Skalarjev Eksemplar od svetiga Bonaventura : predstavitev nekaterih tekstnokritičnih vprašanj