Statistično gradivo SR Slovenije
Kandidati in odborniki občinskih in okrajnih skupščin (Izvoljeni na volitvah 24.5., 26.5. in 3.6.1963