Bioindikacija onesnaženosti zraka na temelju analize fotosinteznih bravil v iglicah smreke (Picea abies / L. / Karst.)