2005