Bralci in branje kot interakcija z literarnimi besedili
Readers and reading as interaction with literary texts