Ljubezenska lekcija, Balada o pisanem svetu, Žalostinka za obešencem