Termiti - nevarni škodljivci tudi v Sloveniji?
Termites - dangerous pests also in Slovenia?